Märkligt hur intensiv både kommentarer som ifrågasätter ”AGW-teorin” (Anthropogenic Global Warming) och mängden spam blir när vi skriver om klimatförändringar.

Antropogena klimatförändringar beror varken på bilar, glödlampor eller brödrostar. Antropogena klimatförändringar beror på att människan, framför allt sedan 1950-talet, netto har tillfört växthusgaser i form av koldioxid, metan, lustgas och freoner till atmosfären. Därtill har vi förändrat jordens albedo, såväl genom markförändringar som genom utsläpp av luftföroreningar. (Sedan kan man fundera på hur detta har gått till).

”Lösningen” på problemet, i den mån det finns någon lösning inom realistiskt närhet, ligger bland annat i att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser, storleksordningen -5 till -10% per år. I realiteten, om det genomfördes, skulle det betyda att människan inte kan utvinna allt fossilt kol som vi har inom ekonomisk och tekniskt räckvidd.

Vi har därtill gjort oss kraftigt beroende på infrastruktur och systemlösningar (tex ekonomi och livsmedelsproduktion) som mer eller mindre förutsätter tillförsel av fossil energi. Tar man bort eller stryper den fossila energin så uppstår oönskade och i vissa fall livshotande systemförändringar. Detta gör att våra valmöjligheter allt mer liknar ett val mellan pest nu eller kolera senare. Och ju längre vi väntar desto mer pest och kolera blir det.

Jag tror personligen inte att det är realistiskt att människan frivilligt låter energi ligga kvar i marken i form av fossilt kol. Finns det tillgängligt så kommer någon att gräva upp det och inom några månader eller något år så kommer någon annan att elda upp det. Restprodukterna, såväl växthusgaser som (främst i fallet med brun- och stenkol) skadliga luftföroreningar, hamnar i naturen och våra egna kroppar.

Efterhand kommer dock vissa av de fossila resurserna att sina och, om efterfrågan fortfarande består, så kommer priset att stiga. Det leder dels till brist hos vissa konsumenter, dels till att det ytterligare fossilfyndigheter blir ekonomiskt tillgängliga.

(Jovisst blir det även mer lönsamt med förnybar energi i takt med stigande energipriser. Men det är inte antalet vindkraftverk som begränsar klimatförändringarna, det är mängden kol vi inte bryter som gör skillnaden. Och när energipriset stiger så blir fortsatt lönsamt att bryta det fossila kolet.)

Realistiskt så bör man, som slutsats av detta, ta sig en funderare på vilka konsekvenser detta får på klimat- och ekosystem, inklusive oss själva och våra samhällen. Därefter bör man förbereda sig på dessa konsekvenser.

Det betyder inte att man skall ignorera sitt ansvar. Men jag kan samtidigt förstå att det kan kännas rationellt att förneka sammanhangen.

Det är lite grann som att supa sig full: Man skall inte bli förvånad om man blir yr eller får huvudvärk efterhand. Men man kan ju prova att förneka det. Ett tag. Sedan får man acceptera situationerna som uppstår.

Vi har i vissa sammanhang kommit fram till den punkten. Det ser riktigt illa ut, och det kan bli värre.

Realistiskt sett så närmar vi oss punkten där vi blir tvungna att vidta åtgärder i form av ”geo-engineering”. Det är inte en så lustig situation och den kommer att skapa nya komplexa säkerhetspolitiska situationer och doktriner. Som vi bäddar får vi, och våra barn, ligga. Den form av Geo-engineering som ligger närmast till hands, ”Solar Radiation Management”, löser inte det grundläggande problemet, den dämpar bara symptomen. Den skapar också helt nya problem.

/Martin

PS. Nej, man skall inte ge upp. Men man skall inte heller vara naiv. DS.

66 Comments

 • Borde du inte i denna oberoende? blogg informera lite om isen på Antarktis? Om du nu inte har någon
  speciell agenda, politisk eller annan, så borde det väl inte vara något problem att rapportera om detta också? Länkar till källorna har du nedan.
  http://climatedepot.com/s.asp?tag=antarctica

  Sen skulle jag vilja fråga dig om du känner till att det du kallar geo-engineering redan förekommer?
  Idag ett väldokumenterat fenomen. Enl många kritiker ett mycket riskabelt projekt där vi vet alldeles för lite om konsekvenserna.

