Det kan vara svårt nog att säga hur vädret har varit

Av Martin Hedberg

Om det är svårt att säga hur vädret kan komma att bli så kan man lätt föranledas tro att det är lätt att säga hur det har varit eller är just nu. Det må vara lättare, men det är inte trivialt.

För att beskriva vädret som varit eller är så behöver man någon form av sensor som mäter det man är intresserad av. En sensor kan antingen mäta tillståndet i en punkt, t.ex. en termometer, eller längs en linje/över en yta, tex radar eller satellitbilder.

Vissa väderparametrar är skalärer, kort uttryckt: en siffra, t.ex. temperatur eller lufttryck. Andra är vektorer, t.ex. vindens rörelser.

Molnen är en viktig väderparameter och de definieras som aerosoler, dvs en partikel suspenderad i en gas. Partiklarna som utgör molnen kan ha olika storlekar, de varierar i antal per given volymenhet, de kan vara frusna, flytande eller underkylda.

Molnens sammansättning gör att de får helt olika optiska egenskaper. Molnen påverkar strålning, såväl inkommande solstrålning som utgående långvågig strålning, vilket i sin tur påverkar såväl andra väderparametrar (t.ex. temperatur) som förändringen av molnen/aerosolerna i sig.

Man vet egentligen bara något om vädret på just den plats man har genomfört mätning av en given parameter. Däremellan får man antingen interpolera eller skapa någon form av modell för att beskriva vädret.

Sedan omkring hundra år tillbaka han man utvecklat nätverk för att observera och utbyta information om vädret på globala skala. WMO, World Meteorological Organization lyder under FN och är en sammanslutning av 189 nationer.

WMO skapades 1950 ur International Meteorological Organization, IMO, som grundades 1873. WMO är organiserar det internationella arbetet kring meteorologi (väder och klimat), hydrologi och geofysik.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

3 CommentsLeave a comment