Tag - media

Att göra en översvämning av ett glas vatten

Av Martin Hedberg

En stor kvällstidning gjorde igår en artikel om att ”polarkylan” snart slår till mot Sverige. För att illustrera det hela visade man en bild på en person som vandrar längs en väg i ett landskap som ser ut att vara både djupfryst och blåsigt.

Läser man artikeln så finner man dock varken de orden eller något annat som försvarar vare sig bilden eller rubriken. Meteorologen på SMHI använder istället ord som ”kyligare luft”, ”lokalt minusgrader”, ”högtryck”, ”regn”, ”över noll grader”.

Jag hajade själv till när jag såg artikeln. Som meteorolog gör man det ibland, inte så mycket för att vädret växlar, utan snarare om man själv inte har gjort samma prognos. Man funderar då snabbt igenom vad man kan ha missat.

Men nu visade det sig att jag inte hade gjort en särskilt annorlunda prognos än vad min kollega på SMHI hade gjort. Däremot fick jag det intrycket när jag såg rubrik och bild i tidningen.

Det här är inte bra. Tidningen skapar genom illustration och rubriksättning en felaktig bild av vad den man intervjuat har sagt. Jag förstår att man säkert försvarar sig med att personen ifråga är korrekt citerad och återgiven i texten… Förvisso, men intrycket man får av artikeln, dvs hela ”produkten”, avviker kraftigt mot vad den intervjuade, i det här fallet en sakkunnig, faktiskt säger.

Det här får (minst) tre allvarliga konsekvenser:
1. Läsarnas förtroende för tidningarna minskar.
2. Allmänhetens förtroendet för sakkunniga minskar.
3. Viljan bland sakkunniga att låta sig intervjuas minskar.

Jag har själv varit med om liknande situationer. Det var en annan kvällstidningen som i fjol somras gjorde om mina ”regnskurar, lokalt kraftiga”, ”varannandagsväder” och ”fint väder” till ”Regnkaos hotar hela landet”. Jag visste ju att jag hade gjort en intervju med tidningen i fråga. När jag såg löpsedeln undrade jag vad jag hade missat. De måste ha blivit ett snabbt omslag i prognoserna som de fått in via någon kollega? Men när jag läste artikeln visade det sig att allt byggde på min prognos. Den var någorlunda korrekt återgiven i texten, men löpsedel, rubrik och bilder förmedlade något helt annat.

Nu kanske någon tycker att det jag beskriver är en storm i ett vattenglas (sic!). Men det spelar faktiskt roll. Vårt samhälle bygger i mångt och mycket på att man skall kunna känna förtroende för såväl sakkunniga som massmedia. Och i de allra flesta fall(?) så kommuniceras information någorlunda korrekt. Men i vissa fall så, och det kan få proportionellt sett ganska stora konsekvenser, så brister det. Och det är minst sagt onödigt, olustigt och i vissa fall allvarligt.

/Martin

Vem gör sämst prognoser?

Av Martin Hedberg

Ibland händer det att folk klagar på att vi meteorologer inte gör tillräckligt bra prognoser. Ibland händer det till och med att prognoserna är felaktiga (det hände tex mig en gång, jag tror det var för ungefär tio år sedan…  😉 )

Som jag skrivit om tidigare så är en prognos… en prognos. När väl utfallet ligger på bordet så är det alltid mycket enklare att säga hur prognosen borde varit (den känslan infinner sig även hos oss meteorologer).

Här på bloggen har vi även avhandlat relevansen i prognoser utfästa av ekonomer och sportintresserade. Men nu tänkte jag skriva ett par rader om poker.

Men det handlar inte om prognoser på utfallet i själva spelet (där alla som spelar räknar på sannolikheter och gör prognoser) utan om om utfallet i en dom i Högsta domstolen.

Om ni tycker att det verkar vara svårt att göra prognoser, försök då komma överens om vad det är för väder just nu. Det borde väl vara rätt så enkelt?

Men icke. Titta bara på rubrikerna som SVT Rapport respektive Sveriges Radio Ekot publicerade nu under morgonen. De presenterar slutsatserna från (samma) domstolsbeslut och de gör det samtidigt, men kommer till helt olika slutsatser.

Skärmdump från SVT 2011-04-06 kl 10.41

Skärmdump från SR 2011-04-06 kl 10.41

SVT konstaterar att HD säger att Slumpen avgör i poker.
SR konstaterar att HD säger att Skicklighet avgör i poker.

Vem skall man tro? Vems journalister, SVT:s eller SR:s, skall man lita på när det i ett annat sammanhang gäller att i förväg försöka avgöra utfallet i tex ett beslut från Högsta domstolen? Skall man lita på någon, eller skall man ta någon form av medelvärde? Det är inte lätt att göra prognoser om man inte ens är överens om det regnar eller inte just nu.

I de flesta fall brukar det vara bäst att söka sig till källan. HD skriver i en sammanfattning att:

”Dom i brottmål: B 2760-09. En variant av poker (Texas Hold´em) har i ett visst fall när den spelats i turneringsform inte ansetts vara ett spel vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen i den mening som avses i 16 kap. 14 § brottsbalken.”

Sammanfattningen lämnar visst utrymme för tolkning. Den som vill läsa hela domen och själv avgöra om det regnar eller inte hittar den här.

/Martin

PS. Det kan vara så att journalisterna har gjort ett fullgott och korrekt jobb, men att rubriksättarna av misstag eller okunskap vilselett publiken.

Inte heller min rubriksättning till denna artikel är helt korrekt eftersom svaret på rubriken inte återfinns i löptexten. DS

PS igen. Sedan jag publicerade bloggen så har SR ändrat sin rubrik till ”Pokertävling är både tur och skicklighet”. DS.

Se även vad DN skriver: ”HD: Slumpen avgör pokerspel

respektive SVD: ”HD: Både tur och skicklighet i poker