Av Martin Hedberg

Rubriken till min förra artikel, Nu blir det varmare, handlade om vädret. Jag skulle kunna återanvända den till denna artikel som handlar om klimatet.

Det är (fortfarande) vi människor som orsakar den globala uppvärmningen med klimatförändringar som följd. Det står klart sedan IPCC presenterat arbetet av Working Group 1 (WG1) nu under veckan.

Slutsatserna är i stora ordalag att vi kan göra något åt en del av klimatförändringarna -om vi anstränger oss. Men om vi fortsätter med den låt-gå attityd vi i stort haft hittills så går det alltmer åt pipsvängen.

Nej, det är inte så att Jorden går under, men det blir allt jobbigare att leva för allt fler. Havsnivån stiger, haven försuras, extremväder blir vanligare, isarna minskar, värmeböljor blir vanligare, växt- och djurarter dör ut osv. Nej, inte varje dag på varje plats. Men i genomsnitt. Ungefär som att vi i Sverige har mer välfärd idag än vi hade för hundra år sedan. Det betyder inte att alla har det bättre idag. Men i genomsnitt. Fast nu blir det alltså sämre. Inte för alla samtidigt, men för många och gradvis.

Människan har blivit en global aktör som påverkar hela planetens funktion. Allt ifrån klimat till flöden av vatten, kväve och annat som är en förutsättning för liv. Vad vi gör spelar roll. Människan har kunskapen och många har insikten. Men vi saknar verktygen -personliga incitament? att göra det som är långsiktigt bäst för Människan och vår civilisation.

Välkommen till Anthropocene.

/Martin

PS. Låter det deppigt och uppgivet? Ja, på ett sätt är det det. Vi har haft så lång tid på oss att göra bra saker och vi har haft bra underlag, dvs vetenskap. Men vi (Människan) har trots detta sagt och agerat efter någon form av ”vi väntar lite till”-mentalitet. Vad har hänt? Jo vårt ”window of opportunity” har minskat. Vi har färre bra saker att välja på och vi får anstränga oss hårdare för att nå dem. Inte jättesmart ur ett strategiskt perspektiv. Men nu är vi här och får vackert acceptera det. Kruxet är att vi fortfarande rör oss i fel riktning. Vi har inte lärt oss läxan ännu.

Det räcker inte med att göra rätt. För att undvika stora problem så måste vi sluta göra fel. DS.

121 Comments

 • En sån dubbelmoral av dig Martin att skriva om växthusgaser men totalt ignorera chemtrails och haarp som har en tusenfalt mera påtaglig påverkan på vädret och klimatet.

  Tack vare chemtrails får vi nästan inget regn numera, och när det väl kommer blir det ofta för mycket. Det beror inte på global uppvärmning, det beror på att chemtrails bryter och stagnerar vattnets kretslopp, genom att kondensera vattenånga på så små partiklar att de inte faller som regn.
  Kemstrimmorna (i motsats till kondensstrimmor) gör också att träd och djur dör i allt högre takt.

  De tre största miljöproblemen i Sverige idag är som jag ser det:
  1) Skogsskövlingen
  2) Chemtrails
  3) Vindkraften

 • Martin, en fråga , har Antarktis isvolym minskat eller ökat sedan mätningarna startade?

  Martin: Hurså, varför undrar du?

 • Senaste rapporten verkar ju onekligen rätt gynnsam för Sverige. Ngt mer nederbörd och ett par grader varmare överlag. För mälardalen, lite som vädret man har i norra Tyskland och det är ju perfekt! …för oss som bor där vill säga..

 • Isen i Antarktis är just nu vid en topp rekord, tvärt emot vad klimat modeller har förutspått. Dessutom sliter forskarna med att förklara de senaste 15 årens utjämning av klimatet. Läs, temperaturen stiger inte så som beräknat. Dock har isen i Arktis minskat mer än vad som förutspåtts.
  källa: http://www.bbc.co.uk/blogs/paulhudson/posts/Record-Antarctic-sea-ice-confounds-climate-models

  Martin: Det är olika på olika platser. Men att det blir tjockare på en del platser är inte underligt: När det blir varmare, men fortfarande är under noll, så snöar det mer.

 • När jag var liten bodde det en efterbliven snubbe rätt nära oss som alltid sade ”gamle kungen är död” till folk. Han lär ha fått jobb på FN:s klimatpanel. ”Global uppvärmning är människans fel” heter det nu numera. Så fort man sätter på TV el. radio kommer hjärntvättningen om en GloBal UpPvÄrMnInG. Man kan inte blunda med öronen så jag har fått öronskav.

  Martin: Visst kan det vara jobbigt att ta in fakta?
  – Gamle kungen är faktiskt död.
  – Människan är orsaken till (bland annat) den globala uppvärmningen. Men källan till de fakta är inte din granne utan en stor samling vetenskapsmän.

 • ’”För att undvika stora problem så måste vi sluta göra fel.”
  Precis. Vi kan börja med att lägga ner UNs IPCC. Deras ’prognoser’ är ett (dåligt) skämt.

  Martin: IPCC gör inga prognoser, IPCC sammanställer forskningsresultat och gör dem mer tillgängliga för folk utanför de vetenskapliga fakulteterna.

  Om du, eller någon annan tvivlare, inte gillar vetenskapliga resultat eller har något ni vill tillföra så är det bara att skriva en vetenskaplig artikel och få den publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Vill du ifrågasätta något vetenskapligt resultat så går det utmärkt att göra det, dels när artikeln publiceras, dels inför att IPCC sammanställer dem.

  Jag har tagit bort din länk.

 • Ingen rök utan eld!

  Oavsett klimathotet skulle vara överdrivet eller inte har människan en inverkan. Vi vet att ökad koldioxidhalt i atmosfären katalyserar uppvärmningen. Fossila bränslen producerar koldioxid. Genom att minska den fossila förbränningen minskar vi utsläppen av växthusgaser och påverkar Jordens naturliga variation i klimatet mindre. Sedan finns det faktorer som man inte alls kan göra något åt; läckande metangas, kossor som idisslar etc.. Satsa på klimatsmart energi och tillförlitlig och tillgänglig sådan! Bygg ny kärnkraft och vattenkraft. Satsa på solenergi och solpaneler på våra villor och hyreshus. Satsa även på vindkraft även om dess nyttjandegrad bara ligger på ca 30 %. Men Sverige kan inte ensamma göra något – hela världen behöver agera och först ska den del av världen, dvs vår värld i väst, som bidragit mest historiskt sett till den globala uppvärmningen omforma energiproduktionen. Om några år följer sedan resten av världen inkl Kina efter. Men världen är inte ideal – money talks. Et exempel på det är när vi hade ett förslag om fjärrvärme i min samfällighet som skulle halvera uppvärmningskostnaderna och få ned den totala energiförbrukningen röstades ned pga att det var för dyrt att installera…även om det skulle ökat värdet på våra villor betydligt… Det behövs breda politiska lösningar nationellt och internationellt för att värja oss mot ett av de allra största hoten mot livet (i alla former) på Jorden. Är det realistiskt att tro att vi kan få konsensus? Hoppas gör man alltid men… tyvärr krävs nog en rejäl (klimat)katastrof, som en plötslig ändring av golfströmmens riktning, innan det händer och då kan det vara för sent!

 • IPCC sovrar bland rapporterna och i sin egen rapport sammanställer de ett förenklat sammandrag. problemet är att de anpassar verkligheten efter kartan. Det som inte stämmer överens med det resultat de önskar får inte komma med. Sedan går de ut och säger att vetenskapen har talat.

  Oavsett om det har rätt, delvis rätt eller fel så är det allvarligt.

  Martin: Det var en rätt så konkret anklagelse. Kan du belägga den eller skall den stå kvar som ett obevisat påstående? Ett sätt att smutskasta de vars resultat du inte gillar.

 • Konstigt Martin, att din ”fanclub” mestadels består av kufar som har en helt annan uppfattning om väder och vind än du har.
  Annars brukar väl medlemmarna i en fanclub närmast avguda sin idol!
  Stå på dig Martin, du gör ett jätteviktigt jobb, vi kan väl hoppas och tro att de flesta i din fanclub faktiskt tycker du är bäst, det är bara det att kufarna hörs och syns mest.

 • Grattis till mälardalen som väl lär få södra skåne/norra tyskland klimat. För södra Skåne kan man förvänta sig centraleuropeiskt klimat vilket kommer göra gott för min lilla vinodling :). Växtsäsongen lär bli i stort sett hela året.

 • InterAcademy Council gjorde 2010 vad jag förstår en anonymiserad undersökning om hur mötet gick till där folk svarade att politiska hänsyn hade för hög prioritet.

  När det gäller de senaste rönen om att uppvärmningen varit liten eller obefintlig de senaste 12 åren så varför viftar man bort det? Olika forskare har ju olika teorier om orsaken, Vem som har rätt kan ingen veta men bara det faktum att man inte är ense tyder ju på att man inte vet.

  Istället för att undersöka närmare så avfärdar man det som en statistisk anomali eller teoretiserar om att värmen lagrats i världshaven.

  Journalister pumpar ut skräckhistorier och visar bilder på normalt kalvande isberg samtidigt som de med ödesmättad röst pratar om jordens undergång. De vetenskapsmän som har en annan uppfattning får sällan komma till tals i intervjuer och debattprogram.

  När vi får en tillfällig värmebölja så beror det på global uppvärmning enligt media, en lika lång köldknäpp avfärdas med att man (helt riktigt) inte kan titta på en kort period på ett avgränsat område men borde det då inte gälla samma sak för båda fallen?

  En forskare som Svensmark blir persona non grata på sin arbetsplats. Oavsett om det ligger något i hans teorier eller ej så fylls jag av obehag inför hur IPCC, politiker och media hanterar frågan.

  Martin: Den vetenskapliga rapporten av IPCC skrivs av forskare som sammanställer vad andra forskare har kommit fram till. Där finns även referenser till alla artiklar som ligger till grund för arbetet. Denna lilla skrift är på ca 1000 sidor. (och ytterligare 2×1000 sidor för de två andra Working Groups)

  Det ställe där det debatteras om hur saker skall formuleras är skriften ”Summary for policymakers”. Det är en text på ca 30 sidor som man gör för att Statsministern, VD:n för General Motors, kommunalrådet mfl inte orkar/hinner/kan läsa alla 1000 sidor i den riktiga rapporten, än mindre läsa alla de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för den.

  Det där med jordens undergång får stå för de enskilda reportrarna, jag rekommenderar alla att i möjligaste mån läsa texter som är så nära det vetenskapliga som möjligt.

  Angående uppvärmningen de senaste 10-15 åren så har jag avhandlat dem ett flertal gånger här på sajten. I korthet: Dels har solen inte följt sin vanliga 11-års cykel (ja, klimatet påverkas även av solen), dels har en större andel värme ackumulerats av haven. Och eftersom haven absorberar mer än 90% av energiobalansen och luften bara ca 3% så gör en liten skillnad i havens absorption mycket stor skillnad för luftens temperatur. (Som du kan se här så har haven fortsatt att absorbera energi under åren för dina tvivel: http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/)

  Man måste se helheten. Och helheten är inte bara luftens temperatur, helheten är energiobalansen.

 • Länken http://www.climatechange2013.org/

  masco som försöker luras själv och ni som förutsätter att alla andra luras, det mesta finns att inhämta för egen del så behöver ni inte läsa andras tolkningar.

  masco fick ett par tips här sist http://blogg.klart.se/sommaren-pa-sista-valsen/#comment-109206

  Just nu fungerade inte nasa.gov så jag drar in NASAs siffror här för Antarktis istäcke. Max medel för September och Min medel för Februari. Siffrorna anger millioner kvadratkilometer.
  1979–2000 18.7 2.9
  1999/2000 19.0 2.8
  2000/2001 19.1 3.7
  2001/2002 18.4 2.9
  2002/2003 18.2 3.9
  2003/2004 18.6 3.6
  2004/2005 19.1 2.9
  2005/2006 19.1 2.7
  2006/2007 19.4 2.9
  2007/2008 19.3 3.9
  2008/2009 18.5 2.9
  2009/2010 19.2 3.2
  2010/2011 19.2 2.5
  2011/2012 18.9 3.5
  2012/2013 19.4 3.8

 • Facit finns det nått som heter ! Och facit finns på att temperaturhöjningen på jorden avtagit de sista 15 åren ! Och Fn:s klimatpanel kunde inte förklara detta ! Men att förklara hur det blir i framtiden med datoriserade mallar är inga problem !

  Martin: Facit var ett svenskt företag som inte fattade att världen förändrades 🙂

  Temperaturen: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/ Temperaturen har inte avtagit de senaste 15 åren. Det har blivit 0,1 grad varmare, men inte i samma snabba takt som tidigare. Det är dock för kort samplingsperiod för att göra några långa extrapolationer av.

  Och som jag skrev i en tidigare kommentar: Haven absorberar fortfarande ännu mer energi (ca 30 gånger) än luften. Och IPCC har förklarat detta.

  Notera för övrigt att du kan hitta flera perioder med avkylning de senaste hundra åren, det som hänt de senaste tio åren är inte unikt. Men att uppvärmningarna mellan alla dessa perioder varit mycket större. Totalt sett har detta medfört att det blivit varmare sett såväl ur ett 20, som 50 och 100-års perspektiv.

 • Håller med Anders Bergman förstås. Fast jag vill inte göra det till en sak för eller mot Martin. Man måste förstås hoppas att Martin inte heller tar det personligt.

  Och snälla kommentatorer, plocka inte saker från bloggar. Det går att hitta vad som helst i dem, (och på Internet), och de kan innehålla vad som helst.

  Om Antarktis is – i tillägg till vad Martin skriver om att man inte ska mäta bara i yta – står det för den som vill, att läsa på ovan länk:
  ”But despite many headlines to the contrary, it in no way marks a reversal of the striking long term decline which has been observed since satellite data was first gathered during the late 1970’s.” Snabbtolkning:
  De nya isdata innebär ingen ändring i den häpnadsväckande takt med vilken isen försvinner alltsedan…

 • Trots att en majoritet av vetenskapsmännen/kvinnorna säger och dokumenterar att vi människor påverkar klimatet så finns det de som tar enstaka rösten som stöd att så inte är fallet.

  Det intressanta är egentligen inte om det är så eller inte att vi påverkar klimatet, utan varför dessa som försöker hävda att så inte är fallet, gör det?
  Om de som hävdar att det inte är några förändringar i klimatet och vi inte påverkar på något sätt har fel så blir konsekvenserna enorma.

  Medan om vi gör som de som tror att vi påverkar klimatet negativt och måste göra något nu, har fel så får vi inte dessa svåra konsekvenser som om de som förnekar har fel.

  Jag tar nog det säkra före det osäkra 😉

 • Det är (fortfarande) vi människor som orsakar den globala uppvärmningen med klimatförändringar som följd
  Nä det köper inte jag så enkelt är det inte men så länge det finns dom som tjänar pengar på den globala uppvärmningen kommer den att fortgå

 • TT skrev en sammanfattning av IPCCs rapport: ”Molnens roll för klimatet är fortfarande oklar, och ingen har ännu kunnat förklara varför temperaturökningen avstannat de senaste 15 åren.”

  I ett otal inlägg på den här sidan har du påstått att man faktiskt vet hur systemet fungerar och mer eller mindre idiotförklarat mig när jag påstått att man inte vet det. Vidhåller du fortfarande att man vet hur systemet fungerar?

  Återigen propagerar du för att allt blir värre. Du tycker inte det känns lite spekulativt om man inte vet hur nyckelkomponenter i klimatet fungerar eller varför klimatet beter sig som det gjort senaste 15 åren?

 • Ursäkta Martin, men Jan Ekblom skrev inte att temperaturen har avtagit, han skrev att TEMPERATURHÖJNINGEN har avtagit.

  Martin: Helt rätt. Ledsen för det. Så alla är med på att det blivit varmare, men de senaste 15 åren har det inte blivit det lika snabbt som tidigare år.

  Detta är dock vare sig kontroversiellt eller svårt att förklara (vare sig för mig eller IPCC).

  Och när det gäller framtiden och kritiken mot datormodeller, så anger dessa ett stort spann av utvecklingar. Vad det blir i verkligheten beror på en massa olika saker. Och just osäkerheten i detta manifesteras bland annat i tex ett brett temperaturintervall.

 • Ingen kan förneka att klimatet under säkert rätt lång tid har blivit varmare.Där har Martin helt rätt.Men när det gäller människans utsläpp är den relativt försumbar jämfört med det naturliga kretsloppet under dom 4 miljarder år jorden har funnits.Nu verka ju också tempen sakta ner trots allt mer utsläpp inte minst från kina och usa.Som jag tolkar det har vi redan vänt och går mot svalare väder vilket vi redan märkt i sverige.Vädret de senaste 10 månaderna har varit relativt normalt överlag anser jag.

  Martin: Det naturliga kretsloppet av kol är större än människans. Men människan lägger bara till, vi tar inte bort något.

  Det är lite som pengarna på banken: Antag att du får 10.000 i lön varje månad och har omkostnader på 10.000. Samtidigt sätter en faster in 100 kronor på kontot varje månad. Slutresultatet? Trots att din omsättning är mycket större än din fasters måttliga insättning så gör just din fasters insättning av en hundring att ditt kapital på kontot ökar.

  När det gäller kolcykeln så skickar naturen in 212 miljarder ton kol till atmosfären varje år. Och varje år tar naturen bort 216 miljarder ton. Resultatet blir att mängden kol i atmosfären minskar för varje år -Om det nu inte var för att människan lägger till ca 8 miljarder ton per år.

  Slutresultatet? Mängden kol i atmosfären ökar för varje år med ca 4 miljarder ton.

  PS. Före industrialismen så var kolcykelns naturliga omsättning ca 180 miljarder ton/år. Lika mycket upp som ner. Men genom industrialismen så har vi påverkat den till att dels blir kraftigare, dels fyller vi på med kol. DS.

  För övrigt är inte vädret i Sverige något bra mått på hur det står till med det globala klimatet.

 • Trötter, dina siffror över arktis istäcke stämmer inte överens med de som finns på National snow and ice data center, http://nsidc.org/arcticseaicenews/
  De använder sig också av NASA som datakälla.

  Min i september [km²]
  2007 4.17
  2008 4.59
  2009 5.13
  2010 4.63
  2011 4.33
  2012 3.41
  2013 5.10
  1979 to 2000 average 6.70
  1981 to 2010 average 6.22

 • ”Martin: Det naturliga kretsloppet av kol är större än människans. Men människan lägger bara till, vi tar inte bort något.”
  Martin där håller jag inte med dig riktigt.
  Expempelvis trä, ett för människan mycket vanligt byggmaterial. Träd som binder en hel del koldioxid tas ur kretsloppet och bevaras under lång tid av människan. Därmed frigörs ju inte koldioxiden, vilket annars skulle vara fallet.
  Har ingen direkt uppfattning vilka mängder det skulle kunna handla om, men att påstå ”Men människan lägger bara till, vi tar inte bort något.” tycker jag är lite felaktigt.

  Martin: I relation till de kvantiteter fossilt kol vi tar upp ur marken så är mängden träbyggnader försumbar.
  Därutöver har vi skogsskövling så när det gäller mängden trä/ved/byggmaterial så blir nettot även där att människan tillför mer än vi tar bort från atmosfären.

 • undrar varför så många inte vill se verkligheten och inte tar på sig att var en måste börja med sig själv… Visst är det jobbigt. Att någon reagerar så aggresiv (som är skrämmande!) på det som Martin skriver beror nog på att de inte vill erkänna att de faktiskt också på något sätt bidrar direkt eller indirekt till att klimatet förändras (flygresor, båtresor, skräpa ner, fina bilar med många överflödiga PS etc…) De vill absolut INTE ha dåligt samvete. Men priset till den attidtuden ska betalas! Tyvärr inte av de som orsakar, men av de som kommer efter oss, några generationer senare… Så allt är lungnt kämpa bara för att försöka få rent samvete, detta tyder på hur ansvarslösa och egoistiska vi är.. Allt är ju perfekt, ingen anledning att vara orolig. Jag är nog glad att några enskilda och envisa människor som Martin törs offentlig göra sannigen.

Lämna ett svar till Trötter Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: