Isobarer

Man kan uppskatta ungefär hur mycket det blåser genom att titta på en väderkarta med isobarer. Isobarer är linjer som binder samman punkter med samma lufttryck, ungefär som höjdkurvor på en orienteringskarta.

Ju tätare det är mellan linjerna, desto kraftigare är vinden, på samma sätt som täta linjer på en orienteringskarta indikerar branter. Men glöm inte att kolla skalningen, ibland ritar man ut varje isobar, ibland var femte eller var tionde!

Höststormar bildas över Skandinavien när kall luft, Polarluft, strömmar ner med nordliga vindar och möter relativt varm Tropikluft. Djupa lågtryck, tätt mellan isobarerna, betyder att det är blåsigt. De kraftigaste vindarna återfinner vi vanligen söder om lågtrycket. Efter det att kallfronten passerat så blir vinden byig.

               

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *