Klimat och skiftnycklar

Skiftnyckel

Klimat och skiftnycklar

Av Martin Hedberg

Det är som bekant känt att vi människor påverkar såväl klimatet som vädret genom olika aktiviteter.

Vi genererar nettotillförsel av växthusgaser till atmosfären, detta minskar utstrålningen och värmer därmed planeten. Det påverkar även den kemiska sammansättningen i haven eftersom koldioxid löser sig i vatten. Detta gör att pH-värdet sakta sjunker vilket påverkar växter och djurs förmåga att bygga strukturer, skal och skelett.

Vi förändrar även jordens albedo, dels genom utsläpp av aerosoler (partiklar, luftföroreningar), dels genom att vi förändrar reflektionsförmågan på markytan i sig, tex genom att bygga städer eller förändra växtligheten.

Vi gör detta i all välmening (oftast). Vi vill helt enkelt skapa oss lite bättre bättre livskvalitet. Men samtidigt så visar det sig att det, och en del andra saker vi gör (t.ex. utrotning av växt- och djurarter, spridning av kemiska föroreningar, övergödning mm), är på väg att få rätt så långtgående negativa konsekvenser.

Frågorna som vi hanterat hittills har mest handlat om hur vi skall kunna bli lite ”grönare” eller mer ”miljövänliga”.

Jag är själv lite kluven till att bara se problemen genom detta synsätt. Jag brukar poängtera att det viktiga inte är att göra rätt utan att sluta göra fel. Nu kanske någon påstår att det är två sidor av samma mynt, men så enkelt är det inte. Om t.ex. jag (eller hela Europa) använder lite mindre diesel/bensin i min bil så betyder det dels att priset på olja sjunker (något), dels att det finns olja tillgängligt för någon annan att använda. Men samtidigt kan man inte försvara att jag/vi skall elda upp oljan för att det inte skulle göra någon skillnad eller för att förhindra någon annan att göra det.

Kruxet är att det inte är tillräckligt effektfullt att anta att marknadskrafterna kommer att lösa våra problem. När priset på olja/kol/naturgas är högt så lönar det sig att leta/utvinna den till och med från svårtillgängliga platser. När den är billig så lönar det sig inte att investera i förnybar energiproduktion. Vill man förhindra att människan använder olja/kol/naturgas så skall man låta bli att gräva upp den från början. Men det är ett beslut ingen kan fatta annat än på mycket lokalt plan eller på sin höjd inom en nation.

Detta leder till fortsatt Business As Usual, och sålunda att vi fortsätter att påverka vår omgivning negativt.

Det leder oss också till mer extrema och kontroversiella förslag och åtgärder för att ”köpa oss tid” och försöka undvika de mest negativa konsekvenserna av klimatförändringar. Forskare och beslutsfattare samlas nu för att diskutera möjligheterna att aktivt påverka klimatet i en önskvärd riktning. Det kallas ”geoengineering”.

Det handlar främst om olika åtgärder för att kyla av planeten lagom mycket för att förhindra fortsatt avsmältning av glaciärer och för att säkerställa vattenresurser. Det handlar även om att framkalla regn och förhindra värmeböljor/torka.

Metoderna och uppfinningsrikedomen förefaller vara stora, men de samlas kring två principer: Minska solinstrålningen respektive ta bort växthusgaser ur atmosfären.

Att ta bort växthusgaser ur atmosfären kan lösa en stor del av grundproblematiken, kruxet är att det är en långsam process, det är osäkert om den fungerar och den är dyr. Man talar tex om att göda haven för att stimulera fotosyntes (och att plankton när de dör faller ner till havsbotten och sedimenteras).

Att begränsa instrålningen är lättare och går snabbare. Men dels löser den inte det egentliga problemet, dels kan/kommer den att få andra konsekvenser. Det mest diskuterade förslaget är att sprida svavelpartiklar i stratosfären. Det har kallats för ”The Pinatubo option” för att det är att härma kraftiga vulkanutbrott. Man vet att det skulle kyla planeten, men man vet inte hur det skulle påverka andra viktiga processer, tex ozonskiktet, jetvindar, monsunregn osv.

Att aktivt påverka klimatet är mycket kontroversiellt. Hur kan vi vara säkra på att våra åtgärder får önskade resultat? Vem är det som skall fatta besluten? Hur gör vi (vem) om någon nation går sin egen väg i tron att de skall fixa till sitt eget väder (vilket även kommer att få konsekvenser för övriga nationer).

Men samtidigt kan man inte försvara att vi inte skulle agera alls om det nu finns en möjlighet att förhindra katastrofer. Och eftersom vi redan påverkar klimatet, låt vara inte avsiktligt, varför skulle det vara sämre att föröka göra bra och genomtänkta saker än dåliga ogenomtänkta? Är det sämre att sprida svaveldioxid i stratosfären än att elda kol (med svavel) vid marken?

Vi har hittills försökt lösa frågan genom att samlas och försöka göra lite mer rätt och lite mindre fel (formaliserat tex genom Kyotoprotokollet). Nu verkar det finnas teknologiska ambitioner som i och för sig inte löser de grundläggande problemen, men…

Nåväl, tärningarna är kastade och fler är på väg att kastas. De kommer att både landa och rulla, men ingen vet riktigt hur. Det påverkar oss alla.

Trevlig helg.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

24 CommentsLeave a comment

 • Varför ransonerar man inte oljan?

  Om varje land och var privatperson ägandes ett fordon med förbränningsmotor, tilldelades en viss ranson varje månad och år?
  Likadant med företag och transporter.
  Överhuvudtaget anser jag att vi ”transporterar” oss/saker alldeles för mycket, detta med fossila bränslen samt med andra miljöovänliga medel såsom kärnkraft/vattenkraft/avfallsproducerad el.

  Ska vi få någon ordning på det här måste vi bort från transportsamhället.

 • Detta du skriver om är det som skrämmer mig mest, av allt.
  Människors experiment. Särskilt, när någon omöjligt har alla parametrar. Ruskigt!!!

 • Hej om man kommer på den ultimata ideén med att kyla planeten! att man sprider svavel particlar i stratmosfären. Blir det mera vinter på jorden då? 🙂
  eller måste man ha grön julafton? det vill inte jag.
  Jag gillar vinter.Är less på att det aldrig blir nån vinter.

  Såg på eran sida att snö inte kommer förren i November och då brukar det ju vara riktig snö men varför så sent??
  vill ha svar på frågorna.

 • Gillar skiftnycklar.
  Det är ”mycket snack o lite verkstad” när det gäller vårt sätt att förhålla oss till klimatförändringarna, globalt sett.

  Det finns inte mycket som talar för att människan skall vända på trenden. Förbrukningen ökar globalt, mer kärnkraft planeras, mer kolkraft, ökad konsumtion, ökad import och ökade transporter. Eftersom det är ”marknaden” som håller i rodret så kan inte skutan gå åt annat håll.

 • Hej jag fick inget svar på min fråga!! vill gärna ha svar på den.

  hälsningar Karin. T

  Martin: Hej Karin. Tanken med att sprida svavelföreningar i atmosfären är att de skall reflektera solstrålar och därmed göra att temperaturen sjunker. Helst skall den sjunka där det finns glaciärer och under tider när dessa annars smälter (dvs sommartid). Det är inte säkert att det betyder att vi får vitare vintrar.

 • okej tack för svaret men det lät intressant ju! mycket man undrar och går och funderar på.

  hälsning karin.

 • Och svavelföreningar och dess brytning känner ju alla som det bästa som kan hända världen! Förmodligen ska sk** spridas från flygplan?
  Håller med Tomas. Låt bilen stå! De flesta transporter är kortare än 5 km. Så korta sträckor är bilresan som ineffektivast och miljöovänligast. Cykla istället! Så köper du inte så mycket onödigt heller.

  För att lätta upp litet, en tillbakablick från augusti 1912. Notera dock att detta inte var något statistiskt förutsägbart väder. 😉
  ”Från alla delar av Frankrike ingå meddelanden om stark köld och stormar. Och på flere håll har stormarna anställt svår skada. I Marseille har man delvis måst inställa sjöfarten. Vid Serberes vid spanska gränsen har starkt snöfall ägt rum.
  I England är kölden fortfarande mycket kännbar. På flere ställen i de norra distrikten ligger snön 3-4 centimeter djup.” (”Kalmar” N:o 125, 1912-08-17, s 4.)

 • Hejsan!

  Lite skrämmande när det diskuteras att påverka klimatet fysiskt för att få som vi vill ha det. I historien finns det otaliga exempel på hur vi människor, i all välmening, försökt att på verka naturen med katastrofala följder.
  Vad vi som människor kan göra är att stoppa upp den negativa miljöpåverkan medan vi funderar vidare. Problemet är att så länge marknadskrafterna bestämmer så kommer inget att hända som är avgörande. Det måste till globala överenskommelser mellan stater för att komma någon vart och det verkar väldigt avlägset just nu. Tror iofs att ju fler demokratier som skapas i världen så ökar chansen.

  Vänligen
  Rolle, som uppskattar årstiderna 😉

 • Det verkar klart att det är lobbister som hindrar det gröna skiftet och ekonomin att få en rimlig chans.
  Ta vad som gör att inget händer i USA tex. Här är det tydligt. Kolla den här ärliga videon.
  http://www.youtube.com/watch?v=k6VQ0vYfrAw

  Hur ser det ut i Sverige? Vem är the dark hand tapping the shoulder här?

 • jag håller på de mesta punkterna men angående att man bara kan på verka på lokalt plan eller i en nation om att utvinna olja så tror jag att man kan besluta det på tex climate change conference eller liknande. För utvinningen av olja olja måste stoppas nu annars kommer marknaden att rulla på som vanligt, och klimatet kommer fortsätta att ta skada. Man kanske inte kan stoppa en sån stor sak på direkten utan göra det till en långsammare förändring. Ett alternativ är att ta bort efterfrågan på olja genom att tvinga fram reformer om miljövänligare transporter och energikällor.
  zingo

 • ROLLE, det ruskiga är att vi inte vet hur klimatet fungerar idag. Det finns en hel del kunskapshål där man får gissa vad effekten är och fler hål som inte är upptäckta än. Man vet inte riktigt varför det blir varmare och då skall man göra en motåtgärd för att kompensera. Ta tex åtgärden att skövla regnskog för att odla sockerrör för att göra etanol att ersätta bensin. Var det ett klimatmässigt bra beslut? Att tex skymma solen genom att slänga upp skrot i rymden mellan jorden och solen är kanske lättare att förstå effekterna av.

  Ett annat enklare beslut är förstås att själv strunta i en resa och hoppas att minskade koldioxidutsläpp ger nytta. Värre blir det förstås om du skall bestämma om grannens resa är tillräckligt viktig att genomföras. Blir det ett bra beslut?

  KARIN, svaveldioxid fungerar som kondensationspunkter för vattenånga och sänker alltså halten av vår dominerande växthusgas vattenånga i och med att vattenångan kondenseras till droppar runt svaveldioxiden. Vattenånga uppe i gränsskiktet troposfären/stratosfär är det som håller jorden varm (ca 30 grader varmare) via växthuseffekten och halten har tyvärr gått upp med åren. Precis som med vulkanutbrott försvinner till sist svaveldioxiden ur atmosfären och då är effekten noll. Men stora vulkanutbrott kan kyla något år i alla fall. Noteras bör att stora vulkanutbrott även slänger upp sot och då måste man veta om det är sotet eller svaveldioxiden som påverkar mest och längst tid.

 • Idag var jag i Skåne på förmiddagen. Dagen inleddes molnig och blåsig i NV-Skåne. Temperaturen låg alltjämt på 7-10 grader. Under middagen lättade molnen från NV-Skåne. Vi reste då hemåt. Men det soliga och vackra vädret försvann över norra Skåne, och förbyttes mot ett disigt och dimmigt väder. Detta väder dominerade resten av resan hem till Nyköping. Men vi har en svag högtrycksrygg från sydost över Sverige, samtidigt som mildluft i sydväst skickar upp fukt över landet, inte sant?

  Det där högtrycket i ost och sydost har de talat om i veckor, och över inre europeiska Ryssland är det vackert höstväder med soliga dagar och frostiga nätter. I väster och söder är det lågtrycksbetonat. Då kom jag att tänka på väderläget för resten av senhösten. Högtrycket över Ryssland har inte flyttat sig på flera veckor, och tror du att det blir liggande där för resten av perioden (november-december) och medför att mest milda sydvindar drar upp över Sverige under senhösten och förvintern, såsom du gissade i september? Men väderläget är inte som det brukar vid milt vinterväder i Sverige. Mild luft ligger i söder, och kall luft i norr, vilket är brukligt. Men varmluften förs med sydostliga vindar med ursprung över Sahara, och sedan över Svarta havet-Ukraina-Baltikum till Nordeuropa, och medför dimma från Östersjön. När vindarna förs upp över Nordatlanten övergår de i kallfronter, som cirkulerar söder om polarfronten över Lofoten-Island-södra Grönland med nederbörd och moln, och drar sedan åt sydost mot Västeuropa, med nordvästvindar. Trots vindriktningen är luften ändå mild, ex. har Brittiska öarna kring 15 grader varmt och nordvästanvindar. Över Sverige är vindriktningen i överlag sydlig. Vad är det som skapar detta märkliga fenomen. Tror du att det kan medföra att högtrycket och kalluften håller sig bortom Norden i november-december, så att vi får mer eller mindre milt väder under resten av året?

 • På tal om himmel. I natt när jag tog ett natt-bloss 01.30 låg ett rött molnband över den annars hyggligt klara stjärnhimlen. Från där jag stod på Öland verkade det ”komma från” nordost/Gotland. Fasligt starkt, tänkte på norrsken först, men det var som sagt som ett rött molnband, rött med liten dragning mot orange.
  VAD var det?

 • Hej, angående rolles kommentar om ”fler demokratier så ökar chansen” så kan jag inte hålla med mindre. Vad vi ser i mellanöstern/Afrika med det aggresiva övertagandet från västvärlden kommer inte skapa mer demokratier i kontroll över sina resurser, utan istället mer kontroll av västvärldens internationella företag över regionens resurser. Om de nya regeringarna i mellanöstern inte kuvar sig för västvärldens krav så skulle de inte få regerings-positionen från första början. Kolla bara upp Lybien och dess olja/resurser. Gaddafi ville ta kontroll(styra priser etc) över landets resurers och ett tag senare var de invaderade. Poängen är väl att det är inte Nationerna(Demokratierna)som bestämmer längre utan de internationella företagen och kapitalismens eviga strävan efter förtjänst.

 • Hej jag undrar när ni kommer att sprida svavel partiklar i atmosfären? och kyla ner planeten?
  har ni kommit igång med ideén ?
  eller har ni någon annan variant hur man kan kyla planeten?

  vill ha svar på frågan.

  hälsningar Karin. T

  Martin: Det är inte riktigt min eller Klart.se’s plan att sprida dessa partiklar. Men vi människor gör det indirekt framför allt via förbränning av fossilt svavelhaltigt kol. Det finns säkert någon som planerar att genomföra en del försök också, men jag tror inte att allmänheten kommer att få reda på var och när i förväg.

 • Tanken på att sprida partiklar i atmosfären för att motverka eventuell uppvärmning av jorden skrämmer sk-ten ur mig, stoppa dessa klimattalibaner!
  De leker med elden.

  1 eventuellt fel kan INTE göras ogjort med ett fel till.

 • Tack för ett mycket bra inlägg som bör uppmärksammas !

  Goeengineering som det vackert kallas pågår redan, fast det är endast för militära syften och döljs bakom åtgärder för den globala uppvärmningen (som inte existerar)

  Helt klart sker det något på vår himmel som är onaturligt, vårt väder förändras, nya märkliga moln.

  Många nya sjukdomar har gjort sin entré bla mykoplasma, folket är sjuka allt oftare, deta är min övertygelse att här finns en koppling till utsläppen på himlen, det man kallar chemtrail eller kemikalispår som breder ut sig.

  En sak jag noterat i år är att det inte syns mycket av varken humlor eller bin, även att andra insekter verkat minska i antal, hur går det då för fåglar som är beroende av insekter för att föda upp nya kullar ?

  Om bi och humlor utrotas hur ska vi kunna trygga pollinering av viktiga grödor ? vi kommer ju att drabbas oerhört.

  En vännina till mig i Skåne berättar att sparvar försvunnit nästan helt i Skåne, själv har jag märkt att fågelborden dom 2 sista vintrarna gapat allt mer tomma ! Vad är det som händer ?

  Det finns ett samband som jag förstått mellan kemikalieutsläppen på himlen och NATO´s stolleprojekt man kallar ”robotsköld”
  vad ska vi med den till ? Det fins väl inga hot som nödvändiggör detta ? Eller är det en dold agenda av USA för att ta kontroll över vårt väder ? isf på bekostnad av en stor förstörelse och förgiftning av Moder Jord.

  Vi måste gemensamt agera och det nu ! Politiker och ansvariga för förstörelsen bör skyndsamt avsättas och ersättas.

  Vad jag förstått efter att ha sett en svensk film om ödeläggelsen av himmel och jord har förre statsministern och Socialdemokraten Göran Persson ett stort ansvar för det som nu sker, att han i tysthet givit sitt medgivande till denna miljöförstörelse i vårt land.

  Filmerna ”Ditt livs viktigaste information” ger en mkt bra bild av det som sker.

  Del 1:http://www.youtube.com/watch?v=EtW30pt_kYo&feature=channel&list=UL

  Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=RZPsLkKOi8w&feature=channel&list=UL

  Martin: Fascinerande vilken grad av konspiratoriska idéer det finns.

 • Har tittat runt videosarna om sk Chemtrail och var rätt skeptisk först men nu är jag mer övertygad. Det går inte att avfärda dem som nojjiga. Volymen/omfattningen av spåren efter planen är orimligen vanlig kondens eller ens avgaser!
  Oftast flyger de här planen åckså kors å tvärs så att de uppstår ett rutmönster efter dem vilket ligger kvar orimligt länge. Efter vad jag förstått saknar planen public transponder till skillnad mot trafikflyget.
  Flygningarna är förstås sanktionerade och syftet?
  Detta:
  http://fof.se/blogg/jakob-londahl/geoengineering
  Eller har du nått annat förslag till deras syfte? 🙂
  mvh /GG

  Martin: Hur vet du att det är ”orimligen vanlig kondens eller ens avgaser”? Hur vet du att de flyger ”kors och tvärs” (förutom att det syns spår efter många flygplan, men det är ju inte konstigt eftersom det varje timme finns många flygplan i luften, i synnerhet är det tätt mellan dem i brytpunkter och flygkorridorer)? Hur vet du att rutmönster ligger kvar ”orimligt länge”? Vad är ”orimligt länge?” Hur vet du att flygplanen saknar transponder?

  Jag ifrågasätter inte geo-engineering. Men det är lite väl snabba slutsatser och lite mycket konspiration. Journalistiken i videosnuttarna är under all kritik.

 • Jag har under den senaste tiden följt debatten om chemtralis. Tidigare var jag helt skeptisk till det, men nu börjar man ändra uppfattning något.
  Det finns mängder med information på nätet. Man får granska den kritiskt också, men det finns ändå många videor som man inte kan förklara som bara flygavgaser.
  Det finns filmer där forskare erkänner geo-engineering och förklarar det. Man vill kyla jorden genom detta. Sedan finns det förstås andra teorier, att tex. stora bolag vill tjäna mer pengar på grödor och att regeringar kan spionera på personer genom detta, att människor andas in partiklarna och sedan kan man påverka människor genom HAARP-anläggningarna.
  Detta är jag skeptisk till men man kan inte veta.
  Vad gör HAARP annars?

  Frågan är om chemitralis existerar eller inte?

 • Det mycket bloggat och sagt om sk chemtrails, även en del diskutioner i nätmedia men ändå avfärdas detta oftast som konspirationsteorier.

  Varför?
  Det finns vetenskapliga studier som visar att det är möjligt att påverka väder.

  Det finns företag som tillhandahåller väderpåverkande besprutningar

  Det finns ett globalt problem med ökad temperatur.

  Det saknas med största sannolikhet en folklig acceptans till att med flyg försöka åstakomma en sänkning av planetens temperatur.

  Det finns alltså starka incitament att i hemlighet göra tester och bedriva denna verksamhet.

  Det finns nog här även en stor försiktighet att uttala sig i detta för det är ju inte helt bra att framstå som en konspirationsteoretiker 🙂

 • Sanningen är att den miljö vi lever i förstörs av en global elit som samverkar gränsöverskridande. Vanligen kallas denna elit för Illuminati (”de upplysta”). De olika ländernas regeringar är marionetter för denna maktelit vilken kan spåras till Frimureriet och andra hemliga organisationer som ”Scul and Bones”, ’Bohemian Groove’, Vatikanen, m.fl. Dessa institutioner är det verkliga problemet och fienden.

  Klimathotet existerar inte. Koldioxid är en naturlig beståndsdel i luften. Det verkliga hotet är den systematiska sprutningen med aerosoler i luften som rapporteras från världens alla hörn.
  Den här diskussionen skulle inte behövas om ansvariga myndigeheter lämnade en ärlig och faktabaserad information. Varför gör de inte det?
  De ansvariga tjänstemännen vågar helt enkelt inte och/eller så är de mutade. Bakom kulisserna styr frimurarlogerna i de olika länderna! Dessa drar sig inte för att mörda om det krävs för att uppnå deras syften, nämligen en global slavstat allmänt kallad New World Order på internet.

  Förlöjligande och förtal mår ingen bra av. Varför håller ansvariga myndigheter på så?
  Känns det som någonting sympatiskt och att lita på? Hur dum får man vara?

  Men det är så självklart att man inte ska tro på konspirationsteorier att det finns naturligtvis inte någon som helst anledning att lägga ner tid på att själv ta reda på hur verkligheten ser ut. Man är ju inte dum!
  Professor ’så och så’ anlitad av luftfartsverket och/eller flygvapnet säger att det inte finns någon geoengineering. Detta kan man givetvis lita på? De kända Haarp-anläggningarna i Sverige Lois och Esrange har byggts för att inte användas. Tror du något annat är du konspirationsteoretiker. Du är väl inte dum?

 • I Stockholm skulle vädret vara klart både i går och i dag, men himlen är alldeles gråvit disig av allt chem trail utsläpp som pågått intensivt under en månads tid nu. Jag brukar inte sitta och vaka över vår himmel men jag har har sett 11 aktiva flygplan i dag som sprayade atmosfären och i går såg jag 7 stycken. Om jag skulle vaka hela dagen hur många skulle jag se då tro?
  Är det någon som vet var dessa kemikalier hämtas? Vem tillverkar dem? Vad jag har fått reda på är att det har visat sig finnas massor av andra tungmetaller och nanofibrer vid chemtrailtester i USA och England. Finns det någon garanti att det som sprutas ut över våra huvuden inte är farligt för människor och vår natur? Hur många rutter är det som körs varje dag i vårt land? Hur många ton släpps ut? Sker detta över hela Svea rike? Vad kostar detta kalas? Är det våra skattepengar som går till detta? Är det någon politiker som har utfärdat dessa orders eller godkänt dem? Vem???

  Martin: Idag har det varit klart väder i Stockholm. Nu på kvällen sjunker temperaturen och vattenånga kondenserar till dimma på en del platser.

  Det kanske är onödigt mycket flyg i luften, men beträffande kondensationsstrimmorna från dem så är det en naturlig konsekvens av att det bildas vattenånga vid förbränningen av flygbränslet. Om fuktigheten inte är får låg på den höjd där flygplanet befinner sig så kondenserar detta till vattendroppar, dvs samma sak om moln består av.

 • Hej Martin!

  Jag repeterar, det var inte klart väder vare sig på morgonen eller senare på eftermiddag. Jag har fotograferat samtliga ”molnfria” dagar. De flygplan som inte aerosolsprayar himlen ovanför Stockholms län har i stort sett från ingen alls kondesationsstrimma till en kondensationsstrimma som normalt försvann helt och hållet inom några minuter. De chemtrails som jag pratar om de försvann inte alls utan suddades ut långsamt under några till flera timmar och bildade det dis som jag pratade om, en del trails går kors och tvärs, det är vare sig moln eller kondens. Vid 2 tillfällen har jag noterat flygplan som har stängt av och satt på trailen igen så det är inte kondens vi pratar om. Med kikare kan jag klart och tydligt se att de flesta har 4 trails fast en del av de flygplanen hade endast 2 motorer.
  Av din artikel att döma så är du som meterolog en del insatt i geoenginering. Pågår geoenginering nu på himlen över Stockholm?