Cyklonen Matthew på väg genom Västindien

Orkanen Matthew är den första kategori-5 cyklonen på Atlanten på nio år (sedan Felix år 2007). Den bryter därmed en rad av år som beskrivits som ”Quiet Atlantic”. Globalt sett är Matthew den femte kategori-5 cyklon i år. Normalt sett förekommer det 4-5 per år.

Matthew utmärker sig på flera sätt. Det är en cyklon (orkan, hurricane…) som har intensifierats på nära nog rekordtid, från en tropisk storm (vindar under 33 m/s) till en kategori 5 cyklon (vindar över 70 m/s) på mindre än 36 timmar. Det finns andra som gjort det snabbare, men vanligtvis tar det längre tid. Den snabba utvecklingen var också något som förvånade såväl Amerikanska Nationella vädertjänsten som Europeiska centret.

saffir-simpson

Saffir-Simpson windskala för klassificering av tropiska cykloner.

Vi närmar oss slutet av orkansäsongen på Atlanten och bara fem gånger tidigare har en kategori-5 orkan inträffat så sent på säsongen (1924, 1932, 1961, 1998 och 2005).

Så långt lite statistik. Nu till de förväntade konsekvenserna av Matthew. Matthew har avtagit något till en kategori-4 cyklon och kommer att röra sig norrut. Cirklarna på kartan indikerar såväl ungefärliga positioner som osäkerheter i prognoserna. Klart är i alla fall att Matthew kommer att beröra Haiti, Jamaica och Kuba med kraftiga vindar, regn och flodvågor. Detta genererar i sin tur jordskred, strömavbrott, översvämningar, sönderblåst infrastruktur, livsmedelsförsörjning och tillgång till rent vatten.

Matthew har en lite udda struktur. Likt vanliga tropiska cykloner har den ett ”öga” runt vilket det blåser. Men öster om detta öga finns ett område med kraftig nederbörd. Det syns tydligt på nedanstående satellitbild som är tagen med våglängder som är känsliga för vattenånga. Detta område har funnits under Matthews hela livslängd och har svarat för kraftigare konvektion och nederbörd än den kring själva ögat.

Satellitbild från NOAA som visar vattenånga. http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/storms/MATTHEW.html

Satellitbild från NOAA som visar vattenånga i Matthew 2 okt kl 13.45 (svensk tid).

Möjligtvis kan cyklonens snabba tillväxt (och svåra prognosläge) förklaras med hjälp av detta område. Det kan tex ha påverkat vindskjuvningen vilket i början av en cyklons tillväxt påverkar hur snabbt den kan växa till.

Såväl Haiti, Jamaica som Kuba har erfarenheter av tropiska cykloner, även kategori 5. Men de brukar röra sig på en ost-västlig bana. Denna gång kommer cyklonen att röra sig från söder till norr, något som skapar större skador på de södra kusterna än vid de ”vanliga” cyklonbanorna. Det blir nu inte bara exponeringen av de kraftiga vindarna utan i ännu större utsträckning vattenmassor som pressas upp mot land som skapar skador.

Om Matthew rör sig på den förväntade banan mellan Jamaica och Haiti så kommer i synnerhet Haiti att drabbas. Dels för att vindarna är kraftigare på den östra sidan om orkanen (och det är också här vi har den lite udda extra konvektionen), dels för att kraftig skogsskövling på Haiti medför att vegetationen inte absorberar vare sig vatten eller håller emot jordskred.

2016-10-02_matthew-001

Vindar över Västindien i samband med tropiska cyklonen Matthew söndag 2 oktober, 2016. Vindfält från Nullschool, prognoser från NOAA.

Om orkanen dragit rakt över nationerna hade den kuperade terrängen i större utsträckning stört orkanens struktur och möjligen gjort att den avtagit något i styrka. Men nu ser centrum ut att kunna fortsätta hämta kontinuerlig kraft från det varma havet.

Matthews fortsatta resa norrut gör att den kommer att påverkan Bahamas i mitten av veckan och östra USA under nästa helg. Det råder en del osäkerhet om vilken väg och hur kraftig Matthew kommer att vara, men det finns gott om energi i det för årstiden varma vattnet och vindskjuvningen kommer att vara låg. Det gör att Matthew kommer att utgöra ett hot mot många nationer och människor kommande vecka.

Men först är det alltså Jamaica, Kuba och i synnerhet Haiti som drabbas av cyklonen Matthew.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg