Återkopplingar i klimatsystemet

Håller vi på att förlora kontrollen över vår påverkan på klimatet? Frågan är inte tagen helt ur luften (sic!) Nej, frågan ställs dels med anledning av att vi slår värmerekord på värmerekord, dels för att många inte inser vilka krafter vi har att göra med.

Krafterna jag tänker på skulle kunna vara de särintressen vars tillgångar går förlorade om vi gör det som är nödvändigt för att förhindra kraftiga klimatförändringar. Men de krafter jag tänker på just nu är de återkopplingar som finns och verkar i naturen.

Återkopplingar ”feedbacks” som gör att en liten förändring förstärks, ”amplifieras”. Precis på samma sätt som en transistor eller förstärkare fungerar när man sätter mikrofonen framför högtalaren: En liten signal blir kraftigare och som i sin tur matas in i mikrofonen och strax har man rundgång.

Det finns också negativa återkopplingar. Dessa bromsar förändringar. Exempel på detta kan tex vara tillgången på föda: Rävar som äter sorkar. När det finns gott om sork finns det mycket föda och rävarna föder stora kullar. Men stora kullar rävskapar ett stort tryck på sorkarna och till slut minskar tillgången så mycket att rävarna svälter och minskar i antal. Ett högst idealiserat case, men jag tror att ni förstår konceptet.

I klimatsystemet finns en mängd återkopplingar. Såväl positiva (förstärkande) som negativa (bromsande). Så länge som klimatet inte förändras alltför mycket så balanseras dessa och klimatet förblir någorlunda stabilt över tusentals år. Temperaturen, globalt sett, har tex hållit sig någorlunda stabilt i ca 11500 år och havsnivån i ca 7000 år.

Men nu förändras allt. För att skapa lite översikt gav jag mig i uppgift att skapa en översikt på kopplingarna inom och mellan naturen och människan.

Observera att grafiken är ett utkast. Jag har utelämnat en del saker, tex befolkningstillväxt, kärnkraft, metanhydrater, avtal, ekonomi, makt och en del annat. Detta dels för att de delvis ingår i befintliga boxar, dels för att det inte alltid fanns en tillräckligt tydlig koppling. Det är rörigt som det är. Jag har inte heller angivit hur starka återkopplingarna är eller på vilka tidshorisonter de verkar. Men det är också bara en översikt.

Återkopplingar i klimatsystemet.

Återkopplingar i klimatsystemet.

Gröna boxar representerar naturen.
De tre blå boxarna är tre mycket väsentliga konsekvenser av den förstärkta växthuseffekten.
Bruna boxar är i gränslandet mellan natur och människa.
Röda står närmast människan.

Var skall man börja läsa grafiken? Var som helst, men en bra start kan tex vara nere i vänstra hörnet: Det började med skövling av skogar och sedan brytning av fossilt kol…

Jag vill trycka på ett par saker:

 • Försurningen av haven. En väsentlig del av koldioxiden vi släpper ut binds i haven vars pH-värde därmed sjunker. Det påverkar alla organismer som använder kalk för att bygga skal eller skelett (typ de flesta).
 • När haven blir varmare så frigörs istället gaser som tex koldioxid. Ok, vi slipper en del av försurningen, men återfår istället koldioxiden till atmosfären med kraftigt förstärkt växthuseffekt som följd.
 • Skogsbränder representerar, förutom stora kostnader och mänskliga tragedier, stora utsläpp av koldioxid. De sprider även sot som, när det lägger sig på snö och glaciärer, gör att dessa smälter snabbare.
 • Det finns en direkt återkoppling mellan smältande glaciärer och att det blir varmare via ”albedot”, dvs när glaciärer smälter så blottläggs mer markyta/hav som i sin tur absorberar mer värme…
 • Vi har all anledning att känna inspiration och framåtanda av Klimatavtal, SDG, Miljömål, solceller, elbilar, ekologisk mat och annat bra. Men vi får inte släppa blicken från det som är den faktiska orsaken till problemen. Merparten av det fossila kolet måste stanna i marken och skogen på marken.

Grafiken representerar en överblick som jag kommunicerat när jag håller utbildningar och gör konsultuppdrag. Men jag har hittills inte haft den samlad på en överskådligt (well?) bild.

Med viss modifikation så kan man få en överblick av naturliga (dvs förhistoriska) klimatförändringar genom att bara titta på gröna, blå och bruna boxar (Förnybar energi skall vara röd). De startade till följd av förändring av inkommande solenergi (Milankovitch-cykler) till följd av variationer av jordens omloppsbana kring solen (skala 10.000 till 400.000 år).

Vad vi människor nu har gjort är att vi har ökat på komplexiteten. Alla naturliga (förhistoriska) kopplingar finns kvar, undantaget förändring av solenergin (helt enkelt för att den inte ändras signifikant på så korta tidsperioder som decennier). Men vi har lagt lagt till ett par lager till av processer och återkopplingar. Det skulle vara mycket underligt om det inte fick några konsekvenser.

Som sagt var, grafiken är en skiss. Jag tar gärna feedback (!) på den för ytterligare utveckling och komplettering.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

18 CommentsLeave a comment

 • Hade problem med att få upp bilderna i Safari men det fungerade i Firefox. Vet inte om det är något tillfälligt fel i min dator.

 • Många gör dessa försök till återkopplingar. Få lyckas. Modellmakarna har modeller för det. Men ansatsen är lovvärd.
  Ny kunskap om de olika delarna kommer dagligen.En del positiva dvs de visar på ökande förmåga till självreglering av temperaturen.
  Vill påminna om att växthusgaserna kan ge ca 1 grads höjning men alarmister förutspår en tredubbling av denna effekt.
  Skeptiker däremot ser en betydligt lägre återkoppling.
  Vågar du se en video om detta?
  https://www.youtube.com/watch?v=0gDErDwXqhc

  • Har sett videon. Dels så motsätter jag mig påståendet att ”Skeptikerna” bara skulle diskutera hur kraftiga återkopplingen på CO2 är, många av diskuterar allehanda saker, många har tex ifrågasatt om det ens är människan som orsakar klimatförändringar.
   Han påstår vidare att den ökade halten vattenånga, genom molnbildning, skulle dämpa uppvärmningen av koldioxid. Samt att detta är mer eller mindre den enda signifikanta återkopplingen. Fel och fel.
   Vattenånga i sig förstärker uppvärmningen. Om det blir mer moln eller ej är svårt att avgöra, men viktigt att ha med sig kunskapsmässigt är att moln både kyler och värmer. Allt beroende på om de är höga eller låga, om de förekommer på natten eller dagen samt vilket underlag de täcker. Det är inte så enkelt.
   Hans raljerande över att forskarnas klimatmodeller ”essentially is the same” under de senaste 30 åren är bara skitsnack. De har givetvis utvecklats. Att känsligheten är densamma är för att den har visats sig vara det i verkligheten.
   Därefter har vi lite resonemang om att temperaturen inte har stigit så mycket som modellerna visat. Hans diagram börjar år 1990 och slutar 2012. VAKNA! Det kallas ”cherry picking” att välja ut ett intervall som passar budskapet. Är man seriös så redovisar man hur modellerna återskapar hela 1900-talet. Vidare så tar man med data fram till idag. I synnerhet som vi nu vet att 2015 slog 2014 som det varmaste året hittills.
   Haven har blivit varmare. Tvärt emot vad videon påstår.
   Summering: En konspiratorisk video som på lösa grunder försöker påvisa att klimatforskare, och i synnerhet deras modeller, har fel och att klimatfrågan handlar om politik snarare än om vetenskap. Vidare försöker videon påvisa att ”klimatskeptiker” har en enad front. Ingen av dessa påståenden är korrekt. Men videon är snyggt producerad och lyckas förmodligen förföra en och annan.

 • Gällande mer ekologisk odling så är jag skeptisk. Det går säkert bra att öka den i Sverige och en del andra länder där bara en mycket liten del av kostnaden för maten utgörs av råvaran och det relativt kyliga klimatet förskonar oss från de värsta insektangreppen. Globalt skulle skördebortfallet behöva kompenseras av ytterligare skogsskövling vilket ger mer fart åt både temperaturhöjning och förekomst av insekter. Däremot tror jag den konventionella odlingen har nytta av att samarbeta och dra nytta av de kunskaper som finns inom ekoodlingen, kunskaper som definitivt kan bidra till en bättre miljö.

 • Videon är från 2013.
  Angående molnen:
  Vi har fått ca 20% fler soltimmar i Sverige, speciellt vår och sommar.(SMHI-1983-2014?) Solar brightening!
  Aerosolernas betydelse som molnbildare är underskattade.

  Jag köper inte någon berättelse rakt av men ser att verkligheten inte är så illa som alarmen vill hävda-speciellt inte de som grundas på modeller.

  • Man behöver inte modeller över framtiden, det räcker med att se verkligheten, dvs observationer av hur det är nu, för att fatta att det är illa ställt.

   • Skulle du kunna utveckla den ståndpunkten gentemot det historiska perspektivet.
    Dvs i de avseendet som modellerna hanterar. Vad är det som är så illa ställt idag om man bortser från modellerna? Vad är det som du menar skiljer sig så idag från hur klimatet sett ut tidigare?

 • Lite OT men om jag följer ditt råd och observerar hur det är just nu i norra Skåne så ska det enl. Klart.se vara blå himmel och strålande sol här men det är det alltså inte. Som så många gånger innan så har det nu varit dessa ”strimmor” på himlen (dvs efter flygplan) under ett par timmar och efter det kommer som vanligt ett mjölkigt filter på himlen som antagligen stannar kvar resten av dagen. Du som jobbat med flygtrafik kanske möjligtvis har funderat på varför det blir såhär och framförallt vad det får för konsekvenser?
  Om man inte ser detta så måste man vara blind och det händer ju gång på gång. Många har försökt spåra dessa plan men de finns enl. flygledning inte och militären påstår att det inte är deras plan så vad kan det vara?
  Vore tacksam om du som har kunnande och möjlighet upplyser oss som irriteras och oroas över detta ”väder”fenomen.

 • Jag jobbar med växter, trädgård och natur. Skillnaderna mellan nu och för 15-20 år sedan är tydliga även i min vardag. Våren kommer tidigare, dvs Växter blommar tidigare. Löven faller senare så skötselplaneringen för lövupptagning på hösten har fått senareläggas beroende på att vid det datum som tidigare angavs är träden gröna. Kostnaderna för vinterväghållning har förändrats, det är mindre plogning och mer halka nu. De kallaste nätterna på vintern är mycket varmare nu så växter övervintrar som frös ihjäl förr. Skogsbruket har mycket färre dagar med tjäle att köra ut timmer på. Staketstolpar ruttnar av fortare när vintern är mildare, Hjortronen blommar tidigare och drabbas oftare av frost i blomningen etc.etc. För någon som lever mitt i det och har ögonen öppna är det väldigt tydligt även på liten och lokal nivå. På naturenskalender, Fenologinätverkets webbsida, kan man jämföra historiska data med dagens. Här ( Jönköpingstrakten ) slår björkarna ut 2 veckor tidigare än för 100 år sedan, för att nämna ett exempel. För alla som inte vill se det är det bara att fortsätta blunda, då finns det nog inte.

 • 🙂 det var ett sant o kul svar! Möjligtvis kan man tänka sig ett smart lokalt och energisnålt samhälle, typ bullerbyn 2.0

 • ”Summering: En konspiratorisk video som på lösa grunder försöker påvisa att klimatforskare, och i synnerhet deras modeller, har fel och att klimatfrågan handlar om politik snarare än om vetenskap. Vidare försöker videon påvisa att ”klimatskeptiker” har en enad front. Ingen av dessa påståenden är korrekt. Men videon är snyggt producerad och lyckas förmodligen förföra en och annan.”

  Jag tror också att klimatfrågan helt och hållet drivs av politik! Varför det, kanske du undrar? Jag är 48 år och minns vad som sades när jag var ung. Nu ser jag bara effekten av klimat ”modellerna” som drivare av höjda skatter. Kul för politikerna, tanker jag.

  Jag hoppas du inte anser att fysikern (pensionerad), Stein Bergsmark också är en konspiratör?
  https://www.youtube.com/watch?v=mfA5_PGHIbA

  • Ursäkta, men det är bara en massa dravel, cherry picking, som presenteras i din hänvisade video. Tex visar han temperaturgrafer som bara sträcker sig över en kort tidsperiod, 1998-2012, för att ”bevisa” att temperaturen har planat ut. Tittar man på hela tidsserien (där vi har faktiska mätdata från termometrar) 1880-2015 så ser man hur tydligt som helst att det blivit varmare.
   http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/Fig.A2.gif

   Men det är så med folk som av någon anledning inte vill se sanningen, tittar man i dunkel belysning så ser man inte allt. Jag ids inte, gå igenom alla felaktigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *