Tag - Svea

Stormen Svea under fredagen

Stormen Svea fredag 2 januari, 2015

Året har precis börjat och vi inleder med en storm. Det är ”Svea” som drar in under fredagsdygnet.

Lågtrycket som föranleder stormen kommer att passera över norra Svealand/södra Norrland under fredagen. Men här blir det inte så blåsigt. Nej, det är ett par mil söder om  själva lågtrycket som de kraftiga vindarna tar i.

Stormen Svea fredag 2 januari, 2015Det blir blåsigt från Vänern/Örebro län/Svealand och söderut. Vindhastigheterna kommer i allmänhet att hamna på 15-20 m/s, men vindstötar/vindbyar kan nå upp till omkring 25 m/s.

SMHI har gått ut med en klass-2 varning för byvindar över 25 m/s i Västra Götaland, Halland, Jönköping, Östergötland, Öland och Gotland. Övriga Götaland och södra Svealand har klass-1 varning (för vindbyar öve 21 m/s).

De kraftiga vindarna kommer att ställa till med problem, störningar och avbrott i samhällsfunktioner. Tex kommer en del trafik att ställas in till följd av risker för att stormfällda träd skall blockera vägar och järnvägar.

Vi kan inte heller utesluta skador till följd av att lösa föremål blåser omkring. I och för sig så hade vi ju en (nåväl försvagad) storm för en månad sedan som fungerade lite som ett vaccin eller påminnelse om vad som behöver ses över när det blåser kraftigt. Den kan ha gjort att många redan har vidtagit relevanta åtgärder för att förebygga skador.

I samband med att lågtrycket under natten mot lördagen drar vindare in över Finland så öppnas porten för nordliga vindar att svepa ner över Sverige. Det är både torrare och kallare luft som drar in och temperaturen sjunker.Under söndagen har det hunnit bli minusgrader eller i alla fall nollgradigt i hela landet.

Men först alltså riktigt blåsigt väder i Götaland och Svealand under fredagen.

/Martin