Isobarer fortsättning

Vindar uppstår i samband med tryckskillnader. Detta eftersom luften strävar efter att strömma från högt till lågt tryck. ”Det borde ju gå rätt fort” kan man tycka. Och det skulle det göra om inte jorden roterade. I så fall skulle våra låg- och högtryck vara så långlivade. Men jordens rotation och att jordytan är krökt gör att luften länkas av och kommer att strömma parallellt med isobarerna hos oss på mellanbreddgraderna. Vid ekvatorn däremot har luften lättare att strömma tvärs över isobarerna. På norra halvklotet blåser det moturs kring lågtryck och…

Isobarer

Man kan uppskatta ungefär hur mycket det blåser genom att titta på en väderkarta med isobarer. Isobarer är linjer som binder samman punkter med samma lufttryck, ungefär som höjdkurvor på en orienteringskarta. Ju tätare det är mellan linjerna, desto kraftigare är vinden, på samma sätt som täta linjer på en orienteringskarta indikerar branter. Men glöm inte att kolla skalningen, ibland ritar man ut varje isobar, ibland var femte eller var tionde! Höststormar bildas över Skandinavien när kall luft, Polarluft, strömmar ner med nordliga vindar och möter relativt varm Tropikluft. Djupa…