Orkanen Earl

Av Martin Hedberg

Orkanen Earl har under natten dragit in över Karibien med vindstyrkor kring 60 m/s. Earl är en kategori 4-orkan på den femgradiga skalan.

Prognos för orkanen Earl 31 aug -01. Från tropicalstormrisk.com

Boende i Puerto Rico varnas för stora regnmängder i kombinatione med de kraftiga vindarna.

”Earl” håller sig troligen till havs under onsdagen för att under torsdag-fredag och lördag röra sig upp längs med USA:s ostkust. själva centrum för orkanen väntas dock vara ute till havs under denna resa. Det hindrar dock inte orkanen för att skapa stor oreda både i Karibien och längs med USA:s ostkust.

Förutom höga vindhastigheter och kraftigt regn så pressar orkanen upp Atlantvatten mot kusten.

Ytterligare en orkan, Fiona, har bildats på Atlanten och kommer de kommande dagarna att följa i Earls kölvatten.

/Martin

            

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *