Tag - Åldersbegränsning

Borde vi åldersbegränsa klimatscenarier?

Med tanke på de förfärliga scener och tragedier som kommer att utspela sig när/om de vetenskapligt belagda klimatscenarierna blir verklighet, så kanske man borde införa någon form av åldersbegränsning på den sortens framtidsinformation?

Vi kan ju inte med gott samvete låta unga människor ta del av information som berättar att miljontals människor kommer att drivas på flykt, vi får missväxt, värmeböljor, översvämningar, jordskred, förorenat vatten, skogsbränder, växt- och djurarter som dör ut och att det till råga på allt är vi vuxna som bär ansvaret för detta!

Och vi behöver nog något som får oss vuxna att inse att det är riktigt illa ställt med vår situation. Att vi verkligen behöver ta oss i kragarna, kavla upp ärmarna, dra på oss kängorna och agera. Göra det som krävs för att undvika de förfärliga situationer som annars med största sannolikhet, och oåterkalleligen, kommer att utvecklas.

Tänk på de trauman som annars kommer att utvecklas hos den unga generationen! Den generation som för övrigt skall föda oss när vi om några decennier går i pension och vill njuta av livets goda. Tänk om det varken finns så mycket gott kvar att fördela, eller om de som då sitter vid makten inser att vi visste, men inte gjorde vad vi borde gjort? Vore jag i deras kläder skulle jag skicka oss över ättestupan.

Nej, för att undvika dessa och många andra obehagligheter så borde vi införa åldersbegränsning på klimatscenarier. När man är 18 så är man nog mogen att ta del av informationen. Då kan vi dessutom göra dem till medskyldiga och kanske snabba på den nödvändiga omställningen. Innan det är på tok för sent.

/Martin