Styrelsemöte och stämma i Telge Energi Vind

Patrik Foberg Telge Energi

Idag är det både styrelsemöte och föreningsstämma i Telge Energi Vind, en ekonomisk förening som producerar vindkraftsel till sina medlemmar. Jag sitter med i styrelsen sedan starten av föreningen för ett par år sedan. Telgen Energi Vinds styrelse. Från vänster: Johan Öhnell, Harriet Smith, Titti Schultz, Daniel Eriksson, Palle Berlin (avgående ledamot) och Stefan Sundelius. (Jag fotograferar.) Priset på el är för närvarande historiskt lågt och vi resonerar kring detta, elcertifikat, inköp av nya vindkraftverk, försäljning av andelar mm samt strategier för driften av föreningen. Att vara medlem i en vindkraftförening…

Återta energi och makt på Gotland

Av Martin Hedberg Jag är i Visby och skall hålla en föreläsning på högskolan om klimatförändringar nu under förmiddagen. Det är för en grupp internationella studenter som är här och studerar vindkraft. Som bekant finns det en hel del vindkraftverk på Gotland, men även utbildningar som alltså inte bara attraherar svenska studenter utan även utländska studenter. Igår deltog jag i ett seminarium som handlade om vindkraftens roll globalt, nationellt och regionalt. Jag inledde med att ge en översiktlig bild av grunderna i klimatfrågorna och förutsättningarna, på global och nationell nivå,…

Konferens om vindkraft vintertid

Av Martin Hedberg Idag och i morgon (onsdag-torsdag) pågår i Umeå en internationell konferens om förutsättningar för vindkraft i vinterförhållanden. Temat för konferensen ”Winterwind 2011” är: ”…an international special-topic conference about wind power in low temperature and icing conditions…” Jag inledningstalar idag och i morgon samt håller ett föredrag i morgon under en session som handlar om Praktisk Problemlösning Natur & Miljö. Rubriken på mitt föredrag är ”Climate Change -does it matter?” Konferensen är delvis öppen för allmänheten, den pågår som sagt var i två dagar och det finns mycket…