Det finns grader i klimatsystemet

Ljus och värme är i vårt normala språk metaforer för något bra. Men när det gäller Arktis så är det tvärtom mörker, kyla och framför allt is vi vill ha. I alla fall om vi uppskattar det stabila klimat som varit bidragande faktor till utvecklingen av den mänskliga civilisationen.

Men vi står inför oöverblickbara risker i och med förändringar av klimatparametrar som är mycket nära, eller redan förbi, återkopplingar som i sin tur leder till förändringar utanför mänsklig kontroll eller tillräcklig kapacitet att parera.

Insatsen är enorm. Framtiden är mer obekant än någonsin. Men ett vet vi: Naturen kommer inte att se ut som den gjort de senaste tiotusen åren. Förändringarna går snabbt och de flesta är irreversibla, det går inte att backa eller ångra sig.

fig-1-a-better-graph-620x442

Globala medeltemperaturen 1880 – aug 2016.

Det är inte ett nollsummespel, förlusterna, såväl individuella som samlade, kommer att vara större, längre och drabba fler, än den relativt korta period av förnekelse och cynism som lagt grunden för klimatförändringarna.

Forskare har varnat för konsekvenserna av klimatförändringar i decennier men samhället som helhet har tittat åt andra håll. Vi har missat många avtagsvägar från fossilvägen som är ett sluttande plan.

Det skall inte överraska någon att vi nu står på tröskeln till en helt ny situation inte bara för mänskligheten utan även geologiskt. Det här senare, det geologiska perspektivet, det kan man kanske strunta som vanlig snubbe, men det är viktigt för det säger oss något om hur stora förändringar som kan stå för dörren.

Man skall inte måla fan på väggen och det gäller att vara positiv. Men å andra sidan så är det precis den mentaliteten som har lett oss fram till den här ohållbara situationen vi nu befinner oss i. Forskare, och även tunga politiker, har känt till situationen i decennier. USA:s president Lyndon Johnson sade tex redan 1965 att ”This generation has altered the composition of the atmosphere on a global scale through radioactive materials and a steady increase in carbon dioxide from the burning of fossil fuels.”. Det är mer än 50 år sedan. Då hade det varit lätt, nu är det svårare. Men det sura äpplet är det bara att tugga i sig.

Klimatforskaren Roger Revelle skakar hand med Lyndon Johnson i Ovala rummet. Credit: Roger Revelle Papers, Special Collections & Archives, University of California, San Diego.

Klimatforskaren Roger Revelle skakar hand med Lyndon Johnson i Ovala rummet. Credit: Roger Revelle Papers, Special Collections & Archives, University of California, San Diego.

Om vi verkligen menar allvar med Parisavtalet och ambitionen att begränsa uppvärmningen till 2°C, helst max 1,5°C, så är det mycket bråttom att agera. Med nuvarande förbrukning av fossilt kol (olja, gas och stenkol) så har vi 20 respektive 5 år kvar innan förbrukningen skall vara nere på noll (0) användande av fossilt kol. Alltså inget mer diesel, bensin, gas, kolkraftverk. Dvs hela dagens maskinpark av bilar, traktorer, flygplan, kolkraftverk, olje-, gas- och koluppvärmning samt elproduktion, gödselproduktion (använder naturgas) mm måste då rimligen stå still.

Sannolikheten för att vi skall göra det?

Det är därför som vi behöver enorm energieffektivisering, en massiv utbyggnad av förnybara energikällor och förberedelser för klimatförändringar som är oundvikliga.

Det senare exemplet ovan, förberedelser, omfattar givetvis infrastruktur, extremväder, sjukvård, livsmedel, vatten mm. Men framför allt handlar det om juridiska och humanitära förberedelser. Torka, översvämningar, jordskred och missväxt lägger ytterligare stress och lidande för individer och samhällen och bidrar även till folkvandringar. Hur hanterar vi det? Har det visat sig att vi är bra på det?

Tillbaka till Parisavtalet. Jag vill poängtera att varken 2 eller 1,5° är någon form av söndagspromenad. Förhistoriska data indikerar att varje grads förändring motsvarar mellan 10 och 20 meter förändring av havsnivån. Meter!

Det tar i och för sig tid för isarna att smälta, säg omkring 2000 år innan havsnivån stabiliseras. Men under den tiden så kommer alltså havsnivån att stiga, långsamt och snabbt. Det har den gjort förut, utan människans medverkan, och det kommer den att göra igen. Städer som Miami, New Orleans, London, Singapore, och många fler kommer att bli översvämmade inom, säg, hundra år. Humanitärt är det Bangladesh som ligger risigast till. Redan vid en halvmeters havsnivåhöjning berörs ett par miljoner människor. Vid 1,5 meter så handlar det om 20-30 miljoner människor.

Modell av Bangladesh från NY Times.

Modell av Bangladesh lågland från NY Times.

Lägg därtill att ett varmare hav kommer att kunna mata ännu mer energi till tropiska cykloner. Och dessa kommer att kunna uppträda längre norrut respektive söderut, dvs närmare polerna, i samband med att havet blir varmare även här. Det berör inte bara Bangladesh.

Hur mycket kommer då havsnivån att stiga med? -Räkna med 1-2 meter havsnivå innan 2100, men uteslut inte högre nivåer. Och klimatet forsätter givetvis att förändras även efter år 2100. Havsnivån reagerar inte lika snabbt som temperaturen i luften. Men havsnivån fortsätter å andra sidan att stiga hundratals år efter att temperaturen i luften har stabiliserats.

Vad skall vi göra, ge upp?

Nej varför då? Det var länge sedan det fanns så mycket otroligt meningsfullt att göra som just nu! Men misstolka inte budskapet. Det går inte längre att undvika stora förändringar och klimat, ekosystem och samhället.

Om vi inte menar allvar med Parisavtalet och alla andra åtaganden, då är det ännu mer resurser som behöver läggas på att förbereda sig för oöverskådliga förändringar och stress på våra samhällen.

Hur det är i helvetet har jag ingen aning om. Men det finns grader också i klimatsystemet och det gäller att det inte blir för många. Varje tiondel gör skillnad och det gäller att vrida ner termostaten i tid.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

22 CommentsLeave a comment

 • Lyndon Johnson ville samtidigt sälja fler bilar. Politiker och ekonomer går hand i hand med sina prognoser. De vet givetvis men det finns alltid annat som är viktigare just nu. De har kanske en hemlig alternativ plan(et)?

  Ska man kalla såpan i Paris för ett avtal? Finns inget bindande i det.

  Lite svårt att sy ihop verkligheten blir det, när vi å ena sidan har t ex Kevin Andersson som försöker förhålla sig till vetenskapliga rön och prognoser,
  https://s11.postimg.org/dfokmbsur/image.png
  å andra sidan de som t ex Anders Söderberg hos SEB som försöker tillverka helt andra prognoser.
  https://s13.postimg.org/n8awrobyv/Prognos_Global_Energikonsumtion.png

  Det är stor skillnad på vem som gör prognoser. De från Lyndon Johnson’s tid om koldioxidutsläpp till 2000 höll. Det Martin skrev på bloggen i Maj 2014 om nivåerna just nu, höll. Båda baserade på vetenskapliga rön.

  Havsisen i Arktis är redan körd, nästa år finns risken att det bli neråt en miljon km° kvar i September. Det är då neråt den utbredning som räknas som isfria förhållanden. Dock inte av IPCC som vill se fem konsekutiva år för att kalla det isfritt.
  Grönlands glaciärer fortsätter rulla på ut i havet och nu börjar Antarktis komma igång på allvar. Även antal papper runt Antarktis ökar, som t ex detta:
  http://www.nature.com/ncomms/2016/160823/ncomms12577/full/ncomms12577.html
  Tar bara ett liitet citat.
  ”Given the growing number of reports of accelerating and irreversible mass loss from Antarctica’s major ice sheets linked to increased oceanic heat input, it is likely that Antarctica’s AABW production is already compromised and will decrease further into the future.”

 • Vi har hört att bristen på is gör att Arktis vatten kommer att attrahera mer sol och värmas upp pga albedoeffekt.
  I år var is-arean rekordlåg.
  Nu har september månads isläggning visats vara mycket snabbare än normalt.
  Jag är skeptisk till kategoriska utsagor om tippingeffekter som den ovan.
  Kan ni förklara vad som ligger bakom utsagan och varför den inte stämmer just i år.

  • Uttalanden som ”septembers isläggning visar sig vara mycket snabbare än normalt” behöver beläggas det med någon form av referens. Jag förstår vidare inte riktigt vad du menar med att ”utsagan” som du anser inte stämmer?

   I år var isens utbredning näst lägst tillsammans med år 2007 (rekordet i minst utbredning var 2012). Datumet när det vände och börjar frysa på igen var 10 september. Idag är det inte ens tre veckor senare.

   Men ett litet intressant citat från NASA kan jag bjuda på så länge:
   ”A recently published study that ranked 37 years of monthly sea ice extents in the Arctic and Antarctic found that there has not been a record high in Arctic sea ice extents in any month since 1986. During that same time period, there have been 75 new record lows.”

   • Tack för svar
    Vill du ha bevis först eller kan du ge en förklaring innan dess.
    Om det är så att isens tillväxt är större denna september än tidigare år, är det ett motbevis för den tes som säger att Arktis isbrist kommer att förvärras som en funktion av albedoökning som ett svart hav ger?
    Jag tycker det är naturligt att isläggningen påskyndas av ett öppet hav som utsätts för kyla-inte tvärt om!
    Okontrollerade siffror:
    Sea ice gain September

    2007 -0.133
    2008 0.056
    2009 0.118
    2010 0.156
    2011 0.281
    2012 0.287
    2013 0.291
    2014 0.103
    2015 0.574
    2016 0.896

    • Om (om) isen denna september skulle växa till snabbare än vad den gjorde i fjol så är det INTE ett motbevis av effekten av albedoförändringar.
     Ett par veckor en enskild månad är för kort tid. Isens utbredning varierar ju på årsbasis så det är bara trams (trams) att påstå att en istillväxt under ett par veckor skulle motbevisa en klimatrelaterad återkoppling.
     Dels har vi något som kallas VÄDER, det varierar som bekant och en period med lågtryck, högtryck, variationer av havsströmmar, moln osv gör stor skillnad för om det bildas is eller inte.
     Men det är intressant att fråga sig varför (om nu dina okontrollerade siffror kommer från någon tillförlitlig källa) istillväxten (och avsmältningen) varierar vissa år. Du anser uppenbarligen att en snabb tillväxt är orsakad av kallare vader (eller tom klimat?), men det kan lika gärna bero på en lägre salthalt i vattnet. Saltvatten fryser som bekant dåligt. Det här är speciellt intressant när man beaktar att det faktiskt rinner ut en massa sötvatten från Grönland. Undrar varför?
     Se dessutom på de längre trenderna: Isutbredningen (och tjockleken) på den Arktiska isen minskar. http://nsidc.org/data/seaice_index/

     • Årets avsmältning från Grönland var inte onormalt stor. Tvärt om.
      Började tidigt men var sen måttlig under större delen av avsmältningsperioden. Så det kan inte vara årets orsak.
      Jag är allvarligt bekymrad över dessa alarm som kommer-och bristen på kvalificerat bemötande, samt medias bevakning.
      Just eftersom jag vill ge en mer optimistisk bild av framtiden.
      Detta var mitt lilla bidrag!

     • Det är väl bra att vilja ge en optimistisk bild av framtiden. Men man får inte låta den viljan överskugga verkligheten.

      Glaciärer på Grönland smälter. Om man jämför med förra året eller månaden så kan man skapa bilden av att det inte är ”ovanligt” mycket just nu. Men ärligt talat så måste du då också se alla veckor som det smälter mer än normalt.
      Man måste se det i ett större perspektiv, det är det som klimat är. Vad har hänt på tio, trettio, hundra och tusen år? Och då konstaterar man att det är en nettoförlust av glaciärer just nu. Och att avsmältningen accelererar just på Grönland och Arktis.

      Återigen. Tack för att du delar med dig av ambitionen att vilja ge en positiv bild av världen. Men när det gäller så allvarliga saker som klimatförändringar är det dock kontraproduktivt.

 • Albedoeffekt i Arktiska oceanen i September? Ingen sol vid 84° nord idag den 1:a Oktober och det är skitkallt! 🙂

  Påfrysningen har gått rekordfort i Arktis denna September och givetvis måste det vara tillräckligt kallt i luften för att havet ska frysa.

  Area och utbredning (extent) är inte samma sak när det gäller hur man mäter isen i Arktis. NSIDC har en bra FAQ där de reder ut begreppen.

  En så korthuggen resumé av året jag kan åstadkomma med egna ord: I år var det låg utbredning vintras, rekordlåg i vissa fall som t ex i Februari, följt av en ordentligt djupdykning i Maj. Då var det rekord med stora bokstäver.
  Det som sedan styr är vädret under Juni och Juli, även om det var onormalt mycket öppet vatten så var det dåligt väder i Arktis, med dåligt menar jag mulet. Det har inte varit många bra dagar dagar där man kunnat se isen bra via satellit och avsmältningstakten mattades självfallet av. Under Augusti-September följde några ordentliga lågtryck men de lyckades inte förstöra den issörja som fanns kvar speciellt mycket utan spred ut den mer. Det påverkar i sin tur mätningarna. Läs FAQ hos NSIDC.

  Det är under Juni och Juli som solinstrålning i kombination med isfritt hav ger ökad avsmältning och det avtar redan i Augusti.

  Ohyggligt minimerat så kan man säga att; tidig påfrysning nu är ingen fördel om man vill ha is kvar nästa år eftersom det kapslar in den relativa värme som finns i havet.

  Yttemperaturerna i Norra Stilla Havet och Norra Atlanten är väldigt höga nu. Det givna undantaget hittar man söder om Grönland, som Martin beskriver ovan.

  Skulle vi få en ökad utbredning under kommande vinter i Arktis så kommer inte isen bli speciellt mycket tjockare eftersom ”värmen” i havet under effektivt förhindrar det. Tjockare flerårsis försvinner. Tunnare is smälter givetvis fortare och får vi en liknande Maj nästa år följt av solsken och underbart väder i Arktis under Juni och Juli påföljt av liknande stormar vi sett under senare delen i år så har vi ett nytt rekord i September 2017. Mer behövs inte.

  Är inte det illa nog? Det är ohyggligt långt ifrån gamla iskartor man kan jämföra mot, om man vill dvs. Känner man för att gasa på som vanligt och ignorera sin omvärld kan man ju alltid boka en kryssning över Arktis, det gick en nyligen.

  Temperaturerna på norra halvklotet över land har redan varit uppe och nosat på det som såpan i Paris satte som mål. Inte 1.5°C utan 2°C jämfört 1800-talet.

 • Så det är din uppgift att presentera sanningar som är produktiva?
  Lycka till med klimathotsproduktionen!

  Mindre än 3mm per år stiger vattnet i Bay of Bengal (:
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html
  Varför skall vi då räkna med 1-2 m till 2100. Det ställer sådana krav på samhällsbygget där att deras civilisation måste upphöra.
  Var finns realismen?

  • Din prognos, ”Det ställer sådana krav på samhällsbygget där att deras civilisation måste upphöra”, är ett påstående som inte är särskillt väl underbyggt. Varför skulle deras civilisation upphöra till följd av att mänskligheten minskar nyttjandet av fossilt kol?

   Däremot finns det goda skäl att inse att deras civilisation (inom ett par höjdmeter från havet) kommer att upphöra om man inte begränsar klimatförändringarna. Antigen kan man lita på forskarna som arbetar inom relevanta områden (oceanografi, paleoklimatologi, glaciologi, meteorologi mm) eller så får man sätta sig in i frågorna själv. I bägge fallen kommer man fram till att havsnivån kommer att stiga med större steg än den gör just nu och den kommer att hålla på länge, hundratals till tusentals år.

   • Ok
    Efter lite research: Eller rättare sagt en snabb titt på en sida med dagliga notiser:
    https://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/global_warming/

    Två notiser-En om Arktis is för 8000 år sen som var lite mindre än idag!
    En annan om Grönlands glaciärer som smälte även för 1000 år sen.

    Har du inte en lite för stor övertro till vår förmåga förändra klimatet genom aktion idag, när det så tydligt förändrats utan vår medverkan förut?

    • Att klimatet har förändrats i förhistorisk tid, utan vår medverkan, säger mig att klimatet kan förändras, att förändringarna kan vara stora, att det kan gå snabbt och att de kan få stora konsekvenser.
     Inget av ovanstående får mig att dra slutsatsen att människan inte skulle ha förmåga att förändra klimatet idag.
     Än mindre övertygad om din hypotes blir jag när jag tittar på siffror och samband i klimatsystemet.

     Tvärtom. klimatförändringar är på riktigt, de händer nu, det går snabbt, konsekvenserna blir omfattande och vi förstår varför. Dessutom går det inte att ångra sig, det finns som bekant inget alternativ till den här planeten.

    • Bra att du länkar till sciencedaily, oppti! Det ger åtminstone andra lite information förankrad i verkligheten.

     Men det finns något som är bättre än att läsa på ställen som sciencedaily, läs och försök förstå den vetenskap som utgör grunden.

     Eller så kunde du gått igenom alla artiklar som finns på den här bloggen, det tar lite tid dock eftersom den startade 2009. Det är tyvärr mycket lugnare nuförtiden i kommentarsfälten, tidigare kunde kommentarsfälten vara indelade i undersidor.

     Psst, vetenskapen har en fullständigt genomarbetad och spikad förklaring till varför klimatet förändras, Den har utvecklats i över hundra år och ett praktiskt problem uppstod med värmesökande robotar redan på 50-talet.

     Du uttrycker i övrigt samma gamla tråkiga förnekar-skåpmat och felaktiga slutsatser som när du kommenterade tidigare i år. Vet att du undviker svara på frågor men vill du lära dig något, eller fortsätta hålla fast vid din egen tro?

     • Lär mig hela tiden-men inte bara här!
      Fö SVD idag har Pär H skrivit att vi kan få se 2 m höjning av vattennivån i Skåne innan 2050.
      Inte undra på att man håller sig på avstånd från dessa profeter!

     • oppti, dina spår syns helt klart hos Goddard (Heller), Watts, Curry, Nova osv men du svarar fortfarande inte på frågor HÄR.
      Vill du diskutera eller predika?

      Hittade inget skrivet hos SVD av Pär Holmgren idag. Du får helt enkelt hjälpa mig med en länk till ditt påstående.

      Men oavsett vilket, det är inte andras åsikter du ska lära dig, än mindre kasta omkring dig, det är vetenskapen du ska lära dig.

 • Haven är en kolsänka? Inte alls när det blir varmare, så här ser det ut vid Hawaii:
  http://www.pmel.noaa.gov/co2/story/WHOTS
  Skulle det bli sant globalt finns inget att göra.

  Som obildad kunde man redan våren 2014 spekulera om ett rekordvarmt år följt av ett ännu varmare 2015. Även 2016 kommer bli hett, vi får se hur Oktober urartar.
  https://s12.postimg.org/mehj5xxx9/NCEP_NCAR.png
  Det är Nick Stokes som tillhandahåller ovanstående graf. Annars får man göra det själv här: http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/nssl/day/

  Det är enbart utsläppssiffror producerat av utsläpparna som visar en platå, den enda platå och tom nedgång som man kan hitta i mätningar är kurvorna för CFC.
  http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.fig2.png
  HCFC är förbjudet men det märks lika mycket av som vår regerings ansträngningar för att lägga ner Vattenfalls brunkol. Oligopolets patenterade ersättningsköldmedier sticker uppåt, tyvärr endast HFC-134a med på bilden ovan. Metan sticker uppåt och koldioxiekvivalenter ligger på 485ppm.
  http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.fig5.png

  Vi hittar tydligen inte termostaten, eller så har den pajat.

  • Möjligheten finns att du inte förstod.

   Tack, det fanns helt enkelt ingen sökträff 11:10 via sökmotor. Det funkade nu däremot, indexerad för fem timmar sedan enligt samma sökmotor.

   Du svarar fortfarande inte på frågor utan ställer nya.

   Upprepar det jag skrev ovan: det är inte andras åsikter du ska lära dig, än mindre kasta omkring dig, det är vetenskapen du ska lära dig.
   Likväl gör du exakt samma sak igen.
   Vill du att jag ska försvara vad en reporter har skrivit i SVD i Pär Holmgrens namn? 🙂

   Jag försöker alltid källgranska innan jag bildar mig en åsikt och rekommenderar att du försöker detsamma. Eller så kan du börja med att läsa Martins egna korrektioner av vad media och rubriksättare fått ihop av vad han själv sagt på den HÄR bloggen.
   Har du svårt att hålla dig till den HÄR bloggen?

   Man kan faktiskt prata om 2-3 meter som värsta scenario inom femtio år. Det är nämligen vad man kan få ihop vid ett värsta scenario om man grundar det på de rön som finns NU. Händer något okänt kan det bli värre. Det har gått fort tidigare. Nu vet man inte eftersom planeten inte har varit med om den uppvärmningstakt som sker nu.

   Vilken tid du befinner dig i vet jag inte, men du är år efter andra förnekare.