Tag - Haiyan

Irma, arma människor

Orkanen Irma har vuxit till att bli den kraftigaste tropiska cyklonen som någonsin observerats på Atlanten. Irma är stor till ytan, har extremt kraftiga vindar och levererar länge på den nivån.

Vindar uppmäts till över 80 m/s, 300 kilometer i timmen, och diskussionen kommer åter upp om man skall skapa en sjätte kategori på Saffir-Simpson skalan. Detta eftersom man är så långt över gränsen mellan kategori 4 och 5. Det som talar mot det är att kategori 5 redan är definierad som ”Katastrof”. Kan något vara mer än det?

Irma har redan frigjort mer energi än alla fjolårets tropiska cykloner på Atlanten tillsammans. Och storleken spelar roll, dels givetvis för att det representerar den yta under vilka människor drabbas, men också för cyklonens förmåga att driva upp en ”storm surge”, storm våg som när den pressas in över land medför att havsnivån stiger med flera meter. Med en diameter på 130 mil skulle Irma täcka hela Centraleuropa.

Irma har också satt ett rekord i varaktighet. Irma kvalar in som en av de cykloner som under längst tid varit en ”major hurricane” på Atlanten, dvs kategori 3 eller högre. Irma har också varit en av de längsta som kategori 5 (just nu 65 timmar). Den cyklonen som man brukar jämföra med när det gäller rekord är Allen år 1980 med 72 timmar. Men då skall man veta att detta var sammanlagd som 5:a eftersom Allen varierade mellan kategori 4 och 5.

Mer rekord… Tittar man på hela planeten så har vi haft några riktigt kraftiga tropiska cykloner på Stilla havet. En av dessa var Haiyan som i november 2013 med förödande konsekvenser drog in över Filippinerna. Haiyan, som med rätta betraktas som en monstercyklon, hade 24 kontinuerliga timmar med vindstyrkor över 80 m/s. Irma har lagt till ett drygt haft dygn på det rekordet, hittills 37 timmar med kontinuerliga vindar över 80 m/s!

När det gäller maximal vindstyrka är Irma (83 m/s) en hårsmån från Haiyan (87 m/s).

Vi har nu tre tropiska cykloner på Atlanten, Irma, Jose och Katia. Det i sig är ovanligt. Om Katia växer till sig till en kategori 3 under helgen, vilket inte är osannolikt, så kommer det att vara första gången någonsin sedan man observerat orkaner på Atlanten som vi har tre major hurricanes (kategori 3 eller kraftigare) samtidigt.

Inte nog med det, vi har redan nu innan vi peakar orkansäsongen (i mitten av september), haft en hel säsongsranson av kraftiga tropiska cykloner.

Om Irma behåller sin nuvarande styrka när hon gör landfall över Florida så blir 2017 det första året som två tropiska cykloner kategori-4 eller kraftigare gör landfall över USA.

Förväntad rörelse av cyklonen Irma’s centrum kommande dagar. Modell: ECMWF. Källa: Weather Underground.

Det här kommer troligen att bli ”The Big One” för Florida. Irma är i mångt och mycket en ”perfekt orkan” och även om man i Florida är medveten om att man bor och lever i ett riskområde för tropiska cykloner och givetvis har förberedelser för detta så är Irma något utöver det man kan, eller i alla fall har, byggt beredskap för.

Byggnormer gör att man har kapacitet för kraftiga vindar, men 80 m/s, 300 km/h, är utöver det. (Som jämförelse, det är 3 x motorvägsfart, eller varför inte notera att det är högre hastighet än vad fallskärmshoppare gör i fritt fall dykstil gör, respektive när transportflygplan lättar från marken, bägge omkring 250 km/h.)

Men det är vattnet som gör skillnaden. Dels att det regnar, men framför allt de kopiösa mängder havsvatten som kommer att pressas upp på land, in i fastigheter och ta med sig det mesta som inte är mycket hårt förankrat.

För två veckor sedan hade vi Harvey som satte sina rekord och landmärken över Texas. Då gällde det kopiösa mängder regn. Nu är det Irma som sätter rekord avseende vindar. Varför blev det så?

Jo vattnet är 1-3 grader varmare än normalt över stora delar av Atlanten, det är värmeenergi som omvandlas till vindar i cyklonen. Värmen sträcker sig djupt ner i Atlanten, det gör att cyklonen inte tappar i styrka även om den rör sig långsamt. Och vinskjuvningen, dvs förekomsten av olika vindstyrkor och -riktningar, är svag, det gör att cyklonerna inte slits isär utan hålls samman.

Och det är inte över än, vare sig konsekvenserna av Harvey, livslängden på Irma eller 2017 års orkansäsong.

/Martin

Winston, södra halvklotets kraftigaste cyklon

Den tropiska cyklonen Winston kom upp i ihållande vindar på 83 m/s. Det gör den till den kraftigaste cyklonen som observerats på södra halvklotet. Tidigare rekord hölls av cyklonen Zoe (2002) och Monica (2006) med 80 m/s. Det skall sägas att byvinden (givetvis) är ännu kraftigare.

Lufttrycket i Winston var som lägst kl 06 UTC den 20 februari med 915 hPa. Det är lågt, men inte rekordlågt utan placerar Winston på plats 29. Det lägsta noterade lufttrycket noterades i samband med Zoe år 2002.

Det finns en tydlig koppling mellan hur djupt lågtrycket i centrum är och hur kraftiga vindarna blir kring en tropisk cyklon. Ju lägre desto kraftigare. Men det är inte ett entydigt förhållande som synes av statistiken ovan. Att Winston fick kraftigast vindar trots att man var en bit från det lägsta trycket berodde på att Winston var ganska kompakt till ytan. Det är skillnaden i lufttryck som driver vindarna och ju större tryckförändring per längdenhet, desto kraftigare vindar.

Winston var i närheten av att bli den kraftigaste någonsin, men det obehagliga rekordet hålls fortfarande av tyfonen Haiyan som den 8 november 2013 drog in över Filippinerna och tog minst 6300 människors liv.

Winston drog in som en kategori-5 orkan över Fiji under fredag kväll och lördag och skapade stor förödelse. Myndigheter och befolkning var givetvis beredda, men drar det inte en kategori-5 cyklon så blir konsekvenserna stora hur väl förberedd man än är.

I skrivande stund vet vi att minst 21 människor mist livet och att konsekvenserna på byggnader och infrastruktur är mycket omfattande. Majoriteten av offren befann sig längs Fiji’s västra kust och dödades till följd av att de träffats av lösa föremål som flög omkring i vinden respektive människor som dragits ut till havs efter översvämningar och stormfloder.

/Martin

 

Obehagliga rekord av orkanen Patricia

Idag fredag lunch så blev den tropiska cyklonen/orkanen Patricia historisk genom att bli den kraftigaste orkanen som någonsin uppmätts i nordöstra Stilla Havet. Patricia har dessutom utvecklats mycket snabbt. Inom loppet av 36 timmar gick det från att vara ett litet tropiskt lågtryck till en kategori 5-orkan. I skrivande stund är de ihållande vindstyrkorna 90 m/s eller ca 325 km/h. I samband med vindbyar blåser det ännu mer.

Även lufttrycket är rekordlågt. Aldrig tidigare har ett så lågt tryck som 880 hPa uppmätts i östra delen av Stilla Havet. Tidigare rekorden var Wilma 2005 med 882 hPa och Gilbert 1988 med 888 hPa. Lägst någonsin var Tyfonen Tip 1979 med 870 hPa i västra Stilla Havet.

Tropiska cyklonen Patricia

Tropiska cyklonen Patricia. Credit: WeatherUnderground.

Amerikanska National Hurricane Center, NHC, gör prognosen att vindstyrkorna kommer att öka något till 92 m/s precis när Patricia kommer in över land över Mexikanska västkusten. Det gör den även till den kraftigaste orkanen som gjort ”landfall”. Detta inklusive Supertyfonen Haiyan som drog in över Filippinerna med vindar på 87 m/s den 2 november 2013. Fram till idag var Haiyan den kraftigaste tropiska cyklonen som någonsin observerats.

NOAA:s prognos på Patricias rörelse överlagrad på Google Earth.

NOAA:s prognos på Patricias rörelse överlagrad på Google Earth. Svensk sommartid är 7 timmar före CDT som anges som tidsreferens. 1 PM Fri motsvarar således fredag kl 19, 7AM Sat är Lördag kl 14 svensk tid. (Konvertera tid via tex World Time Buddy.)

Vad innebär en tropisk cyklon (orkan) kategori 5. Kategorierna hänför sig till den så kallade ”Saffir-Simpson skalan” som går från 1 (svagast) till 5 (kraftigast). Kategori 5 innebär ihållande vindar, medelvindar, som överstiger 71 m/s, dvs mer än 250 km/h.

Det är hastigheter som få av oss har upplevt annat än då man sitter i flygplan. Några jämförelser: Tänk dig dubbla motorvägsfarten. Eller en fallskärmshoppare som faller fritt ”på mage” når ca 200 km/h. ”Dykstil” så blir det 250-300 km/h.

NOAA beskriver konsekvenserna av en kategori 5 orkan som:

”Catastrophic damage will occur: A high percentage of framed homes will be destroyed, with total roof failure and wall collapse. Fallen trees and power poles will isolate residential areas. Power outages will last for weeks to possibly months. Most of the area will be uninhabitable for weeks or months.”

Det var vid 71 m/s. Nu har vi alltså 90 m/s.

En sista jämförelse för att relatera det till våra svenska extremer: Gudrun (8-9 januari 2005) var nätt och jämt en kategori 1 orkan. Lägsta lufttryck var 960 hPa. Mätstationen på Hanö registrerade 33 m/s i medelvind. I övrigt nådde de kraftigaste medelvindarna 25-30 m/s. (425.000 hushåll blev utan ström och 75 miljoner kubikmeter skog fälldes, mer än någon annan storm i Sverige medfört.)

Orkaner bildas till havs och får sin energi från vattenånga som avdunstar från den varma havsytan. När vattenångan kondenserar inne i molnet frigörs energi och rotationen, vindarna, ökar, Om orkanen rör sig långsamt så kommer till slut havsytan att kylas av, bland annat till följd av att kallare djuphavsvatten kommer upp till ytan. 

Avvikelser från normala temperaturer 22 oktober 2015. Credit http://www.elnino.noaa.gov

Avvikelser från normala temperaturer 22 oktober 2015. Credit: NOAA.

Patricia har bildats och utvecklats över rekordvarma vatten i Stilla havet. Detta är till stor del en följd av den mycket kraftiga El Niño som råder just nu. Det medför att varmt vatten ansamlas i de östra delarna av Stilla Havet. Patricia är den 9:e tropiska cyklonen som når minst nivå 4 under innevarande säsong.

Men temperaturen är hög inte bara på ytvattnet där Patricia rör sig utan även på större djup. Det har gjort att Patricia fortsätter att förstärkas. Det som till slut gör att vindarna avtar är när orkanen kommer in över kallare vatten eller drar in över land där tillförseln av energi upphör.

Tropiska cyklonen Patricias beräknade trajektorie (rörelse).

Tropiska cyklonen Patricias beräknade trajektorie (rörelse). Credit: WeatherUnderground.

Innan detta sker så kommer dock orkanen att hinna orsaka skador med stor förödelse. Patricia kommer troligen att dra in över det mexikanska fastlandet med full styrka, som en kategori 5-orkan. Det som kommer att drabba Mexiko är inte bara höga vindhastigheter utan även flodvågor i samband med att de kraftiga vindarna pressar upp havsvatten mot kusten samt intensivt regn. Stora områden kommer att få 200-400 mm regn och vissa platser så mycket som 600 mm. Detta kommer att skapa översvämningar och jordskred.

Varje år förekommer ett relativt stort antal tropiska orkaner. Men bara ett fåtal av dem drar in över land. Patricia tillhör en exklusiv liten skara om endast femton orkaner som som nått den kraftigaste nivån, kategori 5, på nordöstra Stilla Havet sedan 1959. Endast två av dessa kategori-5 orkaner har dragit in över Mexiko, då dessutom i försvagad form (Rick 2009 försvagades till en tropisk storm vid landfall, samt Kenna 2002 som en kategori 4 orkan)

Lågtryck som fördjupas mycket snabbt är extremt svåra att beräkna utveckligen av. Trots detta så har modellerna som beräknat Patricias intensifiering och bana de senaste dagarna varit mycket korrekta. I dagsläget ser det ut som om Patricia kommer att göra landfall mellan städerna Puerto Vallarta och Manzanillo i Mexiko under sent på fredag lokal tid.

När tropiska cykloner kommer in över land så försvagas de i samband med att flödet av energi och fukt från det varma havet upphör. Men Patricia kommer att fortsätta skapa problem såväl med kraftiga vindar som intensivt regn över den Amerikanska kontinenten. Tex beräknas östra Texas få 2-300 mm regn under helgen.

Vi följer utvecklingen.

/Martin

Så drar Tyfonen Hagupit in över Filippinerna

Hagupit stormtrack

Den tropiska cyklonen Hagupit har minskat något i intensitet, men är fortfarande en mycket kraftig tyfon som set kommande dygnet rör sig in över Filippinernas östra kust. Hagupit färdas fortfarande över relativt varmt vatten, 29 grader, vilket föder den med energi. (”Tropisk cyklon” är ett samlingsnamn på det som i Asien kallas Tyfon och runt Amerika kallas Hurricane. Jag använder bägge uttryck.) ”Hagupit” betyder slag eller piskrapp. Lokalt har tyfonen fått namnet ”Ruby”.

Grafiken nedan är hämtad från NOAA:s Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, GFDL. där man beräknar olika utveckling av extremväder som tex tropiska cykloner. Bilden nedan visar ensembler, olika modellkörningar, över var centrum på cyklonen kan komma att röra sig. Som synes så kan man inte veta exakt hur den utvecklas eller var den kommer att vara. Men man kan beräkna sannolikheter.

Hagupit stormtrackAnledningen till att Hagupit avtagit i styrka är en kombination av ökad vindskjuvning samt att den genomgått en ”eye-wall change”, dvs att molnväggen i dess öga har upplösts samt ersatts av en molnvägg med större diameter. Denna process gör att cyklonen tappar lite kraft, men den kan å andra sidan återkomma med större kraft när den nya strykturen har etablerats.

Det är bara tretton månader sedan tyfonen Haiyan drog in över Filippinerna (den 7 november 2013). Haiyan var en mycket kraftfull cyklon som lämnade stor förödelse efter sig. Förutom 7300 saknade eller omkomna människor så blev de materiella skadorna omfattande. Haiyan var en av de kraftigaste tropiska cykloner som registrerats.

Windspeed HagupitDet är oundvikligen så att alla cykloner i detta område kommer att jämföras med Haiyan. Precis som cykloner på amerikansk mark kommer att jämföras med Katrina och Sandy. Det är dock lite orättvist eftersom det skapar intrycket av att ”är den inte lika kraftig som Haiyan/Katrina/Sandy så är den väl hanterbar”.

En annan attityd är ”men de är väl vana vid cykloner där”. Det är inte riktigt som att vi i Sverige är vana vid snöfall och minusgrader. Dessa cykloner är inget man skottar undan medan de händer eller anpassar sina kläder för. Det handlar om att evakuera människor och att återuppbygga samhällen efter cyklonens framfart. Den flodvåg på över 6 meter som drabbade Tacloban i fjol saknade motstycke och var inget som man på något sätt var vare sig van vid eller förberedd på.

Även om cyklonerna mäts i vindstyrka så är det inte bara den höga vindhastigheterna som skapar förödelse. Med dem kommer en svallvåg och höga vågor som i princip kan upplevas som en havsnivåhöjning. Beroende på hur flack eller brant havsbotten övergår från djuphavet till kusten så bryter vågorna respektive tränger upp på land på olika sätt. Flodvågor på 3-4 meter beräknas längs med kusten, men beroende på kustlinje och terräng så kan flodvågen bli ännu högre.

Prob precipitation HagupitByggnader bryts sönder, träd välter och grödor och jordbruksmark förstörs av såväl saltvatten som kraftigt regn. Kraftigt regn medför att jordskred sliter med sig vegetation och samhällen nedför bergen och längs med flodfåror. Upp till 500 mm regn väntas längs med de norra öarnas östra sida.

Speciella varningar för slamströmmar har utfärdats då kraftigt regn kommer att lösgöra tjocka lager av aska som ligger längs med bergssluttningar till följd av tidigare utbrott från vulkanerna Mayan and Bulusan.

Hagupit kommer att röra sig på en nordligare bana än sin föregångare Haiyan. Vindstyrkorna från Hagupit är höga, men  rör sig relativt långsamt vilket medför att de kraftiga vindarna kommer att vara länge och att det kommer att falla mycket regn. Det är främst samhällen med jordbruk som huvudnäring som drabbas av cyklonen även om Manilla kommer att beröras i inledningen av nästa vecka.

Byggnadsstandarden där cyklonen drar in på landsbygden är till största delen relativt låg. Det är inte ovanligt att husen snarare är skjul med plåttak än byggnader konstruerade för att motstå kraften från cykloner. Detta gör givetvis att invånarna är extremt utsatta. Myndigheterna har evakuerat omkring en halv miljon människor.

Försäkringspenetrationen i de mest utsatta områdena är omkring 10-20%. Detta gör att kostnaderna för cyklonen, sett ur ett försäkringsperspektiv, troligen blir begränsad. De humanitära förlusterna och konsekvenserna kan dock komma att bli mycket omfattande.

Vi följer utvecklingen.

/Martin

Supertyfonen Hagupit mot Filippinerna

Supertyfon Hagupit

Den tropiska cyklonen ”Hagupit” är en klass 5-cyklon på den 5-gradiga Saffir–Simpson orkanskalan. Hagupit följer skrämmande nära samma fåra som cyklonen Haiyan drog upp för tretton månader sedan. Även den cyklonen var klassad som en kategori 5 cyklon.

För att få lite perspektiv: Vår egen rekordstorm Gudrun, drog som bekant in över Götaland den 8-9 januari 2005. De högsta uppmätta vindarna från Gudrun var en medelvind på 33 m/s (120 km/h) och vindbyar på 42 m/s (150 km/h) från en vindmätare i Hanö. Det gjorde att den nätt och jämnt kom upp i klass 1.

Supertyfon HagupitHagupit, fortfarande till havs, har klockats med medelvind på 280 km/h och vindbyar på 340 km/h. Men det är inte bara vindhastigheten som är förödande. Vindarna pressar upp enorma mängder vatten framför sig. Kombinationen med extremt kraftig vind och en flodvåg som pressas in över land står för merparten av skadorna och dödsfallen. Till detta kommer kraftig nederbörd vilket luckrar upp marken och skapar förutsättningar för jordskred.

När detta drabbar ett samhälle så slås dessutom de mest basala funktioner ut: Vägar blir oframkomliga, det blir avbrott i vatten i vatten- och elförsörjning och kommunikationer slås ut.

När det nu gäller Filippinerna så har man som sagt var fjolårets tyfon Haiyan i färskt minne. Men man har inte heller rent fysiskt återhämtat sig från den. Många människor vars liv slogs i spillror för ett år sedan bor fortfarande i tillfälliga, ej stormsäkra, bostäder eller tom tält.

Supertyfonen HagupitPrognoser visar att Hagupit kommer att dra in över Filippinerna under lördagen. Den amerikanska vädermodellen GFS har tidigare visat på att Hagupit skall svänga norrut och i så fall bara tangera Filippinerna. Den europeiska modellen ECMWF har däremot hållit fast på en bana som går över Filippinerna. Det kvarstår fortfarande skillnader mellan vädermodellerna, men den amerikanska GFS har successivt anpassat sig till ECMWF.

Även om Hagupit kommer att mattas av något till en kategori 4-cyklon då den kommer in över land, så ser det med andra ord ut att kunna bli en katastrofal situation på Filippinerna de kommande dagarna.

Hagupit blir årets sjunde tropiska cyklon av den värsta sorten, klass-5 (inräknat alla cykloner). Det gör år 2014 till det mest stormintensiva år sedan 2005 då vi hade 11 stycken kategori-5 orkaner.

/Martin