Kraftig avsmältning av Arktis is

Av Martin Hedberg

Denna sommar må vi i Sverige ha haft temperaturer omkring det för årstiden normala, men på många andra platser har det varit varmare än normalt.

Oftast så menar man ”variationer kring medelvärdet” när man säger ”normalt”. Vissa dagar är det lite varmare, andra lite kallare. Variationerna karaktäriserar vädret.

När medelvärdet avviker kraftigt från ett år till ett annat, därtill med en tydlig trend, då finns det fog för att använda ordet ”onormalt”.

I Ryssland har man såväl värme som skogsbränder, om än inte lika omfattande som i fjol. I USA har man, som tidigare rapporterats om, haft besvärande varmt väder.

Arktis 11 juli 2011. (earthobservatory.nasa.gov) Satellitbilden är en kompositbild, dvs sammansatt av flera olika fotografier, tagen den 11 juli 2001 av NASA.

Vi har i Sverige haft ett och annat lågtryck, medan det över Nordpolen varit ett omfattande högtryck och mestadels klart väder.

Med satelliter har mätt isen med stor noggrannhet sedan 1979. Isens utbredning varierar givetvis från år till år, men det finns en tydlig trend i att ytan minskar i omfattning med tiden.

Septemberisen 1979-2010 (NASA).

Septemberisens utbredning har minskat med omkring tio procent sedan mätningarna med satellit började 1979 (NASA)
Många har frågat sig om ytan år 2008 och 2009 var tecken på att isen höll på att isens utbredning var på väg att återhämta sig. Men det krävs flera år av dels ökad tjocklek/utbredning vintertid, dels inte så kraftig avsmältning sommartid för att isen skall återgå till värden i närheten av de som rådde kring 1979.

Isens utbredning varierar med årstiderna. I mitten av september brukar isen ha sin minsta utbredning. Den tidigare minsta utbredningen inträffade år 2007. I år har det över Arktis varit så pass mycket varmare än normalt att isens utbredning är rekordliten (NASA Earthobservatory).

Arktiska isens utbredning under fram till och med 17 juli 2011 (NASA). Just nu ligger är ytan mindre än för motsvarande tid år 2007!

Temperaturen på 925 hPa (omkring 1000 meter upp i luften) var under juli månad mellan 6 och 8 grader över det för årstiden normala (NASA Earthobservatory).

I samband med att det är mindre is som täcker ytan så omvandlas mer av solljuset till värme. Detta då isen hade reflekterat solljuset medan vattnet, som är mörkare, istället absorberar en större andel av solstrålningen. Det börjar med att det, av smältvatten uppe på isen, utvecklas mindre eller större sjöar på det sammanhängande istäcket.

När det väl har börjat bildats vatten på ytan så absorberar dessa mer solenergi, vattnet blir varmare och sjön blir större.

Bild på tidigare (rött) respektive senare (blått) avsmältning av Arktis. Även om vissa platser 2011 smälte senare än medelvärdet 1979-2011, så var nettoeffekten en avsmältning.

Även vattnet runt isen blir varmare vilket gör att isen kalvar i större omfattning. Även vattnet under isen påverkas och tjockleken på isen har minskat genom åren.

Att istäcket minskar, hänger samman med klimatförändringar och global uppvärmning. Den så kallade ”albedoeffekten” är en återkoppling i klimatsystemet som gör att små förändringar förstärks. Eftersom den fungerar som en förstärkare så kallas den för en ”positiv återkoppling”.

Det finns givetvis även återkopplingar som bromsar förändringar (så kallade ”negativa återkopplingar”).

Det har i den så kallade ”klimatdebatten” länge hävdats att en ökad mängd vattenånga i luften skulle leda till ökad molnbildning som i sin tur skulle stabilisera klimatet och förhindra temperaturstegring*.

Det blev inte så denna sommar över Arktis.

Isarna smälter från år till år. Finns det något som tyder på att den trenden skall förändras?

/Martin

PS. *Om det nu var så att mer moln skulle kyla av klimatet så skulle ju detta medföra att det blev ”normalkallt” igen. Det skulle ju i sin tur medföra att luften inte kunde innehålla så mycket vattenånga/moln. Det skulle ju i sin tur medföra att den avkylande effekten upphörde.

En ökad molnighet skulle möjligen kunna bromsa en klimatförändring. Men den kan inte förhindra eller ”återställa” en klimatsituation.

För övrigt så är klimatsystemet komplext och det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att koppla enskilda händelser till enskilda konsekvenser. Därom inte sagt att vi vare sig inte påverkar klimatet eller att vi inte kan dra några relevanta slutsatser om följderna av vad vi gör.

Klimatet har alltid förändrats. Vi människor påverkar klimatet och därmed även hur det förändras. Klimatet förändras just nu snabbare och på andra sätt än om vi inte hade påverkat klimatet. Vi människor påverkas av följderna. DS.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

15 CommentsLeave a comment

 • Frågan är vilken inverkan växtlighetens absorbtion av koldioxid har på temperaturen? Och hur påverkas växtlighetens mängd av den ökade koldioxidhalten? Och hur mycket påverkar kalhuggningen av regnskogarna koldioxidhalt och temperatur?

  Martin: Växter växer bättre med ökad halt koldioxid -till en viss gräns, därefter hämmas de! (Givetvis är variationerna stora för olika växter.) Man måste dessutom beakta andra faktorer som förändras, tex temperatur, fuktighet, nederbörd mm.

  Om växterna skall kunna kompensera för den koldioxid som vi människor ansvarar för så måste de absorbera såväl den mängd som vi släppt ut genom att förbränna fossilt kol som den mängd som vi tillfört genom nettoavverkning av skog. Det kan bidra i rätt riktning, men kommer inte att kunna kompensera fullt ut. Det som räknas är hur mycket mer skog vi tillåter växa och binda kol (om den skall förbrännas måste det sålunda ske med koldioxidavskiljning).

 • Vi bränner ju ljuset i alla tre ändar, dessutom:
  1 Vi eldar fossila bränslen.
  2 Vi eldar träden/veden.
  3 Vi hugger ner skogen också för andra oerhört viktiga ändamål, såsom palmolja, kaffe, sommarstugor, reklambroschyrer, parkeringsplatser och annat.

 • De båda havsströmmarna PDO (Pacific decadal oscillation) och NAO (North atlantic Oscillation) har ju nyligen gått in i negativ fas och troligen orsakat att våra senaste vintrar varit ovanligt kalla. Södra halvklotet har också haft ovanligt kalla vintrar. De har ju varit i negativ fas förr så vad säger erfarenheten:Kan detta bidra till förändringen sommartid med högtryck över Ryssland och Arktis?

 • Det var ett mycket intressant inlägg om hur soljuset absorberas och reflekteras av vatten respektive is. Nu känner jag mig lite mer allmänbildad. 😉

 • Hur står det till med sydpolen då? Vad händer med den isen?

  Martin: Isen på Antarktis förändras också, men det är lite annorlunda förhållanden där. Den isen ligger dels på fast mark, dels är den betydligt högre. Påverkan av havsströmmar och destabilisering av isen medför att den snarare kalvar än smälter på stället.

 • Vi människor påverkar inte klimatet i global skala på ett negativt sätt (utan enbart positivt) så att det antar några som helst katastrofala proportioner som det behövs några politiskt räddande försiktighetsåtgärder via skattsedeln för att rädda. Klimatförändringar är naturliga och inte orsakade av människan.

  Och klimatet går inte mot några ”tipping points” eller annat påhittigt kvasivetenskapligt som vänsterinriktade NGO:er behöver få några bidrag till att lobba om hos Makten för att berättiga och underhålla sin existens.

  Läs The Climate Scam (http://www. theclimatescam .se/) så slipper vi såna här tendentiösa rubriceringar som syftar till att ha oss att tro att arktis is håller på att smälta bort och att det i så fall skulle vara något dåligt.

  CO2 är en nyttig spårgas. Ju mer vi får av den desto mer växer det på landbacken som kan absorbera den. CO är nyttigt! Gör som Bart Simpson nu och skriv det på svarta tavlan 100 gånger.

  Tim Ball har oxå en intressant blogg apropå din alarmistiska rubrik – http:// drtimball. com/2011/rate-of-arctic-ice-melt-each-day-now-equals-the-size-of-west-virginia/

  Politik (religion) och vetenskap passar inte ihop!

  Martin: Är det politik eller religion du ägnar dig åt?

 • Va, är NAO negativt igen?!!

  Kanske dags att det lägger ner snart! :@

 • Climatescam huh 🙂

  Pinsamt korkat och okunnigt. Men den ökande humiditeten intresserar mig, liksom vad kringelikrokar vår golfström möjligen kommer att få för sig. Det är oroväckande att vi ser en så kraftig nedsmältning av både Artktis, såväl som Antarktis. Det hade vari intressant at få glutta en sådär tjugo år framåt. Som du säger Martin, ’clouds are tricky’. Dom både kyler och värmer beroende på ovan/under sida, tidpunkt på dyngnet, scattering effects, etc.

  Du får gärna presentera en utförligare presentation av vad du vet om det.

  MVH Yoron.

 • 69 % av alla amerikaner anser att det är troligt att vetenskapsmän har förfalskat forskningsresultaten när det gäller Global Uppvärmning/Nedkylning/Klimatförändring.

  Är det en ren tillfällighet att GM bara sålde 125 Chevy Volt förra månaden?

 • Ett problem är också att satelliterna ofta läser vatten ovanpå isen som öppet vatten och att det ligger vatten ovanpå isen är ganska vanligt under sommaren.

 • Lägentheten Martin
  Snälla, goa Martin skulle inde du kunna svara på hur vi människor börja anpassa oss till de förändringar som sker på arkti och antarktis? Vad kan vi som människor motverka mo is smällting.
  Tack och hej leverpastdej

  Martin: Skall jag berätta vad vi borde göra eller vad vi kommer att göra?