Koldioxidens elake bror heter Metan

Utsläppen av koldioxid är ett stort problem. Men/och de fullständigt oöverkomliga problemen kommer när/om vi ökar halten koldioxid så mycket så att naturen själv börjar släppa ut de stora lager av metan som ligger lagrade i tundra och på havsbottnar. Det handlar om metanhydrater som just nu, ännu så länge, ligger stabilt i frusen form.

Till vänster: En meteorit. Storleksordning kilometer, 65 miljoner år sedan. Till höger: Metan, skala picometer (10^-12). 250 miljoner år sedan, och möjligen åter igen.

Till vänster: Meteorit. Skala kilometer. Källa: yttre rymden. Tidpunkt: 65 miljoner år sedan.
Till höger: Metan. Skala picometer (10^-12). Källa: havsbotten och tundra.  250 miljoner år sedan, möjligen högaktuell igen.

Men om uppvärmningen av planeten, tex till följd av vad vi håller på med just nu, blir två-tre grader så kan vi stå på randen till ostoppbara återkopplingar som till slut leder till utrotning av merparten av livet på planeten.

Last hours” har gjort en snygg animering och film om det:

Låter det osannolikt? Det kanske det gör initialt, men det har hänt förr, så om inte annat för av den anledningen så kan man ta sig en funderare på vad det var som skedde då. Nej, det var inte den stora meteoriten som slog ner och utrotade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. Det var utsläpp av koldioxid och metangas för 250 miljoner år sedan som medförde en så snabb uppvärmning, att omkring 70% av alla djurarter på land och 95% av alla arter i haven dog ut.

Jovisst återhämtade sig livet på planeten. Men det tog ungefär 150 miljoner år.

”Business As Usual”, det vi håller på med just nu, är en beskrivning för att om ett par decennier hamna på en väg som leder till en liknande situation. Det är ett sluttande plan, när det väl har börjat halka utför blir det brantare och brantare, det krävs mer och mer för att bromsa resan. Till slut är det inte längre möjligt.

Metanhydrat, dvs metan infrusen i vatten. Från WOR.

Metanhydrater, dvs metan infrusen i vatten. Från World Ocean Review.

”Men så illa kan det väl ändå inte vara att man måste jämföra det med massutrotning av liv?”. Jo, saken är den att vi i vår enfald och hybris tror att vi kontrollerar våra utsläpp och påverkan på klimat och miljö och därmed kan bromsa eller begränsa en obekväm utveckling av klimatet. Men det är en lång bromssträcka och naturen har återkopplingar som vi varken kan, eller kommer att, kunna styra.

Vi har redan påbörjat den sjätte stora utrotningen, ”sixth mass extinction”. Läs tex artikel i The Guardian. Hur långt skall vi låta det gå?

Det enda sättet att ta reda på exakt var ”point of no return” ligger är att passera den. Men det vore väl rätt dumt?

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

34 CommentsLeave a comment

 • Utsläppen av koldioxid från fossilbränslen har ökat med det dubbla mot det man kom överens om via Kyoto-protokollet.
  Överallt pratar poilitker och företagsledare om att vi måste fortsätta öka vår konsumtion och välfärd. Numer med tillägget (lögnen) att det går jättebra ihop med klimatanpassning.

  Ska det gå åt helvete så ska det gå med ökad konsumtion.

  Kom att tänka på en väldigt gammal, personlig favorit, som erbjuder en något mer ödmjuk och realistisk vy över vår civilisation.
  http://youtu.be/p86BPM1GV8M

 • Bra med fokus på andra växthusgaser än bara CO2, utöver metan även lustgas N2O.
  Det visar även att det är mycket viktigt att minimera läckage från fossil- och biogasproduktion och transport. Om 4% av fossilgasen läcker ut ger det lika stor klimateffekt som förbränningen av resten till CO2!

  • De beskriver situationen fram till och med nyss.
   Risken med metangasen är att den skall töa och ”överglänsa” koldioxiden avseende bidrag till den förstärkta växthuseffekten.

   • Eftersom CO2 inte på något sätt bevisat att den ligger bakom jordens uppvärmning så är dina scenarier här utan värde.
    Det som skapat den lilla uppvärmning på vårt klot är solen.
    Vi har sedan 1983 bevisligen haft en ökning av globalstrålningen i Sverige på mera än 10%. Detta är en naturlig del i jordens klimatsystem. Enligt SMHI har ökningen av globalstrålningen ökat på likartat sätt över hela Europa.

    Dessutom är det dags att se hur den lilla ökningen av CO2 som skett till största delen är positiv ur växtlighetssynpunkt.
    Växtligheten har ökat med 11% jorden runt. Hur förklaras den växtlighetsökningen av Er alarmister.
    Men ni kanske förnekar att växligheten ökat?

    • Phu. När man får kommentarer som den här så vet man inte riktigt var man skall börja. Men argumenten du använder går stick i stäv med de vetenskapliga framstegen man gjort de senast 200 åren.
     Tror du på det du säger på riktigt eller skriver du för att du vill flytta fokus, trivialisera eller bara irritera?
     Eftersom det finns så mycket relevant information som du skulle kunna läsa för att förstå hur naturen reagerar på växthusgaser så kan jag bara be dig läsa på med ett lite mer öppet sinne.

     • Just precis Martin, hur reagerar naturen på växthusgasen CO2.
      Jo det är en vetenskapligt faktum att växtligheten ökat med 11% på jorden genom ökningen av växthusgaser, förnekar du detta?
      Det är likaså faktum att globalstrålningen ökat med mera än 10 % i Europa från 1983, (Källa SMHI).
      Att växthuseffekten är känd sedan läge men HUR STOR PÅVERKAN den har på jordens temperatur är ingen som har kunnat påvisa.
      Vad man däremot påvisat är att växtligheten svälter (dör) vid CO2 halten 200 ppm men lever ett bättre liv vid högre halt CO2 än vad vi har idag.
      En ökning av globalstrålningen med 10 % ger en ökning med ca 5 grader på en svart yta om du exponerar den i ute.
      Menar du att en ökning av globalstrålningen inte ha någon betydelse på jordens ökande uppvärmning?
      Att samtliga klimatmodeller som IPCC står för har överdrivit CO2 betydelse för jordens uppvärmning är nu fakta som inte ens den mest inbitne alarmisten kan förneka. Det är bara att titta på och jämföra klimatmodellerna med det faktiska mätta utfallet.

     • Globalstrålningen är en klimatindikator. Den påverkas bland annat av solinstrålning, molnighet, aerosoler mm. Och javisst har den ökat. Men eftersom inte solinstrålningen har ökat så måste det vara något annat som har gjort att globalstrålningen ökat med ca 8%, eller hur?

      Och, jo, man vet att växthusgaserna påverkar jordens klimat och temperatur och att påverkan är större än försumbar. Av alla saker som påverkat förändringen av klimat och temperatur är faktiskt växthusgaserna det som bidragit mest. Och av alla växthusgaser så är det faktiskt koldioxiden som spelar störst roll.

      Du får tro på vad du vill, men vill du förstå något av det som händer i naturen så är det bra att sluta förneka vetenskaplig kunskap.

     • Verner, det var ju synd att all växtlighet på jorden dog under det senaste glaciala maximat då CO2-halten låg under 200 ppm under tusentals år 😉

      Det här med att jorden blivit 10-15% grönare pga CO2 stämmer inte heller om man går till de källor som GWPF-artikeln av Gohklany anger:
      https://colloque6.inra.fr/gv2m/content/download/1581/14432/version/2/file/GV2M_S5_Myneni_Tuesday_14_00.pdf
      57% av ”grönskan” kan kopplas till andra antropogena faktorer än klimatförändringar, och av dessa 57% är det inte möjligt att avgöra hur mycket koldioxiden bidrar med.

     • Att globalstrålningen har ökat, är inte det för att det har blivit mindre utsläpp av partiklar som förhindrar solstrålningen?

     • Markus, på vissa ställen ja, förnekare hoppar på allt de tror motbevisar koncensus runt AGW.

      Begreppet Global Dimming/Brightening riskerar misstolkas eftersom det inte alls ska tolkas Globalt, begreppet är kopplat till global radiation…

      Signatur ”Lasse” och ”Verner” bör läsa även de stycken de inte tycker om hos t ex SMHI eller vad som skrivs i vetenskapliga publikationer (om de öht läser sådana).

      Följdakligen så upplever fortfarande vissa ställen i Europa global dimming, t ex Luxemburg, ett praktexempel för global dimming är annars Indien. 😉

    • Verner, med tanke på Carl Sagan ovan så kom jag att tänka på ett citat av honom.
     ”At the heart of science is an essential balance between two seemingly contradictory attitudes–an openness to new ideas, no matter how bizarre or counterintuitive they may be, and the most ruthless skeptical scrutiny of all ideas, old and new. This is how deep truths are winnowed from deep nonsense.”

  • Det har du rätt i.

   Apropå din länk ovan så är även det korrekt att det inte finns så mycket förnekande runt Metan (förutom kobajs kanske). Det var det du sökte efter på den sajten: ”Search for climate denier myths:”

   Men det ökar i takt med att permafrost smälter och is i Arktis försvinner, framför vid det grundare området ovanför Ryssland.
   http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.fig2.png

 • Förnekelse är intressant.
  När det gäller AGW så finns det två huvudtyper av förnekare, tycker jag. De som förnekar pga pengar och de som förnekar pga religion. Den första typen är enkel att förstå, den andra mycket svårare och därför mer intressant.

  Alla använder prylar med samma typ av matematik som finns i modellerna, alla använder samma typ av fysik som finns i våra värmepumpar. Varför förnekar ingen datorer och värmepumpar?
  De termodynamiska huvudsatserna är inte skrivna i sten. De benämns ofta som ”lagar” och i vardagligt tal så är det lagar eftersom de uppenbart fungerar klockrent i praktiken. Det vet alla som gillar att skruva på värmepumpar. Det finns färdiga programvaror där man kan simulera olika blandingar av köldmedia mm och det stämmer mot praktiken, förutsatt att man inte gör något eget fel. Egentligen är inget inom vetenskapen skrivet i sten, eftersom vetenskapen falsifierar. Man plockar bort allt som beviseligen är fel. Det som återstår är det som är närmast sanningen, oavsett om man gillar det eller inte.
  Alla har rätt till en åsikt, men man har inte rätt till en åsikt som är bevisat felaktig.

  Så här tror jag, kognitiv dissonans drabbas alla människor av. Skillnaden ligger i om man inser vad det är och hur man hanterar det. Vid förnekelse åker skygglapparna ner och man blir oförmögen att ta in fakta, allt för att lindra obehaget över det man borde inse vara fel.

  Fakta fungerar inte, att ignorera fungerar inte, det som återstår är konfrontation och i det större perspektivet, lagar. Tråkigt. 🙁

  När man tittar på massförändringar av våra glaciärer så finns inga spår efter någon paus t ex. Här från Grönland via Danska Polar Portal och Grace.
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/mass/Grace_curve_La_EN_20150700.png
  Liknande finns för Antarktis. Anledningen är enkel, det är i haven som merparten av värmen ackumuleras.

  Mellan 1-3 meter högre havsnivå till 2100 känns fullständigt rimligt idag. Även om det händer en del nu så har vi inte börjat bromsa än.

   • Hej Verner. Du visar verkligen var du står: På förnekarens barrikader.
    Att luta sig mot och hänvisa till ett papper som inleds med orden ”Utviklingen i Antarktis er ikke bare en spiker, men en stor bolt i IPCC-kisten” visar att såväl du som dina källor antingen har en politisk, ideologisk eller ekonomisk agenda. Möjligen är ni även lurade att tro att klimatforskning och IPCC är en konspiration.
    Jag förstår att du blir lite irriterad när jag svarar på det här sättet, men du behöver släppa villfarelserna som har lurat ut dig i träskmarkerna, lyfta blicken och inse att vi människor faktiskt har en högst påtaglig och allvarlig påverkan på klimatsystemet.

    Att en del glaciärer växer och att det blir kallare på en del platser går INTE stick i stäv med slutsatsen att vi påverkar klimatet, att koldioxid är en växthusgas, att växthuseffekten finns, att vi har en allvarlig situation och att vi, om vi vill undvika katastrofer måste kraftigt måste minska denna påverkan.

    När det blir varmare så kan luften innehålla mer vattenånga. Och förutom att denna vattenånga är en växthusgas så innebär det att det faller ut mer nederbörd, regn och snö. Även lågtrycksbanor, jetvindar och havsströmmar påverkas av den förändrade strålningsbalansen. Överlag så blir det varmare, men på vissa platser blir det kallare. Det kan tex vara för att luftmassor ”låses in” av cirkulationsmönster, att lågtrycksbanorna ändras, monsunerna ändras eller för att glaciärvatten rinner ut i havet och därmed kyler av såväl hav som luft i de regionerna.
    Allt detta är förutspått och påtalat av forskare sedan lång tid tillbaka. Det handlar inte om ursäkter för att det inte blir varmare precis överallt och hela tiden utan om reella sätt som klimatsystemet förändras på. Men förnekare och skeptiker formligen älskar att plocka russinen ur kakan ”cherry picking”, dvs lyfta detaljer som i första anblicken ser ut att kunna försvara deras politiska/ideologiska/religiösa/ekonomiska eller andra intressen. Du går deras ärenden.

    • Hej Martin
     Att ifrågasätta är ingen sekt eller konspiration eller att gå andras ärenden. Det är en skyldighet, rättighet som vi människor har gentemot våra efterkommande barn, barnbarn och barnbarnsbarn…
     Jag inte det minsta irriterad utan hade hoppas att reda ut solens inverkan på klimatet.
     Sänder ytterligare en gång mina frågor som du tidigare refuserade.
     ”Jag TROR inte, allt jag skrivit om är fakta som kommer från statistik och egna erfarenheter och mätningar.
     För det första har globalstrålningen ökat med 10% eller något däröver för perioden 1983 – 2014 (Källa SMHI) inte som du skriver 8%.
     Solskenstiden har ökat 16% under samma period. Det vore ganska märkligt om en sådan ökning av solskenstiden och därmed ökad globalstrålning inte skulle ge utslag på temperaturen.
     Jag tycker däremot att det är mycket tunt med vetenskapliga fakta i ditt föregående resonemang. Där tycker jag du har mera tro än vetenskap.
     Du skriver angående växthusgaserna att påverkan är större än försumbar på klimatet och temperaturen. Jag tror du har alldeles rätt i detta. För utan CO2 skulle vi inte finnas varken du eller jag. Men frågan är HUR STOR INVRERKAN?
     Att IPCC klimatmodeller har en för stor påverkan av CO2 är ju verkligen bevisat med de jämförelser som gjorts med mätta värden och klimatmodellernas prognoser.
     Vad är det för vetenskaplig kunskap som jag har förnekat?”
     Hoppas den här gången på svar.
     I och för sig är ju att inte få svar också ett svar.

     • Verner, vill du att jag ska ta mig tid och leta reda det du blivit serverad bakåt i tiden på denna blogg för att bevisa vad du förnekat? Du försöker inte ens kommunicera, du agiterar.

      Ingen har rätt att påstå något som beviseligen är fel, som du gjorde med länken ovan till norrmannen. Det var bara att läsa innantill.

      Varför läste du inte?

   • Verner, tack men det är inget nytt eftersom is och glaciärer faktiskt intresserar mig mer än ENSO och jag känner till Jay Zwally. Men till skillnad från dig så läser jag det jag får serverat. Slarvade lite ovan eftersom jag var inne på glaciärer och länkade till massförlusterna för hela Grönland. Vill du gå in i detalj på Jakobshavn, Helheim, Zachariae, Petermann eller någon av de andra så säg till! Även Grönland är påverkad av det Martin nämner. Kan väl lägga till lite mer.

    Följer du länken i din egen länk till huvudförfattaren av pappret, Jay Zwally, så ser du att han/de inte har några som helst invändingar mot massförlusterna av glaciärerna i västra Antarktis. Hur ska man kunna ha det när man de facto mäter massförluster där? Sen kan man övertyga sig med egna ögon hur fort bl a Pine Island rör sig via satellitbilder. Hade du följt med i bloggen så hade du märkt att jag vid flera tillfällen kommentar just det.
    Det är på glaciärerna som varmare hav gör sig gällande eftersom de är förankrade långt under havsnivå.

    Det är inget att leka med eftersom de där glaciärerna är gigantiska. Vet du att det tar tio minuter att flyga längs iskanten på Pine Island i 400 knops fart? Vet du att Thwaites är mycket, mycket större? Vet du vilka massförluster man redan mäter upp? Vet du att de accelererar? Vet du hur mycket de kommer att bidra med i havsnivåhöjning?

    Ole Henrik Ellestad försöker sig dessutom på något som andra förnekare inte gjort så mycket under året, nämligen ta upp den ökande havsisen (som i sin tur har mycket goda förklaringar och inte på något sätt är ett argument mot AGW), i år så har nämligen havsisen varit påverkad av nuvarande kraftiga El Nino och inte alls ökat utan tom varit under normalen i vinter.
    http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.recent.antarctic.png

    Ridå.

    • Trötter
     Jag blir så less på dig. Det jag skriver till Martin och andra behöver du inte läsa än mindre ta åt dig av.
     Du agiterar inte, du bestämmer över alla.

     • Verner, kan du inte ens hålla reda på att det var DU som kommenterade MIN kommentar med följande?
      ”Du som är intresserad av is här kommer senaste nytt.”
      Sedan hoppade Martin in med en kommentar.

      Du läste uppenbart inte lögnerna du själv länkade till och därför undvek du att besvara min fråga ovan.

      Jag bestämmer ingenting, men om det var det bästa svar du kunde ge så tackar jag för det eftersom det understryker att du enbart är ute efter att irritera och agitera.

     • Martin
      Självklart får vem som helst kommentera, jag har inga problem med detta.

      Martin
      Men eftersom du inte besvarar mina inlägg och Trötter gör det i stället, skall jag tolka det som ni samarbetar på den här bloggen.

     • Jag samarbetar inte med någon annan än de namngivna kollegorna här på bloggen, dvs John Pohlman och Anders Persson. Ingen av dem är Trötter.
      Du kan väl vidare inte påstå att jag inte har besvarat dina inlägg?

  • ”Även om det händer en del nu så har vi inte börjat bromsa än.”
   Jo Trötter, du o jag bromsar allt vi kan. Vi ligger båda på 2.5 – 3.5 ton CO2 utsläpp/år. Men när tror du vi får tillräcklit många efterföljare. Som tur är ligger ju än så länge en majoritet av jordens befolkning t o m under våra utsläpp, men tror du att de kommer att nöja sig med det? Deras konsumtion kommer definitivt att öka kraftigt, förhoppningsvis då utan extra CO2-utsläpp. Men det måste väl till en teknisk revolution på många områden för det. Vad händer med jordens klimat om genomsnittsutsläppen ligger på Trötters o mina värden, Martin?

   • Lasse H, missade din kommentar. Vet inte, har inte räknat men det hade köpt massor av tid om människor accepterade faktum, så fort man förstår så gör man smartare val och undviker onödig konsumtion. På det sättet hade man tvingat företag att ställa om, eftersom de inte haft någon marknad för skitprodukter, helt automagiskt. Men det är tyvärr ett naivt synsätt. Speciellt med tanke på religiösa fundamentalister som faktiskt tycker det är helt ok att avliva andra för att de inte delar deras ”tro”.

    Tror inte det är så enkelt att alla vill öka sin konsumtion. Det finns fördelar med att de allra fattigaste kan köpa sig en cykel och skaffa en vettig kokplats. Jag tror inte fiskare i Filippinerna t ex vill öka på utsläppen eftersom de redan idag ser effekterna av AGW. Nästan alla Kineser accepterar AGW. Osv.

    Har tillbringat hela livet med teknik, älskar det och vet inte vad jag gjort utan. Vi har byggt upp vår civilisation mha vetenskap och teknik, likväl sitter väldigt många människor och kastar skit på vetenskap och teknik. Samma teknik som de använder sig av dagligen. Utan kylskåp så hade de varit för hungriga för att bry sig och utan datorn så hade de inte kunna kasta sin skit så långt. 😉

    Musk/Tesla bygger sin Gigafactory som ska bli självförsörjande, men det är klart att det finns områden där det inte är lika ”enkelt”.
    Jag har inte behövt revolutionerande teknik för att bygga mitt värmesystem själv, tvärtom. Bilen är det stora problemet och där skulle samhället kunna göra en mycket större insats. Elbilar finns men inga laddstolpar t ex. Jag är övertygad om att det finns lika mycket ekonomi och pengar i en annan livsstil, bara på ett lite annorlunda sätt och tyvärr så måste vissa fossiler idag hitta något annat att pyssla med. Vattenfall kan ta täten och lägga ner sina verk i Tyskland t ex. Kan inte någon tala om det för våra dinosaurier till ledare?

    Men det finns ingen gratis lunch, konsumiton ger miljöpåverkan, en omställning kommer att ge miljöpåverkan, det ska man inte glömma. Men väldigt mycket mindre än idag. Bara man börjar med något så dyker det alltid upp nya idéer. Vi behöver inte vänta på ny teknik, det är bara att köra på. 🙂

   • Hittade i DN ett svar på min fråga:
    ”Ska vi klara målet att uppvärmningen inte får överstiga två grader bör vi år 2050 inte släppa ut mer än två ton koldioxid per person och år.

    Två ton per person är ganska exakt så mycket utsläpp som kommer från maten vi äter i Sverige. Enkelt uttryckt: Fortsätter vi äta som i dag så måste den övriga delen av våra liv bli helt fria från utsläpp.

    – Det skulle innebära att vi till exempel inte flyger alls, och det är svårt att tro. Tar vi inte med maten i klimatarbetet kommer vi inte att klara klimatmålen, åtminstone inte utan att det blir väldigt kostsamt, säger David Bryngelsson, doktor i energi och miljö vid Chalmers i Göteborg.”

    Ja Trötter vi måste nog dra åt svångremmen ytterligare, fast vi har ju tiden fram till 2050 på oss… 🙂

 • Att isen smälter är väl inte så konstigt, det har den gjort i tusentals år. Att issmältningen går fortare nu beror väl på att solvärmen inte kan reflekterar lika mycket med en mindre isyta.

  • anders, det du nämner gäller mer på nordpolen och sommartid. Glaciärer påverkas lite annorlunda.
   Via cryosat/esa har man uppmätt två/tredubblande massförluster på Grönland och på västra Antarktis sedan 2009.
   Pine Island accelererar fortsatt, tidigare kalvade den på tidsskalor om decennier, sist (tidigare i år) var det två år sedan förra gången, snart är det varje år. Det är varmare vatten som smälter dem underifrån. Varmare vatten från södra oceanen trycks ner mot polen via hårdare vindar som uppkommer tack vare AGW och förtunnat ozonlager. Det senare håller på att återhämta sig men påverkan från uppvärmningen går åt motsatt håll. Tyvärr.

 • Oktober blev överlägsen etta enligt JMA.
  http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/oct_wld.html
  1st. 2015 (+0.53°C) Otrevligt mycket…

  Om man funderar över solens påverkan på nuvarande klimat, jämfört människans och inte hinner tugga sig igenom en massa läsning, kan man titta på en ruskigt populär (ironi…) video med hela 335 visningar med Mike Lockwood. Startar halvvägs, så tar det bara en kvart.
  http://youtu.be/NqHQ8i6G-eI?t=16m11s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *