Tag - analys

Man skyller på vädret…

kikare
Vädret påverkar din och min ekonomi. Men det är inte så oförutsägbart som många vill ge sken av.
SvD skriver, med anledning av ränteläget och analyser från Fed, Vita huset och BNP-siffror att:

”Yellen håller kvar räntan på bottennivå

En usel BNP-rapport för första kvartalet satte definitivt stopp för eventuella överraskningar från den amerikanska centralbanken. Någon räntejustering blir det inte, men Fed drar slutsatsen att hacket i tillväxtkurvan är kortvarigt.”

”Från Vita huset kom försvar om att det var många extraordinära faktorer som spelade in. Det bistra vintervädret, en starkare dollarkurs…”

(svd)
Tänk om man kunde hantera vädret? Ha med dess variationer i beräkningarna, ta höjd för dem, parera, kompensera för konsekvenser… Typ som att sätta på sig en jacka när man vet att det skall bli kallt och ta med sig vatten när det blir varmt. Fast på en större skala. Inte bara säga ”ojdå, nu blev det väder och det hade jag inte tänkt på”.
grafRimligtvis, om man är vuxen, så vet man att vädret kommer att variera och att det inte alltid är till ens fördel. Nu vet man dessutom att klimatet kommer att variera och att inte detta verkligen inte kommer att vara till de flestas fördel.
Det finns sätt hantera detta. Prognoser på vädret, scenarier på klimatet. Man behöver också göra analyser av hur samhället påverkas av vädret. Därefter behöver man ha koll på handlingsplanen, vilka frihetsgrader det finns. Det man inte kan förhindra, skydda sig mot eller parera kan man i vissa fall kompensera för tex genom finansiella instrument. Det tar inte bort händelsen, men det sprider riskerna och gör dem hanterbara.
Det genanta är när stora institutioner skyller på vädret och sedan lastar över problemen på medborgarna.
/Martin

Följer klimatförhandlingarna i Mexico

Klimatförhandlingarna, COP16 i Mexico, kommer att pågå från den 29 november till den 10 december 2010. I fjol var undertecknad på plats i Köpenhamn samt i Stockholm (på SVT) för att följa förhandlingarna. Inför årets förhandlingar kommer jag inte att resa till Mexico, men väl att bevaka dem från Sverige.

/Martin

Vad orsakar klimatförändringar?

De flesta vetenskapsredaktioner har en saklig beskrivning av klimat och miljöproblem. Men genrellt inom media finns det för lite sakkunskap i naturvetenskapliga frågor vilket gör att frågorna blir stereotypa.

Om man medialt haft en bredare och generellare syn på miljöproblem så hade det nog varit lättare att acceptera orsakerna till klimatförändringar.

Forskarna själva inte är så bra på kommunikation och så få journalister har de naturvetenskapliga fackkunskaper som krävs för att läsa naturvetenskapliga och tekniska facktidningar.

Tänk om tex ABC, Atmospheric Brown Cloud, hade fått samma uppmärksamhet som fossilt koldioxid. Det har förvbisso till viss del fossilt kol som källa, men till stor del består det av av rester från förbränning av biomassa och kobajs. Till viss del är detta orsakat av storindustri, till viss del av enskilda jordbruk och fattiga hushåll.

Hade det inte då varit lättare att erkänna/inse att  klimatförändringar är ett problem? Och att de orsakas av såväl växthusgaser som aerosoler (partiklar som sot, svavel mm) Att vi måste göra något åt ABC? Och därmed både åt fossilt kol, fattigdom och förbränning av biomassa? Och andra växthusgaser som metan, lustgas, marknära ozon och freoner.

http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/323/5913/495

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=876437

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2363429.svd

Rent vetenskapligt behöver det inte vara någon debatt kring de grundläggande klimatfrågorna i sig. (Tex är det mycket tydligare koppling mellan växthusgaser och klimatförändringar än det är mellan rökning och cancer.) Däremot bör vi debattera hur vi skall lösa problemen.

Förmodligen är skuldbördan för tydlig. Man vet för säkert att det är det fossila kolet (symboliserat av oljan och därmed vår västerländska livsstil) som är problemet. Diskussionen blir då stereotyp och det uppstår låsningar av typen ”rör inte min rätt att köra bil”.

Det är inte det det handlar om! Frågorna handlar om hur vi skall hantera vår situation när planeten nu genomgår kraftiga och snabba klimatförändringar, vi blir fler människor (både belastningen och behoven ökar),  vår tillgång till billig energi minskar, vår infrastruktur för att använda energin blir obsolet (vi borde haft något alternativ till fossilbilar) och resiliensen i ekosystemen minskar.

Orsakerna är många, vi måste se dem alla. Och vi måste göra… nåja borde ha gjort… något åt problemen.

Ett delikat problem är att partiklarna i ABC-molnet har en netto avkylande effekt medan de extra växthusgaserna värmer. Molnets livslängd sedan man upphör med förbränningen är ett par veckor medan växthusgaserna finns kvar i tiotals till hundtatals år.

/Martin

Sarah Palin, förnekare

Sarah Palin, McCain’s val av vicepresident, förnekar att klimatförändringar skulle vara orsakade av människan. Det framkom i en intervju samma dag som nomineringen av McCain tillkännagavs.

Det är skrämmande dels att en guvernör från Alaska förnekar fortfarande inte insett allvaret i frågan, dels att McCain väljer henne till kandidat som vicepresident.

Hur detta kommer att påverka presidentkampanjen återstår att se.

Notera att vare sig McCain eller Palin förnekar att kliamtet förändras eller att koldioxid, metan, vattenånga (…) är växthusgaser eller att växthusgaser har med klimatet att göra. Eller att människan gör saker som genrerar vissa av växthusgaserna. Det är bara det att det där med det sista lilla steget, att något som människan gör faktiskt skulle kunna kopplas till klimatet. Den lilla, men ack så väsentliga, insikten vill liksom inte trilla på plats.

Mer om Sarah Palin på DN, SvD.

Al Gore speech

July 17, 2008 Al Gore gave a speech to challenge USA to deal with the major problem facing the nation. Economic, Environmental and dependence upon Foreign natural resources.

He compared the challenge to the time when America decided to put a man on the moon within ten years. The challenge today is to produce 100% of its electricity from renewable resources within ten years.

Now this clearly is a vision. And USA has show us before that they can accomplish things once they get a goal and starts moving towards it. They put a man on the moon. And it was done after eight years.

What are we doing in Sweden? It is not that we don’t have the knowledge. It is not that we don’t know the answer. It is not that we can’t understand the opportunities…

We are waiting for a leader to step forward. And if we can’t find the leader among our own 9 million inhabitants, or none of them understand that he or she is a leader, we will still be waiting while somebody else takes the initiative.

No, I’m not going to spend to much time criticizing the lack of Swedish true initiatives and leadership. I salute the initiative and leadership and vision shown by Al Gore.

See the short video at YouTube (5 minutes).

Or the total speech at Wecansolveit.org (27 minutes).

Dags att påbörja anpassningen

G8 skall enligt DN och SvD ha kommit överens om klimatmål under sitt möte i Toyako i Japan. Världen skall halvera utsläppen av växthusgaser till 2050 jämfört med dagens utsläpp.

”Åtgärden” medför att atmosfärens halt av koldioxid, som redan är för hög, tillåts öka på ett sätt som världens ledande forskare visar leder till situationer som med svårighet kommer att kunna bäras av våra samhällen. Beslutet kan bara vara fattat utifrån politiska grunder, inte från vetenskapliga kunskap

Den enda rimliga slutsatsen är att den yttersta eliten av våra politiska makthavare inte förmår göra en relevant omvärldsanalys, faktagranskning samt riskanalys. Det kommer att stå oss dyrt.

De som är lite vakna av oss medborgare bör förbereda sig på dels omfattande förändringar i klimat och ekosystem samt konsekvenser för infrastruktur, hälsa och samhällen (läs IPCC WG2), dels på att beslutsfattare kommande år tvingas fatta ännu radikalare beslut för att minska klimatpåverkan.

Måste det hända innan vi fattar?

”Oljepriset kommer inte att sjunka.” (Di) Låt den tanken sjunka in.

Vad betyder det? Hur påverkar det oss?

Hur mycket lättare hade det varit om vi tagit det till oss tidigare? Hur mycket svårare hade det varit om vi inte gjort den omställning vi faktiskt redan har gjort?

Oljepriset kommer inte att sjunka. Det kommer att stiga. Och vad gör vi nu?

Fortsäter att hoppas att oljepriset skall sjunka i alla fall? Eller inser att Den billiga oljans tid är förbi. Borta. För alltid. (det tog naturen 100 miljoner år att skapa det vi eldade upp på hundra år).

Nästa insikt: Vi närmar oss irreversibla klimatförändrignar av en storlek som människan aldrig varit med om tidigare. För att bromsa den resan behöver vi (faktiskt) MINSKA på halten växthusgaser i atmosfären (inte bara minska på utsläppen).

Måste vi låta det hända först innan vi kan ta det till oss?

Tällberg i Tällberg

DN har en bra artikel om Tällberg Forum som börjar i veckan. Jag sitter i kansliet i Tällberg. Det har regnat rätt ordentligt under dagen och alla frågar mig om hur vädret blir kommande dagar. Vi kommer att blanda intellektuella övningar och diskussioner med emotionella som musik och vandringar i naturen. Det är bra m det inte är vare sig för regnigt eller för varmt. Vädret ser ut att bli bra ur det perspektivet under Tällbergsveckan.

Solbåtstävling

Nu börjar det likna något. En tävling för båtar som enbart drivs med solenenergi. En sex dagar lång tävling i Holland. Det framställs i DN som ett båtrace utan utsläpp. Det mås vara så, men framför allt är det en manifestation av transporter som kan genomföras utan fossila bränslen. Oljepriset må vara vad som helst, dessa farkoster kommer fortfarande att röra sig!

Nästa steg blir att tillverka båtarna utan att använda fossila bränslen. Och skälet till att göra detta är inte främst av miljöskäl utan för att överhuvudtaget kunna tillverka dem ”in the absence of fossil carbon”.

Jag har varit med i en diskussion (våren 2007) om att svensk motorsport skulle arrangera världens första elbilsrally. Mottagandet var ljummet ”det går väl inte”, respektive ”det görs redan”. Härligt! Vi kan bli de första att arrangera att elbilsrally!

Men nej, nu kommer någon annan att få vara de som står för det kreativa och livsviktiga. Varför skulle vi ta på oss den rollen här i lilla Sverige? Vad skulle vi kunna bidra med?

– Jo för att vi KAN GÖRA DET. Och dessutom förväntar sig världen att just en så tokig och annorlunda idé skulle komma från det lilla rena och miljömedvetna landet Sverige. Men vi måste vi anstränga oss lite.