Svidande klimatkritik av Riksrevisorn

Keeling curve

Av Martin Hedberg

I en debattartikel i dag i DN så kritiserar Riksrevisor Claes Norgren Sveriges klimatinsatser.

Trots, eller kanske på grund av, att Sveriges Riksdag har beslutat att Sverige skall gå före när det gäller att minska klimatpåverkan så visar det sig att många av åtgärderna är otillräckliga, trubbiga eller kanske till och med motverkar varandra.

Man har granskat fyra insatsområden: Biodrivmedel, utsläppskrediter, Sveriges överskott av nationella utsläppsrätter och energideklarationer av fastigheter.

Riksrevisorn kritiserar inte ambitionerna att minska klimatpåverkan, men däremot de incitament man använder för att få oss konsumenter att ändra beteende.

Mest kritisk är man till turerna kring biodrivmedel. Kostnaderna för skattebefrielse uppgår till 2 miljarder per år, men har trots detta varken lett till den förväntade teknikutvecklingen av nya drivmedel eller att folk slutar använda bensin. En enkät visade att klimatskäl hade stor betydelse för de som köpte en bil som gick att köra på etanol. Men när det visade sig att det trots detta var billigare att tanka bensin än etanol så… tankar man bensin.

”Avsaknaden av tydlig prioritering mellan olika mål gör det svårt att bedöma resultatet av åtgärderna. Det kan leda till att statliga medel inte används effektivt och till att olika åtgärder motverkar varandra. Klimatåtgärder ska ofta bidra till flera olika mål som ibland är svåra att förena samtidigt. Det kan vara näringspolitik, regionalpolitik eller jordbruksstöd.”

Just den här röran beror till stor del på att man trots allt är inne och reglerar i detaljer, vare sig det är med skatter eller subventioner. Men hur skall man annars göra? Be folk att minska klimatpåverkan? Hur bra fungerar det?

”Att de viktiga klimatåtgärderna ofta måste vidtas inom politikområden vid sidan av miljöområdet gör det inte mer överblickbart. Effekterna kan vara både direkta och indirekta och ibland motverkar de varandra. Det har vi sett i tidigare granskningar, även inom fiskeripolitiken där yrkesfiskarna får skattebefrielse från energi- och koldioxidskatter och andra stöd, trots problem med överfiske och stora koldioxidutsläpp från fisket och övriga sjöfarten.”

Det här är inte enkelt. Och det här är röran som uppstår bara i Sverige. Tänk dig när att man göra samma belysning av världen som helhet. Hur minskade utsläpp i en nation kan motverkas av ökade utsläpp i en annan nation och dessutom inom en helt annan sektor.

När någon pratar om hur en åtgärd skall minska vår klimatpåverkan, vare sig det är, grön el, plantering av skog, CCS, ”klimatkompensering”, kollektivtrafik, fri parkering för ”miljöbilar”, stand-by knappar eller någon annan vettig och behjärtansvärd insats, så brukar jag ställa mig en fråga: ”Leder det här till att fossilt kol blir kvar i marken och biomassa kvar på marken?” Och det skall inte bara vara ett tag till, inte bara några månader eller år. Insatsen måste leda till att vi faktiskt låter bli att gräva upp en viss mängd kol och att skogar netto tillåts stå kvar under hundratals år.

Oftast är svaret nedslående. Vi blir allt bättre på att hushålla med energi och använda förnybar energi, men vi ”kompenserar” detta med att allt fler människor använder allt mer energi, totalt sett. Det blir alltså mer nytta till fler, och det är ju bra. Men samtidigt så missar vi våra övergripande mål, att minska det totala utsläppen.

Det blir lätt så när man styr i detaljerna, men inte har överblicken. Och det är inte konstigt, våra samhällen är inte uppbyggda på det sättet. Vem skulle styra så att utvecklingsländerna inte nyttjar den olja/kol/gas som vi låter bli att använda? Vem skulle bestämma att Australien inte skall gräva upp mer kol? Marknaden? Politiker? FN? Våra barn?

Det kommer att ta ett tag innan vi blir bra på det här. Under den tiden kommer vi, inom vissa regioner, att uppnå fantastiska mål och inom andra att misslyckas. Det som räknas när det gäller klimatet är vad som sker totalt.

Och hur det går totalt, tex när det gäller atmosfärens innehåll av koldioxid, kan man bland annat se genom den så kallade Keeling-kurvan. Den visar hur halten koldioxid i luften ökar för vart år som går, trots alla stolta ambitioner.

