Återta energi och makt på Gotland

Av Martin Hedberg

Jag är i Visby och skall hålla en föreläsning på högskolan om klimatförändringar nu under förmiddagen. Det är för en grupp internationella studenter som är här och studerar vindkraft.

Som bekant finns det en hel del vindkraftverk på Gotland, men även utbildningar som alltså inte bara attraherar svenska studenter utan även utländska studenter.

Igår deltog jag i ett seminarium som handlade om vindkraftens roll globalt, nationellt och regionalt. Jag inledde med att ge en översiktlig bild av grunderna i klimatfrågorna och förutsättningarna, på global och nationell nivå, att nyttja energin i vinden för att producera elektricitet (som vi bara förutsätter skall finnas till hands i vårt samhälle).

Det finns många, såväl enskilda markägare som större energibolag, som vill bygga vindkraft på sin egen eller arrenderad mark. Det är dock inte bara att sätta upp en mast, regelverket är omfattande (om än hanterbart) och det finns många intressen som skall tas tillvara.

När man har tar bort områden som ligger för nära bostäder, inkräktar på naturområden, stör kulturarv, skymmer utsikter, inkräktar på djurliv, stör flygtrafik, radiokommunikation, väderradar (!) mm så är inte ön så stor längre. De allra bästa platserna sett till vädret och ekonomin, dvs hur mycket det blåser och hur lämpligt det är att ansluta vindkraftverket till nätet, de tas bort tidigt.

Men kvar blir i alla fall områden där man nu vill styra upp byggandet av vindkraftverken så att det redan från början finns en långsiktig plan över såväl teknik som estetik.

Regering och Riksdag har fattat beslut om att bygga ut den förnybara energin i Sverige. Det är inte bara av ”miljömoraliska” skäl, nej det kanske snarast är av geopolitiska och ekonomiska skäl. Och det är inte heller bara på Gotland det skall ske, men här finns en stolthet och stora ambitioner över vad man gjort hittills och den potential man har.

Vårt beroende av fossil energi (såväl i Sverige som i världen) är stort och förfogar vi inte över de resurserna själva så måste vi importera dem. När det dessutom tar lång tid att ställa om energiinfrastrukturen i landet så sitter vi lite i klistret om/när tillgång och priser förändras. Något som de gjort och rimligen kommer att fortsätta att göra. Detta beaktande att mängden fossila resurser är begränsade och att vi dessutom blir fler människor såväl på planeten som vill ha tillgång till denna ändliga resurs.

Bättre är väl då att utvinna energi ur förnybara resurser (t.ex. vind-, vatten-, sol- och vågenergi samt biomassa) och samtidigt skapa arbetstillfällen och exportmöjligheter? Vi kan exportera såväl energi som teknik och kunskap.

Vi har gjort en del, men/och det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det kommer inte att ”rädda klimatet”, men det är ett geopolitiskt, strategiskt och ekonomiskt viktigt vägval.

Det är också viktigt att respektera de olika intressegrupper som påverkas av besluten. Det är naivt att tro/önska att allt skall vara som det alltid har varit.

En viktig aspekt som ofta glöms bort är att förnybar energiproduktion är en stor möjlighet för enskilda individer, dvs privatpersoner, att återta makt från de stora företagen. Allt måste inte ägas och styra av myndigheter eller stora bolag.

De flesta privatpersoner har inte möjligheter att bygga en vattenkraftdamm, kärnkraftverk eller kolkraftverk. Vare sig för att producera energi till sig själv eller andra. Men genom såväl småskalig produktion som att gå samman i föreningar så kan enskilda individer, med eller utan egen fastighet, vara med och producera förnybar energi. Detta främst genom vindkraft, men även andra former av förnybar teknologi (t.ex. sol- och bioenergi).

Förnybar energi är en viktig del i vår framtida välfärd. Det är miljömässigt mycket bättre än fossil energi. Och det ger oss möjligheten att återta och sprida lite av makten över väsentliga funktioner i samhället som t.ex. energiproduktion. Förnybar energi lämpar sig mycket väl att producera och vara ägd av såväl stora bolag, som enskilda individer.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

5 CommentsLeave a comment

 • När man bygger ut vindkraften på en isolerad ö som Gotland bör man vara medveten att när utbyggnaden blivit tillräckligt stor krävs också annan kraftgenerering för att balansera vindkraften de dagar det inte blåser. Gotland är förvisso förbundet med fastlandet med elledningar men överföringskapaciteten är begränsad. Även mellan t.ex. norra och södra Sverige är överföringskapaciteten inte tillräcklig. Svenska Kraftnät gör sitt bästa för att bygga ut överföringskapaciteten nu men när det gäller Gotland får man nog räkna med att komplettera vindkraften med gaskraft (gaskraftverk kan startas med kort varsel när vindkraftproduktionen går ned). Hade det funnits vattenkraftverk på Gotland hade det givetvis varit perfekt men nu gör det inte det (dock skulle man kunna tänka sig ett s.k. pumpkraftverk som alternativ till den fossila gaskraften; dvs. man pumpar upp t.ex. havsvatten till en damm på land och släpper sedan tillbaka det när det behövs).

  Martin: Man projekterar för att öka överföringskapaciteten. Den behövs främst när Gotland producerar mycket mer än man använder själva på ön. (När Gotland inte producerar energi så levereras energin från fastlandet eller så kör man biomassa/fossilenergi, precis som igår.)

 • Har någon tänkt på att s p a r a energi? Känns som om efterfrågan bara ökar hela tiden, och som om det vore landet Sveriges främsta plikt att se till att efterfrågan tillfredställs; till låga priser, så att man efterfrågan ökar.

  Och jag har sagt det förut: Bygg kraftverken i städerna, där åtgången är störst, för att minska spill-förlusterna. Skillnaden mellan vad som kommer ut från kraftverken och vad lampor, apparater, element och annat förbrukar går upp i rök/värme. I något exempel sägs förlusten vara ca 5%, men jag tycker det låter litet. Ditt nätaggregat till datorn har ca 70-80% effektvitet, dvs 20-30% elvärmespill, litet beroende på ålder och kvalitet.

 • En annan fundering. Högtryck och lågtryck. Skulle man kunna tänka sig att vi i framtiden kommer att kunna styra var vi vill ha högtrycken nånstans. Säg att en excentrisk väderintresserad miljardär bygger en tunnel från Grönland till sin gård i tex Sörmland. Tunneln har en diameter på 20 meter, och inuti den monteras fruktansvärt starka fläktar, som förflyttar stora luftmassor från Grönland till Sörmland. Skulle detta kunna påverka lufttrycket, både på Grönland och i Sörmland? Och att det i Sörmland då skapas ett konstgjort högtryck, och ”vackert” väder?

 • Hejsan!
  Angående angivna temperaturer i era prognoser så stämmer dom dåligt, åtminstone i norra Härjedalsområdet. Vad beror detta på, vindkraften?????? Funderar bara om det skulle vara blir billigare och mer demokratiskt med små ägare till kraften. Hur tänket du där?

 • Citat:”Bättre är väl då att utvinna energi ur förnybara resurser (t.ex. vind-, vatten-, sol- och vågenergi samt biomassa) och samtidigt skapa arbetstillfällen och exportmöjligheter? Vi kan exportera såväl energi som teknik och kunskap.”
  HEJ MARTIN…. Jag börjar tro att vi är släkt… du tänker ju precis som jag. 🙂 Exportera mera, och Gud bevare de Skånska åkrarna, (betorna.. sa man förr,) men nu får det bli åkrarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *