Klimatet förändras ständigt

Klimatförändringar är ingen ny företeelse. Klimatet har alltid förändrats, det är aldrig konstant.

Genom årmiljonerna har vår planet genomgått såväl stora som små förändringar. Det som sker nu är inget ovanligt. Det som dock gör det lite besvärande är att vi står inför förändringar som är såväl stora som snabba. Det är bieffekter av vårt sätt att leva som skapar dem. Utsikterna att vi skall sluta påverka klimatet på ett ofördelaktigt sätt ser inte ljusa ut.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *