Finn Malmgren del 1

Av John Polman

I SMHI:s matsal i Norrköping står en stor vit staty av ovannämnda man. Så låt mig berätta om denne meteorolog och hans fascinerande levnadsöde.

Finn Adolf Erik Johan Malmgren föddes den 9 januari 1895 i Göteborg och växte upp i Stockholm, där hans far var postdirektör.  Efter studier i Göteborg, Sundsvall och Stockholm kom han 1912 till Uppsala och läste bland annat arkeologi.

Efter fil.kand.-examen 1916 blev han anställd vid professor Axel Hambergs observatorium i Pårtetjåkko i Sarekmassivet.

Han återvände till Uppsala 1920 som amanuens vid Meteorologiska institutionen. Året därpå fick han tjänst som assistent vid Svenska Hydrografisk-biologiska kommisionen på Bornö hydrografiska fältstation i Gullmarsfjorden på västkusten. Därefter inleddes en mycket intensiv och äventyrlig period i hans liv.

Han blev antagen och medföljde den norske polarforskaren Roald Amundsens ishavsexpedition 1922-25 bland annat på motorfartyget ”Maud”.

Året efter hemkomsten deltog han som ende svensk i Nordpol-expeditionen med luftskeppet ”Norge”, som efter flygningen över Nordpolen landade i Alaska.

Med sina erfarenheter och kunskaper om expeditionerna doktorerade han 1927 i meteorologi med en avhandling om havsisens egenskaper. Han anmälde sig också till Italia-expeditionen med ett liknande luftskepp som ”Norge” trots att konstruktören italienaren Umberto Nobile fått stark kritik för brister i konstruktionen efter ett allvarligt olyckstillbud under Norge-expeditionen.

Fortsättning följer i nästa blogg.

/John

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

2 CommentsLeave a comment

  • Finn Malmgrens Plan, ett litet centrum i Hammarbyhöjden i södra Stockholm..

  • Nu blir jag nostalgisk. När jag studerade och forskade på Meteorologen i Uppsala i början av 80-talet fanns Finn Malmgrens skidor eller snöskor kvar där och min handledare Sven Israelsson talade stolt om för mig att han hade samma tjänst som Finn Malmgren hade…