Väderbitarna, en förening för väderbitna

Att vädret är av stort allmänt intresse lär ingen betvivla. Alla talar om vädret, många berörs av det och i media har det en viktig plats. Det är ett tacksamt samtalsämne och inte minst ett effektivt medel för kontaktskapande människor emellan. Sedan har vi också förutom den officiella yrkeskåren verkliga entusiaster med stort kunnande. För dessa väderintresserade finns en rik förening, Väderbitarna.

Föreningen firade 20-års jubileum i somras den 4-5 juli med början på väderstationen hos ordföranden Anders Lundin i sörmländska Valla. Över femtio personer deltog i jubileet som samtidigt också uppmärksammade att Valla Väder firade 50 år.

Föreningen har för närvarande ca 250 medlemmar utspridda över hela landet. Man har ett medlemsblad som kommer ut fyra gånger per år med mycket väderinformation och intressanta artiklar. Man ordnar också medlemsträffar bl a skall man nu den 19 september besöka observatoriet i Stockholm.

Intresserade kan gå in på hemsidan www.vaderbitarna.se

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *