Mest uppehåll i helgen, sedan regn

Av Martin Hedberg

Efter fredagens regn så kommer en liten paus i form av en högtrycksrygg nu under helgen. Den ger mestadels uppehållsväder på de flesta platser. Undantaget, dvs de som får nederbörd, är Jämtlands- och Lapplandsfjällen. Det kan även bli lite lätt regn i västra Götaland.

Men i övrigt blir det alltså mest uppehåll och tidvis kommer även solen att visa sig. Vindarna blir överlag beskedliga och temperaturen kan, från Dalarna och söderut, stiga till mellan 15 och 20 grader idag och i morgon söndag. Även i östra Norrland kommer det att bli temperaturer kring 15 grader. I övriga Norrland mellan 10 och 15. Det ser ut att bli lite varmare på söndagen än idag lördag.

Måndagen börjar vi med att ett nytt område med regn drar in med västliga vindar. Lite repris på det som drog i torsdags-fredags. Det blir dock inte lika blåsigt.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

5 CommentsLeave a comment

 • Hej Martin du tjatar mycket om klimatet det är väll bra. klimatförändringarna som sker beror inte bara på våra utsläpp av växthusgaser utan är också till stor del narturlig .vi har gått in i en varmare perjod .O våra utsläpp bidrar mycket till att det går fortare med den globala uppvärmningen av jorden.Det har ju alltid blivit varmare o kallare i olika perjoder.vi är nog inne i en perjod då det blir varmare på jorden .o som jag skrev så hjälper våra utsläpp av växthusgaser till att det går fortare

 • Många klimatforskare har hävdat och gör det än att medeltemperaturen globalt sätt hela tiden ökar. Men det är inte sant. Ta en titt på denna länk: http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/ som man får upp om man googlar på ”average global temperature”. Sidan drivs av en tidigare NASA-forskare och siffrorna är jämfört med 1981-2010 vilket är en betydligt bättre jämförelseperiod än 1961-1990 som SMHI använder sig av. Grafen och siffrorna på sidan visar att den globala medeltemperaturen har sjunkit jämfört med runt år 2010.

  Vad gäller Sverige finns det dessutom tydliga bevis för att Sveriges medeltemperatur har sjunkit den senaste tiden. Jag kan mycket väl tro att vi i Sverige går in i en kallare period. Två kalla vintrar rätt nyligt har det varit, som de allra flesta vet, plus att årets sommar har varit betydligt kallare än vad som är normalt.

  Martin: Temperaturen har stigit i 100 år (med 0,9 grader) och därefter sjunkit i två år (med 0,01 grad). Det är på ingalunda sätt så att vi är tillbaka där vi började. Dessutom, du tror inte att se senaste två åren är lite kort period för att dra slutsatsen att ”det har vänt”?

  Se NASA:s data över medeltemperatur: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/

  Där (grafen som jag länkar till ovan) ser man dessutom att variationerna från ett år till ett annat är relativt stort. Skall man titta på trender så bör man göra det över tidsperioder som är längre än tio år, gärna över trettio år.

  Ser man på den röda linjen som är ett fem-års medelvärde så ser man en periodicitet på ca tio år. Den är relatierad till variationerna i solens strålning som är kopplad till solfläckar. Just nu avtar solfläckarna och det är därför rimligt att temperaturen avtar eller planar ut. Men den långa trenden är ändock stigande.

  Det är tydligt, mycket tydligt, att jordens medeltemperatur stiger.

 • Varför måste kalla vintrar 09/10 respektive 10/11 innebära att klimatet blir kallare, när fjolåret, d v s 2011, var varmare än alla andra år på 2000-talet, tillsammans med 2000, och dessutom var inte årets sommar så extremt kall. I såfall borde väl istiden infunnit sig redan 1964, 1987 eller 1993, år med rysligt kalla somrar och kalla vintrar. Vi bor i Norden, och vargavintrar bör således inträffa här med jämna mellanrum. Mer förvånande är att de hittills bara inträffat tre gånger under 2000-talet; 05/06, 09/10 och 10/11.

 • Martin, jag vill poängtera att jag inte på något sätt kritiserade att jordens medeltemperatur stiger lite om man tittar i det längre perspektivet. Det håller jag helt med om att den gör.

  Det jag kritiserade var att många klimatforskare hävdar att jordens medeltemperatur hela tiden ökar när den i verkligheten går tillbaka lite vissa år för att senare år öka något mer.

 • Hej Martin det är ingen som vet hur klimatförändringarna slår.man kan sitta o gissa o göra olika senarier.tänk om det inte blir som ni har föruspått .kan du i ställe ge hela vinterns prognås för den skulle ju bli en varm vinter.