Anders braskar…

Ett av de mest kända och populäraste gamla uttrycken för det kommande vädret är utan tvekan ”Anders braskar, julen slaskar” (eller tvärtom).

Det är en lätt och trevlig ramsa men så enkelt är det inte att spå väder. Nu finns det också svart och vitt på detta. I senaste medlemsbladet för föreningen Väderbitarna har man kollat upp detta gamla ordspråk under 50 år från en väderstation i Sörmland.

Man jämförde morgontemperaturen på Andersdagen den 30 november med temperaturen på julaftonens morgon. Och så här blev det:
Anders braskar, julen slaskar stämde i 13 fall av 50.
Anders slaskar, julen braskar stämde i 11 fall av 50.

Summan blev att ordspråket stämde i 24 fall av 50. Det vill säga strax under 50 procent. Det lär inte hålla för en acceptabel prognos.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

4 CommentsLeave a comment

  • Gud så jag längtar till snön,jag blir glad ena stunden då jag ser det skall komma snö,men allt ändras ju hela tiden så man får väl bara hoppas

    ”snöskotersugen kvisslebo”