Att minska vår påverkan på väder och klimat

De senaste åren har miljöproblemen åkt jojo i medias bevakning. Den vetenskapliga närvaron har stadigt ökat. Forskare observerar naturen och beskriver samband. IPCC sammanställer och det hålls konferenser och seminarier.

Insikten om allvaret i situationen ökar såväl inom näringslivet som bland politiker och andra beslutsfattare. Det författas strategiska dokument och avtal. Energieffektivisering, förnybar energi, handel med utsläppsrätter, skydd av biologisk mångfald. Listan kan göras lång.

NASA: Global Ocean Heat Content

Energiinnehållet i haven har ökat. (Grafik NOAA)

Men samtidigt: Människan trycker på gaspedalen och rycker i ratten när vi nu accelererar på en allt smalare väg. Hopp ställs till att mekanikerna skall trimma såväl motor som förbättra aerodynamik och vägegenskaper. Samtidigt börjar allt fler i baksätet att vakna och ha åsikter om vad som sker där fram.

Det råder ingen brist på vare sig vetenskapligt underlag eller politiska deklarationer. De stora bristen ligger i uppfyllande av dessa deklarationer samt i att anpassa politiken efter den fysiska verkligheten. Inget av detta är särskilt enkelt. Detta inte minst för att den breda allmänheten och de flesta beslutsfattare saknar såväl helhetsbild som detaljkunskap inom naturvetenskapen.

Jag har vid flera tillfällen frågat politiker och andra beslutsfattare vad vi måste göra: det naturvetenskapligt nödvändiga eller det politiskt möjliga. Ofta får jag en frågande blick tillbaka. Jag anar att det under dessa sekunder sjunker in hos dem att det kanske är en diskrepans mellan ”naturvetenskapligt nödvändigt” och ”politiskt möjligt”.

Värmebölja i Europa 2003

En extrem värmebölja i Europa sommaren 2003 orsakade omkring 35000 människors för tidiga död. Diagrammet visar observationer av dygnsmedeltemperatren juni-augusti för ett antal orter i Centraleuropa. 2003 sticker ut som en extrem anomali. En situation som, baserat på vår erfarenhet om hur varmt det brukar vara i Europa, föreföll oerhört osannolik. Ändå inträffade den. Värmeböljan är en del av konsekvenserna av att klimatet har förändrats. Klimatförändringar skördar sina offer, även här hemma. Grafik: IPCC.

Forskare och rådgivare har genom alla år varnat för annalkande problem. I vissa fall har man därtill givit ultimatum: ”Vi har tio år på oss”. I vissa fall har beslutsfattare hörsammat varningarna och vidtagit relevanta åtgärder, i vissa fall har man skjutit problemen framför sig eller ignorerat dem.

Den kvarstående bilden är att det alltid finns lite tid kvar. Vi alltid kan skjuta problem framför oss. Tills det faktiskt är för sent. Men då kan vi å andra sidan inte göra något åt det längre. Katastrofer undviks och de inträffar, både i stort och i smått, det finns det många exempel på. Men vi gråter inte över spilld mjölk, vi häller upp lite mer. Så länge det går.

Klimatet har redan förändrats. Vi ser redan en markant förskjutning åt det varmare hållet. Det sker inte bara med temperaturen i luften utan även i hav, isar och på land. Ett annat sätt att visa hur det som tidigare var osannolikt, nu har blivit betydligt mer sannolikt beskrev Hansen för ca ett är sedan. Jag skrev om det här.

Många lösningar haltar när vi ser vår värld i ofullkomliga modeller och metaforer. T.ex. när man jämför klimatförändringar med att köra bil eller katastrofer med spilld mjölk. Men samtidigt behövs modeller och metaforer för att vi skall förstå vår roll och handlingsutrymme. men man måste vara medveten om att såväl enkla som  komplicerade, eller till och med komplexa, modeller har sina för- och nackdelar.

Så är det till exempel med modellen av att klimatförändringarna orsakas av skorstenar och avgasrör. Förvisso är utsläpp av koldioxid den enskilt största orsaken till antropogen påverkan på klimatet, men kommer vi att undvika ”allvarlig påverkan på klimatsystemet” (UNFCCC) genom att försöka täppa till alla skorstenar och avgasrör? Det är att gå över ån efter vatten.

StenkolL

Bild: Stenkol. Förbränning av fossilt kol är en av alla anledningar till att klimatet förändras extra mycket i vår tid. 

Bert Bolin sade redan 1974 att: ”Det finns betydligt mer fossila bränslen på jorden än vad som kommer att kunna användas med hänsyn till klimatpåverkan.” Det är insiktsfullt och mycket vackert i sin enkelhet. Det gäller givetvis fortfarande.

Jag ställer mig frågan: ”Leder våra klimatåtgärder till att fossilt kol blir kvar i marken, och träden kvar på marken, i en sådan utsträckning att vi uppnår våra mål?” Svaret är: Kanske. Men definitivt inte om vi kör framåt genom att bara titta ut genom sidorutan eller se avgasröret som problemet. Våra lösningar får vidare inte skapa andra oacceptabla problem.

Och hur skall vi tackla alla andra saker som också driver på klimatförändringar: Andra växthusgaser, aerosoler, albedoförändringar mm

Om vi verkligen vill ha en chans att uppnå de målsättningar vi deklarerat i nationella och internationella avtal så måste en väsentlig del av det fossila kolet vara kvar i marken, tillika måste en väsentlig del av träden vara kvar på marken, även om det är tekniskt och ekonomiskt tillgängligt att bryta dem. Och hur skall våra samhällen se ut då och framför allt: hur skall de se ut fram till dess?

Det är den verkligheten vi behöver förbereda oss på, parallellt med pågående klimatförändringar samt konsekvenser bland annat inom energi, livsmedel, samhälle, ekonomi och geopolitik. -Vilket också gör att vi tvingas förändra våra samhällen.

Det politiskt möjliga är föränderligt, men här saknar världen ännu ledarskap. Pudelns kärna är att finna och navigera det politiskt nödvändiga inom det naturvetenskapligt möjliga. Vi kan förhandla med varandra, men inte med naturen.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

79 CommentsLeave a comment

 • Klimatförändringen är inget problem. Kanske är det snarare någonting positivt. Om mänskligheten överlever, så kanske vi har lärt oss viktiga läxor. Och om inte så kommer resten av naturen att anpassa sig och med tiden frodas utan oss.

  • Är det inte lite trist att många stryker med?

   Vad är visheten värd om den grundas på oförmåga att ta till sig vetenskap och kantas av offer?

   • Vishet är väl att rätt bedöma risker och möjligheter. Din husgud Hansen är extremt alarmistisk. Lyssna istället på den vise Lennart Bengtsson.

    ”Visst är CO2 potentiellt ett bekymmer, men det finns oändligt med bekymmer. Vi måste sätta in det i ett sammanhang.”

    Några fakta:
    * Kyla dödar många fler än värme
    * Vi kan använda luftkonditionering
    * Uppvärmningen är hittills blygsamma 0,8 grader trots att forcing är långt över halv fördubbling.
    * Ingen eller liten uppvärmning sen 1998, alarmen baseras på kort period mellan 1978 och 1998.
    * Klimatkänsligheten är mycket lägre än tidigare befarat.
    * Stormar etc har snarare minskat än ökat hittills.
    * Stormar antas öka något i framtiden men så lite att det inte kommer att kunna detekteras före 2100.
    * De flesta överdrifter har avslöjats i IPCC AR5
    * Dra inga slutsatser av SFP vilket egentligen är Summary BY policymakers, läs rapporten.

 • Det var en vacker predikan, Martin, och kontentan är att energifrågan måste lösas på något sätt, men hur. Kanske hinner vi komma på den slutliga lösningen i tid. Det bästa och enklaste vore förstås om CO2-spöket bara visade sig vara ett (litet) spöke.

  • Japp. Om det är ett litet spöke så behöver vi bara förhålla oss till en framtida brist på fossil energi. och det förefaller vara enklare, det är i alla fall mer förutsebart eftersom det handlar om en bristvara som primärt drabbar den risktagaren. Dvs lite av ”om du gör dig fossilberoende så får du skylla dig själv”.
   När det gäller klimatpåverkan så är det ju snarare tredje part som drabbas och det är varken lika ”rättvist” eller lätt att se tydliga incitament som leder till förändring -om det skulle behövas.
   Jag tror det är en av anledningarna till att så många har svårt att ta in att vår klimatpåverkan det skulle kunna vara ett stort problem: Konsekvenserna att minska påverkan blir så ohanterliga. Det är en form av förnekelse.
   Men tänk om det är så att forskarna inte har räknat fel, tänk om vi faktiskt påverkar klimatet rätt mycket, primärt genom vårt växande behov av energi och det sättet som vi hittills (hyfsat framgångsrikt) har löst just det problemet. Om det är så att lösningen på ett problem på en tidsskala skapade ett helt annat, ickereversibelt, problem på en annan tidsskala?

 • Miljömupparna pressade på politikerna med slagordet ”Vi måste spara energi!”. Politikerna höjde energiskatterna och slutligen så fann värmepumpen sin väg in i hemmen. Tyvärr är AC-gasen riktigt dålig ur klimatsynpunkt, men den fadäsen upptäcks i backspegeln efter att besluten tagits. Än värre är att man tillför en ny gas som inte funnits i atmosfären förut och som har möjlighet att blockera värmestrålningen i något energiband helt från ytan till rymden som igår hade relativt lätt att ta sig ut. Jämför med koldioxid som sedan begynnelsen spärrat både inkommande och utgående strålning i sina spärrband och fortsätter göra detta även fast mer pumpas ut.

  På med skygglapparna. Satsa allt på koldioxidnedskärning eftersom det enligt Martin i texten ovan är ”den enskilt största orsaken”. Resten kan ignoreras. Det här kommer gå finfint! Jag ser fram emot de framtida smarta klimatbesluten a la miljömupparna. Särskilt i backspegeln (om jag får leva tillräckligt länge)! 🙂

   • Miljömupparna säger det. Är du en miljömupp?

    Fast det spinner vidare till en intressant följdfråga till dig Martin. Du tjatar hela tiden om att man skall minska koldioxidutsläppen för att motverka globala uppvärmningen. Vad tycker du egentligen man skall göra förutom att minska koldioxidutsläppen?

 • Problemet är väl egentligen att det är allt mer som tyder på att ”hotet” är betydligt överdrivet. Därför ropar alarmister som Hansen allt högre för att försöka undvika de vetenskapliga svårigheterna. De naturliga variationerna (framför allt cirkulationen i haven) kan inte hanteras i klimatmodellerna och resultaten överenstämmer illa med mätdata. Jordens medeltemperatur har inte ökat på 18 år (RSS satellitmätningar)

  • Jovars, visst har medeltemperaturen ökat. Vi har fortfarande en obalans mellan inkommande och utgående energi per tidsenhet, det gör att det ackumuleras energi på planeten. Merparten av energin manifesteras som värme i haven.

   Du må kalla Hansen vad du vill, men det är fortfarande så att han presenterar fakta snarare än åsikter. Han har även gjort det under decennier till skillnad från många andra. (Nu har jag inte hört L Bengtsson säga det själv, men enligt kommentar från Jonas Birgersson så handlar det en hel del om åsikter i hans fall.)

  • Lustigt vald tidsperiod du väljer. Varför just 18 år? (Nyss 17)

   Varför inte ”Senaste 20 åren” eller ”Senaste 10/15/20/25/30”?

   Jo, därför att du gör en extrem ”cherry picking” när du väljer ut ett abnormt varmt år som startår. 1998 var exceptionellt varmt och enda året innan år 2000 som platsar på topp 10.

   Väljer du en mer logisk tidsperiod kommer det inte längre vara utplanande utan fortsatt stigande temperaturer.

   • Cherry picking hit och dit… Dra till med senaste 500 miljoner åren. Då har vi ovanligt kallt just nu. 🙂

 • Är det inte frigörandet av metangas, ett sk. venussyndrom som är det akuta hotet mot oss? Detta frigörs från havs/sjö bottnen när temperaturen stiger. Geoengineering har redan pågått sedan ett tiotal år. Ni meteorologer antingen sväljer skiten NASA kommer med om ’nya typer av naturliga moln’ och förklaringar till ’contrails’ som bildar dessa moln eller blir tillsagda att hålla truten. Förklara gärna kondensstrimmor som stannar på himlen i flera timmar och brer ut sig utan att lösas upp och gör det med alla hänsyn till -40grader/70%RH regeln och på en molnfri himmel.

 • Det diskuteras mycker runt CO2-infångning och lagring. Att göra detta med het och utspädd CO2 i avgaser är dyrt och energikrävanda. Bättre då att avskilja och lagra kall och koncentrerad CO2 som uppstår vid rötning eller jäsning av biomassa. Då får man en kolsänka.

  • Det var smart faktiskt. Om man fortsätter att elda fossila bränslen men rötar och jäser biomassa och avskiljer den CO2:n där minskar utsläppen av CO2. Och om denna är lika stor eller större än CO2 från förbränning av fossila bränslen så blir nettoutsläppet noll. Det är ju trots allt ointressant var CO2:n kommer ifrån.

   • Precis min tanke. Och med verkligen fungerande CO2-utsläppsrätter (inte dagens gratis eller reapris) skulle man ju kunna sälja utsläppsrätter för deponerad CO2 från biomassa och finansiera merkostnaden för avskiljning med råge.

  • Läste igår att statligt ägda Vattenfall lägger ner sin utveckling av CCS. 😮
   Trodde åtminstone de skulle fortsätta med den biten då de numer satsar på kolkraft istället för vind. Utvecklingen går inte framåt.

 • Varför skriver en del att hotet är överdrivet?

  Vad baserar ni detta på

  • Om du jämför vad som förmedlas av massmedia med rapporter från IPCC, så är det en jättestor skillnad.

   I media kan man påstå helt galna saker som att det KOMMER att bli 4 grader varmare till 2060, och INGEN får ifrågasätta detta. Helt sjukt!

   IPCCs officiella bästa gissning från 2007 är 1 grad till 2060, nu vågar dom inte gissa längre eftersom ingen ökning setts sen typ 15 år.

   Läs IPCCs rapport, inte media.

   • IPCC ”gissar” inte.
    Temperaturen HAR stigit de senaste 15 åren.
    Håller med dig om att man skall läsa så nära källan som möjligt.

    • Jo, IPCC gissar. Vill man vara mer högtidlig (eller auktoritetsbunden) kan man säga att dom gör scenarier, inte prognoser.

     Jordens medeltemperatur har inte ökat på ca 15 år. Sen kan man plocka körsbär på olika vis och hävda ökning eller minskning beroende på vilken läggning man har.

     Bra att du läser IPCC. och att du inte invänder mot min beskrivning av media som galna.

     • IPCC sammanställer resultat från vetenskapliga artiklar.

      Jo, temperaturen har ökat. Jag har redovisat detta i tidigare artiklar och kommentarer.

      Jag delar inte din uppfattning att media är ”galna”, men tack för att du hjälper oss förstå din värdegrund.

      Däremot är rubriksättare på tex tidningar ibland lite väl sensationslystna vilket skapar missförstånd och misstroende. Helt i onödan.

     • Vad har min värdegrund med saken att göra?

      Är det inte galet fel att som IMF hävda 4 grader till 2060, eller vad menar du?

    • Det gick inte att svara på ditt sensate inlägg längre ner.

     Vad har min värdegrund med saken att göra?
     Min kritik av media var inte svepande den var extremt specifik:
     Är det inte galet fel att som IMF hävda 4 grader till 2060, eller vad menar du?

     • Martin, det är en sak att du väljer att inte publicera vissa kommentarer, men att ta bort Svara-knappen på din kommentar är väl ändå att ta i?

     • Av layouymässiga skäl så är bloggens kommentarer begränsad till 7 nivåer. (det bil väldigt smalt textutrymme annars)
      Jag begränsar inte kommentarer annat än om de inte följer god nät etikett.

     • Förstått!

      Du får gärna svara på mina frågor ändå. Särskilt gärna den om min värdegrund. Det vore intressant hur du kan dra slutsatser om den.

     • Återigen!

      Om jag påpekar att media sprider helt galna uppgifter som otvivelaktiga sanningar, vad säger det om min värdegrund?
      Att jag tar vetenskapen på allvar?

     • Om man påpekar faktiska exempel där namngiven media sprider helt felaktiga uppgifter som sanningar så tar man ansvar.

      Om man dömer ut ”media” som galna till följd av att man sett exempel på ovanstående, så är man uppenbarligen svepande i sina påståenden.

      Hur värderar du arbetet hos alla de journalister och utgivare som gör ett bra och korrekt jobb i att göra vetenskapliga fakta tillgängligt för allmänheten? Är de också galna? I så fall varför? Eller finns det ingen inom media som sprider korrekt information?

      Jag ber om ursäkt om jag rört upp känslor i vår dialog.

      Jag vill se media som en bra inspiratör till att söka mer information. Och då bör man söka den så nära källan som möjligt, dvs inom vetenskapen. Jag tror att du delar den uppfattningen.

     • Jag betraktar 4 grader till 2060 C som ett galet påstående. Du vill inte ge ett omdöme om det påståståendet. Varför?

      Detta är ETT exempel på vad som påstås i media. Tyvärr är det mesta som sägs nästan lika illa.
      Läser sällan en balanserad artikel om kilimathotet i media tyvärr.
      Har aldrig läst en artikel som försöker förklara växthuseffekten och vad kontroversen handlar om. Endast ena sidans överdrifter kommer till tals. Man har inställningen att vi inte förstår, vi ska bara delges propagandan att det är värre än vi trott. Alla som invänder något kallas förnekare och smädas.

      Lennart Bengtsson har intervjuats en gång i DN som ett enda undantag till denna massiva propaganda.

      När det nu börjar klarna att det är bättre än vi trott står ni ganska tomhänta.

      Men du ska ha kredd av att du är den ende på din sida som tillåter öppen debatt och svarar.
      Jag ber om ursäkt om jag rört upp känslor i vår dialog.

     • Jaa, medierna har bestämt sig för att bara titta på den ena sidan av myntet !

     • EJ,

      Tack, den sidan är superbra. Där har jag lärt mig mycket.

      Där finns mycket att hämta för media om dom till äventyrs skulle vara intresserade av att sprida kunskap.

 • Här i Göteborg och på Västkusten är det 5 plusgrader året runt såväl vinter som sommar, höst eller vår. Så har det varit så långt jag minns och säkert också sedan kristi födelse. Och naturligtvis finns det smärre avvikelser med varmare eller kallare ibland också.

 • Det här med co2utsläppen som är så farliga och måste minska,VARFÖR inte BÖRJA köra bilarna på alkohol,gick det för 40 år sen går det väl i dag med?. NÄ HÄ helst ska ju ALLA köra på E85 bränsle.”Hörde en professor från USA som påpekade ATT E85 är fyra gånger så farligt som bensin,när det kommer upp i atmosfären”men enligt Miljönissen SKULLE det i alla fall vara E85 i tanken punkt slut. Att det sen inte går ATT odla på 100 år där E85 buskarna växt upp,ÄR det ingen som sagt ett KNÄPP OM. För att inte tala om förare som kör med GASEN I BOTTEN-TVÄRNIT mellan fartkamrorna”och utsätter andra trafikanter för sitt OFÖRSKÄMDA körsätt och till och med kör över på mötande körfält för att inte KOMMA med på bild,när kameran har ett vidvinkelobjektiv och tar ALLT som blåser förbi för fort…

  • Visst går det med enbart etanol, men man måste utveckla motorerna speciellt för det. Fördelen med E85 är att alla befintliga bensinmotorer går att köra på det.
   E85 har enbart ett högre utsläpp under de första sekunderna efter en kallstart vid minusgrader. I övrigt givetvis lägre utsläpp än ren bensin.
   Det finns mycket att läsa om hur etanol tillverkas idag. Jag tankar hos företag som satsar på närproducerad etanol tillverkad av avfall.

   • Där har du fel Trötter.

    Alla befintliga motorer går inte att köra på E85 eftersom bilens befintliga motorstyrning inte klarar av/tillåter så stora justeringar i arbetsområdet. Detta går att modifiera med enklare ingrepp. Bilens datorstyrning ser till att tomgången inte hamnar för lågt, men du får en motorvarningslampa som lyser och bränsleluftblandningen blir för mager. För fet blandning ger ökade kolmonoxidutsläpp. För mager ger ökade kväveoxidutsläpp. Kväveoxider är giftiga.

     • Du är så jäkla besvärande, Trötter. Allt EJ nämner om etanol är korrekt! Få bort dina skygglappar, troll!!!

     • Fungerade inte länken för dig? Eller är det läsförståelsen dom brister?

     • Precis som Henrik säger är det inga okunskaper. Det jag säger stämmer helt. Det är bara ännu ett personligt påhopp från din sida som saknar grund.

      Det verkar som om du kör väldigt gamla bilar Trötter. Har man en nyare bil (byggd typ senaste 25 åren) modifierar du styrprogrammet (vilket du högst sannolikt inte kan) eller så måste du öka trycket på bränslet in i spridarna för att på så sätt fuska in mer soppa i cylindern så bränsleblandningen blir rätt.

     • Du påstod att jag hade fel. Du fick en länk tillbaka till något du borde ha läst. Du tramsar.

      Jag har gjort fler etanolkonverteringar än jag kan minnas under de tio år jag kunnat tanka E85, mha just de metoder jag nämnde i länken.
      1. Enbart kallstartsmotstånd i de fall där ECUn klarar av att reglera fullt ut, ingen tryckhöjning.
      2. Förlänga öppningtider för spridare vilket görs enklast mha extern elektronik, inte heller det kräver tryckhöjning.
      3. Spridarbyte till större, vilket inte heller det kräver tryckhöjning.
      4. Justerbar BTR är det enda fall där man höjer trycket på bränslet. På bilar med enrörssystem och där den befintliga fasta regulatorn sitter i tanken blir det jobbigare…
      Samtliga bilar modernare än 25år.
      Ökad kompression genom planad topp eller ökat laddtryck via turbo är önskvärt om man vill optimera och är möjligt eftersom E85 håller 104 oktan. Vinteretanol något lägre pga högre inblandning av bensin.
      Övriga möjligheter på andra bensinmotorer som saknar styr är justerbart munstycke eller så borrar man upp det befintliga.
      Modifierat eeprom och biosfiler för att få prylar att göra som jag vill har jag gjort många gånger, men aldrig till en bil. Har filer liggande till bl a Nissan och Ford så visst har jag nosat på det.

      Hur många etanolkonverteringar har DU gjort och hur ”modifierar DU styrprogrammet” i en befintlig ECU?

     • Klart att jag inte skrivit om några styrprogram. Det blir svårt utan en konstruktionsspec.

      Du skrev att alla bilar kan köras på E85 och sedan räknar du upp hur man skall bygga om motorn för att kunna köras på E85. Du tycker enligt ditt sätt att se på saken att det betyder att alla bilar kan köras på E85. Enligt alla andra så betyder det att alla motorer inte kan köras på E85 eftersom man måste lämna in den till en verkstad som gör konverteringen. Du får nog acceptera att folk i allmänhet inte har samma uppfattning om saker som du.

     • Självklart så har du inte ”modifierat något styrprogram”. Ändå är det exakt det du påstår att man måste göra, ovan.

      Jag skrev ”alla befintliga bensinmotorer går att köra på det”. Det avgörande ordvalet är ”går”.
      Det uppenbara tramset ligger givetvis i att DU redan läst det jag skrev i denna tråd tidigare, enligt länken.

      Bygga om motorn?
      Jag har sett trettonåringar lossa spridarkontakterna och ansluta dem till ett E85-kit.

     • Skriver man ”Fördelen med E85 är att alla befintliga bensinmotorer går att köra på det.” tolkar 99% det som att man utan modifikationer kan köra in på en mack och hälla tanken full utan problem. Även fast du inte tillhör de där 99%, så försök skriva så att de 99% förstår vad du menar annars ter sig dina kommentarer mest som konstiga.

     • Det där är rent infantilt tycker jag.
      Om det är det du tror, så kunde du löst det elegant genom en länk tillbaka, till det du visste att jag skrivit tidigare.

      Hade ’Sune Gustafsson’ eller någon annan frågat, så hade jag givetvis förklarat vad jag avsåg med går eller helt enkelt lagt en länk till det jag skrev tidigare.
      Case closed.

    • Jaq gör det enkelt för mig och kör min gamla, 1989-års, Volvo 745 sommartid på E85, vår o höst med 15 l BF95 o 45 l E85 samt vintertid 50/50. Fungerar perfekt under 70 km/t, t ex stadstrafik, utan att lambdalampan lyser. Vid de få motorvägsturer jag kör så får den lysa. Har kört så här sedan 6 år tillbaka. Inga startproblem med 50/50. Vid kyligt väder o E85 använder jag lite startgas via en (modellmotor)slang till luftintaget. Det märkliga är att motorn inte drar mer E85 än BF95 så jag spar 4 kr milen på sommaren.

 • Lönsamhet och klimatåtgärder är oftast förenliga på längre sikt. Problemet är att EU och regeringarna väljer dyra och byråkratiska lösningar (för att vissa lobbygrupper ska tjäna på det hela). Handel med utsläppsrätter borde skrotas – det kostar en massa administration, leder inte till minskade utsläpp, kostar dyra konsulter samt allmänt är fördyrande. Skrota systemet och istället begränsa bränsleförbrukningen på fordonen. Om fordonen drar mindre importeras det mindre olja vilket är nationalekonomiskt gynnsamt för landet. Om miljöskatter införs ska motsvarande minskade skatter på arbete införas. Arbete är det mest beskattade i Sverige.

 • En god ekonomi går hand i hand med en god miljö. Lite om sol och vind från Fraunhofer.
  http://www.ise.fraunhofer.de/en/downloads-englisch/pdf-files-englisch/photovoltaics-report-slides.pdf
  Om den snara framtiden.
  http://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/veroeffentlichungen-pdf-dateien-en/studien-und-konzeptpapiere/study-levelized-cost-of-electricity-renewable-energies.pdf
  Måste bara klippa ut ett stycke. ”PV utility-scale power plants in Southern Germany will drop considerably below the average LCOE for all fossil fuel power plants by 2030.
  Today the LCOE from onshore wind power is already at a very low level and will only decrease by a small amount in the future. Improvements are expected primarily by a higher number of full load hours and the development of new locations with specialized
  low wind turbines. Thanks to the expected increase in prices for fossil fuel power plants, the competitiveness of onshore wind power will however continue to improve and the LCOE at locations with favorable wind conditions will reach parity with that of brown coal power plants 2020 at the latest. In 2030, the local conditions will be especially decisive if
  onshore wind power can produce less expensive electricity than PV power plants.
  Offshore wind power still has (Compared with onshore wind power) great potential for reducing
  costs. Through 2030, the generation costs depending on location and wind conditions will drop to values between 0.096 and 0.151 Euro/kWh.”

  • Hej. Undvik för mycket länkar och framför allt långa citat. Det är mer givande med era egna tankar. Jag låter det dock passera denna gång, om inte annat för att få påpeka just detta 🙂

   • Sorry, vet att du vill ha det så men kunde inte låta bli eftersom det är väldigt positiva signaler i stort.
    Mina egna tankar kretsar runt att Vattenfall satsar på kol och samtidigt drar ner på CCS samt off-shore vindkraft, det känns lite bakvänt.

 • Hela tiden får man reda på att antingen har temperaturen stigit de sista 15 åren eller planat ut !O båda sidor anser sig ha rätt ! O finns det nått garantibevis på hur klimatet är år 2100 ! Då temperaturen sägs ha gått upp med 4 C, nånting .

 • Jaa, så är det ju ! Men finns det oväntade scenarior innan dess som forskare o andra har koll på ? Och tyvärr kommer ju inte en annan o ha facit på hur det är 2100 ! Och en del andra inte heller !

 • Det finns miljömuppar och så finns det andra muppar?

  Spara energi är ju bra, men problemet är att energi inte går att spara särskilt väl eller länge. Bättre då – om jag nu kan förklara det – att inte alls frigöra energin och föra in den i systemet. I all enkelhet kan det betyda att man inte bryter kol, pumpar upp olja ur berget eller utvinner uran.
  Det besvärliga med det är att värdet på dessa fossila bränslen då blir ännu större, varför vinsthungriga människor blir än mer frestade att utnyttja dem.

  • Med det resonemanget kan man bli av med fetmaproblemet i världen genom att göra mindre mat.

   Fast detta leder förstås bara till svält i fattigare delar av världen.

   Ser du varför din enkla lösning får helt andra konsekvenser än det du tänkte först i all enkelhet?

 • En mycket bra nylig föreläsning av Gavin Schmidt hos TED.
  https://www.ted.com/talks/gavin_schmidt_the_emergent_patterns_of_climate_change

  Han drog ett skämt om Fortran (som inom IT generellt är en dinosaurie som programmeringsspråk och det konstruerades för över ett halvt sekel sedan) som publiken inte alls verkade reagera på, vilket är förståeligt. Men det används fortfarande, just för numeriska analyser. Det var då det egentliga skämtet med att vetenskapen fortfarande inte fattat nymodigheter som ’C’, som i sin tur även det är närmast antikt.
  Varför Fortran fortfarande används är de givetvis helt klara över och han borde kanske hoppat över det skämtet.

 • Hej
  Jag trodde att Mrtin skulle skriva något om vad som händer i USA, där man just har släppt klimatrapporten National Climate Assessment, mer än 800 sidor. Jag har inte läst den, men den påstås visa (OBS inte bevisa) att katastrofen är nära, så att även amerikaner kan övertygas om att införa koldioxidskatter m m.
  Diagrammet med Ocean Heat Content är ju intressant, men det saknas en del information. ARGOS-systemet för temp-mätning i haven har blivit utbyggt först de senaste 10 åren, så tidigare mätningar är ju inte direkt jämförbara.
  Det spekuleras om att det samlas mycket värme/energi i haven och att det skulle förkklara att klimatet inte blivit så mkt varmare på senare år (missing heat). Om det nu är så att det har samlats mycket värme i haven blir det lite svårt att förstå följande rubriker:
  ”May 5 Global Sea Ice Area Second Highest On Record”
  ”Global Sea Ice Area Nearing A Record High”
  ”Current Lake Superior ice cover is nearly 20 times more than last year”

  • Även Pentagon planerar nu för effekter av global uppvärmning i sin senaste rapport. Bryr sig Pentagon om koldioxidskatter?

   Dina två första citat kommer från en anonym bloggare, ’Steven Goddard’. Även jag läser där ibland som kuriosa, han är så knäpp att han blir rolig. Läs även gärna det han skriver om skjutvapen och förintelsen.

   Vad det gäller ditt sista citat så är det inte så konstigt med mer is på Lake Superior med tanke på den kalla polarluft som dragit ner över den regionen.

   Är du intresserad av vad som händer med isen på planeten så finns en hel tråd om det här, http://martinhedberg.se/om-att-filma-smaltande-glaciarer/
   Färskvatten fryser vid högre temperatur samt håller lägre densitet än saltvatten.
   En bit ner även en förklaring, samt bevis för att man förutsåg den ökning av havsis runt Antarktis som vi ser idag, för drygt två decennier sedan.

   Vad det gäller värmelagringen i haven så finns tecken på en kommande El Nino i år. Det är bara att vänta och se vad som händer. Kommer den så är det inte omöjligt med 2014 som det vamaste året hittills, dessutom följt av 2015 som än varmare, eftersom en El Nino kan vara 7-8 månader eller längre.

   Det som händer på riktigt i framtiden måste alla vänta på, givetvis, men det är endast den samlade vetenskapen som klarar av att göra förutsägelser med någon trovärdighet.

 • Att klimatet skulle göra att vi inte skulle kunna vara kvar på denna planet om 10 eller 20 år är helt orealistiskt. De som hävdar det (om någon fortfarande hävdar det) har verkligen inte en helhetsbild av den rådande situationen. Det kommer dröja längre än så.

  Det finns ett antal sätt att gå till väga för att hindra att klimatets utveckling inte får ödesdigra konsekvenser. Antingen kan man fortsätta använda fossila bränslen (och liknande) och endast se till att förhindra effekterna av kraftigare väder. Eller så kan strypa koldioxidutsläppen i världen så pass kraftigt att temperaturen sjunker relativt snabbt och kraftigt. En sådan aktion skulle kunna leda till avsevärt försämrad levnadsstandard i världen och skulle kunna ses som en tillbakagång flera årtionden. Jag vill ha en sund utveckling för att hindra den globala uppvärmningen, där inte levnadsstandarden försämras. Man ska få åka bil, man ska få flyga till destinationer långt bort m.m. Det som behövs är en utveckling inom forskningen som gör det möjligt att t.ex. fasa ut fossila bränslen, mot betydligt miljövänligare bränslen.

  Dessutom finns det viktigare frågor inom världens miljö som är viktigare, enligt mig. Det är till exempel gifter som finns i många vardagliga produkter. Dessa är sådant som påverkar oss här och nu och bör därför få en högre prioritet än klimatfrågan.

  Nämnas bör även göras att den globala temperaturen har legat på en jämn nivå de senaste 10 åren, ingen signifikant ökning har skett. Det nämns sällan i debatten om klimathotet.

 • Hej Kalle
  Det kan nämnas att temperaturen under hela 1900 talet stigit endast 0.74 grader Celsius och under de senaste 17 åren har ingen signifikant uppvärmning kunnat konstaterats.
  Detta nämn inte alls bland alarmisterna.
  påståendet att värmen skulle försvinna i havet är ren f-… nonsens.
  Förklara varför i så fall detta sker just nu när CO2 halten stigit kraftigt till över 400 ppm.

  • Detta är förklarat och beskrivet ett par gånger tidigare i artiklar och kommentarer.
   Kort sammanfattning: 1. Det har blivit varmare i luften även de senaste 17 åren.
   2. Merparten av energin till följd av den förstärkta växthuseffekten hamnar i haven. Det är därmed inte relevant att bara tala i termer av luftens temperatur. (Och Ja, havstemperaturen stiger också)

   PS. Det är ”endast” 3 grader som skiljer oss från en istid, dvs ett par tusen meter fruset vatten över Europa.
   Fundera på vad några enstaka grader varmare skulle kunna innebära.

 • Värmelagring i haven är inget nonsens.

  Har tagit upp ENSO och en eventuellt kommande El Nino några gånger sedan slutet av förra året här på bloggen. Då fanns tecken på att en El Nino skulle utvecklas under 2014, sedan avtog tecknen men modellerna visade fortsatt på en El Nino. Så här ser det ut nu, http://iri.columbia.edu/wp-content/uploads/2014/05/quick_look_composite_may14.pdf

  Nu börjar man istället prata om hur stor El Nino det blir. Tom i storleksordningen av den vi hade 97-98. Länk till en nylig video istället för jobbiga dokument,
  http://www.youtube.com/watch?v=i9vQlsuhM8Q
  Sedan finns även de som spekulerar i termer om historisk. Vi får se.

   • Han är fri att yttra sina åsikter och sälja skönlitteratur. Slutsatserna han drar på sin sida är vare sig vetenskap, eller verklighet.
    Jag följer fåran som vetenskapen plöjer, som är bättre gjord och därmed ger en bättre skörd.

   • Man har med Argossystemet mätt upp en höjning av temperaturen i djuphaven på någon hundradels grad. Tänk på hur stor volym man skall mäta, hur många mätpunkter man har till förfogande och vad mätfelet/osäkerheten blir i slutändan. Även fast du har en miljard mätpunkter så måste varje mätpunkt representera 1.000.000.000.000 liter vatten.

 • En undring: Om 90 % av solenergin hamnar i oceanerna, har det inte alltid varit så? Började detta kring år 2000?

  • Jo, större delen av energidifferensen hamnar i haven, ca 90%. Bara ca 3% i luften. Det jag vill komma till är att interna variationer mellan hav, luft, mark och isar gör stor skillnad främst på de enheter som får liten andel.

   Tänk dig att det ett år blir 89% i haven och 4% i luften. Nästa år blir det 91% i haven och 2% i luften (alla andra lika). Variationerna i havet är små (drygt en procent), men i luften slår det med drygt 30%. Det är klart att man inte kan förvänta sig att förändringen av temperaturen i luften skall vara stabil som en granitskiva.

   De senaste 100 åren har temperaturen för övrigt vid flera tillfällen sjunkit. Dessa tillfällen kommer tillbaka med ca 10-11 års mellanrum. Det är ingen högoddsare att se sambanden mellan detta och solfläckar.

   Men trots att temperaturen sjunker så har det på hundra års sikt stigit. Den stiger helt enkelt mer än den sjunker sett över tid. Det är här som förändringen av växthuseffekten kommer in.

 • Några tankeväckande siffror: Luftens hela massa motsvaras av ett vattenskikt på 10 m runt jordytan. Ett skikt på 2.5 m vatten räcker för att motsavara lufthavets hela energiinnehåll (för en viss temp). Havens medeldjup är ca 3700 m, dvs motsvarande ca 1500 jordatmosfärer energimässigt (torr luft). Konstigt att inte havstemperaturen har större betydelse för klimatet än den har. Oceanerna borde kurnna fungera som en jättestor energireservoar (värmemagasin, kylartank) som bestämde den globala medeltemperaturen. Varför är det inte så?

  • Haven har en mycket stor inverkan på väder och klimat.

   De har en stabiliserande inverkan i och med att de är så ”tröga” temperaturmässigt. De har även förmåga att absorbera koldioxid vilket har tagit bort ca en tredjedel av våra utsläpp (därtill har ca en fjärdedel tagits upp av växter). Havsströmmar, salthalt, fotosyntes och annat liv i haven spelar också stor roll. Det finns även processer som bildar kondensationskärnor på vilka vattenånga kondenserar till moln. Värme transporteras från ekvatorn mot polerna. Listan kan göras lång, haven spelar en mycket inflytande roll över väder och klimat på planeten.

  • Lasse H, har du tittat på intervjun med Kevin Trenberth som jag länkade till ovan? Hans avslutande funderingar är närmast en kioskvältare. Han fyller 70 i år, det syns inte direkt.
   När det gäller havsnivåhöjningen i sig, som givetvis är relaterad, finns en mycket intressant föreläsning av Jerry Mitrovica här http://www.youtube.com/watch?v=RhdY-ZezK7w
   Det är fullt tänkbart att IPCCs projektioner är för konservativa. Vi får se vad ENSO hittar på i verkligheten, den är är snart här.

 • Har jag fattat det helt fel, men är det inte vattennivåhöjningen som är det stora hotet mot mänskligheten. Jag har läst att 1 gr höjning av oceanernas temp höjer vattennivån med 84 cm, dvs 0.001 gr temp höjn ger 0.84 mm nivåhöjn. I snitt har ju vattennivåhöjn legat på 2.2 mm/år så temphöjn/år i vattnet kan ju bara ha rört sig om några tusendels gr, dvs drunknar i mätfel. Man måste minst mäta i 10-årsperioder för att få vettiga mätvärden . Vad jag kan utläswa av detta är att skall vattenytan höjas till skadliga nivåer så måste många landbaserade glaciärer smälta. Hur snabbt kommer detta att ske?