Tag - Hagupit

Så drar Tyfonen Hagupit in över Filippinerna

Hagupit stormtrack

Den tropiska cyklonen Hagupit har minskat något i intensitet, men är fortfarande en mycket kraftig tyfon som set kommande dygnet rör sig in över Filippinernas östra kust. Hagupit färdas fortfarande över relativt varmt vatten, 29 grader, vilket föder den med energi. (”Tropisk cyklon” är ett samlingsnamn på det som i Asien kallas Tyfon och runt Amerika kallas Hurricane. Jag använder bägge uttryck.) ”Hagupit” betyder slag eller piskrapp. Lokalt har tyfonen fått namnet ”Ruby”.

Grafiken nedan är hämtad från NOAA:s Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, GFDL. där man beräknar olika utveckling av extremväder som tex tropiska cykloner. Bilden nedan visar ensembler, olika modellkörningar, över var centrum på cyklonen kan komma att röra sig. Som synes så kan man inte veta exakt hur den utvecklas eller var den kommer att vara. Men man kan beräkna sannolikheter.

Hagupit stormtrackAnledningen till att Hagupit avtagit i styrka är en kombination av ökad vindskjuvning samt att den genomgått en ”eye-wall change”, dvs att molnväggen i dess öga har upplösts samt ersatts av en molnvägg med större diameter. Denna process gör att cyklonen tappar lite kraft, men den kan å andra sidan återkomma med större kraft när den nya strykturen har etablerats.

Det är bara tretton månader sedan tyfonen Haiyan drog in över Filippinerna (den 7 november 2013). Haiyan var en mycket kraftfull cyklon som lämnade stor förödelse efter sig. Förutom 7300 saknade eller omkomna människor så blev de materiella skadorna omfattande. Haiyan var en av de kraftigaste tropiska cykloner som registrerats.

Windspeed HagupitDet är oundvikligen så att alla cykloner i detta område kommer att jämföras med Haiyan. Precis som cykloner på amerikansk mark kommer att jämföras med Katrina och Sandy. Det är dock lite orättvist eftersom det skapar intrycket av att ”är den inte lika kraftig som Haiyan/Katrina/Sandy så är den väl hanterbar”.

En annan attityd är ”men de är väl vana vid cykloner där”. Det är inte riktigt som att vi i Sverige är vana vid snöfall och minusgrader. Dessa cykloner är inget man skottar undan medan de händer eller anpassar sina kläder för. Det handlar om att evakuera människor och att återuppbygga samhällen efter cyklonens framfart. Den flodvåg på över 6 meter som drabbade Tacloban i fjol saknade motstycke och var inget som man på något sätt var vare sig van vid eller förberedd på.

Även om cyklonerna mäts i vindstyrka så är det inte bara den höga vindhastigheterna som skapar förödelse. Med dem kommer en svallvåg och höga vågor som i princip kan upplevas som en havsnivåhöjning. Beroende på hur flack eller brant havsbotten övergår från djuphavet till kusten så bryter vågorna respektive tränger upp på land på olika sätt. Flodvågor på 3-4 meter beräknas längs med kusten, men beroende på kustlinje och terräng så kan flodvågen bli ännu högre.

Prob precipitation HagupitByggnader bryts sönder, träd välter och grödor och jordbruksmark förstörs av såväl saltvatten som kraftigt regn. Kraftigt regn medför att jordskred sliter med sig vegetation och samhällen nedför bergen och längs med flodfåror. Upp till 500 mm regn väntas längs med de norra öarnas östra sida.

Speciella varningar för slamströmmar har utfärdats då kraftigt regn kommer att lösgöra tjocka lager av aska som ligger längs med bergssluttningar till följd av tidigare utbrott från vulkanerna Mayan and Bulusan.

Hagupit kommer att röra sig på en nordligare bana än sin föregångare Haiyan. Vindstyrkorna från Hagupit är höga, men  rör sig relativt långsamt vilket medför att de kraftiga vindarna kommer att vara länge och att det kommer att falla mycket regn. Det är främst samhällen med jordbruk som huvudnäring som drabbas av cyklonen även om Manilla kommer att beröras i inledningen av nästa vecka.

Byggnadsstandarden där cyklonen drar in på landsbygden är till största delen relativt låg. Det är inte ovanligt att husen snarare är skjul med plåttak än byggnader konstruerade för att motstå kraften från cykloner. Detta gör givetvis att invånarna är extremt utsatta. Myndigheterna har evakuerat omkring en halv miljon människor.

Försäkringspenetrationen i de mest utsatta områdena är omkring 10-20%. Detta gör att kostnaderna för cyklonen, sett ur ett försäkringsperspektiv, troligen blir begränsad. De humanitära förlusterna och konsekvenserna kan dock komma att bli mycket omfattande.

Vi följer utvecklingen.

/Martin

Aftonbladet TV om supertyfonen Hagupit

Martin Hedberg i Aftonbladets TV-studio om tyfonen Hagupit

Medverkade i morse i Aftonbladets morgon-TV.

Inslaget handlar om supertyfonen Hagupit och vi avslutar med det svenska vädret som i sammanhanget känns mycket beskedligt. Halkvarningfrån Trafikverket i Norrlands inland, mest klart väder i norr och mer moln med regn/snö i söder.

Innan jag medverkade så hade man en telefonintervju med Trafikverket. Reaktionerna i studion efter den var: ”men några problem måste det väl finnas?”. Trafikverket har förvisso utfärdat en halkvarning, men intervjun mynnade ut i att det var lugnt på vägarna och att inga övriga kommunikationer hade problem. 🙂

Hur som helst: den tropiska cyklonen Hagupit kommer att kunna ställa till med stora problem i Filippinerna.

/Martin

Supertyfonen Hagupit mot Filippinerna

Supertyfon Hagupit

Den tropiska cyklonen ”Hagupit” är en klass 5-cyklon på den 5-gradiga Saffir–Simpson orkanskalan. Hagupit följer skrämmande nära samma fåra som cyklonen Haiyan drog upp för tretton månader sedan. Även den cyklonen var klassad som en kategori 5 cyklon.

För att få lite perspektiv: Vår egen rekordstorm Gudrun, drog som bekant in över Götaland den 8-9 januari 2005. De högsta uppmätta vindarna från Gudrun var en medelvind på 33 m/s (120 km/h) och vindbyar på 42 m/s (150 km/h) från en vindmätare i Hanö. Det gjorde att den nätt och jämnt kom upp i klass 1.

Supertyfon HagupitHagupit, fortfarande till havs, har klockats med medelvind på 280 km/h och vindbyar på 340 km/h. Men det är inte bara vindhastigheten som är förödande. Vindarna pressar upp enorma mängder vatten framför sig. Kombinationen med extremt kraftig vind och en flodvåg som pressas in över land står för merparten av skadorna och dödsfallen. Till detta kommer kraftig nederbörd vilket luckrar upp marken och skapar förutsättningar för jordskred.

När detta drabbar ett samhälle så slås dessutom de mest basala funktioner ut: Vägar blir oframkomliga, det blir avbrott i vatten i vatten- och elförsörjning och kommunikationer slås ut.

När det nu gäller Filippinerna så har man som sagt var fjolårets tyfon Haiyan i färskt minne. Men man har inte heller rent fysiskt återhämtat sig från den. Många människor vars liv slogs i spillror för ett år sedan bor fortfarande i tillfälliga, ej stormsäkra, bostäder eller tom tält.

Supertyfonen HagupitPrognoser visar att Hagupit kommer att dra in över Filippinerna under lördagen. Den amerikanska vädermodellen GFS har tidigare visat på att Hagupit skall svänga norrut och i så fall bara tangera Filippinerna. Den europeiska modellen ECMWF har däremot hållit fast på en bana som går över Filippinerna. Det kvarstår fortfarande skillnader mellan vädermodellerna, men den amerikanska GFS har successivt anpassat sig till ECMWF.

Även om Hagupit kommer att mattas av något till en kategori 4-cyklon då den kommer in över land, så ser det med andra ord ut att kunna bli en katastrofal situation på Filippinerna de kommande dagarna.

Hagupit blir årets sjunde tropiska cyklon av den värsta sorten, klass-5 (inräknat alla cykloner). Det gör år 2014 till det mest stormintensiva år sedan 2005 då vi hade 11 stycken kategori-5 orkaner.

/Martin