Orkanen Ida

Orkanen Ida har skördar människoliv.

Orkanen befinner sig just nu (söndag kl 9:00 AM CST, 16.00 Svensk tid) vid: 21.2°N 86.0°W, dvs i sundet mellan Mexikanska Yucatan-halvön och Cuba.

Amerikanska National Hurricane Center har utfärdat varning för orkanen i Mexikanska golfen. Ida rör sig i nordvästlig riktning och kommer att svänga något norr/österut kommande dygn. Stormen beräknas ha nått amerikanska kustbandet på tisdag.

Stormen är en kategori 1 storm med medelvindar på 150 km/h (80 knop). Den beräknas vinna mer kraft kommande dygn, men försvagas då den når fastlandet på tisdag.

Förutom kraftiga vindar och intensivt regn medför även stormen en höjning av medelvattenståndet med omkring en meter samt kraftiga vågor utöver det.

Det finns rapporter om såväl jordskred som översvämningar och stormskador med dödfall som följd.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *