Tag - aprilskämt

Artikel som man, till skillnad från andra artiklar, skall ta med en nypa salt. Det är första april. :-)

På väg mot en ny istid?

1 april skämt

IPCC presenterade sin senaste rapport AR5 från WG2 (arbetsgrupp 2) under gårdagen. Bläcket har knappt torkat när det visar sig att en av medförfattarna Paul-Åke Hitt, har funnit bevis för att det blir varmare innan det blir kallare. Han menar att vi är på väg mot en ny istid.

”Koldioxiden har ingen som helst inverkan på klimatet. Allt handlar om hur mycket snö vi har i närheten av mobilmaster och annan utrustning som sänder ut mikrovågor.” De rön som Hitt presenterar är inte helt nya, men den senaste tidens forskning om kvantfysik i kombination med superdatorer gör att man nu kan presentera dessa banbrytande nyheter.

Hitt och hans forskarteam har nu funnit de slutgiltiga bevisen för att klimatet egentligen handlar om interferens mellan mikrovågor och miljarder snökristaller. ”Det är som en Gausklocka” förklarar Hitt. ”Effekten blir synnerligen stark i bägge ändar av spektrumet, antingen om det finns många mikrovågssändare och lite snö, eller när det finns få sändare men extremt mycket snö”.

Det är uppenbarligen så att det är vi människor som ligger bakom klimatförändringarna, men inte som man tidigare trott genom utsläpp av växthusgaser och aerosoler.

Det är människor i städer, där det finns mycket mobiltelefoner men inte så mycket snö, som står för en stor del av klimatpåverkan. Men störst inverkan på klimatet tycks forskare själva ha. ”Troligtvis står forskarteam i Arktis bakom 99% av klimatpåverkan.” Det leder till en viktig slutsats från teamet: Om vi inte hade rotat så mycket i det här med klimatet så hade det inte hänt. Alla mobiltelefoner och uppkopplingar på helt onaturliga platser har skapat en klimatkris!

De omedelbara åtgärderna som kommer att drivas igenom av FN blir nu att ta bort all snö från städer och andra platser där det finn mycket människor. Samt att förbjuda människor, i synnerhet forskare, att vistas där det finns mycket snö.

Problem kan dock uppstå om man inte agerar snart nog: Risken är att pendeln slår över och vi hamnar i en ny istid. Men som Hitt påpekar: ”Jag har en idé om hur vi med gaser och speglar skall kunna reglera klimatet”. För det är som Paul-Åke Hitt säger: Det är bara genom att tänka riktigt långt utanför boxen som man kan få kreativitet nog att inse att tusentals seriösa forskare haft fel i decennier.

När P.Å. Hitt och hans team nu är klara med sin klimatforskning så skall de ge sig i kast med att bevisa att det är en animerad ekorre i jordens inre som orsakar jordbävningar samt att pi är ett heltal.

/Martin

Global uppvärmning var räknefel

Nyligen lades det fram resultat vid Cern som visade att neutriner kunde färdas snabbare än ljuset. Einsteins teorier var därmed uppe på slaktbänken. Det resulterade i ett år med initierade skriverier och debatter. Skall man verkligen publicera resultat som går tvärs emot vad alla redan vet?

Ja menade somliga. Det är det som leder forskningen framåt.

Nej menade andra. Man måste göra om mätningar och beräkningarna för att säkerställa resultaten.

Nu har det visat sig att forskarnas häpnadsväckande resultat berodde på mätfel. Troligen var det glappkontakt i en optisk kabel som medförde att tidsangivelserna från GPS-satelliterna avvek från verkligheten.

I ljuset av detta har NASA undersökt om det verkligen pågår en global uppvärmning och om det i så fall verkligen skulle vara vi människor som orsakar den. Det skulle ju verkligen vara häpnadsväckande om vi människor, som är så små, kan ändra klimatet på en hel planet!

Och dessutom finns det tusenåriga skrifter som för länge sedan klarlagt att vi människor är bleka kopior av en högre makt. Nog för att vi är smartare än djuren, men det vore hybris, övermod, att tänka sig att vi skulle kunna påverka naturen. Och dessutom till det sämre.

När dissonansen är exakt 1/4 inser man

Dessa väl etablerade och spridda sanningar får stöd av helt moderna texter i den ekonomiska frontlinjen. Saker och ting löser sig av sig självt eftersom vi har Marknader för snart sagt allting. Om det skulle uppstå problem någonstans, tex vattenbrist, blåsigt väder, skogsbränder, torka eller översvämningar… Ja då upptäcker Marknaden, med hjälp av snabb kommunikation, detta. Marknaden skapar då, helt automatiskt, lösningar på problemen. Ja i alla fall om det finns 4G-täckning och ett ordentligt cash-flow.

NASA fann alltså att det fanns gott om stöd för påståendet att människan inte kan påverka klimatet eller i övrigt inverka negativt på ekosystem och andra externaliteter. (En externalitet är en grej som alltid har funnits och som man därför kan anta alltid kommer att finnas i framtiden. Det är tex färskvatten, fast grund att bygga hus på, pollinering av växter, jord att odla i, massor av matfiskar i havet osv).

Men det finns ju även en uppsjö av forskare, även på NASA, som under en lång rad år hävdat att allt inte är så bra. Tex påverkar vi strålningsbalansen, havens temperatur och pH-värde, fosfor och kväves cirkulation, det pågår jorerosion och en enorm förlust av biologisk mångfald. Var kommer alla dessa påståenden ifrån? Finns det grund för dem?

NASA kunde i dagarna visa att anledningen till oron var ogrundad. Det var en konstellation av planeterna som, via kosmisk strålning, skapade resonans i hjärnbarken på ett helt forskarsamhälle och andra intellektuella. Det var som när operasångare sjunger höga toner: Det är inte bara våra trumhinnor som vibrerar: Även glas kan vibrera sönder. Det kanske dessutom skulle kunna förklara varför så många glaciärer brutits upp de senaste åren.

Hur som helst. Eftersom Venus och Jupiter helt tydligt är på väg att separera och Mars är på väg bort från oss så kommer den kosmiska resonansen att förbytas till helt normal dissonans. När dissonansen är exakt 1/4 så inser man, med makalös intuition, att det någonstans måste ha blivit fel. För inte kan väl vi påverka klimat och ekosystem? Hur skulle det se ut? Och vad skulle hända?

Och om det skulle ha uppstått något fel så kommer som sagt var Marknaden att reparerar detta med nästan ljusets hastighet (men inte fortare). Men även här finns en konkurrerande hypotes lanserad av Douglas Adams som menar att dåliga rykten kan färdas snabbare än ljuset. Den hypotesen kan förklara varför Marknaden ibland får dåligt rykte: Det är helt enkelt för att man är för snabb med att lösa problemen.

Nej, det inser vem som helst att om vi människor verkligen påverkande klimat, miljö och ekosystem så kan det bara vara till det bättre. Det kan inte bli sämre. Om det var så så skulle det kunna uppstå så jobbiga frågor att man knappeligen kan hantera dem. Och då finns det ju bara ett alternativ kvar och det är att de inte finns. I alla fall inte i vårt mänskliga universum.

Därmed är det grumligt och ställt inom alla tvivel, att alla problem måste vara räknefel. Och ju mer påtagliga problemen är desto mer exakt dissonans krävs det för att inte se dem. Det går bara en dag som denna.

/Martin

Marsexpedition för att rädda klimatet

Av Martin Hedberg

I det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Lunatic beskriver forskare sambandet mellan kosmiskt stoft och globalt klimat. Vi bombarderas ständigt av detta stoft, men de brinner upp vid inträdet i atmosfären.

Vår egen måne, som ju saknar atmosfär, är däremot mottaglig för detta kosmiska stoft. Där ligger det inaktivt i tusentals eller miljontals år. Det kan närmast beskrivas som en reaktiv form av joniserat mångrus. Om det släpps ut i en planets atmosfär så kan det mutera och bilda så kallade värmekapacitanser. Dessa påverkar såväl strålningsbalans som magnetfät. Detta skulle kunna förklara förekomsten av såväl global uppvärmning som jordbävningar och att GPS-mottagare ibland navigerar fel.

I samband med de amerikanska månlandningarna på 60- och 70-talet fick man med sig mycket små mängder av detta stoft till Jorden. Det mesta finns nerkylt i specialbyggda cisterner, men en liten del tros ha följt med i månlandarnas stabiliseringspontoner.

Som bekant förlorade man en av rymdkapslarna i Stilla havet (en av astronauterna fick panik efter landningen och sprängde upp en nödlucka varvid kapseln sjönk innan man han fixera den. Astronauten räddades dock). Forskare befarar nu att rester av detta reaktiva joniserade mångruset spridits med havsströmmarna.

Jorden och Mars

Forskarna ser nu två utvägar. Antingen att man försöker bilda antijoniserade kallkapacitanser från det lagrade mångruset eller att man påskyndar arbetet med en expeditionen till Mars. ”Att mixtra med varm- och kallkapacitanser innebär för stora risker” säger en högt uppsatt stoftolog som vi talat med ”Vi ser större möjligheter att lyckas med en marsexpedition”.

Expeditionen, som kallas Mars Ipulami, behövs för att hämta marsstoft. Med dess hjälp skulle man kunna kontrollera och balansera vårt klimat här på jorden samt stabilisera magnetfält. Det kan via kaskadeffekter troligen även ha en lugnande effekt på finansmarknaden. Men även en sådan expedition är förknippad med stora risker. Det gäller att inte få med sig för mycket marsstoft tillbaka. Det kan skapa obalanser såväl här på jorden som på Mars.

Men det är riktigt bråttom. Skiften av det här slaget har inträffat förr och historien lär oss att alla inte är medvetna över vad som egentligen sker. ”Har vi otur så kan hela Mars tippa över och bilda en ny måne”, avslutar stoftologen. Då får vi lägga Mars till handlingarna och istället blicka framåt.

/Martin