Av Martin Hedberg

Rubriken till min förra artikel, Nu blir det varmare, handlade om vädret. Jag skulle kunna återanvända den till denna artikel som handlar om klimatet.

Det är (fortfarande) vi människor som orsakar den globala uppvärmningen med klimatförändringar som följd. Det står klart sedan IPCC presenterat arbetet av Working Group 1 (WG1) nu under veckan.

Slutsatserna är i stora ordalag att vi kan göra något åt en del av klimatförändringarna -om vi anstränger oss. Men om vi fortsätter med den låt-gå attityd vi i stort haft hittills så går det alltmer åt pipsvängen.

Nej, det är inte så att Jorden går under, men det blir allt jobbigare att leva för allt fler. Havsnivån stiger, haven försuras, extremväder blir vanligare, isarna minskar, värmeböljor blir vanligare, växt- och djurarter dör ut osv. Nej, inte varje dag på varje plats. Men i genomsnitt. Ungefär som att vi i Sverige har mer välfärd idag än vi hade för hundra år sedan. Det betyder inte att alla har det bättre idag. Men i genomsnitt. Fast nu blir det alltså sämre. Inte för alla samtidigt, men för många och gradvis.

Människan har blivit en global aktör som påverkar hela planetens funktion. Allt ifrån klimat till flöden av vatten, kväve och annat som är en förutsättning för liv. Vad vi gör spelar roll. Människan har kunskapen och många har insikten. Men vi saknar verktygen -personliga incitament? att göra det som är långsiktigt bäst för Människan och vår civilisation.

Välkommen till Anthropocene.

/Martin

PS. Låter det deppigt och uppgivet? Ja, på ett sätt är det det. Vi har haft så lång tid på oss att göra bra saker och vi har haft bra underlag, dvs vetenskap. Men vi (Människan) har trots detta sagt och agerat efter någon form av ”vi väntar lite till”-mentalitet. Vad har hänt? Jo vårt ”window of opportunity” har minskat. Vi har färre bra saker att välja på och vi får anstränga oss hårdare för att nå dem. Inte jättesmart ur ett strategiskt perspektiv. Men nu är vi här och får vackert acceptera det. Kruxet är att vi fortfarande rör oss i fel riktning. Vi har inte lärt oss läxan ännu.

Det räcker inte med att göra rätt. För att undvika stora problem så måste vi sluta göra fel. DS.

121 Comments

 • 1. Relativa luftfuktigheten i luften direkt ovanför vattenytan är alltid 100%.
  2. Högre lufttemperatur kan innehålla större vikt vatten vid samma relativa luftfuktighet.
  3. Ju mer mängd vatten som övergår till vattenånga, ju större avkylning. Dvs avkylningen från haven ökar med varmare temperatur i motsats till vad du skriver Martin.

  Dessutom är din kunskap i hur värmestrålning går ut från jordytan helt fel vilket jag påpekat otaliga gånger. Värmestrålning från jordytan tar sig inte så småningom ut ur atmosfären. I tropsfären är det konvektion som gäller. När man når tillräckligt högt upp börjar strålningen läcka ut.

 • Censurerad igen. Martin, du får sluta upp med dina ojusta anfall mot mig! Det är inget som hör hemma på en blogg som denna.

  Jag vet att det är mer än koldioxid som påverkar globala uppvärmningen. Du vet det också hävdar du, men titt som tätt kommer kommentarer där du ”glömmer bort” det faktum. När jag då påpekar det blir du rasande och säger ”Hur många gånger har jag sagt att det är mer än koldioxid, men det verkar inte gå in i mitt huvud.”. Du tycker inte själv att det är magstarkt med en sådan reaktion? Det är ju du själv som glömmer det, inte jag.

  Varför censurerade du för övrigt nedanstående?
  ————————————————–
  Martin, du förklarar gång för gång till mig att det är många saker som påverkar klimatet, fast jag redan vet det. Trots det kommer kommentarer från dig med jämna mellanrum att koldioxid är det enda som spelar någon roll. Jag påminner dig varje gång.

  Vad tycker du själv att din kommentar ”För att undvika klimatförändringar behöver vi bara en liknande process som tar bort det extra kolet som vi redan stoppat in i atmosfären” betyder?
  Solklart!

  Bra att du redan plöjt igenom rapporten. Får själv göra det så småningom. Får jag bara bekräftat av dig att TT:s sammanfattning av klimatrapporten (”Molnens roll för klimatet är fortfarande oklar, och ingen har ännu kunnat förklara varför temperaturökningen avstannat de senaste 15 åren.”) är en ren lögn enligt dig? Dvs, det står inte alls
  något sådant i rapporten?

  Martin:
  1. Jag publicerade HELA ditt inlägg. Jag tog inte bort något.
  Om jag för övrigt hade tagit bort något så hade det inte varit fråga om censur utan ”refusering”. Men jag varken kan eller är intresserad av att begränsa din yttrandefrihet. (Censur är för övrigt bara något som statsmakter och företag med mycket makt kan göra).

  2. Du skrev ”Nu är du tillbaks igen med ”koldioxid är den enda orsaken till klimatförändringar”.” Det är det påståendet jag reagerade mot. Dvs du klistrar ord på mig som jag inte står för och som jag har kommenterat ett flertal gånger. Det är alltså inte huruvida du vet vilka saker som påverkar klimatet. Det jag reagerar mot är det du hävdar att jag vet och vad jag skriver.

  Och det märkliga är att du gör det igen i denna kommentar. Jag vet, och hävdar med envishet, att det är många saker som påverkar klimatet, såväl antropogena som naturliga. Det är inte bara koldioxid.

 • Istället för att jämföra Jorden med att koka vatten i en kastrull som EJ verkar göra, kunde man jämföra Jorden med en luftvärmepump som värmer inne och kyler ute?

  Troposfären och neråt får motsvara inomhus, stratosfären och allt däröver utomhus.

  Den infraröda strålningen får motsvara värmepumpen och växthusgaserna isoleringen i huset. 🙂

 • Hej Martin,

  jag har en liten fråga till dig som jag hoppas du kan svara på. När det gäller klimatet så kan vi konstatera en sak, nämligen att det aldrig är oföränderligt. Under en längre tidsperiod (ex. 10.000 år) så kan det innebära dramatiska förändringar och det har inneburit att exempelvis Grönland en gång varit grönt. (Dvs glaciärerna måste väl då ha varit rejält reducerade).
  Min fråga är då: Har man någon som helst idé om vad som orsakat dessa historiska svängningar? Alltså har man konkret kunna observera händelser som efter ett tag orsakar dessa fluktuationer? Jag menar nu inte ett tillfälligt vulkanutbrott, vilket är självklart.

  Martin: Japp. Förändringar av inkommande strålning till följd av astronomiska förändringar. En serbisk astronom som hette Milankovitch beskrev det (kring första världskriget) och har givit namn åt förloppen: http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles.

  Det handlar tex om jordaxelns lutning och jordens avstånd till solen som varierar. Förändringarna är på skalan 10.000 till 400.000 år.

 • Tack för informationen. Om jag förstår det rätt så är alltså detta förklaringen till periodiskt återkommande istider. Man kan väl konstatera att det eg. borde vara istid nu om man utgår från tidigare cykler?
  Hursomhelst, min fråga gällde eg. skalan 1000 till 10.000 år. Har man någon som helst förklaring till de förändringar som sker inom dessa perioder, dvs så att säga med en ”högre upplösning”.
  För att förtydliga: Om vi nu inte hade befolkat jorden utan observerat skeenden utifrån, hade vi kunnat förklara och därmed förutsäga fluktureringar? (Bortsett då från enstaka vulkanutbrott)

  Martin: IPCC:s förra rapport (AR4) hade med en del grafik som visar hur klimatet/medeltemperaturen hade utvecklats under 1900-talet om vi inte hade haft den antropogena påverkan. Se http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch9s9-4-1-2.html Innan 1900-talet hade människan visspåverkan, men inte alls lika kraftig.

 • Martin: IPCC:s förra rapport (AR4) hade med en del grafik som visar hur klimatet/medeltemperaturen hade utvecklats under 1900-talet om vi inte hade haft den antropogena påverkan. Se http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch9s9-4-1-2.html Innan 1900-talet hade människan visspåverkan, men inte alls lika kraftig.

  Kan du förklara varför de klimatmodeller och simuleringar som användes för att ”bevisa” att människan haft en enorm klimat påverkan under 1900-talet, har slutat att följa verkligheten efter IPCC AR4. Dvs dessa modeller med otaliga simuleringar förutspådde att klimatet skulle vara betydligt varmare idag än det var för 10 år sedan, verkligheten har bevisat att modellen är felaktig. Därav kan man nog ganska säkert dra slutsatsen att människans tidigare påverkan inte stämmer överens med modellens simuleringar heller. Dessutom så är det ju märkligt att modellen inte verkar ta någon hänsyn till att solaktiviteten var betydligt högre under 1900-talet jämfört med 1800-talet, utan förutsätter att klimatet skulle kylas något i fall människan inte hade haft någon påverkan…

 • Trötter, så kan man inte likna atmosfären, men det är ett mycket vanligt fel bland folk.

  Växthusgaserna liknar en vägg utan isolering där luften värms upp på insidan och kyls på utsidan. Det skapas alltså en roterande luftrörelse som transporterar värmeenergi från insidan till utsidan. Isoleringen skall stoppa denna rörelse. Det skulle vara som vi lade ut genomskinlig mineralull i troposfären.

  Hur det egentligen fungerar är att i koldioxids spärrband så slipper ingenting ut från markytan till atmosfären. Man brukar normalt räkna med en medellängd som en foton kan röra sig innan den träffar något. Vi tittar på medellängden i höjdled då sidledes inte ger något eller drar bort något från ekvationerna. Det fotonen träffar brukar förr eller senare återemittera en liknande foton åt slumpvist håll.

  Starta med 16 fotoner som lämnar marken. Efter medellängdens sträcka kommer hälften gå uppåt och hälften nedåt, dvs 8 går tillbaks ned, 8 fortsätter upp mot ”skikt” 2. Av de 8 som nådde ”skikt” 2 går 4 vidare upp till ”skikt” 3 medans 4 vänder tillbaks till ”skikt” 1 där återigen hälften går uppåt och hälften nedåt.

  För att fotoner i koldioxids spärrskikt ska ha åtminstone en liten chans att rymma ut i rymden måste den emitteras högre upp i atmosfären där antalet medellängder ut till rymden är tillräckligt litet. Den höjden ligger i övre delen av troposfären. Hit upp måste vindarna föra värmeenergin. Luft i sig är väldigt värmeisolerande (jämför mineralull där det inte är ullen utan luften som isolerar) så att energin skulle föras över från marken upp till den nivån är också helt fel. Jämför med isolationen på en flera tusen meter tjock mineralullsvägg.

  Med mer växthusgaser ökar alltså storleken på troposfären, vilket man också sett.

  Däremot i koldioxids sidoband (dvs den smala remsan mellan spärrbandet och ledbandet) där koldioxid bara spärrar lite grand är mer intressant. Någonstans i detta gränsband finns en smal bandbredd som ökad koldioxidhalt faktiskt gör så att utsläpp av fotoner från marken direkt ut i rymden faktiskt minskar nämnvärt. I alla fall om ingen annan växthusgas spärrar i det bandet. Vatten har som bekant ett väldigt brett spärrband till skillnad från koldioxid.

  Martin: Atmosfären blir tunnare ju högre upp man kommer. Detta gör att fotonerna som rör sig uppåt kommer lite längre än de som rör sig nedåt innan de träffar på en växthusgasmolekyl som absorberar och återutstrålar energin. (obs, det gäller även om de så bara strålar en millimeter innan de träffar på en växthusgasmolekyl). I medeltal innebär detta att energi rör sig uppåt.

  Detta gör att det inte finns något ”spärrskikt” annat än för fotoner att direkt stråla ut från marken. Men som vi har konstaterat så kan fotonerna absorberas och återemitteras av växthusgaserna. Och (detta är grundläggande och nödvändigt) eftersom atmosfären tunnas ut ju högre upp man kommer så kommer det successivt ske en strålningsbaserad transport av värmeenergi från marken ut i rymden.

  Obs: Det sker även en transport av energi genom konvektion och ledning i atmosfären.

 • Hej har en fråga, absorberar helt plötsligt haven mer bara för att temperatur höjningen avtagit?

  Martin: Haven absorberar majoriteten, ca 90%, av energiobalansen. Atmosfären ca 3%, kontinenter (mark) ca 5% och resterande 2% absorberas av isar. Dessa relationer är inte exakta konstanter utan variera lite från ett år till ett annat.

  Tänk dig nu att haven ett år absorberar 2% mer än i fjol, det blir då 91,8%. Dessa 1,8%-enheter måste då minska från något annat av elementen. Låt oss anta att det fördelas jämnt över de andra, de blir då: Atmosfär: 2,4%, kontinenter: 4,6% och isar: 1,4%.

  Relativt sett så är den procentuella skillnaden från ett år till ett annat mycket stor för dessa senare element. Absorptionen i luften sjönk i exemplet från 3 till 2,4% eller med 20%.

  Slutsatsen är att små variationer i havens förmåga att absorbera värmestrålning (tex till följd av El Nino/La Nina) kan få stora följder för hur mycket som absorberas i luften. Och därmed i påverkan på hur luftens temperatur förändras. Det är en av förklaringarna till att luftens temperatur varierar från ett år till ett annat.

 • Jag studerade länken du gav mig ovan och vidare länkarna till den, Martin och jag måste säga att informationen ger tydligt intrycket av att man eg. inte har en aning om anledningen till plötsliga historiska temperaturuppgångar. Det tycks bara vara ganska vaga gissningar. Den enda korrelation som möjligtvis verkar trovärdig är solaktiviteten.
  Eftersom man inte kan vara säker på om temperaturen går upp eller ner UTAN människans påverkan så har man ju ingen utgångspunkt från vilken man kan göra en bedömning. Jag menar den skulle ju kunnat gå upp i vilket fall..
  En kommentar till EJs inlägg ovan. NASA har nyligen kommit ut med intressant information:
  ”NASA satellite data from the years 2000 through 2011 show the Earth’s atmosphere is allowing far more heat to be released into space than alarmist computer models have predicted” Länk här:
  http://news.yahoo.com/nasa-data-blow-gaping-hold-global-warming-alarmism-192334971.html

 • Dra nu bara inte slutsatser som att det är bara av godo att haven absorberar värme-energi! Samma fördröjning i luftskiktens uppvärmning återkommer om nu vi människor skulle komma på bättre tankar och vidtar åtgärder.

  En annan effekt är påverkan på havsströmmar av förändrad temperatur i framför allt ytskiktet. När en kall och en varm havsström möts, söker sig det relativt kallare vattnet under det varmare. Det är inget jag kan bevisa, men om temperaturhöjningen var helt jämnt fördelad över världen, borde havsströmmarnas riktning och fluktuation logiskt sett inte ändras så mycket. Nu är höjningen inte jämnt fördelad. Inte alls…

  EJ ska ha en eloge för att ha förklarat, att den människodrivna värmeökningen nära planetytan drivs av ett energiutbyte på partikelnivå. 😉

 • EJ, jag kom dit jag ville.
  Belysa det som jag tycker är det stora problemet med hela klimatdebatten ute på nätet. Hur många tror du läste min förenkling och hur många läste ditt svar? 😉

  Jag tror de allra flesta inte är så nördiga, att de ens funderat över att infrarött ljus egentligen är elektromagnetisk strålning i en viss våglängd som i huvudsak är lika med värme.
  Den behöver inte vindar för att överföras utan använder sig av konversion, vilket alla som har en infravärmare på terassen märker.

  Jag tyckte Martins svar till Håkan var riktigt bra och jag förstod inte vinklingen i din kommentar efter när du i princip började skriva om att koka vatten.

 • Anders, intressant länk. Det är en följd av att varmare jordyta sätter fart på konvektionen. Konvektionen får energi att förflyttas upp i atmosfären.

  Martin, du får gå tillbaks till skolböckerna och läsa om termodynamik. 😉
  Anta att du har en foton som startar på höjd h och går rakt uppåt till höjd h+s. Anta samtidigt att du har en likadan foton som startar på höjd h+s och går rakt nedåt till höjd h. Det är EXAKT samma medium de passerar. Det är EXAKT samma sannolikhet att de träffar en koldioxidmolekyl då det är samma sträcka och samma innehåll. Det du hävdade ovan var att den nedåtgående har större chans att träffa en koldioxidmolekyl. Det skulle innebära att träffytan var olika på ovansidan av molekylen än undersidan.

  Du blandar ihop två saker. Medellängden för att träffa något ökar med höjden, det är sant. Fast det påverkar inte utflödet av energi såsom du beskriver det. Det enda det bevisar är att man kan räkna ut att vid en viss höjd är det så här mycket chans för en foton att ta sig ut. Vid jordytan är tex den chansen 0.000000% i koldioxids spärrband. Värmen måste ta sig upp till en höjd då utstrålningen har en procentuell chans att ta sig ut. DÅ börjar det bli intressant!

  Martin: Ja din teori håller om fotonen går i ett rör som leder fram till en växthusgasmolekyl som är lika bred som röret. Men så fungerar det inte i naturen. Du bör släppa dina teorier och se verkligheten. (Eller för att använda ditt eget exempel: Fotonen som rör sig uppåt kommer att, i genomsnitt, få färdas lite längre sträcka/tid innan träffar på sin växthusgasmolekyl. Detta eftersom trycket/tätheten minskar ju högre upp man kommer i atmosfären.)

  I verkligheten så är sannolikheten större att den fotonen som rör sig nedåt skall träffa på en växthusgasmolekyl, än den fotonen som rör sig uppåt. Detta eftersom atmosfären blir tunnare ju högre upp man kommer. Okay?

  Det är lite som om du står i gränsytan mellan en tät och en mindre tät skog. Kastar du tusen stenar i den glesa skogen är sannolikheten mindre att du träffar något träd, än om du kastar tusen stenar i den täta skogen. Lägger du samman sträckan som dina stenar färdats så kommer du att se att sträckan är längre i den glesa skogen (inte så konstigt resultat faktiskt).

  Applicera detta på tusen fotoner som strålar uppåt i atmosfären respektive nedåt. Lägg därtill att de fortsätter att röra sig i slumpvis riktning efter att de kolliderat med en växthusgasmolekyl. Netto kommer de att röra sig uppåt i atmosfären.

 • Anders, Du måste även titta på varför Wolfgang Wagner avgick som chefredaktör för Remote Sensing efter att ha publicerat det där.
  http://www.mdpi.com/2072-4292/3/9/2002

  ”After having become aware of the situation, and studying the various pro and contra arguments, I agree with the critics of the paper. Therefore, I would like to take the responsibility for this editorial decision and, as a result, step down as Editor-in-Chief of the journal Remote Sensing.”

  Resten finns att läsa i PDFen.
  Och mer därtill på övriga nätet.

 • Trötter, jo det är sant. Det är alldeles för många liknelser och förenklingar som inte återspeglar verkligheten. Ännu tråkigare är att även de med högskolestudier i alltför många fall saknar känslan för hur stora olika företeelser är gentemot varandra.

  Ta tex det här med värmestrålning, ledningsvärme (alltså överföring av energi mellan två intilliggande atomer/molekyler) och konvektion (vindar). Tänk hur bra följande tre isolationer fungerar:
  1. Termos med vakuum. (ledningsvärme och konvektion minimerad)
  2. Vägg med mineralull (konvektion minimerad)
  3. Samma vägg med mineralullen urtagen.

  Att 3:an är helt klart sämst vet alla. När det gäller atmosfären skulle väggen dessutom vara över en mil tjock. Tänk om den vore fylld med mineralull så vi minimerade konvektionen!

  Samma problem att jämföra saker finns när det gäller vattenkokningen du inte förstod. Att värma 1kg vatten 1° kräver 4.18kJ. Att förånga 1kg vatten (ingen temperaturuppvärmning) kräver ca ≈2MJ, alltså 500ggr mer. Att värma 1000 liter luft 1° kräver 1.3kJ. Luftfuktigheten varierar i atmosfären. I snitt innehåller luften viktmässigt ungefär 1% vatten. Dvs den energi som krävdes att få detta vatten i ångform motsvarar att värma luften 15°!

  Luften ovanför en vattenyta är alltid mättad med fukt, dvs relativa fuktigheten är 100%. För vanligt folk kokar vatten vid 100°, men även vid 1° så kokar lite vatten över till luften om det finns plats för vattenånga. Vid 100° pressas vattnet ut oavsett om det finns plats att lösa den i luften eller inte.

  Ju varmare luft desto mer vatten kan lösas. Men någonstans måste vattnet försvinna i kretsloppet. När fukten förs upp på högre höjder (= kallare temperaturer) av konvektion (vindar) kommer den kondeseras till droppar på alla kondensationskärnor den stöter på såsom sotpartiklar och damm. Även solaktiviteten hjälper till här genom ett komplicerat samband med kosmisk strålning (se Svensmarks forskning). När vatten kondenseras återfår vi 2MJ/kg. Vattnet regnar sedan ned på oss.

  Kontenta. Varmare klimat ger upphov till mer vindar. Du har säkert läst när Martin skriver att orkaner blir fler med varmare klimat. Omsättningen genom konvektion blir alltså snabbare. Dessutom får varmare yttemperatur mer vatten att lösas i luften. Därav ger varmare klimat en större avkylning vid jordytan.

  Jag har inte hunnit läsa något i den här IPCC-rapporten, men i den förra från 2007 står det klart och tydligt att just vattenångan är den del av klimatvetenskapen med störst luckor. Man vet helt enkelt för lite. Eftersom TTs sammanfattning av klimatrapporten innehöll meningen ”Molnens roll för klimatet är fortfarande oklar.” så antar jag att det inte hänt så mycket på det området.

  Observationer gjorda:
  1. Anders länk ovan.
  2. Fukthalten i luften ovanför Boulder, Colorado ökade kraftigt från 1980-2000. Efter 2000 har det inte gått lika lavinartat.
  3. Tropopausen (gränsen mellan den stillastående stratosfären ovanför och den turbulenta troposfären) har stigit. Åtminstone fram till 2000. Det betyder att värme transporteras lite längre ut än tidigare med hjälp av konvektion.

  Martin: Du poängterar att det kan vara svårt med liknelser. Du har själv gjort en med att växthusgaserna i atmosfären skulle vara jämförbar med mineralull. Som jag förklarat i andra kommentarer med dig så haltar det eftersom lufttrycket avtar med höjden i atmosfären. Din modell har inte med detta faktum. Det gör att du inte får en korrekt bild av verkligheten.

  Du drar dina slutsatser och försvarar dem med envishet, men kommer till inkorrekta slutsats eftersom din modell av verkligheten inte återspeglar verkligheten tillräckligt bra.

  ”Gör modellen så enkel som möjligt, men inte enklare än så” (Einstein).

 • Martin, du pratar ju nu om olika sträckor! Du jämför uppåtgående från h till h+s och nedåtgående från h till h-s. Det är klart att de är olika, men vad har det med saken att göra?!?

  Ta exemplet där du tar h=s=halva atmosfärshöjden. Det är klart att det är lättare för en foton att gå från halva höjden och ut än från halva höjden och ned till marken.

  Det är fortfarande samma sannolikhet för en foton från marken att gå till halva höjden som en foton från halva höjden att gå ned till marken.

  Jag förstår hur du tänker, men det är fel!

  Martin: Jag förstår hur du tänker, men det är tyvärr inte rätt hela vägen, du har missat en viktig poäng. Om atmosfären hade varit helt honogen, dvs haft samma denistet oavsett höjd, så hade ditt resonemang fungerat. Då behöver man fysiskt flytta (typ genom vindar) partiklar för att det skall stråla ut energi.

  Men nu är inte atmosfären helt homogen. Den tunnar ut med höjden.
  1. I en given volym finns det färre molekyler på höjden h+s än på höjden h-s. Kan vi få ett okay på det?

  2. Antag att du står på höjden h och skickar ut tvåtusen fotoner. Tusen fotoner uppåt och tusen nedåt. De som rör sig uppåt att färdas lite längre sträcka innan de träffar på en växthusgasmolekyl, än de som rör sig nedåt. Okay?

  3. När de träffar på var sin växthusgasmoelkyl så absorberas de, för att sedan åter exciteras i slumpvis riktning (här vet jag att vi är överens). Det gäller givetvis både de som i punkt 2 åkte ned som upp.

  4. Låt oss betrakta situationen innan de är exciterade: Eftersom de 1000 som rörde sig uppåt har åkt lite längre sträcka än de 1000 som åkte nedåt så har tyngdpunkten för den samlade gruppen (2000 fotoner) förflyttats uppåt.

  5. När de nu gör sin andra resa så kommer kommer samma scenario att hända igen. De fotoner som rör sig uppåt (både från h-s och från h+s) kommer att röra sig lite längre sträcka än de som rör sig nedåt.

  6. Gradvis får vi en förflyttning uppåt av den samlade mängden fotoner.

  Som sagt var: Om atmosfären hade varit homogen så hade tyngdpunkten legat kvar på samma plats som vid initialtillståndet. Det hade då inte skett någon förflyttning. Det är det som du beskriver med din teori.

  Men nu är som sagt var inte atmosfären homogen: Den tunnar ut uppåt. Och det är helt avgörande för att förstå hur växthuseffekten kan förflytta strålningsenergi från marken ut i rymden.

 • låter som den vanliga miljöpropagandan som man har hört till leda nu
  Det blir liksom inte mer sant för att man tjatar om det i det oändliga.
  vi råkar bara bo granne med en stor gul stjärna som vi kallar solen.
  Den råkar vara medelålders nu så det är därför det blir gradvis varmare.
  Dessutom kunde vikingarna odla vete på grönland vilket borde tyda på att det hela går i cykler om några tusen år.
  miljöforskningen är för övrigt väldigt befläckad av lögner och en politisk vilja att det ska vara på ett specifikt sätt.
  Den sk hockeypucken beror enbart på att man inte har tilgång till några tillförlitliga mätdata förrän för ca 100-200 år sedan

  Martin: Om du nu kritiserar vetenskapen för bristfälligt underlag…, vad har du själv för solida underlag för dina påståenden?

  En liten fråga: Om nu solen är ca 4,6 miljarder år gammal så kan man ju säga att den är medelålders nu. Men hur fort åldras solen egentligen. Gick den från tonåring till medelålders på 200 år? Då går det verkligen utför fort! Rackarns osis att vi bebor den här planeten just nu.

 • Martin, du blandar fortfarande ihop två olika saker! Tyngdpunkten är inte intressant. Vi kan lika gärna säga det som att de slumpmässigt kommer åka upp u gånger och ned n gånger. Den hälft som åker nedåt fler gånger än uppåt rör sig nedåt. Den hälft som åker uppåt fler gånger åker i snitt uppåt.

  För att visa dig hur ditt resonemang haltar tar vi exemplet h<<en medelväg. Hälften av fotonerna åker nedåt och absorberas av marken. Eftersom vi pratar om fast mark överförs värmen till omkringliggande partiklar och värmer upp hela marken. Nu försvann plötsligt hälften av fotonerna. Hur gick det då med medeltyngdpunkten? Error! Du glömmer "randvärdena" i ditt resonemang!

  Det du blandar ihop med är en helt annan effekt, nämligen att det blir kallare högre upp i troposfären. Varmare objekt sänder ut mer värmestrålningsenergi (fler fotoner, högre frekvens). Det gör att energi sakta flyttas från en varmare kropp mot en kallare. Jämför med termosen som har en het sida och en kall sida med vakuum eller infravärmaren hemma där du är den kalla sidan och infravärmaren den varma.

  När du passerar tropopausen och kommer upp i stratosfären ökar temperaturen med höjden och där får man alltså motsatt effekt. Stratosfären värms upp av inkommande strålning som träffar ozon. Den kyls alltså av även nedåt då vi har en fallande temperaturgradient nedåt. I stratosfären är det så gott som stiltje så här gör strålningsenergin betydligt mer av energitransporten.

  Martin: Tyngdpunkten (en virtuell sådan när det gäller fotoner) ÄR intressant. Om tyngdpunkten förflyttas förflyttas nämligen fotonerna i samma riktning (det är det tyngdpunkten beskriver).

  Beträffande randvärdet i form av marken: Japp det är ett specialfall. Marken är nämligen inte en växthusgas.

  Du väljer fortfarande att bortse från det jag skriver.

 • Hej igen! vad jag förstår av det du svarade mig åvan så har alltid haven absorberat ungefär lika i procent! men då måste en förändring skett och det på rätt håll eftersom inte temperatur höjningen fortsätter i samma takt som tidigare! för haven kan ju inte helt plötsligt ”lägga av” att absorbera bara för att vetenskapen måste ha en ursäkt för att temperaturen inte ökar i samma takt som tidigare!

 • Kan det verkligen vara så att EJ, du dyker bara upp i denna typen av inlägg, det känns faktiskt helt stört! Alternativet är att du skulle vara Martins alter ego, men det har jag ju redan frågat. Att ni två orkar, det blir bara too much, att ni inte brevväxlar istället så man slipper erat munhuggande. Något inlägg går bra, men hela tiden….Skaffa dig en klimatblogg också Martin, detta drar ner hela sajten, för det är väl en vädersajt?

 • Jag håller inte med dig Henrik, jag tycker EJs och Martins diskuterande är mycket intressant och underhållande!

 • Måste nog hålla med Henrik, inte rätt forum. …Öh, fotoner hejdas väl inte av något? Det är ren energi. Däremot kan elektroner under vissa omständigheter byta bana mm och ta upp eller avge energi.

  Ibland är det förmånligt att vända upp-och-ner på en debatt. Dvs anamma och försvara ”den andras” ställningstagande. Mycket lärorikt, och det hindrar en från att köra fast i gamla hjulspår. Båda parter måste förstås vara med på upplägget.
  ”Jag vet att jorden /inte/ blir varmare därför att…”
  ”Jag tycker /tycker inte/ olje- och koldioxidutsläpp är bra därför att…”
  ”Jag vet /vet inte/ att världens meteorologer har rätt därför att…”
  o.s.v.

Lämna ett svar till Lasse H Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: