Greta kommer i tid, alla andra är försenade

Greta Thunberg är fortfarande till havs och många frågar sig om hon kommer att komma i tid till klimatmötet COP25 i Madrid som pågår 2-13 december. (Officiellt är fortfarande Chile värd, men mötet genomförs alltså i Spanien)

Det är klart att det har ett visst symbolvärde om Greta, Svante och de andra ombord på La Vagabonde hinner fram till Europeiska fastlandet för att vara med på öppningen av klimatmötet. Men det är helt fel fråga och det belyser bara mänsklighetens behov av skådespel. Förmodligen som flykt från den bistra verkligheten vi har försatt oss i.

Det är så många som uttrycker sin beundran för vad Greta (och jag lägger till: alla andra ungdomar och vuxna som är engagerade) gör för klimatfrågorna. Det är bra och det finns inte uttryck nog att beskriva den impact som Greta (och andra) haft på miljöfrågorna.

Men varför händer inte mer? Vuxenvärlden och beslutsfattare står och applåderar ungdomarna. ”Det är fantastiskt att de är så engagerade och gör så mycket!”. Men vad gör vi? Varför ska Greta behöva åka till Madrid och COP25 överhuvudtaget? Vad är det för polletter som inte har ramlat ner ännu? Efter alla dessa år av vetenskap, konferenser och ambitiösa beslut?

Varför fortsätter vi åt fel håll? Accelererande?

Och pudelns kärna: Varför är det sånt glapp mellan att (helt korrekt) hylla Greta, men att mänskligheten därefter inte gå man ur huse och levererar på insikterna hon tydligt och med all önskvärd uppriktighet trycker upp i ansiktet på ALLA tunga beslutsfattare?

Hur kan det tex komma sig att det fortfarande finns ekonomiska subventioner för fossilt kol, och att företag investerar i drömmar om att bryta mer fossilt kol?

Jag påminner om vad som står i United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 9 maj 1992.

Urklipp från https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

Sedan dess har de årliga utsläppen från såväl fossilt kol som markanvändning stadigt ökat. Resultatet, halten CO2 i luften, ökar accelererande (och är nu högre än den varit på 3 miljoner år, dvs före vi överhuvudtaget hade istider och före människosläktet fanns). Haven försuras och blir varmare. Permafrosten tinar. Glaciärer smälter och rör sig allt snabbare. Havsnivåerna stiger. Växt- och djurarter dör ut i en takt som bara inträffat vid de fem tidigare massutrotningarna av liv.

Inte bara de vetenskapliga institutionerna har känt till detta i decennier. Även politiker (tex Lyndon Johnson 1965) och självaste oljeindustrin (tex Exxon 1982). Mest makabert är faktiskt hur bra koll fossilindustrin har haft på vetenskapen -och hur lite de gjort. Inte bara det, utan hur de faktiskt har motarbetat vetenskapliga insikter.

De tunga, välbetalda styrelsemedlemmarna och cheferna inom oljeindustrin har extremt stor skuld i den situation vi sitter i. Om det är några som skall avkrävas ansvar och engagemang i detta så är det alla dessa beslutsfattare som aktivt, trots kunskap, men i brist på moral, skapat mänskligheten ett energiberoende som är svårt att bryta.

Greta eller andra engagerade är inte sena till något möte. Sena är alla som haft såväl kunskap som makt i decennier, men utan att använda det på ett ansvarsfullt sätt.

Vi har inte tid att vänta på att de som har insikter, men inte makt, ska få makt. (Även om det arbetas på det.)

Det är bråttom nu. Återstår att de som idag har makt också får insikter. Det kan vara lite trögt, i synnerhet om deras makt bygger på att förneka, förminska eller fördröja insikter. Men det är i alla fall där ansvaret ligger.

/Martin

PS. Just nu gör La Vagabonde 10 knop rakt österut. Beroende på hur vädret utvecklas och de strategiska vägvalen man gör så kommer man fram om ungefär en vecka. Det handlar om en högtrycksrygg norr om Azorerna kommande dagar och ett lågtryck på en ostlig bana ännu längre norrut som böjer av mot Biscayabukten.

De skulle kunna nå fastlandet på måndag 2 december, men det kan också bli den 3 december. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att de seglar på ett tryggt sätt och njuter av resan och relationerna. DS.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

21 CommentsLeave a comment

 • Så sant så. Det är obegripligt att vi inte gått ur huse än. Skämmes, ta mig sjutton.

 • Jättebra text och jättebra frågor. Ett hinder för att förändra är konstigt nog demokrati. Tillräckligt många partier har kunnat vinna väljare på att driva frågor som går stick i stäv med klimatets behov. T ex har sänkta skatter lett till ökad konsumtion. Starkt bidragande har såklart den reklam och propaganda som effektivt bedrivits sen 80-talet.

  Och apropå Exxons ”avslöjande” om förutsägelsen på 410 ppm, samtidigt som de därefter ökat sin lobbyverksamhet för att fortsätta att utvinna fossil energi, så tror jag det finns en rimlig förklaring.

  De insåg såklart att ökande koldioxidhalter inte var bra. I andra vågskålen låg företagets lönsamhet och överlevnad. Jag gissar att de tänkte att för att göra den kommande omställningen så ekonomisk som möjligt så måste den gå sakta. För detta syfte finansierade man en intensiv lobbyverksamhet.

  Vad de INTE räknat med var att propagandan skulle vara så framgångsrik, och med stigande vinster ville såklart ingen i ledningen eller bland ägarna vara den som föreslog en nedtrappning av den viktigaste inkomstkällan till förmån för osäkra investeringar i hållbar energiproduktion.

  Resultatet är lika illa, men det skulle i alla fall förklara varför det som i efterhand låter idiotiskt, kanske bara grundade sig i en temporär överlevnadsstrategi. Som i kvartalsekonomins framväxt aldrig tog slut.

 • Synd att ni alla sväljer IPCC’s datorprognoser. De är inte empirisk vetenskap.. utan mest kvalificerade gissningar. Som nu hela världen tyvärr bygger sina framtidsplaner på. All kritik mot IPCC’s teorier från forskare och vetenskapsmän (inte meteorologer alltså) stryps och undanhålls av media och etablissemanget world wide. Varför.. kan man undra..? Inte en enda debatt mellan klimatfrälsta och klimatkritiker har anordnats i media…!?? Det är sanslöst ! Och ovetenskapligt. Vetenskap är.. när allas teorier, bevis och åsikter får komma till tals för evaluering. Men.. inte i klimatfrågan. Nej, där gäller bara konsensus. Och politisk korrekthet.

  • Jag skulle vilja be dig klarlägga dina åsikter. Har du något bevis för det du påstår?
   Nej, det du kommer med är okvalificerade gissningar och tyckanden.

   Ska vi ta dem rad för rad?
   – IPCC sammanställer peer reviewed vetenskap. (Peer review är en process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av ämnesexperter innan de accepteras för publicering).
   – IPCC gör inte prognoser.
   – ”Hela världen” bygger uppenbarligen INTE framtidsplanerna på klimatvetenskap.
   – Det finns massor av lobbyister och media som kommunicerar kritik mot klimatforskare, IPCC mfl.
   – Det har förekommit massor av debatter mellan seriösa forskare och ”skeptiker”. Men det har visat sig inte ge så mycket annat än att så tvivel hos allmänheten (vilket ligger i fossillobbyns intresse eftersom det leder till Business as usual.
   – Har du några teorier, bevis och åsikter som du vill ska komma till tals för evaluering? Skriv en vetenskaplig artikel och publicera den i en vetenskaplig tidskrift. Precis på samma villkor som alla andra forskare som har något att tillföra.

   • Martin, du skriver att det förekommit debatter mellan enligt dig ”seriösa” forskare och ”skeptiker”, men att dessa debatter inte ger mycket mer än att så tvivel hos allmänheten.
    Om nu dessa ”seriösa” forskare vore så säkra på sin sak, borde de då inte kunna presentera tillräckligt starka bevis och argument för sina påståenden så att något tvivel inte skall behöva finnas hos allmänheten? Eller kan det kanske vara så, att folk tvivlar och är skeptiska just därför att det inte finns några konkreta bevis för att människan orsakat en temperaturhöjning med framtida klimatkris som följd.. Kan det kanske vara så att dessa påståenden är förhastade och överdrivna?

    • När debatterna sker i tex tv så handlar det inte om fakta utan om vem som är bäst på retorik. Det gör att en ”skeptiker”/lobbyist/PR-konsult e dyl med bra one-liners ”vinner” över en forskare som uttrycker sig korrekt.

  • 1. The independent Institute, som alltså organiserar konferensen, är en lobbyorganisation. https://www.desmogblog.com/independent-institute
   2. Dr Willy Soon förefaller vara en lustig kille. Han visar en graf som korrelerar koldioxid och temperatur och skojar sedan bort det hela med en annan graf som visar korrelationen mellan choklad och nobelpris.
   Senare säger han att koldioxid inte har något med saken att göra och att allt beror på vattenånga. Men, och det här är väl lite för svårt för honom att ta in, även om vattenånga har väldigt stor uppvärmande effekt så driver den inte klimatförändringar. Detta eftersom den är så kortlivad att den inom några timmar faller ur atmosfären (tex som dagg i gräset på morgonen). Men koldioxid har en uppehållstid i atmosfären som varar i århundraden. En ökning av koldioxiden värmer atmosfären och det får en hävstångseffekt genom vattenångan.
   Om man nu vill rentvå koldioxiden (och det vill The independent Institute och Dr Willy Soon) så raljerar man om att uppvärmningen till största delen beror på vattenånga!

   Och du har gått på den och många andra finter som presenteras i videon.
   3. Dr Willie Soon är finansierad av oljelobbyn. “I have not received any funding for the climate-sensitivity research led by Christopher Monckton of Brenchley. In the past, I have received scientific research grants from Exxon-Mobil Foundation, Southern Company and the Charles G. Koch Foundation for my work on various topics, including scientific research on the Sun-climate connection.”

   Du väljer själv om du vill svälja ett bete som en sån lirare lägger ut.

   Vore jag dig så skulle jag vara lite mer källkritisk.

   • Du bryr dig mer om, vilka som framför budskapet.. än själva innehållet och kritiken. Och påstår att halveringstiden för koldioxid i atmosfären är över 100 år..!? Du kanske även anser, att du vet bättre än Göran Petersson som arb. med kemisk miljövetenskap, kemi- och bioteknik vid Chalmers..!? Som skriver följande:

    Koldioxidflöden: Fotosyntesens årliga upptag av koldioxid från atmosfären är
    ca 15 gånger större än de antropogena utsläppen från fossila bränslen. Flödena
    av koldioxid till och från haven är ca 10 gånger större. Hela atmosfärens totala
    koldioxidmängd är endast ca 10 gånger större än årligt upptag till biomassa via
    fotosyntes.

    Femårig halveringstid: Av detta följer att uppehållstiden för utsläppt koldioxid
    blir endast ca 5 år. Andelen koldioxid i atmosfären från fossila bränslen blir då
    så låg som ca 5 %. Dessa siffror bekräftas av isotopmätningar för kol.

    Utbyte med haven: Den korta halveringstiden gör att haltändringar i luft kan
    jämnas ut relativt snabbt. Utsläpp av koldioxid ger högst ca hälften av förväntad
    haltökning genom att en motsvarande delmängd av utsläppen tas upp av haven.
    Vissa forskare menar att haltökningen av koldioxid i atmosfären till stor del kan
    bero på tillskott från hav. En något höjd temperatur i havens övre skikt minskar
    lösligheten av koldioxid som då avgår till luft.

    Halveringstid 100 år: Ofta anges halveringstiden för koldioxid i luft vara så
    lång som ca 100 år. Man bygger då på den konstruerade tanken att det skulle ta
    så många år för haltförhöjningen att gå ned till hälften om alla utsläpp plötsligt
    stoppades.

 • > Varför fortsätter vi åt fel håll? Accelererande?

  En stor delförklaring är Kina. De släpper ut mer CO2 per person än Sverige redan idag och planerar många nya kolkraftverk. Mycket av produktionen är för den inhemska marknaden som växer i takt med att fler kineser får det bra ställt. Shoppa är ett stort folknöje. Samtidigt är kunskapen om miljö och klimat väldigt liten och få talar engelska.

  Bäst klimateffekt per satsad krona eller timme skulle antagligen vara att ge bidrag till de miljöorganisationer i Kina som ändå lär finnas, köpa annonsplats i Kina, alternativt att lära sig kinesiska och själv försöka agitera i någon form där man når många människor. Stora, folkrika delar av södra Kina har redan idag ett stekhett klimat och borde vara mottagliga för budskapet.

  • Klimatkolonialism!
   Ca 90% av Kinas produktion köper andra länders konsumenter. Vår konsumtions koldioxid räknas på kinesernas konto.
   Räknar man efter konsumtion, ligger vi svenskar illa till jämfört med kineser!

   • Kina producerar för cirka 25 biljoner dollar och av det går 2 biljoner dollar på export. D.v.s. c:a 10 %, inte 90 som du skrev.

    • Man måste räkna på rätt sätt: Man kan inte jämföra export av industrivaror mot BNP. BNP innehåller landets all samhällsproduktion, inte bara industri. Där har du också fel siffra. Enligt senaste statistiken är den 18,5%. Men jämför man industriproduktionen som exporteras mot den totala industriproduktionen blir det helt annat. Jag såg att det var för fem år sedan ca 70% och sedan dess har exporten ökat ca 10% vare år.
     Dessutom tillkommer alla transportkostnader och utsläpp med flyg, båt, landsväg och räls, som inte går att få exakta siffror på. Min uppskattning ligger på ca 90%. Hoppas någon kan ge mera detaljerad uppgift innehållande alla utsläppsfaktorer.

     • Ok, så hur minskar man Kinas export? CO2-tullar på import till EU? Är det något som drivs inom EU-parlamentet?

     • Tullar kan vara ett verktyg, men det behövs många andra parallellt. Konsumenterna har mycket stor makt, om man förstår vikten på åtgärder. Man kan kräva mycket mer av makthavarna globalt. ”Vi sitter alla i samma båt.”

  • Hej Thorsten.
   Jag tar in din kommentar, men som ett undantag eftersom jag inte brukar acceptera kommentarer som bara består av en länk. Du får gärna motivera eller kommentera din kommentar som du skrev i VLT.
   /Martin