  Martin: Jag rapporterar gärna om isen på Arktis. Och nej jag har ingen politisk agenda (men det verkar som om de ansvariga bakom länken du bifogar har det 😉 )

 • ”Slutsats: Det har blivit varmare, inte bara sedan 1950-talet, utan även de senaste tio åren. Och
  de senaste tio åren har det blivit det trots minskad strålning från solen”
  Dock väldigt marginell temphöjning, vilken till och med kan betraktas som inom felmarginalen.
  Vi kan enl. planetens historik, till och med vara säkra på att det kommer att bli ytterligare lite varmare, (Kanske) för att sedan åter bli kallare. Rejält kallare. (kanske)

  ”Som jag har sagt (så många gånger) tidigare så är det inte bara halten koldioxid som påverkar temperaturen.”

  Varför avgiftbelägger man då inte andra substanser som människan bevisligen producerar, tex. vattenånga?
  Det finns tack och lov inte många kvar som står på barrikaderna och försvarar modellerade scenarier som hitills inte avviker från planetens historik på något sätt.

  Ett stabilt klimat över tid är snarare en ovanlig företeelse i planetens livscykel.

  Varför skulle den plötsligt införa en behaglig och lätthanterlig rad av årstider bara för att passa herr och fru Svensson?
  Är nog snarare det vi skall rusta inför de klimatförändringar som obönhörligt ändå kommer att inträffa, och inte uppfinna branscher som pungslår medborgarna på påhittade taxeringar och tar focus från reella miljöproblem.
  Att den jättelika organisationen för ”klimatforskning” med IPCC i spetsen är en koloss på lerfötter blir allt tydligare. Det vetenskapligaunderlaget är svagt. Ett, möjligen två grundfakta är solida: (1) koldioxid bromsar långvågig strålning, värms och strålar värmen vidare; i atmosfären till luften, tillbaka till jorden och ut i rymden, växthuseffekten; (2) den ökande halten koldioxid i atmosfären orsakas sannolikt av människans utsläpp av koldioxid, för närvarande omkring 32 megaton, miljoner ton koldioxid per år.
  Varför cirka hälften av det antropogena utsläppet försvinner i den naturliga koldioxidomsättningen som är mer än hundra gånger så stor är oförklarat. Varför den försvunna mängden stadigt är omkring hälften oberoende av utsläppets storlek är också en gåta. (Hälften av 15 Mt/år, hälften av 30 Mt/år.)

  Att höjningen av jordens medeltemperatur med 0,8 grader C sedan 1830 skulle bero på den ökade koldioxidhalten i luften (från 280 till 390 ppm) är visserligen omstritt. Dels steg temperaturen före 1950 trots att det antropogena tillskottet var litet, dels har temperaturen inte stigit under 2000-talet trotsdet största antropogena tillskottet någonsin. Därför har AGW-konceptets innebörd löpande urholkats från ”global uppvärmning” via ”klimatförändring” till ”klimatstörning”.
  Tycker du inte själv att det är beklämmande att AGW-förespråkarna ständigt friserar sina förutspåelser framåt i tiden, då det börjar närma sig dagen D?
  Att en ökande koldioxidhalt i atmosfären kommer att leda till katastrofala klimatförändringar med tiotals meter högre havsnivåer på 50-100 års sikt är hypoteser med ingen eller mycket svag förankring i faktiska observationer.

  Du kommer att ha mycket att förklara om du väljer att vara en så övertygad frontfigur i en så komplex fråga som klimatet.
  Tänk på det innan forskningsläget svänger ännu mer.

  Martin: Om ökningen är 0,1 grader på tio år och felmarginalen 0,05 grader inom samma period så kan man inte säga att förändringen är inom felmarginalen. Dessutom så är förändringen på hundra år som sagt var 0,8 grader och inte ens med en felmarginal på 0,1 grad så kan man säga att förändringen är inom felmarginalen.

  Den vattenånga människan producerar påverkar klimatet, men det är främst i fråga om kondensationsstrimmor från flygplan respektive fartyg. I övrigt så kondenserar vattenångan relativt snabbt och faller ut som nederbörd inom något dygn. Som bekant så händer inte det med koldioxid, det och andra växthusgaser stannar kvar i atmosfären i tiotals, i vissa fall hundratals, år.

  Ca hälften av de antropogena utsläppen stannar i luften, den andra halvan binds dels i skogar, dels i haven. Det ökade partialtrycket koldioxid ”pressar” ner gasen i havet. Detta leder i sin tur till att haven blir surare, pH-värdet sjunker. Detta är ett annat gigantiskt problem kopplat till en ökad halt koldioxid.

  Får se, var det mer saker du undrade över…

  När det gäller vilka konsekvenser utsläppen av växthusgaser får så har forskarna varit mycket bra på sina förutsägelser. Tex vittnade professor Bert Bolin i amerikanska kongressen på 1960-talet och sade då att temperaturen mycket väl kunde stiga med ca 0,2 grader fram till år 2000. Något som visade sig stämma. Även såna ”radikala” forskare som Jim Hansen på NASA har haft i stort sett rätt med sina förutsägelser.

  Och du behöver inte påstå saker utan täckning. När det gäller havsnivåhöjningen inom hundra år så talar man inte om ”tiotals meter”, utan om ökningar på 1-2 meter. Dock vill inte utesluta 4 meter (det kan vara bra att veta att tidigare i historien så har havsnivån stigit med 5 meter inom loppet av hundra år, totalt 20 meter inom loppet av 400 år).

  Så, är det inte bra att det finns svar på alla dina frågor.

  Forskningsläget förändras hela tiden. Men det svänger inte tillbaka, det rör sig framåt.

  Mvh,
  /Martin

 • Sv. Martin:
  ”Om ökningen är 0,1 grader på tio år och felmarginalen 0,05 grader inom samma period så kan man inte säga att förändringen är inom felmarginalen. Dessutom så är förändringen på hundra år som sagt var 0,8 grader och inte ens med en felmarginal på 0,1 grad så kan man säga att förändringen är inom felmarginalen”

  Jo det kan man i det totala perspektivet. Vi avhandlar LITE större tidsbegrepp än din ålder i detta.

  ” bara kondensationsstrimmor från flygplan”
  Visst, det är bara fartyg och flygplan som producerar vattenånga…
  Och när det ramlar ner kallas det onormal nederbörd av fritt valda vädertjejer…
  ” Detta är ett annat gigantiskt problem…”
  Är det ens mätbart i subtotalen och isf i tredje decimalen?
  Intressant att din argumentation är identisk med den jag hade med din väderflickakollega per för ett tag sedan. Lika som två bär.
  Spökskrivare, eller inövad sektretorik?

  ”sade då att temperaturen mycket väl kunde stiga med ca 0,2 grader fram till år 2000.”

  Visst, hade han sagt det med en felmarginal nedåt eller uppåt hade ni klimatonanister beskrivit det som lika duktigt, eftersom det var så ”nära…”

  Det är ju så ni jobbar.
  Friserar verklighetsupplevelsen efter behov.
  Att kampen mot koldioxidutsläppen är hopplös börjar även IPCC förstå. (Men Martin hänger kvar, eftersom han är minst sagt lokal)
  Inte bara har man övergivit begreppet ’global uppvärmning’ som vägrade infinna sig. Även termen ’klimatförändring’ fasas ut. Nu talar man om ’klimatstörning’. De grandiosa katastroferna à la Schellnhuber och Lynas är borta. Klimatstörning betyder helt blygsamt att om koldioxidhalten stiger och om atmosfärens cirkulation ökar så kan det bli fler förekomster av extremt väder. Häftigt regn, stor hetta, stark köld, hård blåst…

  Ju närmare dödsdomen vi kommer desto mer skjuts den på framtiden.
  Smart.
  Se bara till att den är såpass långt fram att ingen kan kontrollera era ”faktum”…
  Oavsett om Co2 avsätts från fossila bränslen eller svinskit är det ändå Co2. Den kommer att fungera exakt på samma sätt i atmosfären.
  Men oroa dig inte. Ditt lilla företag kommer att leva gott på chimären tillräckligt länge för att du och din familj skall reda er ekonomiskt.

  ”Får se, var det mer saker du undrade över…”
  Billigt. Det är till att ta stora ord i liten mun.

  Ni väderflickor, Per H verkar hålla en låg profil numera, verkar avlösa varandra, men i takt med att klimatet inte gör vad ni vill droppar ni av en efter en.
  Så sug in så mycket medel du kan, så länge du kan, men kom igen, till de som tänker själva när du har oemotsägeliga bevis på att er hypotes stämmer.

  Lär nog ta ett tag…

  Martin: Att kalla meteorologer, som dessutom är män, för ”väderflickor” är väl också bara ett avrundningsfel?

 • Inressant debatt, men man orkar knappt ta sig igenom allt.
  Någon som kan svara på att nu när isarna smälter på jorden och på mars – beror det bara på våra koldioxidutsläpp på jorden??

  MVH /En som inte kört bil på mars!

  PS. Men vi måste naturligtvis jobba för att minimera utsläpp och och resursskövling på vår jord! DS

 • Janne: När det blir lika lukrativt att pungslå pöbeln med anledning av klimatförändringar på Mars kommer nog incitament härav också att uppfinnas i rask medial takt…

  Martin: ”Att kalla meteorologer, som dessutom är män, för ”väderflickor” är väl också bara ett avrundningsfel?”

  Möjligen an aning. Du får slå till mig med handväskan om jag har fel…

  Martin: Jag försöker hålla mig till fakta när jag diskuterar seriösa ämnen. Och det känns på något sätt ännu viktigare när man hänvisar till vetenskapliga resultat.

  Men det blir ganska meningslöst att debattera med någon som tycker att det är okay att frisera argumenten liten som det passar.

  Även om det fanns en handväska i närheten så skulle jag inte använda den som argument i en diskussion.

 • Du är en stor man Martin.
  Du har uppenbarligen fått annan information än Världens alla ledare, vilka bakom stängda dörrar tagit del av andra resultat, nämligen att krisen inte står i farstun, eller ens alls.
  Tror du inte att om läget det var så katastrofalt man omedelbart skulle bannlysa varje incitament att bruka fossila resurser?

  Att ersätta de fossila bränslena med annat i industriell skala är helt omöjligt på tio års sikt, och så gott som omöjligt på 40 års sikt.

  Att införa CCS, koldioxidavskiljning och lagring, vid fossilbränsleeldning är dyrbart och ökar bränsleåtgången med 50 procent. Vill man gå längre och strypa koldioxidutsläppen som sådana måste man dessutom sluta att framställa järn och tillverka cement.

  Sambanden är så direkta att delegater till COP-möten kan förstå dem. Att stats- och regeringschefer för länge sedan briefats på området är självklart.

  Nu väljer man att slå mynt av läran iom taxeringsintäkter och som nyttiga idioter låter man som svampar ur jorden växa upp små företag med katastrofscenarier som affärsidé.

  Du känner säkert någon vars företag enbart arbetar med frågan som understatement.

  ”meningslöst att debattera med någon som tycker att det är okay att frisera argumenten liten som det passar..”

  Frisera argument och utfall är AGW-rörelsens signum, det borde till och med du veta.
  Ogillar att upprepa mig även om läsaren i fråga inte verkar kunna/vilja/ ha förmåga att absorbera det jag skriver.

  ””(det kan vara bra att veta att tidigare i historien så har havsnivån stigit med 5 meter inom loppet av hundra år, totalt 20 meter inom loppet av 400 år).”

  Korrekt. Bra analys. Göteborg har redan legat under vatten och vi har haft havssköldpadda i Östersjön och hittat snäckskal och fiskben i Sahara.

  Visst, Världen blir av och till varmare, (och kallare) annars blir det svårt att förklara inlandsisens tillbakagång och för all del andra flexar i temperaturer överlag.

  Förstår att du vill begränsa utsläppet av koldioxid. Våt dröm? Det kan man nämligen inte. Inte ens om koldioxiden skulle vara så farlig som det påstås.
  Det finns inga tekniska och ekonomiska möjligheter att i stor skala ersätta förbränning av kol(föreningar) med annat. Om det globala samhället slutade elda skulle 90 procent av all energi försvinna. På den punkten hjälper inga argument. Istället för att minska ökar förbränningen och därmed koldioxidutsläppet.

  Tycker du inte det blivit väldigt tyst om isbjörnarna som tydligen skulle försvinna pga att de inte kunde kliva runt på isflak?

  Det visade sig att även detta var en skröna, (Lång näsa WWF) då isbjörnstammen haft den kraftigaste tilväxten på hundra år.
  Dessutom är den inte gullig, utan snarare livsfarlig…

  Precis som AGW-teorins makthysteriska ambassadörer är för mänskligheten.

  Martin: Om du hade satt dig in i vad jag skriver i artikeln ovan så hade du förstått att jag poängterar att människan troligen INTE kommer att upphöra med nyttjande av fossilt kol. Detta eftersom vi sitter så fast i det fossila systemet att för oss väsentliga delar av samhället skulle kollapsa OM vi reducerade fossilnyttjandet med det som krävs för att undvika allvarliga förändringar av de klimat- och ekosystemtjänster vi är beroende av.

  Själva poängen i hela artikeln är att vi till slut tvingar oss in i en situation med geoengineering.

 • ”Om du hade satt dig in i vad jag skriver…”
  Jodåvars, jag förstår vad du åsyftar och jag ger dig rätt i många av dina vinklar.
  Det vi är oense om är väl mest din formulering ”vilka konsekvenser det får på klimat- och ekosystem…” och de allmänna skräckscenarierna.

  Och att man skulle tvingas till en så finansiell och praktisk ogreppbar åtgärd som GE kan jag inte tro är möjligt att ens den mest galna statschef skulle ta på sig att genomföra.

  http://www.pnas.org/content/103/46/17184.short

  ”There are some ideas so stupid that only an intellectual would believe them.”

  Risken finns kanske också att människan plötsligt lyckas med att kyla ned klimatet och försätter oss i en nyskapad Yngre Dryas, och DÅ har vi plötsligt verkliga problem.

  Det finns nog andra miljöhot som är äkta och ligger avsevärt närmare i tiden än en ev. klimatförändring som troligen kommer att komma i någon form, oavsett om människan existerar eller ej.
  Så vi kan visst rusta för en klimatförändring, för det kommer säkert förr eller senareoavsett människans existens, men att till dess pungslå befolkningen via påhittade orsaker med hjälp av enorma finansiella organisationer, och små bolagsägande affärsmän/kvinnor som budbärare är inte snyggt.
  Och heller inte särskilt klokt, då ni skriker så högt att mycket få numera lyssnar…

 • Intressant läsning här… Här ser man hur många är hjärntvättade..
  Jag tycker att vi flyttar till Afrika så att vi slipper frysa i Sverige o sparar då på klimatet..
  Där kan vi promenera och hämta vatten i kokosnöt skall. Om ett lejon kommer så klättrar vi bara up i ett träd. Det kommer finnas mycket träd då vi får inte elda dom pga klimathotet. Vi lever på nöter och myror. Vi lär oss att uppskatta rå gräs som ett delikatess.

  Oj håller ni inte med mig?? Hm om alla skall bidra till klimatet varför tar inte ni som är så rädda o flyttar härifrån?? Vi som stannar ”råkar” behöva värma oss. Varför skall jag bry mig om Ert problem?? När jag väntar utanför affären på ngn som handlar så brukar jag låta bilen vara igång typ 30 min. För att inte frysa.

  När fattar ni att i allt så är det pengar som styr!
  Det finns pengar som styr i vindkraftverk, olja, och även Martin som är anställd i ett företag som är ett dotter bolag i ett annat företag som får pengar att publicera en viss form av info..

  Allt spelar roll och inget spelar roll. Det finns så starka ekonomiska intressen som styr allt i samhället som ni inte har aning om. Därför säger jag som råd detta här.

  Vill du värna om miljön? Stäng av värmen o spara ström. (fyrfrys så slipper jorden dig som en konsument)
  Eller gör det som känns bäst o stäng ute propagandan…Vi miljökompenserar redan i Sverige när vi köper bensin så varför skall jag bry mig om mer… ????

