Av Martin Hedberg

Först kommer mindre än normalt, sedan kommer regn i massor. Det som skett i Australien den senaste månaden är inte normalt. Men vad skall man jämföra med? Vad är ”normalt”?

Vädret förändras från en dag till en annan, från en timme till en annan. Det är vi vana vid. Naturen är anpassad till det och vi människor har byggt våra samhällen för att hantera det och i många sammanhang utnyttja de situationer som uppstår, t.ex. växlingarna mellan regn och solsken eller växlingarna mellan årstiderna. (Det senare mycket tydligt för oss som bor i den tempererade zonen där vi har fyra tydliga årstider).

I samband med normala flöden i floder så kan hydrologer beräkna hur vattenflöden förändras i floder och andra vattensystem. Men när det regnar som det gjort i östra Queensland och östra New South Wales i Australien så blir det helt enkelt för mycket. Man talar om ”Flash flood”. Tidsskalan är timmar (istället för dagar). Orsaken till en ”Flash flood” kan vara häftiga skyfall eller att en fördämning till en damm eller flodvall brister.

Video på YouTube från floden Toowoomba 2011-01-11. (Öppnas i nytt fönster)

Det är sådana förlopp som man sett i tex Grantham och Toowoomba i sydöstra Queensland. Man talar om något som motsvarar tsunamivågor och det låter onekligen märkligt med tanke på att städerna ligger 6-700 meter över havsnivå. (En tsuanmivåg är egentligen något annat, det är en våg som bildats efter att det skett en jordbävning på djupt vatten. Vågrörelsen i kombination med grundare vatten gör att våglängden blir kortare samtidigt som amplituden blir större.) I Australien förekommer det snabbt växande flodvågor som sveper med sig det mesta i sin framfart. Vågor som inte är skapade genom jordbävningar utan genom kraftigt regn. Men de beter sig på liknande sätt efter att de bildats.

Video från The Guardian som visar Flash flood från Toowoomba 2011-01-11. (Öppnas i nytt fönster)

Australiens tredje största stad, Brisbane, har två miljoner invånare och hotas nu av ytterligare stigande nivåer i floden som löper genom staden. Floden har redan brutit igenom sina vallar på flera ställen, dels i staden, dels uppströms. Folk uppmanas att lämna sina hem om de ligger i riskzoner för att bli översvämmade samt hjälpa varandra.

Situationen är så svår, inte bara i Brisbane, med snabba och extrema förlopp över stora ytor (en yta stor som Tyskland och Frankrike tillsammans är översvämmade) att man inte har kapacitet att skydda liv och egendom. Man har inte heller möjlighet att samla in information i samma hastighet som katastrofer utvecklas.

1974 drabbades man av kraftiga översvämningar. Efter det byggdes Wivenhoe-dammen för att hantera stora vattemassor. De flöden man ser idag överstiger dock det man förberett sig för. Dammen är du full till bredden och man måste släppa igenom vatten.

Australiens premiärminister, Julia Gillard, konstaterar krasst att landets invånare måste förbereda sig på mer dåliga nyheter, ”there are still more dark days ahead”.

Kommande dagar faller det mer regn över Australien. Det är inte över. Det blir värre.

Det vi ser i Australien idag är inte normalt. Inte heller var översvämningarna i Pakistan eller bränderna i Ryssland i fjol ”normala företeeelser”. Detta är konsekvenser i verkligheten av att klimatet förändras.

Det som tidigare var normalt blir mer sällsynt. Det som tidigare var onormalt blir vanligare.

Vad är då normalt i tider av förändring? Det som är nu förändras. Inte heller förändringen är konstant eller kontinuerlig. Normalt finns inte längre. Kvar är ”det som förr var normalt”.

/Martin

35 Comments

 • Här var (puhh..) mycket som jag inte håller med om.
  Det mest iögonfallande är att du påstår att inte politik och den vetenskapliga processen hänger ihop, det är ju delvis detta som övertygat mig om att exv IPCC är ren IDIOTI.
  Här tillsätter(Politiker) man en del vetenskapsmän men också många politiker, deras uppdrag är ju att BEVISA att mänskliga delen av koldioxiden är den som styr klimatet.
  Detta har man ju inte lyckats med.

  Burea of Meteorology, BOM i Australien lyckades med kontstycket att få alla fel i sina långtidsprognoser. Queensland skulle enligt prognosen få normal till lägre nederbörd än normalt och sydvästa Australien skulle få mer nederbörd. Det blev tvärtom! Bakom BOM:s prognoser ligger, precis som hos Met Office i UK den etablerade klimatforskningens tro att CO2-halten driver klimatet.

  Efter förra översvämningen i Queensland 1974 (under istidshotarnas gyllene tid) så har en serie skyddsdammar planerats för att förhindra just de konsenkvenser som innevånarna nu drabbas av. Nuvarande miljöministern, som tillhör klimathotarsekten, har övertygad om att översvämningarna aldrig kommer att upprepas aktivt förhindrat att dammplanerna stoppats.

  I England: Vintrarna kommer att bli milda och somrarna heta. Fel, fel, fel!
  I Australien: Nänänä, inga dammar i öst det blir inga mer översvämningar där, de blir i väst för det har klimathotsmaffian sagt. Fel, fel fel!

  Vanligt okunnigt folk i Qeensland vet att översvämningarna kommer åter vart 30-40:e år. Men inte de professionella, med kunnigt folk bemannade statsfinansierade meteorologiska institutionerna. Dessa litar mer på CO2-hypotesen, för med den blir det aldrig fel, och allra mest rätt har den när den är åt helvete fel.

  Martin: Ödmjukhet?. Det är lite magstarkt att kalla IPCC för ”idioti”, men okay det blir ju lite mer nyanserat när du poängterar att det är din övertygelse.
  IPCC är inte skapat av politiker för att bevisa att ”koldioxid styr klimatet”. Men självklart måste politiker vara inblandade nedströms i processen. Samhället (och därmed politiker) påverkas av klimatförändringar, är det inte vettigt att de tar det till sig?
  Lösryckta påståenden och påhopp. Och uttryck som ”klimathotarsekten”, och ”klimathotsmaffian”? Är det den här sortens diskussioner du önskar dig i en ”fri debatt” som du hyllade i ett annat av dina inlägg?

 • Martin skrev: ”Men vetenskapen kan, strikt talat, aldrig bevisa hur något är. Man kan bara visa hur något inte är.”

  Vad sägs om Descartes påstående:
  Cogito, ergo sum (”Jag tänker, alltså finns jag”).
  I denna sats såg han en säker kunskap, som inte kunde betvivlas. Det går inte att tvivla utan att tänka och inte att tänka utan att finnas till.”
  Men nu är vi inne på filosofi och inte väder eller klimat:-)

 • Okey tog kanske i lite, men du menar alltså att de som tillsatt IPCC inte var politiker i FN stora organisation.
  Du måste väl också veta att i IPCC ingår exv medlemmar av naturvårdsföreningar och andra sammanslutningar som har en hel del vad jag kallar politiker i sina led.
  Vad menar du då med nedströms, de sitter ju och skriver rapporten.
  Vad försvarar du då BOM och Met Office dåliga prognoser med. Detta är ju väl känt. Likaså att en skeptiker haft riktiga prognoser utan stora resurser.
  Bråket kring Met Office fortsätter. Nu verkar det som om engelska parlamentet måste ta upp frågan om hur Met Office kunde ta så fel om den kalla december . Men väderlekstjänsten skyller ifrån sig.

  Samtidigt påstår BBC att (och Met Office) att de gett korrekta uppgifter till den Brittiska regeringen om en kall december, men att regeringen mörkat kring detta. Nu begär BBC, i kraft av Freedom of Information (FoI) Act, att den engelska regeringen (den ”grönaste i Englands historia”) lämnar ut all information den fått av Met Office.

  Har den brittiska regeringen fört allmänheten bakom ljuset om den kalla december som skapade ett sådant kaos i bil-, tåg- och flygtrafiken? Eller är det Met Office som skyller ifrån sig? Spänningen stiger!

  Ett grundproblem med Met Office, liksom med en del andra vädertjänster runt om i världen, är att man engagerat sig i klimatforskningen, och därvid också på ett mycket ovetenskapligt sätt bundit sig för en enda klimatteori. Genom att ohämmat bedriva sin AGW-propaganda har man visserligen dragit in massor med forskningspengar från politikerna, men man har samtidigt kört hela sin trovärdighet i botten.

  Martin: IPCC sammanställer det senaste forskningsläget (nåväl, det allra senaste hinner man inte få in i rapporten av praktiska skäl). Det resulterar i tre böcker samt ytterligare specialrapporter inom specifika ämnen. De tre grunddokumenten (Working Group eller WG1, WG2 och WG3) är på vardera omkring tusen (1000) sidor tätt skriven text. Dessa sammanställs av forskare, inte politiker. Dels har de inget där att göra, dels är de inte kompetenta att läsa, tolka och sammanställa de vetenskaplioga artiklarna. Det är därtill få beslutsfattare (inkl politiker) som läser dessa tusensidiga böcker, men det är det som är ”IPCC-rapporten”. Allt för få, utanför de akademiska kretsarna, läser därtill de vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för rapporterna.

  För att man skall få beslutsfattare att läsa något så skapar man ett ”Summary for Policymakers” (SPM) till vardera av dessa WG. Det är i på omkring 20 sidor vardera, rätt mycket grafik och inga knepiga ekvationer. Sammanställningen av SPM sker i plenum där alla deltagare skall acceptera det som skrivs. Det är denna process som ofta brukar refereras till att ”politiker varit inblandade i skrivandet av IPCC-rapporterna”.

  För övrigt: De lekmän som säger sig ha läst IPCC-rapporterna har oftast bara sett dessa summeringar på 20 sidor. Till försvaret av SPM skall sägas att de är lättillgängliga och att de inte får innehålla något som motsäger det som står i WG1-3. Det kan bli rätt även om texten sammanställs i plenum.

 • ”De LEKMÄN som säger sig ha läst IPCC-rapporterna har oftast bara sett dessa summeringar på 20 sidor. Till försvaret av SPM skall sägas att de är lättillgängliga och att de inte får innehålla något som MOTSÄGER det som står i WG1-3. Det kan bli RÄTT även om texten sammanställs i plenum.”
  Du slingrar dig bra, du nämner inte att i rapporterna som skrivits plenumdeltagare erkänt att man bara har tagit upp det som pekar mot en förhöjd temperatur, inte dom forskningsrapporter som pekat åt motsatt håll.
  Vad kallar du denna process vetenskap eller politik.
  Vad har då huvudrapporten för betydelse när du erkänner att de flesta läst bara sammandraget.

  Martin: Min uppmaning till dig och alla andra är: Läs de verkliga rapporterna (WG1, WG2 och WG3). Läs dessutom så många som möjligt av de vetenskapliga artiklarna som ligger bakom dem. Har du gjort det? Det kanske är bra att börja där.

  Vidare kan man inte förvänta sig att all information från 1000 sidor skall kunna få plats på 20 sidor och dessutom vara lättolkat för lekmän. Gissa om det är mycket information som inte kommer med i summeringen! Mellan tummen ock pekfingret så är det information på omkring 980 sidor som inte får plats.

  Summeringen skall ta med det väsentligaste, tex att temperaturen stiger. Vill du veta vad som är det väsentligaste? Beställ de tre böckerna alternativt läs dem online eller ladda ner dem som pdf’er från http://www.ipcc.ch.

 • Har du läst dom själv?
  Jag har läst en del, och det finns så många fel.

  Vad som stör mig mest är den ensidighet som präglar debatten, du nämner ovan att journalister hör bägge sidor, det intrycket har inte jag.
  Svensk press och annan media har ju konsekvent motarbetat andra åsikter än AGW teorin.

  Martin: Du säger det själv: ”Åsikter” Är det alltså det som ”den andra sidan” ägnar sig åt?
  Om du tror att det är någon form av ”motpart” till klimatvetenskap så tror du fel. Naturvetenskap handlar inte om åsikter, naturvetenskap handlar om att tolka och förstå fakta.

  Jag skrev det tidigare: Det är skillnad på fakta, övertygelse och åsikter.

  Du skriver att du besväras av att det är så mycket fel i IPCC rapporterna (WG1, 2 och 3). Kan du presentera något av det? Jag kan då slå upp samma sida och uppgift så kan vi kanske räta ut något frågetecken.

  Martin igen: Hej cc. Du skrev att ”Jag har läst en del, och det finns så många fel”. Men listan du skickade har du inte tänkt, forskat eller resonerat fram själv, du har kopierat den från en sajt på nätet. (Dessutom borde du översatt den till svenska eftersom vi använder svenska här på sajten).

  Du antyder att du själv funnit felaktigheter i IPCC rapporter, men du valde att kopiera någon annans kritik. Om jag svarade på den kritiken, skulle du ta det till dig eller skulle du avfärda det och snabbt gå vidare till nästa punkt?
  Jag tror inte att du är intresserad av mina svar, jag tror att du främst är intresserad av att visa att det finns kritikska röster till etablerad forskning och IPCC som sammanställer den. Du vill visa att det finns ”en annan sida”.

  Observera: Jag påstår inte att allt i IPCC rapporter är korrekt. Men den absoluta majoriteten av uppgifter i rapporterna är korrekta. Som jag skrivit tidigare: Det kan finnas dålig litteratur på ett bibliotek, men det gör varken att idén med att samla litteratur i bibliotek är dålig eller att de samlade volymerna på biblioteket är dåliga.

 • Jag tycker att den gångna sommarens torka framför allt på Öland och även i Stockholms trakterna var på väg mot det extrema hållet och kan nog svänga över och bli farliga här i Sverige med.

 • Jag tycker Martin sammanfattade det hela ganska bra i ett svar till mig ovan:

  ”Men vetenskapen kan, strikt talat, aldrig bevisa hur något är. Man kan bara visa hur något inte är. Det är så vetenskap fungerar. Man observerar en händelse, lägger fram hypoteser och försöker sedan motbevisa dem. Den hypotes som inte kan motbevisas, den gäller som förklaring. Tills vidare. Men man utsluter inte att någon forskare i framtiden lägger fram en bättre hypotes och samtidigt motbevisar den som gäller idag.”

 • För att komma framåt i klimatfrågan borde det vara möjligt att samla ihop temperaturuppgifter som inte har kunnat påverkats i någondera riktning (rådata)
  Genom att mäta i jordskorpa hav och luft på många platser borde det gå att se om det sker några förändringar. Temperaturerna går ju att mäta med stor noggrannhet. Utplaceringen av mätpunkter på strategiska platser borde kunna gå att enas om. Dessa temperaturdata skall vara tillgängliga för alla och inte först efter att de har satts in i olika klimatmodeller som ger dom svar användaren önskar.
  Allt eftersom jordens befolkning ökar så ökar sannolikheten för att fler människor skall drabbas av katastrofer även om antalet katastrofer är oförändrat. Hur omfattande en katastrof är mäts normalt i antalet förspillda människoliv. Extrema händelser under början av 1900-talet som endast drabbade ett fåtal människor finns inte alltid dokumenterat.
  Med andra ord är det svårt att jämföra antalet extrema händelser över tid.

 • Martin:Tycker det är beklämmande att du framhäver klimatalarmismen hela tiden.Kan du inte nöja dej med att vara meteorolog ? Du tappar helt enkelt i trovärdighet.Är väl ingen nytta med att spekulera ? Hävdar att ingen levande människa har en aning om hur det(klimatet)fungerar. Katastrofer beror ofta på att folk bosätter sig på olämpliga platser.

  Martin: Hej Stig. Vad menar du med ”kliamtalarmism” och ”spekulera”?

  I flera decennier har forskare försökt kommande klimatproblem för beslutsfattare. Nu börjar verkligehten komma ifatt oss. Det går inte att förhandla med naturen. Vi gör bäst i att försöka förstå den och förhålla oss till den.

  Det låter lite ansvarslöst att säga att vi inte skall göra något speciellt eftersom ”ingen levande människa har en aning om hur klimatet fungerar”. Det är som att säga ”eftersom jag inte förstår hur min matsmältning fungerar så kan jag lika gärna äta vad som helst” eller ”jag röker eftersom jag inte vet hur cancer bildas”. -Men på global skala med effekter på nu levande och kommande liv.
  Man vet en del väsentliga saker om hur klimatsystemet fungerar. Tillräckligt för att fatta vettiga beslut.

 • Nu förstår jag syftet med denna blogg: Läste Naturvårdsverkets slutrapportDen Svenska Klimatkampanjen.Aug.2003Pohlman å Hedberg påbörjar sin turne……Meteorologer visar sig ha stor trovärdighet
  gentemot allmänheten när det gäller att prata
  om växthuseffekten och ett förändrat klimat.
  Genom att ta ingången via ett förändrat väder
  kan de på ett lättförståeligt sätt placera ämnet i
  ett sammanhang som människor kan ta till sig. Du var alltså en del av en landsomfattande indoktrineringskampanj som fortsätter här på bloggen. Allmänhetens förtroende för olika myndigheters alarmistiska överdrifter har turligt nog punkterats/havererat.Återigen:Kan du inte nöja dej med att vara meteorolog?

  Martin svarar: Hej Stig. Enligt Nationalencyklopedin betyder indoktrinering:,” vissa former för påverkan av människors tankar och känslor i religiöst, politiskt eller ideologiskt avseende, utmärkt av ensidig påverkan i auktoritära former, som pågår under en längre tid. Ibland betecknar ordet känslomässig påverkan som leder människor till uppfattningar för vilka de saknar sakliga grunder och argument.”

  Men både här och när jag eller jag och John håller föredrag så sker en dialog, inte en ”ensidig påverkan i auktoritär form”. Det är inte heller så att jag påstår att bara människan påverkar klimatet eller att det bara påverkas av koldioxid. (Klimatet förändrades ständigt, det är en pågående process och många saker som tex solinstrålning, albedo, kontinentaldrift, växthusgaser, havsströmmar, växtlighet mm inverkar vilket jag poängterar flera gånger).
  Vi håller inte heller på med religion, politik eller ideologier. Vi kommunicerar vetenskap. I den mån ”den andra sidan” har någon vetenskap att komma med så tar jag gärna upp den, tex argumentet att klimatförändringarna är orsakade av förändrad solaktivitet. Och som du märkt så både publicerar och besvarar jag kritiska frågor här på bloggen (både de som är kritiska till min person och de som ifrågasätter vetenskap som jag kommunicerat).
  Det är inte heller så att det saknas ”sakliga grunder och argument”. Jag refererar till vetenskapliga artiklar, jag argumenterar i text och jag besvarar kritiska frågor och argument.

  Naturvårdsverket hade ingen som helst möjlighet att styra det som jag och John talade om. Vi har vårt eget bildspel och material och det är utformat utifrån vår egen research i den vetenskapliga litteraturen. Samma sak gäller för de uppdrag jag haft av byggföretag, sjukhus, oljeföretag, energiföretag, banker, försäkringsbolag, flygbolag, universitet, Försvarshögskolan, bilföretag, fastighetsbolag, kommuner, personaluthyrningsföretag, talarförmedlingar mm. Ingen av dem har haft möjligheten att lägga orden i munen på mig.

  Återigen: Förvräng inte ords innebörd och kalla inte saker för något som det inte är.
  Bara för att folk känner förtroende för meteorologer, för att det finns en naturlig koppling mellan väder och klimat och för att Naturvårdsverket har tagit till sig vetenskapliga rön och att jag har haft ett uppdrag av en myndighet så betyder inte det att jag eller någon av mina kollegor bedriver indoktrineringskampanjer. Mitt engagemang här på bloggen har ingenting med vare sig Naturvårdsverket eller någon annan myndighet att göra.

  Vetenskapen har under lång tid känt till att vi påverkar klimatet. Beslutsfattare har känt till det sedan 1960-talet. Det har hållits konferenser, utfrågningar, förhör och skrivits mängder av avhandlingar och böcker. Men av lite olika anledningar så har inte mänskligheten reagerat lika rationellt på informationen som många tror att vi brukar göra.

  Om jag nu har förmåga att dels tillgodogöra mig vetenskaplig information, dels är intresserad av ämnet, dels ser möjligheter att förhindra samhällsproblem, dels ser möjligheter att bidra till positiva saker som innovationer, företag, jobb, en bättre miljö…, dels har förmåga att kommunicera och engagera till vidare studier… Varför skulle jag då ”nöja mig med att vara meteorolog”? Varför skulle jag inte berätta om saker jag ser och uppmana folk att på egen hand studera frågorna vidare?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: