Högtryck och solstormar

Högtrycket med centrum över Ryssland ligger kvar. Det är tillräckligt stort för att ge oss i Sverige högtrycksdominerat vinterväder. Det betyder: – mest svaga vindar, i den här situationen nordliga, – lokala snöbyar, främst i Östersjölandskapen och längs med Norrlandskusten, – fortsatta temperaturer under noll grader. Med lite tur så kommer högtrycket att ge klart väder. Det ger dig möjlighet att se norrskenet som troligen kommer att vara synligt inte bara i norra Sverige. Solen har haft en medelstor solstorm och den kommer att beröra oss kommande dagar. Nedanstående bild…