Värme till långhelgen?

Det finns tecken på att vi kommande dagar både får ta del av lokalt kraftigt regn och högre temperaturer.

Sent under onsdagen och under torsdagen rör sig ett regnområde norrut över landet. Öster om det finns varm luft, väster om nederbörden ligger kalluften.

Osäkerheten ligger i hur mycket moln det blir och var de förekommer. Det finns förutsättningar till riktig vårvärme, främst i öster. Det gäller såväl Götaland och Svealand som Norrland.

/Martin

      

About author View all posts Author website

Martin Hedberg