Orkanen Ida rör sig norrut

Orkanens centrum var klockan 07 svensk tid N24.4 W87.5 eller ca 545 SSE om Mississippis mynning.

Ida är fortfarande en kategori-2 orkan på den femgradiga  Saffir-Simpson-skalan. Ida har medelvindar över 160 km/h, byvindarna kraftigare. Vindstyrkorna beräknas avta något under dagen, men Ida kommer fortfarande att vara en tropisk orkan då den (hon?) når fastlandet.

Ida rör sig NNV med ca 25 km/h, hastigheten kommer att öka något under dagen och Ida når Amerikanska fastlandet natten till tisdag lokal tid.

Orkanvarning är utfärdad från Mississippi (inklusive New Orelans som ej var med i gårdagens varning) till norra Florida.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *