Hindra solinstrålning istället för koldioxid?

Det är som att ta huvudvärkstabletter för att hantera alkoholskador. Eller kissa i byxorna när man fryser. -Att hindra solinstrålningen för att sänka medeltemperaturen istället för att minska utsläppen av koldioxid. Det dämpar symptomen av problemen en stund. Men det varar inte länge, det löser inte problemen och det skapar dessutom nya problem. SR Klotet handlar idag om Solar Radiation Management (SRM) i allmänhet och SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment) i synnerhet (länk i slutet av den här artikeln).

Den här typen av quick-fix är en konsekvens av reduktionism och hybris. Dvs idén om att vi kan dela upp och isolera system och problem. Det går bra i laboratorier och med mekaniska system, men det fungerar inte i komplexa system och i synnerhet inte problem som omfattar allt liv på hela planeten. Människans hybris -jovisst har vi skapat fantastiska system och löst oerhört svåra problem, men det betyder inte att vi kan bemästra och kontrollera vilka problem som helst. I synnerhet inte om de involverar allt liv på hela planeten.

Men är det inte bra att forska på det här? Jo, forska är okay om det sker i laboratorier och med datormodeller. Men det man nu vill göra är att inleda experimenten ute i naturen. Just det som är planerat att ske i sommar kommer inte att påverka klimatet eller miljön. Det är bara till för att testa teknik och koncept. Men det är ett första steg på vägen att normalisera konceptet med storskalig manipulering av planeten. Men det är ju bara litet? Jovisst, men små experiment inte ger tillräckliga svar om det globala. Ska man säga något om den globala verkligheten (det är ju det man vill undersöka förutsättingarna för) så måste man göra det på global skala under flera år. Och förutom att det är förbjudet med storskalig manipulering av klimat- och ekosystem så skulle man i och med det storskaliga då redan påbörjat resan dit man inte ville.

Det är helt enkelt en farlig väg att börja vandra på. Syftet med småskaliga experiment är att förstå hur man ska kunna göra stora experiment. Men det storskaliga är dels inget som gagnar oss, ingen plats vi vill vara på, dels är det förbjudet.

Och inte minst, SRM skapar nya problem. Ändrade vädermönster, grogrund för geopolitiska konflikter, förändrad växtlighet, ozonuttunning, ”termination shock” (att det ännu snabbare blir varmare när man upphör med det) bara för att nämna några.

Vi vet vad problemet är: Det är för mycket växthusgaser i atmosfären.

Vi får lika mycket från solen som tidigare, men den förstärkta växthuseffekten gör att mindre strålar ut i rymden. Och eftersom energi inte kan förstöras så lagras det på planeten. Jorden ackumulerar värme. Det mesta, närmare 93%, lagras som värme i haven. Resten fördelas mellan att värma luften, värma marken och värma/smälta glaciärer. En del av denna energi manifesteras i form rörelseenergi, kraftigare vindar. Det hydrologiska kretsloppet blir också intensivare: Det avdunstar mer vatten och det regnar/snöar mer och intensivare.

Ser man jorden som ett mekaniskt system där problemet är att det bli varmare så är steget inte långt till approachen: ”Om det är jobbigt att se till att bli av med energi, se då istället till att minska inflödet.” Därför föreslår man ”Solar Radiation Management”, ”Albedo hacking eller ”The Pinatubo option” (att härma gigantiska vulkanutbrott). Ovälkommet barn har många namn. Alla är varianter av samma sak: Minska mängden solenergi som når marken genom att reflektera bort solenergi.

Men det löser alltså inte grundproblemet och det skapar dessutom nya problem.

Kan man inte göra det ett tag bara, det storskaliga alltså? -Nix. Man måste hålla på så länge det finns för mycket växthusgaser i luften. Förr eller senare så måste vi alltså ta oss an problemet med våra utsläpp av koldioxid.

Och väntar vi för länge med att minska våra utsläpp av koldioxid till noll (hur länge är det?) så hamnar vi i en situation där återkopplingar i klimatsystemet netto släpper ut mer koldioxid och metan än den absorberar och andra effekter som driver på ett allt varmare klimat. Återkopplingar som vi vet inträffar efterhand (det är så naturliga klimatförändringar sker). Det handlar om att ett varmare hav släpper ifrån sig mer koldioxid än det absorberar. Det handlar om utsläpp av metan och koldioxid från tinande permafrost. Och det handlar om att smältande glaciärer exponerar mörka mark- och havsytor som i sin tur absorberar solljus som tidigare reflekterats av snön och isen.

En korrekt lösningen på För mycket växthusgaser i luften är: Ta bort växthusgaser från luften.

Ett första, nödvändigt, men inte tillräckligt, är att sluta släppa ut koldioxid. (Och när man insett det så förstår man att det är långsiktigt meningslöst att utvinna fossilt kol och i synnerhet investera i prospektering och utvinning av nya fossila källor.)

När det gäller att ta bort koldioxid så kan man göra det på olika sätt. Det lättaste, billigaste och mest naturliga är att återbeskoga områden som tidigare haft skogar. Den är given. Den har även positiva konsekvenser för biologisk mångfald, produktion av matjord och dricksvatten.

Sveriges Radio Klotet sänder idag onsdag ett program som handlar om Harvard-projektet SCoPEx som vill göra inledande tekniska försök med utrustning för SRM. Man mötte för stort motstånd för experimenten i på hemmaplan i USA. Så man har ansökt om att få göra det i Sverige, på Rymdbolagets forskningsstation i Esrange, fyra mil öster om Kiruna.

/Martin

PS. I SR Klotet så nämner man i en passage ”Lagrangepunkten”. För den intresserade så skrev meteorolog Anders Persson en artikel om Lagrangepunkten här på bloggen för ett par år sedan. DS.

About author View all posts

Martin Hedberg

Meteorologen

5 CommentsLeave a comment

 • Ur mitt perspektiv är det ju inte frågan om antingen eller utan möjligen något som kan bli tvunget att göra för att vi helt enkelt inte har möjlighet att få till de nedskärningar som behövs eller lyckas plantera de skogar som krävs.
  Dock kan man inte bortse från den rätt stora risken att det kan tas som en ursäkt att inte vidta maximala åtgärder mot koldioxidutsläppen.

 • Sådant fibblade med planeten påminner om Stor-Russen som bara skulle göra en flottningsränna men tömde hela Ragundasjön…

 • Nu blir det ingenting av detta, Bill Gates och de andra tokstollarna har tagit sitt förnuft till fånga. Tur det för Kirunaborna. De är nog tacksamma för att få behålla den lilla värme och sol de får där uppe.

 • Min personliga åsikt i det här är att staten borde gå in och reglera samt subventionera mer. Det borde vara krav på att alla byggnader, där det är möjligt, har solceller, att man lagrar energi både lokalt och regionalt och att alla fossildrivna fordon byts ut mot el eller bränslecelldrivna. Och det är bara en del i omställningen som måste göras. Det här är i o f s inte något alla har råd med, men då är min uppfattning att om staten (och alla övriga stater) tillåtit utsläppen så ska de också stå för en del av kostnaderna när vanligt folk ska ställa om för att få stopp på alla dessa utsläpp. Just nu tycker jag att det mest är tomt snack och en massa krav på vanligt folk samtidigt som ingen vill stå för fiolerna. Industrin däremot, den rör man inte. Det känns som att det är Löfvens lilla bebis som får fortsätta som den alltid gjort.
  Att någon överhuvudtaget kommit på tanken att minska solinstrålningen och på andra sätt manipulera klimatet är huvudlöst. Det är tur att det blev stoppat, åtminstone här, men tyvärr lär de försöka någon annanstans. Risken med den här typen av manipulationer är att vi inte förstår tillräckligt och att vi lyckas orsaka mer skada än vi ens kunnat föreställa oss. Visst, syftet är gott, men åtgärden utförs av någon som närmast borde betraktas inkompetent. Det kan slå hårdare mot kommande generationer än någon kunnat ana och blir då ännu en av mänsklighetens bedrifter där vi lyckats förstöra jorden ännu mer.

 • Har fått höra att vindkraft kostar mer än det smakar. Hur är det med det, utvecklas det inte och ju mer man bygger ju billigare brukar det bli i produktionskostnader?

  Varför inte mer solpaneler överallt? Om man gick ihop och satsade på alla tak, likt nu när man byggt fram fibernät på landsbygden. Inte kostnadsvärt för företagen men nödvändigt.

  För flera år sen gick staten in och drev fram användandet av etanol i bilar. Blev inte så lyckat i längden men är det så att man inte vågar göra stora satsningar längre? Som liten enskild sommarstugeägare vågar jag inte satsa och har inte råd att lägga solpaneler på men i ett större sammanhang skulle vi gladeligen göra det.