  Har mer att säga men här lägger jag ned då detta är ett evig ämne som aldrig kommer att ta slut då Ni har samvetskval… det har inte dom som kör suvar eller andra länder titta bara på usa, kina u name it…Vad i ”#%& är ni alla rädda för???
  Häxan??? ”klimathotet” Titta bara på o inse vad svenska regeringen gör med sina experimet med vaccinet ”svininfluensan” tror ni att dom drabbade känner ngt för klimatet? Ni r så naiva o barnsliga.. finns geo termic bra finns inte well uppfinn det då.. men gå inte på PROPAGANDAN….från staten.

  tack för ordet …

  istalku2

 • ”Klimathotet” är bara ett skrämselprojekt sponsrat av amerikanska banker som hoppas på att tjäna multum på optionshandel med utsläppsrättigheter. Genom effektiv marknadsföring har det blivit det nya modehotet bland dekadenta latteliberaler i Stockholmsmedia. På sjuttiotalet handlade klimathotet om en nära förestående istid.

  Det som driver fram de minimala klimatförändringar åt varmare håll som vi har erfarit är inte människan utan solen, som stadigt blivit varmare sedan den lilla istiden tagit slut. Det kan man se på mängden solfläckar solen har, ju fler solfläckar desto kraftigare konvektion av varm gas från solens inre och därmed ultimat en varmare jord. Men nu är det så att mängden solfläckar har börjat avta varje cykel, och då kommer det att bli kallare här, rejält mycket kallare om vi får ett nytt Maunders minimum. Tittar man på iskärnor som ger en översikt över klimatet för tiotusen år tillbaka ser man att det inte är något speciellt alls med dagens klimat. Det var lika varmt förr eller till och med varmare än idag fram till att den lilla istiden började under medeltiden för att sen ta slut cirka 1850. Den som har en egen tankeförmåga kommer att observera att för tiotusen år sedan täcktes Stockholm av tre kilometer is, som sedan smalt bort trots noll koldioxidutsläpp av den tidens protosvenskar. Eller tja, det kanske var marsianer som släppte ut massor av koldioxid som gjorde att inlandsisen smalt bort. Människan var det iallafall inte.

 • Vad är det som driver svenska klimatförnekare? Är det fruktan för dyrare el och bensin? Om de faktiskt bekymrade sig över energipriserna så borde de vara entusiastiska och pådrivande i framtagandet av nya energikällor. Inte ens klimatförnekare förnekar väl att de fossila bränslena är ändliga?

 • (Vad som driver amerikanska klimatförnekare är väl allmänt känt, nämligen allmän misstänksamhet inför gemensamma lösningar och en godtrogenhet inför t.ex. oljeindustrins propaganda.)

 • Hej igen…

  Johan vem har sagt att vi är klimatförnekare?? JAG är realist.. Om du läser vad DP skrev så ser du att det har ingen betydelse hur mkt bil du kör utan där är solen som spelar in…
  Dessutom så finns det hur mkt olja som helst o andra resurser…du ska inte lyssna på propagandan om att dom tar slut.. det leder bara till högre priser för oss och större vinster för dom som tar fram dessa resurser då dom lever på blåögda som är bereda att betala för klimatet..

  Du skulle oroa dig istället för hur mycket mat som slängs hos producenter för att du vill köpa en rak gurka.. eller hur mkt vildfångad fisk det går åt att föda ett kilo odlad lax i norge… där har du problem… vad gör du åt det själv då ??

  ha det bra .. .hej då..

 • Om det är som du säger att oljan inte alls är på upphällningen, så borde det ju vara lätt att vi går man ur huse och kräver att soppan skall kosta så att det räcker till med pengar när tanken är fylld. Rent för jävligt att vi skulle vara lurade, bor man på landet så finns det inga alternativ till bilen eller skall vi cykla till jobbet och ta vägen förbi dagis också? Av lönen återstår snart inget att leva på. Förr köpte jag kvalitetsmat, nu är det billigaste som gäller för att klara sig. Att detta skulle vara resultatet av en konspiratorisk statsmakt och mutade kapitalintresse vore underlag för en folklig resning.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: