1 CommentLeave a comment

  • Hej!

    GFS modellen har återigen prickat in vindarnas styrka betydligt tidigare än Européen. Så har det varit med de sista stora stormarna här i sydväst Gudrun, Per, Annandagen och nu denna. Har du någon kommentar/reflektion runt detta?

    /pelle

    Martin: Det är meriterande för deras del 🙂