Tag - james

Patetiskt och roligt argument från ”klimatskeptikern” James Inhofe

Senator James Inhofe

Senator James Inhofe har gjort sig känd som klimatskeptiker. Han missar sällan en chans att ifrågasätta forskare och politiska motståndare i sin mission att ”bevisa” att klimatet inte förändras. Och om det trots allt skulle förändras så är det i alla fall inte orsakat av oss människor. Och skulle det mot förmodan vara så att det förändras till följd av oss människor så är det i alla fall inte så farligt. Och skulle det visa sig vara farligt så är det i alla fall för sent att göra något åt det.

Nåväl, trots att han blivit motbevisad hur många gånger som helst så ger han inte upp. Han tar varje tillfälle att plocka upp ett halmstrå, eller snöboll, som stödjer hans teser. I och med att han är senator (Republikan och ledamot av USA:s senat från delstaten Oklahoma) och därmed har både makt och ett visst legitimt inflytande så har han blivit en förgrundsgestalt för många andra ”klimatskeptiker”. Eller skall vi säga ”förnekare”, för det är ju trots allt det det handlar om.

Hans senaste argument, från i torsdags, bjuder till en del skratt och visar att han helt och hållet saknar såväl distans till sin egen förmåga till slutledning som till sina åhörares intellekt.

Jag har hört många konstiga argument från klimatförnekare, såväl vanliga lekmän som folk med fina titlar och positioner. Men Inhofe tar priset. Han plockar upp en snöboll, tillverkad av snö utanför senaten, och anför det som ett argument mot att 2014 noterades som det varmaste året hittills. Typ: ”Ni säger att forskare visat att 2014 var det varmaste året hittills. Men jag har en snöboll här! Alltså de måste ha fel.”

Det är så patetiskt att det saknar motstycke. Inte ens den bästa satiriker hade kunnat göra det lika bra.

Det kan vara svårt att bemöta någon som kommer med absurda argument. Man vet liksom inte var man skall börja eller utgå ifrån. Men Senator Sheldon Whitehouse (Demokratisk ledamot av USA:s senat från Rhode Island) gjorde ett bra jobb. Sansat och retoriskt elegant.

”…So you can believe NASA and you can believe what their satellites measure on the planet, or you can believe the Senator With The Snowball…”

”…You can either believe the United States Navy, or you can believe the Senator With The Snowball…”

”…Every major American scientific society has put itself on record — many of them a decade ago — that climate change is deadly real. They measure it, they see it, they know why it happens, the predictions correlate with what we see as they increasingly come true…”

”…So, you can believe every major American scientific society, or you can believe the Senator With The Snowball.”

Välformulerat och elegant.

Se den välformulerade repliken från Sheldon Whitehouse nedan eller läs den på Crooks and Liars.

Klimatförnekarnas argument tar sig allt lustigare uttryck. Men det är riktigt underhållande att lyssna såväl på dem som på replikerna.

Samtidigt är det riktigt skrämmande att män som Inhofe, som uppenbarligen saknar något väsentligt när det gäller slutledningsförmåga, sitter i maktens högborg och har stort inflytande över politiska beslut.

/Martin

Forskarnas tystlåtenhet och haven

James E Hansen, forskare vid NASA och professor vid Columbia University, skriver i en debattartikel att forskarvärldens tystlåtenhet (scientific reticence) hindrar kommunikationen av hoten kopplade kring en potentiellt kraftig höjning av havsnivån.

Hansen påpekar att trögheter i havssystemen gör att vi redan idag kan ha skapat situationer som vi inte kan kontrollera i framtiden. När naturen skapar glaciärer sker det genom en långsam, torr, process som gör att havsnivån sakta sjunker. När istället glaciärerna smälter är det en snabb, och i högsta grad ickelinjär, process. Bara för att havsnivån just nu “bara” stiger med 3,3 mm varje år så betyder inte det att det inte kan ske kraftigare i framtiden.

Hansen ger exempel på en situation för tre miljoner år sedan då jordens medeltemperatur var 2-3 grader varmare än idag och havsnivån 25 meter (+/-10 meter) högre än idag. Vidare ger han exempel på att en väsentlig del av obalansen i strålningen mellan inkommande och avgivande energi till/från jorden går åt till att höja havens temperatur. Men om obalansen i  energiflödet istället gick åt för att smälta isar så motsvarade det redan idag ca en meter högre havsnivå. Vad är det som hindrar en förskjutning av energiflödet till att i större utsträckning smälta glaciärer i framtiden?

Vidare att IPCC’s projektioner på 20-60 cm högre havsnivå inom detta århundrade inte innefattar “rapid dynamic changes in ice flow”, i princip kollaps av ismassor istället för en långsam avsmältning. Det är inte så att IPCC inte beskriver snabba förlopp, men dess ovilja att kvantifiera den -eftersom den är så svår att beräkna- invaggar allmänhetens i en falsk trygghet av att forskarvärlden har kontroll på viktiga systemförändringar.

Tystlåtenheten kan vara ett resultat av vetenskapliga metoder. Framgång inom vetenskaplig forskning är kopplat till objektiv skepticism. Försiktighet har sina meriter och det är sunt att ifrågasätta det man observerar om och om igen innan man drar sin slutsatser.

Men Hansen menar att frågan om havsnivån är så fundamentalt viktig att vi inte får undanhålla oss möjligheten att den faktiskt kan stiga avsevärt mycket mer, och snabbare, än vad IPCC angivit. Ansvaret för att tolka storleksordningen och konsekvenserna av detta ligger på forskarvärlden.

/M. Hedberg