Alex, nu inne över land

Martin säger: Orkanen Alex drar nu under morgontimmarna (torsdag 1 juli) in över nordöstra Mexiko. ”Landfall” som det heter på engelska.

Alex har uppgraderats till kategori två på den femgradiga orkanskalan. Kategori 2 betyder vindar på 83-95 knop (43-49 m/s eller 154-177 km/h).

Alex 29 juni, 2010

Orkanen Alex den 29 juni då den fortfarande var ute till havs i Mexikanska golfen. (NASA)

Alex går inte omedelbart över Deepwater Horizon, men vindar och vågor har trots detta stor inverkan på saneringsarbete och försöken att stoppa läckan.

Människor evakueras för att inte skadas av vindar (främst tunga saker som yr omkring i de kraftiga vindarna) och översvämningar. Mer än tio människor har redan omkommit som konsekvens av Alex’ framfart.

Mer oväder… I Kina rapporteras nära 400 männiksor ha omkommit och 100.000 blivit hemlösa i oväder under senare delen av juni. Men det är från ett helt annat oväder.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg