Blunda och njut

Den tidiga våren avancerar allt längre norrut. Vi har vårtemperaturer även på många platser i Norrland. Om några dagar visar det sig hur långt det håller för att man skall kunna säga om våren gjort entré. Att både temperaturerna ligger mycket över det normala och att våren är tidig råder inget tvivel.

Mycket tyder på att tex Östersund kommer att få vår från och med 21 mars. Det är tre veckor tidigare än normalt. Datumet sammanfaller med det datum då Stockholm, enligt statistiken, brukade få vår.

Jag skriver ”brukade”, eftersom det handla om statistik från perioden 1961-1990. I takt med att klimatet förändras så förändras det som tidigare betraktades som normalt. Det som sker i år är mer i linje med vad man kan förvänta sig vara normalt för den tid vi lever i just nu och vad som kommer i framtiden.

I vårens följe kommer sommartemperaturer, lagom till att vi ställer om klockan till sommartid. Men än är det flera veckor till dess det blir sommar. Får vi hoppas.

Många tycker givetvis det är skönt med vårvärme, dock långt ifrån alla. Det är lätt att förbise de negativa konsekvenserna.

Blunda och njut?

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

17 CommentsLeave a comment

 • Hej,vi har nu haft tjock dimma här vid Hallandskusten
  nästan hela veckan.Igår åkte vi norrut 1 mil,och där
  var det underbart väder med strålande solsken.
  Havet är kallt,och värme är på väg in,då blir det
  dimma.Temperaturen nu är +5 gr,och så jäkla råkallt.
  Trevlig helg.

 • Vi brukar ofta få in dimma på morgonen ifrån västkusthållet men den brukar lätta framåt lunchtid. Seglora utanför Borås.

 • Ingen vidare värme här vid Öresundskusten. Dimma och som högst runt +5 C idag. Tydligen varmare och sol i östra Skåne. Kollar vädersida, Kristianstad upp mot +16 C idag.

 • Bondepraktikan säger som bekant ”Mars torr, april våt, majus kall – fyller bondens lador all”. Det verkar ju som att den första tredjedelen av idealklimatet för oss bönder kommer att slå in. Undrar hur det blir med de sista två tredjedelarna, blir det mer värme och sol går det illa. Eller som bondepraktikan fortsätter ”men april torr och ren är bonden till stor men”. April uttalas här med betoning på första stavelsen, och med ett a som det första i apa.

 • är det månförmörkelse ikväll??? här syns bar en liten bit av underkanten på månen!
  Georg

  Martin: Nej, det är nymåne.
  Det ser nästan lika ut, men är nära det motsatta till månförmörkelse. Vid månförmörkelse är det så mycket fullmåne det kan bli, om bara inte Jorden hade skuggat solens strålar.

 • Med den rubriken trodde man att du menade det du skrev, att vi skulle passa på att njuta nu då det ser ut att bli riktigt kallt fr.o.m. nästa helg, men självklart var det som vanligt att du vill sprida din lära om jordens undergång.

  Martin: Rubriken är avsiktligt dubbeltydig: Passa på att njuta medan det är bra väder. Men samtidigt vill jag få folk att förstå vad som håller på att hända och varför.

  Eftersom det uppenbarligen kan missförstås så får jag väl vara tydlig: Jorden kommer inte att gå under, ingen armageddon eller domedag.

  Det där med jordens undergång kommer från religion och filmindustri som matar oss med missvisande information om hur såväl samhällen som naturen fungerar.

  Det som sker i verkligheten är mycket mer fascinerande. Och verkligt. De flesta får det bättre. Vissa får det sämre. Och på vissa platser sker katastrofer och människor lider oerhört.

  Tag tex de väderrelaterade katastrofer som översvämningar, torka, missväxt, stormar och bränder. Det som sker är att sannolikheten för dem förändras. De flesta av oss märker inte av det. Men i kombination med andra saker som tex att vi bosatt oss på ”fel” platser, skogsskövling mm, så blir det allt fler som drabbas av dessa katastrofer än vad som hade varit nödvändigt pga av den naturliga mängden katastrofer som alltid förekommit.

  Vi har sett en del saker på nära håll: Tex värmeböljan i Europa år 2003, torkan och översvämningar i Australien, bränderna och missväxten i Ryssland 2010, översvämningar i Pakistan 2010, torkan i USA 2011 osv. Människorna som var med om detta på nära håll upplevde i många fall Katastrofen med stort K.

  Men majoriteten av jordens befolkning skulle inte ens veta om det om det inte var för att man pratade om det på nyheterna.

  I de flesta (alla?) andra sammanhang förväntar vi oss att vi skall få det allt bättre: Bättre sjukvård, mer demokrati, högre löner, tillväxt, välstånd, utbildning, säkrare bilar, snabbare datorer, bättre musik… you name it.

  Men när det gäller naturresurser och förmågan att leverera ekosystemtjänster (tex pollinering, rening av vatten, stabil grund att bygga bostäder på, skydd mot jorderosion, mat mm) då accepterar vi uppenbarligen allt sämre framtidsutsikter.

  Vi har alla hört talas om hur dinosaurerna dog ut för 65 miljoner år sedan. Det vi nu bevittnar är den sjätte stora artutrotningen av växt- och djurarter. Men/och precis som de andra fem gångerna så kommer livet att rulla vidare och utvecklas. Men det blir väldigt annorlunda.

  Och ovanpå det så får många av de som bryr sig om dessa gemensamma resurs- och framtidsfrågor utstå spott och spe.

  Tag tex UNFCCC, ett FN organ som arbetar med klimatfrågor. De verkar för att ”…stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time-frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner.”

  Vad får de för det? Erkännande från de flesta, men även en massa skit. Varför? De strävar ju för att skapa en situation där samhällen kan fortsätta utvecklas långsiktigt och hållbart. Vill vi inte det? Jo, var och en vill vi det. Men uppenbarligen inte tillsammans.

 • ”Jorden kommer inte att gå under”
  Jorden går under om cirka 5 miljarder år, när solen slocknar. Felaktig information, Martin. 😉 Tänker du bara inom dom närmsta 100 åren? 🙂

  Martin: Du har rätt. Jag bryr mig mest om de närmaste hundra åren. Men/och jag försöker även beakta förutsättningarna ytterligare ett par hundra år fram i tiden.

  Men fem miljarder känns så… avlägset på något sätt 🙂

 • Om våren kommer tidigare, kommer också hösten tidigare sen då?
  För vi har väl inte sån tur att det blir längre perioder som är ”somriga”?

  Martin: Våren kommer tidigare och hösten senare. Det blir enkelt uttryckt mer sommar och mindre vinter.

 • Tydligen blir det mer normalt ”aprilväder” fr o m lördag 31 mars. WSI tycks ha rätt, de hade förutspått en varm mars och en kall april, och så tycks det bli, den kallaste aprilmånaden på 15 år. Eller finns det varmare väder i sikte igen, Martin?
  ///Daniel

 • Martin, vad anser du om nedanstående fakta, se länk. Kort sammanfattat: Venus har nästan 100 % CO2 i atmosfären. Om man jämför temperaturen för Jord-resp Venusatmosfären vid samma atmosfärstryck och väger in Jordens och Venus avstånd till Solen så är temperaturerna i det närmaste helt identiska, alltså ingen skillnad i växthuseffekt för två ytterligheter i CO2-koncentration. Vilken slutsats anser du att man kan dra av detta?

  http://theendofthemystery.blogspot.se/2010/11/venus-no-greenhouse-effect.html

  Martin: Venus ligger närmare solen än vad Jorden gör. Strålningen är ca dubbelt så kraftig ovanför Venus atmosfär. (Fakta NASA)

  Men planeterna har helt olika albedo (reflektion av inkommande energi). Jorden absorberar 70% av solenergin, medan Venus bara absorberar 10% av inkommande solenergi, resten reflekteras (Venus är ljus medan Jorden är mörkare).

  Venus absorberar alltså 10% av 2614 W/m2 inkommande energi, dvs 261 W/m2.
  Jorden absorberar 70% av 1368 W/m2 inkommande energi, dvs 958 W/m2.

  Det här stämmer också bra överens med utgående energi från respektive planet:
  Venus strålar ut energi som motsvarar en svartkroppsstrålning på -89 grader Celsius,
  Jorden strålar ut en svartkroppsstrålning på -19 grader Celsius.

  Växthuseffekten på respektive planet gör att:
  Venus har en genomsnittlig temperatur på +464 grader Celsius vid marken, och
  Jorden har en genomsnittlig temperatur på +15 grader Celsius vid marken.

  Så trots att Venus bara absorberas 27% av mängden energi som Jorden absorberar (både beaktat avståndet till solen och planetens albedo) så är det mycket varmare på Venus (+464 grader Celsius) än på Jorden (+15 grader).

  Författaren till artikeln du hänvisar till drar slutsatsen att det inte existerar någon växthuseffekt. Frågan är då inte bara hur det kan vara så mycket varmare på Venus än på Jorden, utan även hur det kan komma sig att såväl Venus som Jorden ser kallare ut från rymden än det är på respektive planets marknivå.

  Om det inte fanns någon växthuseffekt så skulle temperaturen på respektive planets mark vara samma som utstrålad energi, dvs Venus skulle ha en temperatur på -89 grader och Jorden en temperatur på -19 grader.

  Författaren har gjort ett par antaganden (skapat sig en modell) och dragit slutsatser av den, tex att det inte existerar någon växthuseffekt. Faktiska förhållanden visar dock att hans modell inte är korrekt.

 • Tack Lasse H för länken till Dr Huffman. Han visar klart och tydligt i jämförelser mellan jord och Venus att kompositionen av gaserna i atmosfären inte har någon nämnvärd betydelse för temperaturen, de enda betydelsfulla faktorerna är solens instrålning och atmosfärens luft tryck… Venus atmosfär har nästan exakt samma temperatur som jordens atmosfär vid samma lufttryck kompenserat för Venus högre instrålning av sol strålning. Det verkar som Saturnus måne Titan följer modellen också…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *