För 50 år sedan

Den 24 december 1968 (kl 16:40 UTC) togs denna bild, Earthrise, av Bill Anders ombord på Apollo 8 som cirkulerade runt månen.

Bilden lade grunden för miljörörelser och är ett viktigt dokument i förståelsen av hur vi kom att inse att vår planets biosfär inte skall tas för självklar.

En viktig händelse som initierade den enorma fokuseringen och ansträngningen att vara den den första nationen som satte sina fotavtryck på månen var JF Kennedys tal den 25 maj 1961. Något som inte bara gav oss stekpannor i teflon utan också riktigt meningsfulla saker som en medvetenhet om vilken skör planet vi befolkar. Och insikten om vad man kan åstadkomma med en tydlig berättelse och mätbara mål.

Originalet lyder:

”First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. 

No single space project in this period will be more impressive to mankind, or more important for the long-range exploration of space; and none will be so difficult or expensive to accomplish.”

Idag har vi något större att kämpa för än att komma först till månen. Att se till att vi och annat liv kan vara kvar här. På planeten Jorden. Det är meningsfullt på riktigt.

Min tolkning:

I believe that mankind should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of finding a way of living that will return safety to the Earth. 
No single earth project in this period will be more impressive to all species, or more important for the long-range exploration of life; and none will be so complex or meaningful to accomplish.

God jul och framför allt God fortsättning på Er.
/Martin

PS: Jorden går inte upp över månens horisont på samma sätt som månen går upp över jordens horisont. Detta eftersom månen alltid vänder samma sida mot Jorden. Begreppet Earthrise förutsätter att man rör sig relativt månen, vilket man också gjorde i sin omloppsbana runt månen. Men uttrycket skall nog ändå snarare ses som en metafor på det uppvaknande som bilden innebar. DS.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

7 CommentsLeave a comment

 • Jag hävdar att många idag starkt överdriver riskerna med ökad temperatur och koldioxidhalt. Forskning visar att både temperaturen och koldioxidhalten historiskt legat betydligt högre än idag, samtidigt som livet blomstrat! Det finns heller ingen stark koppling mellan koldioxidhalt och temperatur, utan det är flera andra faktorer som också påverkar vilket framgår i denna artikel. Tvärtemot vad många tror, så lever vi inte alls i en ovanligt varm period, utan snarare ovanligt kall!

  • Det har varit både varmare, högre koldioxidhalt och sprudlande liv på planeten.
   Men vår civilisation är varken rustad för den klimatsituationen (högre havsnivå, försurade hav, ingen Golfström, förändrade monsunregn, kraftigare orkaner och på nya platser, öken där det idag är jordbruksmark osv), än mindre den extremt SNABBA förändringen från ett klimat (som varit i princip stabilt i 12.000 år).
   Inte heller är ekosystemen rustade för detta, vilket kommer att innebära att många växt- och djurarter helt enkelt dör ut.

   Men det får det väl vara värt, vi som är rika måste ju ändå tänka på tillväxten i ekonomin.

   PS. Jag tog avsiktligt bort länken till din källa på förvillarsajten klimatupplysningen. DS.

 • Jag menar inte att raljera över teflon eller andra nyttiga saker som rymdprogrammet fört med sig. Vad jag vill säga är att vi människor uppenbarligen kan åstadkomma stora saker om vi vill och får intrycket av att det är viktigt.

  Och vad kan vara viktigare än att se till att det går att leva ett drägligt liv. Inte bara vi som har råd just nu, utan många och under lång tid framöver. Kommande generationer. Att helt enkelt respektera liv.

  God jul på er. Nu och i framtiden.

  • Frågan är hur man bygger upp dagens motsvarighet till Manhattanprojektet (atombomben) och Apolloprojektet för att tackla klimatkrisen. Vem kan peka med hela handen nu? Svår fråga, jag vill ju ej heller har Tännsjös klimatdiktatur. God Jul i viket fall.

   • Naturen bryr sig inte om vad människan vill. Våra egentliga herrar på detta dammkorn i Universum är Naturen och Döden.
    Inget någon tycker eller vill kommer ändra på det, inte ens Ray Kurzweil.

 • För snart 55 år sedan:
  https://earthdata.nasa.gov/new-data-from-old-satellites-a-nimbus-success-story
  Igår:
  https://www.pnas.org/content/early/2019/01/08/1812883116

  Vissa tycker givetvis inte att en millimeter havsnivåhöjning för varje 360 miljarder ton is är oroväckande men det är inte havsisen som bidrar. Vi vet att de storskaliga cirkulationerna kan påverka havsisen kraftigt runt Antarktis, det hände bevisligen redan på 60-talet (under ett drygt decennium av svaga La Nina’s bl a).
  https://www.ggweather.com/enso/oni.htm
  Nu vet vi att massförlusterna under flera decennier bara har accelererat. Ändå hoppas vi att detta är tillfälligt och att vi fixar till det på något magiskt sätt, men Antarktis kommer inte sluta. Multimeter som nämns i artikeln i PNAS avser inte instrumentet…

  Mätningar av massbalansen har legat på is ett tag, men nu när Grace-FO börjar publicera data så kommer säkert mer.
  https://gracefo.jpl.nasa.gov/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *