Att balansera eller inte

Av Martin Hedberg

Vi fick just en kommentar från ”Rick” som anser att jag är lite ensidig i min belysning och acceptans av kommentarer. Jag lyfter upp frågan:

”När någon skriver ett inlägg som strider mot dina teorier så pratar du om cherrypicking, vi fattar inte vad människan har påverkat klimatet etc. När du hittar något som stödjer dina teorier är det fritt fram att publicera. Ska det inte vara lite från båda sidor när det finns trovärdiga källor till de flesta teorier.

Martin: Jag tackar för uppmärksamheten, men det är faktiskt varken ”mina” eller ”teorier”. Det är inte jag som bedrivit forskningen. Och i den betydelsen som ”teorier” har i allmänhet så är det jag skriver något som snarast kan kallas fakta.

Oj, nu tog jag kanske i? Nej, men för att belysa det ur ett annat perspektiv: Darwins utvecklingslära är också bara en teori. Den är i och för sig bekräftad genom miljontals vetenskapliga observationer, men det finns fortfarande människor som hävdar att människan härstammar från Adam och Eva och att vi inte på något sätt är avlägsna kusiner till aporna.

Om det här vore en blogg som handlade om livets uppkomst och om jag vore skolad inom biologi, skulle det vara korrekt av att ”balansera” varje vetenskapligt påstående med ett som handlar om Adam&Eva? Trots att jag vet att det senare handlar om saker som inte bekräftats genom vetenskapliga observationer?

Nej.

Och varför skulle det vara annorlunda med klimatfrågor? När det gäller klimatfrågor så skriver jag om saker som bekräftas genom vetenskapliga observationer och metoder.

Förekomsten ”förnekare”, eller ”skeptiker” som de hellre vill kalla sig, är i och för sig ett fascinerande område. Det kan behöva belysas som företeelse (det är bekräftat, med vetenskapliga observationer att det finns förnekare). Men man behöver inte lyfta fram deras åsikter som argument inom klimatvetenskapen. Det finns nämligen inga vetenskapliga belägg som stödjer förnekarnas åsikter.

Klimatvetenskap handlar om vetenskap, inte åsikter. Inom politiken finns också olika teorier, men framför allt finns olika åsikter. Och åsikter behövs eftersom politiken handlar om hur man skall agera och forma samhället. När det gäller åsikter så är det okay att belysa och balansera med ”den andra sidan”.

Men inom vetenskapen så skall man vara neutral och inte blanda in sina åsikter. Först gör man observationer. Därefter lägger man fram flera antaganden till förklaringar till dessa. Och efter det så försöker man motbevisa dessa antaganden. Det antagande som inte låter sig motbevisas står kvar som Förklaring, eller teori om du så vill, till dess någon annan lyckas hitta en förklaring som står bättre pall för försöken att motbevisa dem.

Det är skillnad på vetenskap och politik. Jag koncentrerar mig på vetenskap.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

39 CommentsLeave a comment

 • För mer insikt i skeptikers bas, dvs vem som tillhandahåller argument rekommenderar jag ”Merchants of doubts)
  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=1608193942
  It tells the controversialstory of how a loose-knit group of high-level scientists and scientific advisers, with deep connections in politics and industry, ran effective campaigns to mislead the public and deny well-established scientific knowledge over four decades. The same individuals who claim the scienceof global warming is ”not settled” have also denied the truth about studies linking smoking to lung cancer, coal smoke to acid rain, and CFCs to the ozone hole. ”Doubt is our product,” wrote one tobacco executive. These ”experts” supplied it.

 • Hej och tack för uppmärksamheten!
  En intressant sak är att Darwin själv ändrade åsikt om sin egen teori mot slutet av sitt liv.

 • Det är bra att Du tar fram jämförelsen mellan klimatskeptikerna och kreationister/anhängare av Intelligent Design. I båda fallen vill man ge sken av att det finns två likvärdiga vetenskapliga läger, i båda fall (”climatgate” hos klimatskeptikerna, lite väll tillrättalagda evolutionära stamträd i läroböcker hos kreationistern) tar man små fel och fadäser hos förträdare för den uppfattning som har brett vetenskaplig stöd som intäkt för att allt är fusk och fel och häller ut barnet med badkaret.

 • 🙂
  Finns en del ”roliga” kommentarer här på Klart där förnekare blir sura som rönnbär när deras kommentarer inte blir publicerade.

  Ni får trösta er med att Martin även refuserar andra kommentarer som inte riktigt står för sig själva eller ligger i linje med inlägget som sådant. Det är hans fulla rätt att göra så.

  Skillnaden är att alla inte skriker ”censur!” och blir riktigt lika sura. 😉

 • Det är inte särskilt konstruktivt att dela upp världen i ’förnekare’ och ’alarmister’. Klimatet har alltid varit utsatt för förändring av olika skäl (vulkanutbrott, jordaxelns lutning, varierande solinstrålning och inte minst växthusgaser som varierat kraftigt i omfattning). Nu diskuterar vi den antropogena växthuseffekten och det finns otvetydigt en sådan pga. vår förbränning av fossila bränslen och andra utsläpp av växthusgaser från jordbruk etc. Att medeltemperaturen har stigit med 0,7 grader på norra halvklotet och något mindre på det södra är också otvetydigt. Men klimatförändringar är komplexa och tyvärr har det förekommit en del felaktigheter i rapporter från IPCC. Trots det bör vi kunna vara överens om att vi människor påverkar klimatet även om det också finns andra faktorer att beakta.

 • förlåt men jag måste skratta lite åt dig Martin.
  Dawins teori kan vi slänga i väggen, likaså som han själv gjorde innan han dog.

  Martin: Så det är alltså berättelsen om Adam&Eva som gäller?

 • det svåra med global warming är att veta hur klimatet skulle ha varit utan mänsklig påverkan.Det har ju förekommit både varmare och kallare perioder än idag utan mänsklig påverkan.Våra forskare kan ju inte ens säga säkert vad istiderna beror på mvh Anders

  Martin: Så sant. Man kan inte säga exakt hur klimatet hade varit om inte människan hade påverkat det. Än mindre hur vädret hade varit.

  Men ett vet man: Det hade varit annorlunda. Och av det kan vi dra slutsatsen att det ÄR annorlunda idag och i morgon, såväl klimatet som vädret, till följd av vad vi människor gjort.

  Man har en ganska klar bild av vad som orsakat att istider kommer och går (påverkat av bland annat Milankovitchcykler och komplexa återkopplingar i klimatsystemet.) Men bara för att bilden inte är fullständig skall man inte dra slutsatsen att vi inte har någon kvalitativ eller kvantitativ kunskap av vad följderna blir av våra utsläpp av växthusgaser och förändring av albedo.

 • Angående kommentarerna om Darwin ovan:
  Ett bra exempel på hur en osanning kan leva kvar i närmast evigheter (snart hundra år) tack vare ”tron”.

  Darwin dog som han levde. Som agnostiker.

 • Darwin tog inte veterligt tillbaka sin teori. En s a s motståndare (Lady Hope?) sade det efter hans död: ”Lady Hope was not present during his last illness, or any illness. I believe he never even saw her, but in any case she had no influence over him in any department of thought or belief. He never recanted any of his scientific views, either then or earlier. We think the story of his conversion was fabricated in the U.S.A. (…) The whole story has no foundation whatever.” [1]
  /Henrietta Darwin, dotter till Charles Darwin

 • Ja, bara ett exempel, alltså, på att man bör kunna belägga påståenden, också i en diskussion.

  Jag inte med källa ovan, eftersom texten är tagen från en ateistisk evoloutionsreligiös sajt. Haha! Hoho!

 • Fredrik: Du behöver inte vara orolig. 😉
  Första gången man hörde talas om att Darwin blev omvänd på sin dödsbädd var 33 år efter hans död… Det säger sig självt, hade han erkänt sig som troende så hade det varit både 1800-talets och 1900-talets största sensation och det hade definitivt INTE tagit 33 år innan ”sanningen” dök upp! 😉

  Att sedan vissa religiösa via böcker mm, försökt vidhålla denna osanning är bara beklämmande.

 • Prata på bara!
  det gamla talesättet står sig än:
  ”människan spår men Gud rår”
  som sagt spå på bara!

  Martin: Einstein sade: ”Gud kastar inte tärning.”

  Men det var inte så att han trodde att någon gud styrde, nej Einstein trodde att naturen styrdes av deterministiska (exakta, förutsägbara) lagar.

  Men det visade sig vara fel. De deterministiska lagarna kryddas av slumpen och komplexitet. Det gör att det inte GÅR att förutsäga framtiden exakt. Än mindre att den styrs/bestäms av någon högre makt eller gud (vad styr i så fall den högre makten? Om den finns så ingår väl den rimligtvis också i världsbilden?).

  Ingen styr, men tillsammans påverkar vi. I stort och i smått. Och något som har fört människan till den position vi har är vår förmåga och strävan att leta efter mönster och sammanhang. I det ingår att göra prognoser över framtiden. Det gör vi hela tiden. I stort och i smått.

 • Hej, jag håller inte med om att din blogg handlar mycket mer om vetenskap än politik. Ett exempel är att du envisas med uttrycket förnekare när du skriver om folk som är skeptiska, ett demagogiskt trick för att på ngt sätt associera klimatskeptiker med förintelseförnekare.
  Jag skulle vilja påstå att skepticism är en naturlig del av en vetenskaplig process, menar också att denna process sällan kan betraktas som avslutad eller settled.
  Skulle också kunna komma med mer kommentarer om dina senaste påståenden, men jag väljer att hänvisa till ett par länkar:
  http://www.c3headlines.com/hysteria-hurricanescyclonestyphoonstornados/
  http://www.real-science.com/sea-level-falling-2-5-mmyear-2007

  Martin: Dina länkar leder till artiklar/bloggar som har som synsätt att om man bara hittar ett (eller gärna flera) argument som motbevisar något som en klimatforskare har sagt så faller hela klimatvetenskapen.

  Det är att vara skeptiker i sann anda!

  Men man frågar sig inte varför havsnivån, under en än så länge rätt kort period, sjunker. Kan det vara mätfel? Kan det vara så att vattnet finns någon annanstans? Kan det vara så att vattnet är ojämnt fördelat över haven? Kan det vara så att det, trots att smälter rekordmycket också snöar och regnar rekordmycket? Kan det vara så att ”the missing water” faktiskt finns på land och i luften (inte i havet och glaciärerna)?

  Jag använder ordet ”förnekare” istället för ”skeptiker” där det uppenbart är så att personer förnekar vetenskap. Observera att vad jag definierar som vetenskap är inte nödvändigtvis politiskt korrekt vetenskap. Jag ondgör mig på politiker och andra beslutsfattare i ”etablissemanget” som förnekar vetenskapliga resultat. En sann forskare är skeptiskt lagd och ifrågasätter. Men man måste också vara lite pragmatisk: Vi kan inte forska i tusen år för att därefter börja agera. Man måste våga fatta beslut på den senaste forskningen. Men det är då viktigt att man tar till sig just den senaste forskningen, inte något gammalt, även om det skulle gynna vissa särintressen.

 • Hej Martin!

  Men du man måste nog ge signaturen Rick en smula erkännande. Man kan nog påstå att det inte längre råder samma konsensus som tidigare angående IPCC AGW.(Intergovernmental Panel on Climate Change vars modell för Anthropogenic Global Warming är allenarådande). Det hela handlar om ”Missing Energy”. Fram till 2003 var allt gott och väl. Oceanerna svarar, genom sin stora massa i förhållande till atmosfären, för 80-90% av energibalansen (instrålad energi/utstrålad energi)för jorden. Mätningar av havstemperaturen 1993-2003 visade en stadig ökning och togs till intäkt av IPCC och andra för att deras modell AWG var riktig.
  Men så Sjösattes (ha) projekt ARGO. Tusentals sensorer plcerades ut i haven som mäter temperaturen ner till 200 m.Och si vad händer? Jo havstemperatuten 2003-och framåt har inte alls ökat utan stagnerat och något år tom minskat, vilket betyder att en enorm massa energi fattas och har tagit vägen någonstans! Så vad beträffar IPCC ” The same criteria used to support their hypothesis is now being used to falsify it”

  Förklaringar är svårfunna. Energitransport till djupvatten- Is-glaciärsmältning- El Ninjo tex är inte av en storleksordning som kan förklara avvikelsen.

  Detta har fått mej, som tidigare varit helt övertygad om AWG, att åtminstone börja fundera. Antingen är IPCC:s modell felaktig i antagandet om
  instrålning och utstrålning till världsrymden, eller så finns det faktorer vars verkan vi inte känner till.Tex
  albedot,som alla talar om. (men ingen gör någonting åt) Tyvärr är albedot något som knappast går att mäta

  Än en gång visar det sej att kaotiska sytem inte uppför sej som vi förväntar oss!

  Detta betyder naturligtvis inte att människan inte
  påverkar klimatet, men det gör myrorna i Amazonas också.(De utgör ca 25% av biomassan där) Det betyder bara att IPCC:s modell är typisk deterministisk medan systemet är kaotiskt. Jämför med ekonomernas modeller av världsekonomin.

  SÅ om Einstein, han sa också” No amount of experimentatin can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong” Med tanke påIPCC AWG. Och det där med tärningen sa han bara för att han inte begrep kvantfysiken, som han senare delen av sitt liv ägnade åt att försöka falsifiera, han fick tom dra tillbaka en teori som inte höll.
  Även solen har fläckar men de tycks inte ha någon större inverkan på klimatet.

  Så människan spår men kaos rår.

  Kommentarer Martin!

  Martin: För det första så har IPCC ingen modell. IPCC sammanställer vad forskarsamhället har dragit för olika slutsatser inom klimatområdet. Alla får komma till tals -så länge man har relevant forskning och den är bedriven med vetenskapliga metoder.

  Ingen seriös klimatforskare påstår att han/hon förstår allt, eller ens att någon kommer att förstå allt. De viktiga slutsatserna är att vi påverkar systemet och att den påverkan är (och ser ut att fortsätta att vara) så stor att vi riskerar stora förändringar av för oss mycket viktiga system. Konsekvenserna är svåra att överblicka.

  Att vi inte förstår allt betyder inte att det vi trots allt vet/förstår inte skall tas på allvar. Men det blir lätt så: ”Forskarna är inte säkra, då fortsätter vi som vanligt”. Det vi trots allt vet är alarmerande nog. Och så länge ingen annan har någon bättre förklaring (länge florerade idén om att det var solen eller vulkanutbrott som var orsaken till förändringarna) så måste vi fatta beslut baserade på den senaste och mest relevanta forskningen.

  Nu är det tyvärr inte riktigt det som sker. Stora delar av såväl politiker, beslutsfattare som samhället i stort vandrar på enligt modellen ”Det har fungerat hittills så det skall nog gå bra i framtiden också.”

  Jag håller med dig i delar av det du skriver. I synnerhet det sista. Men/och jag vill tillägga att: Kaos råder, men kaoset håller sig inom vissa gränser.

  Utifrån ett beslutsfattarperspektiv så gäller det att finna var dessa gränser är och förhålla sig till det.

 • Tycker detta passar in här, skrivet av Darwin:

  A man who has no assured and ever present belief in the existence of a personal God or of future existence with retribution and reward, can have for his rule of life, as far as I can see, only to follow those impulses and instincts which are the strongest or which seem to him the best ones. A dog acts in this manner, but he does so blindly. A man, on the other hand, looks forwards and backwards, and compares his various feelings, desires and recollections. He then finds, in accordance with the verdict of all the wisest men that the highest satisfaction is derived from following certain impulses, namely the social instincts. If he acts for the good of others, he will recieve the approbation of his fellow men and gain the love of those with whom he lives; and this latter gain undoubtely is the highest pleasure on this earth.

 • Det finns ett brett spektrum av tankar kring det här med klimatförändring och människans roll i den. Du står (såvitt jag kan förstå) ganska långt åt ena hållet (”människan orsakar den pågående uppvärmningen”). Många av dina läsare här är antagligen både mindre bestämda och mindre extrema i sina åsikter. Notera att jag inte säger något om huruvida du har rätt eller fel, jag säger bara att dina åsikter ligger närmre spektrumets ena utkant.

  Jag tycker det blir lite märkligt när du inte tar dig tid att presentera dina argument på ett hållbart (förlåt…) sätt.

  Du verkar lägga mycket tid på att skratta åt åsikterna från andra ändan av spektrumet, och jag har full förståelse för att du inte orkar bemöta idéer som ”människan har ingen inverkan alls på klimatet”. Men varför inte presentera vettiga argument i de frågor som är av intresse för alla oss som ligger någonstans mellan de båda utkanterna av åsiktsspektrumet?

  I inlägget om Anthropocene från 31/10 är det lätt att få intrycket att du tar en lite ovanlig höst som slutligt bevis på att människan påverkar klimatet. Samma sätt att resonera kan lätt stödja ”förnekarnas” idéer (”det var lika varmt på midsommarafton i år som förra året, klimatet förändras inte”).

  En bit jag reagerar på i det inlägget är följande:
  ———-
  Att halten koldioxid, nu drygt 390 ppm istället för de 280 som var före industriella revolutionen, såväl förstärker växthuseffekten som medför att haven sakta försuras.
  ———-

  Det är väl ändå ganska ont om folk som ifrågasätter det sambandet? Den stora frågan är väl hur mycket av det som beror på oss och hur mycket som skulle ha hänt ändå.

  Det är lätt att få intrycket att du lägger 90% av din tid på att skratta åt 10% av klimatpratarna, istället för att bemöta vettiga frågor från de resterande 80% som inte håller med dig.

  Kanske dags att prova nåt nytt?

  Martin: Jag skrattar inte. Vare sig åt klimatförändringar i sig eller åt de som inte tar till sig vetenskap.

  Om det finns ett brett spektrum av åsikter i en fråga, vad är det som säger att man är närmast sanningen om man ligger i mitten?

  Kan det vara så att några har presenterat ena sidan av spektrumet för att ”balansera” och skapa bilden av att man gör bäst i att ”ligga i mitten”?

  Jag bryr mig inte om att förhålla mig till detta ”spektrum” av åsikter, än mindre att försöka vara i mitten av det. Jag bryr mig om att tolka vetenskapliga resultat. Sedan kan andra roa sig, eller oroa sig, med att vetenskapliga resultat i största utsträckning befinner sig ”på ena sidan”.

  Att överhuvudtaget blanda in ordet ”åsikter” när det gäller hur man skall tolka fakta är skrämmande. Åsikt är tyckande, dvs subjektivitet. Vetenskap handlar om objektivitet.

  Att hösten är mild eller att det var översvämningar i Pakistan i fjol är INTE bevis för att klimatet förändras eller att människan påverkar klimatet.
  Det är en KONSEKVENS av det.

 • I debattinlägget ”Ökat utsläpp av koldioxid inget att oroa sig för” i VLT 11-11-08 gör docent Håkan Sjögren tre påståenden, som är väldigt typiska för klimatskeptiker, som jag vill bemöta:
  1) Det är motbevisat att det finns växthusgaser och således en växthuseffekt. -Inget kunde vara mera fel, det är tack vara växthuseffekten, främst av gaserna vattenånga och koldioxid, att vi har det hyfsat tempererat här på jorden. Utan växthuseffekt skulle vi frysa ihjäl.
  2) Den låga halten koldioxid kan inte påverka växthuseffekten. -Det räcker med en knivsudd kaliumpermanganat för att färga flera liter vatten lila genom att absorbera vissa av det synliga ljusets våglängder. Den mycket blygsamma mängden ozon i stratosfären absorberar de mesta av solens mera kortvågiga och farliga UV-strålning. På samma sätt absorberar koldioxid redan i låga koncentrationer mycket av den infraröda värmestrålningen som jorden vill sända tillbaka till rymden.
  3) Den observerade temperaturökningen de senaste hundra åren på jorden är mindre än växthuseffektens teori förutspår och har dessutom stannat av. -Temperaturökningen har inte stannat av, i polartrakterna snarast accelererar den. Och temperaturökningen hittills överensstämmer faktiskt med de första beräkningarna av sammanhanget koldioxidhalt – jordens medeltemperatur som vår stora svenska fysiker Svante Arrhenius publicerade redan 1896!

  Diskussionen mellan vetenskapens huvudfåra i klimatfrågan och klimatskeptikerna har stora likheter med diskussionen mellan dem som tycker att evolutionsteorin är en rimlig hypotes och kreationister / anhängare av intelligent design. Och precis som dessa ändå kan vara överens i tanken om ansvaret att vårda skapelsen bör även klimatskeptiker och vi andra kunna enas om att minska användningen av fossila bränslen. Utöver koldioxidutsläppen orsakar de andra negative miljöeffekter, inte minst genom att utvinningen av dessa sinande råvaror lämnar ett växande ekologiskt ”fotavtryck”, med oljeutvinningen ur oljesand som ett skräckexempel. Att elda upp dessa icke förnybara resurser i pannor och motorer är ett slöseri med råvaror som borde reserveras för mera förädlade produkter, allt från polymerer/plaster till mediciner.

 • Hej Martin
  När du påstår att någon person/artikel/blogg som kommer med ett eller flera motargument därigenom förnekar hela klimatvetenskapen har du helt fel.
  Det finns klimatskeptiker som
  1. INTE förnekar att det blivit varmare de senaste 100 åren
  2. INTE förnekar att havsnivån stigit senaste 100 åren
  3. INTE förnekar att människan kan ha påverkat klimatet

  Angående sakfrågan om att havsnivån har sjunkit senaste 2-3 åren, så betyder det självklart inte mycket, det kan vara ett tillfälligt hack i en stigande kurva. Det intressanta med exemplet är dock att klimatalarmister gärna håller inne med den här typen av information, däremot om förändringen hade varit åt andra hållet (d v s snabbare ökning av havsnivån) så hade alarmisterna varnat för världens snara undergång!

 • Hej igen Martin!

  Min poäng kaske försvann i ordmassan.

  Vad jag ville veta var vad du anser om ”The missing
  energy”. Det är inga bagateller det rör sej om utan
  enorma mängder energi som ”fattas”.
  Man bör också resonera mer termodynamiskt och betänka att temperatur inte är värmeenergi(Det är inte menat åt dej Martin). Oceanerna blir då mer betydelsefulla än atmosfären.
  Den här avvikelsen betyder naturligtvis inte att
  vi ska slå oss till ro och stunta i CO2 utsläppen,men det är vetenskapligt hederligt att någon gång redovisa fakta som inte stämmer med rådande uppfattning.

  Alltså ?Missing energy?

  Martin: Okay. Skall se om jag kan skriva en blogg om det.

 • Hej Martin!
  Jag är rätt ut sagt rädd för vädret. Minsta lilla skillnad från hur jag minns det för 10-15 år sedan skrämmer mig. Tankar som ”nu har det gått för långt” och ”kommer vi jorden klara mer nu?” blandas med en hopplös känsla av att inget kunna göra. Det här är direkt kopplat till snabba förändringar i vädret.
  Vad jag skulle vilja veta är: Hur beter du dig i vardagen för att med gott samvete kunna försöka uppmärksamma andra att vi måste skärpa oss?
  Vilka aktiva val gör du för att vara ”klimatsmart”?

  Martin: Det finns mycket man kan göra för att minska sitt ”fotavtryck” och vara ”klimatsmart”.
  Men man skall vara medveten om att man inte kan ”rädda världen” på egen hand. Det finns dock många ekonomiska och strategiska skäl att göra en insats. Dels spar man ofta pengar på att vara ”klimatsmart”, dels är man bättre förberedd på framtida förändringar, tex stigande energipriser, dyrare mat mm.

  För min egen del jobbar jag ju en hel del med information och strategisk utveckling (det senare tex i företag). Privat har jag solvärme på huset, på vintern eldar jag ved (spill från skogsindustrin). Jag har köpt in mig i vindkraftverk och jag har egen bit skog. Jag äter gärna viltkött.

 • Jag kommer ihåg när jag i måndags tittade på SVT-Mats Anderssons väderprognos. Då visade han ett brett böljande fält mellan tropikerna och Arktis, och både öster och väster om Sverige befann sig två stora delfält med kallt väder, medan vi låg inom ett varmt delfält. Fältet rörde sig slingrande från Mittatlanten och upp över Arktiska oceanen och vidare ned mot inre Asien, och så upp norrut ånyo.

  Då kom jag att tänka på; är det inte så att när vi får kalla vintrar förflyttas den polära virveln, som den kallas, längre österut än brukligt, varvid Sverige hamnar inom kalluftsbubblan, medan USA hamnar inom Varmluftsbubbland. De senaste vintrarna har Sverige och Nordeuropa haft det kallt, medan USA och Kanada regnat bort.

  Tror inte du att det finns ett samband mellan kallt i Sverige och varmt i USA eller vice versa. Varje gång USA har extremt milt har vi ovanligt kallt, eller tvärtom, som i år, då östra USA hade snö den 29-31 oktober, medan vi hade barmark i hela landet.

  Tror du, förutom min kanske redan bekräftade teori, att detta mönster håller sig inom den kommande perioden, så att vi slipper kallt väder med snö och kyla tidigt?

  Martin: Visst hänger det ihop. Det är ofta så att antingen Nordamerika eller vi har det kallt/milt under vinterperioder.

 • Hej Martin!

  Du svarade Bjarne igår kväll att Gud styrs av någon högre makt. Om Gud är Gud så finns det ju inte något som kan styra honom, det är orimligt och ologiskt.
  Du skriver också att ingen styr. Det är knappast ett uttryck för vetenskap! Men din åsikt är intressant!

  Martin: Jag är lite skeptiskt lagd: Fram till dess det är bevisat att någon styr bör man betrakta det som att ingen, eller möjligen alla, styr.

  Jag ser även ett stort moraliskt problem i att tro att människans inverkan är liten i förhållande till någon högre makt. Det är då väldigt lätt att avsäga sig ansvaret för händelser som, rent vetenskapligt, kan kopplas till saker som vi människor gör. För vad vi gör spelar faktiskt roll. Sedan kan vi ju i och för sig säga att vi inte har någon fri vilja utan att vi styrs av någon annan. Men ärligt talat så kan man inte avsäga sig ansvaret för sina handlingar.

 • Jag håller med om att vad vi gör spelar roll. Vi kan inte skylla på Gud för våra egna handlingar, varken vad det gäller hur vi tar hand om jordklotet eller något annat.

 • Det finns ju den den gamla vitsen om datorteknikern som blivit så berömd under sitt liv att Gud, så fort datorteknikern dött, bad honom komma och serva Paradisets dator. Datorteknikern tog tid på sig men så blev också resultatet bra, och den funkade nu utmärkt.
  Efteråt gick datorteknikern till Gud och berättade att jobbet var klart.
  ”Men, vilken fantastisk maskin!” sa han. ”Minneskapaciteten och processorn är ju enorma!”
  ”Ja,” sa Gud, ”jag måste ha en sån för att hålla reda på allt som händer och har hänt överallt i Universum.”
  ”Oj, oj, oj! Och den har du byggt själv!”
  ”Nej, nej! Jag är så oteknisk. Den stod här när jag kom.”

 • Kanske kan vara ämne för en diskussion:

  ”09 november 2011
  Nytt rekord: snöbrist i hela landet 9 november
  Idag, 9 november, är det snöfritt vid samtliga SMHIs stationer. Enligt vårt dataarkiv är detta första gången sedan våra regelmässiga observationer av snödjup inleddes i Sverige vintern 1904/05.”

 • Jim Hansen har ett arbetet i år om the missing energi, enligt hansen finns 0,59W/m2 i beredskap inför framtiden, in the pipeline.

  0,59W ska jämföras med 0,1W, som enligt Alley var den kraft(forcing) som höjde tempen med 4-5 grader dvs hela den senaste avisningen. Fortsätter vi att öka ut våra energikällor kommer vi antagligen att tappa kontrollen över vår planet. Se IEA nyligen.

 • Här råder hög nivå på en del av er bloggares verbala förmåga! imponerande! Men inte på mig, men möjligen på var och en med samma önskan om att få bli bekräftad för sina utomordentliga kunskaper, eller rättare sagt förmåga att argumentera om ett ämne där det alltid hos dessa personer, slutar i en hypotes! FAKTA! som Martin säger! Det är väl där vi måste lägga fokus! Eller ska vi se väder- och klimatfrågor ur en filosofisk synvinkel? Nej, jag tror inte det. Jag lyssnar och läser vad Martin skriver och som en vanlig lågutbildad vaktmästare så tar jag till mig hans budskap………Realist som är såå trött på testeronpumpade individer som bara vill ha inget annat än tuppfäktning…

 • Tror ni på riktigt att ni ska lyckas omvända en meteorolog på hans egen blogg? Spara er energi.

  Martin, istället för att ödsla tid på meningslöst dravel med folk som ändå aldrig kommer ta dig på allvar kanske du kunde lägga lite energi på att få till vettiga prognoser som inte missar gång på gång på gång? Det enda vettiga din sajt gör i dagsläget är att tala om hur varmt det är ute just nu.

  Martin: Jag skriver för de som vill veta mer.

  De är också de som står för merparten av frågor och kommentarer. Folk som är öppna och vill resonera.

  Att sedan ”skeptiker” och ”förnekare” opponerar sig får man acceptera. Det är inte för deras skull jag skriver, men om/när de ifrågasätter det jag skriver så måste jag svara (men lugn, jag lägger inte tid på de värsta påhoppen, de publiceras inte).

  Själva prognoserna köper vi in från det finska företaget Foreca. Mina (Martins) prognoser är de som kommer i form av text här på bloggen.

 • Det börjar spridas en helt annan bild som är betydligt mer mångfacetterad än den vi får av dessa klimattalibaner, solens roll och dess cykler har en betydligt större påverkan och inverkan än diverse mänskliga avtryck har, det är ju enligt mig ställt utom all tvivel.

  Martin: Vem/vilka sprider den bilden? Är det samma lobbyister som tidigare basunerat ut att koldioxid bara är ”livets gas” och andra vilseledande uttryck?

  Vill du läsa lite mer om vad vi tidigare skrivit om solfläckar och dess inverkan i relation till mänsklig aktivitet så kan du läsa artikeln: http://blogg.klart.se/stigande-temperatur-med-eller-utan-solflackar/ .

  PS. Jag ifrågasätter varför du använder uttrycket ”klimattalibaner”. Vad vill du säga med det? På vilken nivå vill du ha diskussionen och retoriken? DS.

 • Läs boken och få lite perspektiv:
  Global nedkylning. Klimatet och människan under 10000 år
  Fredrik Charpentier Ljungqvist
  Norstedts
  En bok som pekar på historiska svängningar i jordens klimat. Var det bara en tillfällighet att Karl X kunde marschera över Lilla och Stora Bält vintern 1658?

 • På tal om Darwin – hade det inte varit mycket enklare om ni trodde på följande sanning?

  I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

  Gud råder över jorden, han råder äver VÄDRET. Punkt.

  Må Martin bli omvänd och finna sanningen.

  Martin: Men det visade sig att verkligheten, dvs sanningen, inte var så enkel.

 • Först så fans det ingenting, men plötsligt så fanns det något! Sedan smälde det, vi blev apor, sedan blev aporna människor…SEDAN SÅ BÖRJADE DET REGNA, GRÄSET VÄXTE,…VIST LÅTER DET ORIMLIGT!!!!

 • Du säger att verkligheten, dvs sanningen, inte var så enkel. Det är säkert att Gud skapade Himmel och jord, men det står dock ej i biblen hur gud skapade det, men däremot, så står dett att gud såg att dett var gått. Och att han vilade på den sjunde dagen…Martin du som är vetenskapsman, varför smälte inte isbjörnen som man gjorde i Köpenhamn?

  Martin: Du får ursäkta mig, men jag förstår inte riktigt sammanhanget: verkligheten, bibeln och isbjörnen?

 • Du kommer väll ihåg isbjörnen som man gjorde i köpenhamn? Man hackade ut en isbjörn i is, sedan så var meningen att den skulle smälta, vilket då enligt greenpece, skulle vara ett bevis på att det var global uppvarminig…

  Martin: Man kan tycka vad man vill om Greenpeace, men att de skulle påstå att en smältande isskulptur skulle vara ett bevis för något annat än plusgrader, det tvivlar jag på.

 • Var får du alla dina konstiga konspiriations teorier ifrån??
  Du har inga som helst bevis, och om du har bevis, så vill jag se dem på denna blogg.

 • Du svarar inte på mina frågor eftersom du inte kan…Jag påminer dig en gång till
  1. Var får du dina teorier från
  2 Jag vill se bevis

  Martin:
  a. Vad är din fråga?
  b. Svar på 1: Teorierna kommer från vetenskaplig forskning. Du finner dem tex i Science, Nature eller PNAS.
  c. Svar på 2: Se b.

 • Med andra ord, så fins det inga BEVIS, du säger själv, att de är teorier. Det finns många teorier om allt, vem som helst kan hitta på dem, därför litar jag på fakta, inte teorier, fakta har blivigt bevisat, en teori är något, som någon, eller några tror på något.

  Tack, för att du är ärlig, och säger, själv att det är en teori, då vet vi ju att du inte tallar SANNING, inte heller FAKTA, utan bara en massa teorier, een massa tankar och funderingar, som vem som helst kan hitta på….
  Mvh: Petter

  Martin: Hej Petter. Se mitt svar i bloggen http://blogg.klart.se/bevis-och-en-forskares-vata-drom/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *