Kung Bore

Bore kommer från latinet och grekiskans boreus som är ”nordanvind”. I den grekiska mytologin hade varje väderstreck sin vindgud. Nordvindens gud var just Boreus.

Personifikationen gjordes sedan av Olof Rudbeck d ä (1630-1702), som i sitt stora historiska verk Atland eller Mannheim (Atlantica på latin) identifierade Boreus med guden Bure i den nordiska mytologin.

Boreal betyder nordlig och kung Bore har blivit personen som symboliserar vintern och nordvindarna.

Ett annat uttryck kopplat till den nordiska mytologin är fimbulvinter – i dagligt tal en kall och lång vinter. Dess ursprung är från den isländska Eddan och betyder ”jättevinter”. I diktverket är den en treårig sträng vinter som föregår världens undergång!

/John

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *