Tjäldjupsmätning -hur och varför?

Av Martin Hedberg Inom Försvarsmakten så mätte man tidigare regelbundet tjäldjupet på ett flertal platser. Tjäldjupsmätningar samt mätning av isars tjocklek sammanställdes och betraktades som strategisk information. Den var viktig för att beräkna markens bärighet i händelse av invasion av främmande makt. Dels för att göra bedömningar över vilka områden som fienden kunde genomföra tunga transporter på, dels för att veta var vi själva genomföra transporter utan att fastna. Helt nya landskap för markbunden transport öppnar sig om man vet att man även kan köra tunga fordon på frusen mark.…

Först kallt, sedan okallt redan i nästa vecka

Först blir det kallare, men under nästa vecka stiger temperauren igen.

Värmeböljor i somras

Av John Pohlman När jag nu går igenom det hittills gångna väderåret för att efter hand skriva min sedvanliga årskrönika för ett uppslagsverk påminns jag om den unika värmeböljan under första hälften av juli. Värmen kulminerade den 11 då flera platser satte nya rekord eller tangerade tidigare noteringar. Varmast i landet hade då Målilla i Småland med 35,0 grader. Den högsta julitemperaturen som uppmätts i Sverige är 38,0 grader. Danmark hade sin fjärde varmaste julimånad någonsin. Varmaste dagen var den 25 med 34,1 grader söder om Hanstholm på Jylland. Det…

NAO, North Atlantic Oscillation

Av Martin Hedberg Det har förekommit en del frågor kring ”NAO”, North Atlantic Oscillation idag. Vi skrev om det förra vintern (7 januari, 2010). Här nedan är en kopia av den texten: En del frågar sig varför det är så kallt just nu (och många tycks nöja sig med att konstatera att det är kallt eftersom det är vinter). Att vi har så kallt över oss just nu hänger, på en regional skala, ihop med att vi har ett långvarigt högtryck över oss. I högtryck sjunker luften sakta vilket gör…

Tvivel, ett farligt verktyg om det missbrukas

Martin skriver: Ett svar på en fråga från ”Henrik” i gårdagens blogg: Vetenskapen utvecklar hela tiden människans kunnande om sig själv och sin omgivning. Som du säger: Förr trodde man att jorden var platt, nu vet man att den är rund. Förr trodde man att allt var mekanik, nu vet man att det även finns kvantfysik. Förr trodde man att det var ofarligt att röka, nu vet vi att det kan skada vår kropp. Förr trodde man att eftersom freonerna var så stabila så var de helt harmlösa. Förr trodde…

Fortsatt kallt här hemma

Av Martin Hedberg Högtryck i norr och lågtryck som vandrar förbi i söder. På den stora skalan så gör det att kall arktisk luft med ursprung i Sibirien pressas ned över Skandinavien med nordostliga vindar. På en regional skala ger det kyla i Norrland och nordvästra Svealand, samt lite beskedligare temperaturer, men å andra sidan snö och blåst i (övriga) Svealand och Götaland. Allt hänger på hur långt ner högtrycket sträcker sig respektive var lågtrycken går. Om denna gränszon förskjuts norrut så blir det mildare men mycket snö även i…