Koldioxid sedan 1958, Mauna Loa. NOAA.

Förindustriell nivå var 280 ppm (miljontedelar), När Keeling började mäta år 1958 så var halten 315 ppm. Nu är vi uppe i 390 ppm. Och halten det fortsätter att stiga. (Läs mer på NOAA.)

(För säkerhets skull så påpekar jag än en gång att det inte bara är koldioxid som ligger till grund för atmosfärens långlivade växthusgaser. Vi har även metan, lustgas och olika former av freoner. Och det är inte bara växthusgaser som påverkar jordens strålningsbalans och därmed klimatet, även aerosoler och jorden albedo (reflektionsförmåga) påverkar klimatet. Men förändringen av koldioxiden står för merparten av det som gör att förändringstakten i klimatet är kraftigare nu än den varit på många miljoner år.)

Riksrevisorn levererade svidande kritik, men det är ändå bara en vårbris jämfört med kritiken som lär komma från våra barn när de växer upp. Och de behöver inte bli Riksrevisorer för att fatta att vi gjorde för lite igår, idag och förmodligen också i morgon.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

17 CommentsLeave a comment

 • Att sia om vad våra barn säger när de växer upp är svårt – kanske blir det tvärtom mot vad du anser.

  Martin: Ärligt talat så tror jag inte att alla barn kommer att tala med samma röst. Det kommer nog att sägas en massa olika saker även i framtiden.

  Men/och jag hoppas att det framgår att mitt uttryck är en metafor för att vi (många såväl de som är barn som vuxna idag) i framtiden kommer att vara efterkloka.

 • Hej! Log när jag läste vad gunnar sa, kan ju bli så att de kommer att vara stolta. Men tänk om det blir tvärtom, att de allvarligt funderar på att återinföra ättestupan – ujuj! Hur som så är det först efteråt man vet ”kommer att vara efterkloka.” som Martin säger. Enda vi kan göra är att hoppas på det bästa men att jobba hårt på att åtgärda det ev. värsta. Man kan ju alltid hoppas stort på mirakel, men man kan aldrig räkna med det. – Ok! Nu ska jag ut i solen med min ’lilla’ 7 månaders kattunge … som redan är mycket större än en vanlig katt… ha det så gott allihop!

 • Staten tjänar stora pengar på drivmedelsskatter på diesel och bensin och då försvinner incitamentet för att ändra på någonting. Så har det varit ända sedan oljekrisen i början på 70-talet. Vi har sett alternativa bränslen komma subventionerade ett par år för att sedan försvinna då subventionerna försvinner efter några få år.

  Sedan 10 år tillbaks tycker jag att EU borde givit ett datum där inga fler bilar får säljas som bygger på fossilt- eller matbränsle. Etanolbilen var ett stort misstag. Det binder matpriset vid priset för olja med tillägg av skatt. Blir det energikris kommer bara fler att svälta i världen. Precis där lade politikerna in resurserna! Varför gjorde de det? Därför det fanns en grupp sk miljöaktivister som hetsade och tryckte på, och de tyckte att etanolbilen var en smart lösning.

  Vill man få ned temperaturen finns det nog bara ett av de populära idéerna som funkar. Släng upp speglar i rymden tills man får den strålningsbalans man vill ha.

  Att slänga ut enorma pengar på att minska koldioxidutsläpp har två problem:
  1. Man vet fortfarande inte om det påverkar klimatet i någon större utsträckning även fast du går på den linjen. Den här typen av åtgärder bygger på en chansning. Är chansningen fel har man bränt tid, pengar och koncentration på helt fel saker.
  2. Även fast man skulle strypa utsläppen, så är fullt möjligt att bollen ändå fortsätter rulla. Dvs att temperaturen i alla fall fortsätter uppåt. Är det målet ok? Det största hotet ses som att havsnivån skall stiga och översvämma de områden där flest människor bor, dvs strandnära. Om det ändå kommer ske är det en annan lösning som behövs.

  Martin: Jorå, man vet att koldioxiden påverkar klimatet. Man vet också hur mycket det påverkar.
  Att skicka upp speglar i rymden (aerosoler i stratosfären eller annan sk geoengineering) är något som vi i sinom tid kommer att tvingas ta till för att förändra strålningsbalansen. Men det om något är en enorm chansning: Vem skall fatta beslut om insatserna? Vem skall betala? Hur gör vi om de visar sig ha oönskade bieffekter (för vissa, men inte för de som ha makten över insatsen)?…

 • Det här med klimatfrågor har ju snedvridits och det finns ingen som kan på ett begripligt sätt förklara hur allt hänger ihop för medborgarna i varken Sverige eller i andra länder.
  Varför är det så?
  Det beror ju på att vissa människor med makt vill helt enkelt inte att människor ska få veta hur allt hänger ihop.
  Och många besserwissrar sitter kvar i sina små lådor av ”specifikt”kunnande,tänk men kan inte tänka ÖVERGRIPANDE.
  Krångligt? Inte alls egentligen.Kapitalet och makten vill bara EN sak och det är att pengarna föräntar sej bra och de med makt vill inte släppa ifrån sej den.DET SKAPAR ÖVERBEFOLKNING och ROVDRIFT på naturtillgångar…
  Vad göra? Skaffa LÅNGSIKTIGT TÄNK i företagen.
  Ändra inställnig till livet .Man får INTE med sej något i graven.Lyckan finns I alla människor utan en massa prylar och pinaler och MAKT och pengar.

  Sen finns det ju så kallade ”humanitära” orginisatiorer som ska ta hand om alla små medelösa
  människor och ”gulla”lite lagom med de fattiga och barnen som lider.Dom jobbar ju EMOT en hållbar lösning .Helt enkelt därför vi har blivit för många på denna planet.
  En mer narturnära lösning hade ju varit att en del människor måste ju få svälta när deras föräldrar inte tar ansvar för sin avkomma.Hårt och kallt tänk?
  Inte alls.Hur fungerar det i naturen….Så den allra största ”boven” är ju människans ”medmänsklighet”.Som i förlängningen tar död på alla Djur människor växter på detta paradis i Universum…
  Jo till sist.
  I sverige tar vi hyffsat bra hand om antalet människor(det ökar långsamt men kunde ju naruligtvis stått still.Vad gäller Fossila bränslen och Koldioxid ligger vi väldigt bra till och smutsar ner väldigt lite per person.Där ligger ju Nordafrikaner,USA och förmodligen Ryssland i topp.(Ryssarna visar inte gärna några siffror)
  Ha en underbar dag.
  Och Bland annat flyg inte,ät mindre kött,kör mindre bilar färre milmå väl och ta hand om dej själv.
  Svårt att hänga med?
  Det är komplext men ändå väldigt enkelt.

  Martin: När det gäller koldioxidutsläpp så ligger vi i Sverige under under USA mfl, men fortfarande en bra bit över medletalet för jordens befolkning som helhet. Våra bilar är törstigare än snittet i Europa (om inte törstigast som de i alla fall var för ett par år sedan). Vi har höga ambitioner och poängterar ofta hur bra vi är (i alla fall jämfört med vad vi har varit), men vi har långt kvar.

  Och man måste nog ändå anta att det går att kombinera medmänsklighet med långsiktigt hållbarhet. Personligen värdesätter jag medmänsklighet, empati, tillit mm högre än det mesta andra.

 • Den enda åtgärden som kan minska utsläppen av CO2 på jorden är att minska utvinningen av kolvätebränslen. Allt annat trams som miljömupparna och regeringarna håller på med är 100% nonsens. Alla regeringar i alla länder jobbar häcken av sig för att man skall finna mer Fossilbränsle inom deras territorium som kan utvinnas. Har jag fel, tala om varför. Har jag rätt, tala om det för resten av världen…..

 • Den stora satsningen på etanol/bensinbilar (E85) och -bussar innebär en ökad bränsleförbrukning med mellan 30-40 % för bilarna och 60 % för bussarna (enligt SL) = fler bränsletransporter av farligt gods. Dessutom innebär monokulturodlingen av sockerrör för etanoltillverkning i Brasilien att den biologiska mångfalden utarmas.
  Besparingen i fossil CO2 är så obetydlig att det inte står i proportion till alla bidrag och skattelättnader. Dessutom körs E85 bilar mer än andra.
  Ökad bränsleförbrukning och ökat bilkörande – slulle vi inte spara på energi ?
  Förklaring till satsningen ?
  Kanske att Maud Olofsson har haft en vd för ett etanolbolag som rådgivare: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.144053

  Vi måste inrikta oss på att minska bilkörningen och bränsleförbrukningen, inte som nu – tvärtom genom skattebefrielse för ett bränsle som höjer förbrukningen.

  Men det var vackert väder idag !
  🙂

 • Har själv en bil med bensin95 / gas.
  Sorgligt att utbyggnaden av gas tankställen ska ta så lång tid. Vissa månader under nästa hela 2010 var det knappt möjligt att tanka gas pga leveransbrist.
  Kunde åka 40-50 mil utan att kunna hitta en fungerande station längst ostkusten (Kalmar-Stockholm). Ta hand om det så kan JAG slippa tanka 95!!

 • Isande kyla sveper över landet och vintern verkar aldrig ta slut.
  Vi fryser ,står stilla och väntar.
  Det verkar vara ljusår till den varma sommar vi alla längtar efter så.
  Luften är kall och vinden känns hotande.
  Träden står kala och över fälten ligger det isig snö.
  Jag tar fram min Zippo tändare och ser hur små blixtar tända en liten låga som fladdrar i vinden.
  Känner en svag doft av fotogen.
  Det känns hemma och jag känner hur varm lågan är.
  Jag är en människa, Homosapien
  Bryr mej inte om några klimathot, tycker det mesta är tröttande och något som de rika roar sej med.
  Jag fryser och lämnar aldrig denna jord.
  Här lever och dör jag.

 • Hej! En berättigad fråga i miljödebatten tycker jag är om prognoserna för framtiden är lika osäkra som väderprognoserna som är längre än 7 dagar. Har för mig att du för några år sedan sa att vi skulle få se ett blåsigare (stormigare) och nederbördsrikare norden om några år om uppvärmningen håller i sig. Nu hör jag i stället att det ”kanske” går mot ett torrare och stabilare klimat här. Som allt annat så tror jag man får ta framtida förutsägelser med en stor nypa salt och inte tro för mycket på ”de kunniga”. Det viktiga är väl att hålla igen på utsläpp och vara rätt om vår jord. För mycket tjat om framtiden kan tror jag kan få motsatt effekt på vårt beteende.
  /Stefan

 • Som denna dags väder (4 februari),blir vädret i 12 veckor!

  Martin: Hej Rolf. Det är mars nu. 🙂

 • Torbjörn ovan ger uttryck för det jag själv ser i min omgivning. Få orkar bry sig.

  Men hur kommer det sig att en del av dem som inte bryr sig, ändå orkar bry sig genom att skriva inlägg på nätet? Hmm… Det är tolkar jag som positivt! 😉

  Nåja, jag fortsätter att intressera mig trots att 95% av omgivningen inte gör så. Det tar några år innan man hittar rätt bland all disinformation som vräks ut.

  @Martin:
  Lagrad metan är något som skapar många funderingar. Ramlade in i ett program på tv häromdagen som handlade om överfiske utanför afrika som ”verkade” leda till enorma metangas/svavel-utsläpp från havsbotten vid kraftiga lågtryck/ökenregn. När ett utbrott väl började skapade det en kedjeraktion pga att bubblorna som steg sänkte trycket vi havsbotten ytterligare. Svavlet i dessa dödade i sin tur fisk som fanns i närheten. Såg dock bara en del av programmet och har inte läst mer om detta. Vet du om detta är ”riktig” info, är det något som ökat eller är det ”normalt”? Har tidigare läst om de enorma mängder metanis som ligger lagrat djupt i havsbotten pga högt tryck samt de likaså enorma mängder som ligger lagrat i permafrost, inget om kustnära utbrott. Metan får du gärna skriva mer om framöver! 😉

  Tack för bra läsning i övrigt här på Klart!

 • Vanan trogen så är man in och läser på olika ’sajter’ bl.a. som här. Finns alltid nåt som leder en till att söka mer info – finns det nåt som heter ’infoholic’? – Ibland reagerar man och vill tycka till och framföra sin egen vy. Det är då som en personlig händelse från 90-talet dyker upp i minnet. Det har inget med klimatdebatten att göra, utan handlar om människors tvärsäkra åsikter om att de har mesta klart för sig och tvärsäkert kan säga att nåt är riktigt ordentligt galet. Man har gjort den tabben mer än en gång, och blivit förundrad över hur ’låst’ (och blåst!) man kan vara i sina tankegångar.
  Det var under installation av tankar ombord en ’water-injection platform’ som skulle avlägsna syre o.l. ur det vatten som skulle injiceras ned i en formation. Ett gäng svenskar menade att det hela var ”otroligt stolligt” men jag försökte förklara varför det var nödvändigt. En man närmare medelåldern kontrade högljutt ”det är ju så förbannat dumt! Precis som man skulle kunna andas under vattnet!? Finns ju inget förnuft i det! Logiska är ju att de är helt förvirrade de som kommer upp med såna idéer, eller så är det nån bluff de kör med för att tjäna feta pengar!” Ett par andra höll med och tyckte att det där med syre i vatten är nonsens. Man märkte att de inte ville låta sig övertalas – men i detta fall var det väldigt enkelt. Jag frågade dem om de fiskade eller åt skaldjur – var får de syre ifrån?
  Människor kan ofta gladeligen trampa ut på farligt tunn is för att framhärda i sina upplysta och insiktsfulla åsikter. Och ändå vara blinda för fakta, som kan vara rätt framför näsa på dem, som motsäger dem.
  Det är otroligt lätt att göra det, och att göra det om och om igen fastän man fått erfara att man ofta haft mer eller mindre fel. Vi kommer alltid att lära oss nåt nytt, och det vi betraktar som dagens fakta kanske imorgon är morgondagens förutfattade meningar och missuppfattningar. Det vi vet idag är bara det vi lyckats insamla till dags dato. Och klimatfrågor är oerhört komplicerade och att förvänta sig enkla svar är kanske nästan lika lönlöst som att be en chimpans redogöra om Einsteins relativetsteori. Det är väl därför vi håller debatten igång – för annars kommer vi ingenstans….

 • Jo Martin det är mars nu haha men jag tillhör dom som spår väder med att hålla reda på vad Bondepraktikan säger. Har också gamla väder anteckningar och gamla berättelser från gamla gubbar som siade väder. Lite modern har jag ändå blivit för jag köpte en väderstation för några år sedan och den säger mig vädret dom närmaste dagarna faktiskt mycket bra….annars så går jag på ren magkänsla.
  Måste ju nämna att mycket i Bondepraktikan stämmer ju inte men jag måste säga att vissa saker är nog tänkvärda ord i den.

 • Mycket tro på teknikens under ovan. Tror gör man bäst i kyrkan.
  Icke-uppfinna förbränningsmotorn vore dock en god tanke.

  Vad vi lättast kan göra är att sluta förstöra jordens lungor, fr a de stora skogarna, men också annan natur. Det är en sak vi kan göra tillsammans och som är lätt att finna stöd för.
  Nästa steg må väl vara upp till var och en: Minska konsumtionen.

 • Fattar dom inte att Pohlman har slutat???

  Regeringen kräver rätt väder!

  Nu tar regeringen tag i väderprognoserna. Miljöminister Andreas Carlgren (C) kräver bättre träffsäkerhet av SMHI. Minst 85 procent på ett år har staten slagit fast. Och det klarar inte meteorologerna. (TT)

 • Hoppsan..!? ’Regeringen kräver rätt väder!’ – Ibland undrar man om man själv är ett forumtroll som försöker vara skitviktig med massa nonsen, men med sånt här känner man sig inte ensam. Elak tanke dyker ibland upp, måste man genomgå omfattande lobotomering och efterföljande indoktrinerings-kurs för att bli politiker? Skämt eller inte, men meteorologer måste vara bland de yrkesgrupper som utsätts allra mest för tyckande och tänkande osv. Men de uppfattas i alla fall som förnuftiga människor som åtagit sig en komplex uppgift. Motsatt politiker, kanske av många betraktade som oförnuftiga människor vilka bara vill röra runt i en uppgift som är rena träsket.
  Är det så, att uppgift fruktansvärt svår och liknande sisyfosarbete får människans hjärna att bli lik liggande under betong-keps som skymmer perspektiven? Blir inte bättre om några
  ’luftskallar’ dansar på betonglocket och ylar om hur fel allt är. Liknelsen med att inte se skogen för alla träd passar inte helt, för där tyngs och förlamas inte hjärnan som det gör med betongkeps.
  Man är otroligt tacksam för att det finns forum lik detta här, ens perpektiv är som ett halvfärdigt hus och på såna här ställen finner man mer material till bygget. Spelar ingen roll hur fel eller rätt folk har, i långa loppet blir det värdefullt. Och klimatfrågor är ju ett område som berör oss mycket, till och med smärtsamt av och till.