Alexandre Walewski, del 2

Med sin börd, polsk grevinna som mamma och fransk kejsare som pappa, fick greve Alexandre Walewski en utbildning till officer som var comme il faut i de högre kretsarna på den tiden. Han deltog därmed också, liksom övriga familjen Bonaparte, i det gängse sociala aristokratiska livet i Paris.

Han träffade där, efter skilsmässan från sin första hustru, en mycket attraktiv kvinna av den förnäma familjen Ricci, Marianne. De gifte sig och inrättade sig i en storstilad bostad i Paris. (Huruvida modehuset Nina Ricci, som grundades i Paris 1932, har samband med samma släkt skall jag forska i).

Paret var mycket engagerade i det sociala livet och grevinnan Marianne Walewska anordnade ofta stora middagar och baler för stadens prominenta personer.

Hon anlitade då för dinéerna den välkände franske köksmästaren Urban Dubois. Som tack dedicerade denne kreatör en maträtt till grevinnan. Han döpte rätten till Sjötunga Walewska, som blivit en stor klassiker i den internationella restaurangvärlden.

Receptet publicerades 1855, det vill säga samma år som beslutet om den första vädertjänsten togs som jag berättade om i min förra blogg. (Därmed fick jag också in vädret i bloggen!!!)

Hälsningar, John

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

1 CommentLeave a comment