Hur blir vintern?

I Norrköping är det i år ovanligt mycket rönnbär som hänger i stora klasar på träden. Man tänker då otvivelaktigt på det gamla uttrycket från Bondepraktikan: Mycket rönnbär ger en kall och snörik vinter.

Bondepraktikan är rolig och intressant att läsa men att mängden av rönnbär skulle förutsäga den kommande vintern har inget prognostiskt värde. Det har inte heller de spådomar i Bondepraktikan som med en given dag eller dagar ger utsikter för en längre period framöver, typ ”regnar det på Per (1 augusti) blir det tre-vecko-regn”. Eller den kanske mest kända Anders braskar, julen slaskar-eller tvärtom.

Däremot finns det en hel del tänkvärda tips som anspelar på vädret det kommande dygnet. Framförallt gäller det iakttagelser av molnhimlens utseende och dess förändring. Bondepraktikans stora betydelse är mest av kulturhistoriskt intresse. Det visar hur människorna förr i tiden försökte förstå och förutsäga vädret innan meteorologin övergick från en kunskapsgren till en modern vetenskap under senare hälften av 1800-talet.

Så visst har Bondepraktikan sin plats i historien. Men lita inte på rönnbären som naturligtvis visar hur vädret har varit och inte hur det ska bli!

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

3 CommentsLeave a comment

 • Gamla vädermärken ändrar ofta karaktär beroende geografiskt läge. Norr om Dalälven säger man istället att rönnen bara orkar bära stor börda en gång varje år. D.v.s. Många rönnbär tyder på en mild och snöfattig vinter.

 • ”Bondepraktikan: Mycket rönnbär ger en kall och snörik vinter” – Det stämde verkligen ! 😀

  Hur blir våren och försommaren?

  Martin: Vad säger rönnbären? 😉

 • Hej John

  Har förut skrivit till dej om Bondepraktikans : Anders braskar – julen slaskar och påpekat att B INTE vänder på påståendet , som du och SMHI slentrianmässigt gör .
  När du säger att B.säger ´Mycket rönnbär ger kall OCH snörik vinter , stämmer inte heller det . B säger : Mycket rönnbär ger kall vinter . En snörik vinter = nederbördsrik = mulen vinte är ju inte kall , men däremot gäller att inga rönnbär ger en snörik vinter .
  Eller har jag helt fel ?
  Se Väderspåmannens Bondepraktika ( Chr. Topelius LT 1985 ) … håtd vinter .
  Svara gärna om du orkar , TACK ! Mats


  John svarar:

  Hej Mats!

  Du har säkert rätt. Jag har inte Bondepraktikan tillgänglig för närvarande. Meningen med bloggen var att understryka
  att ur prognostisk synpunkt är uttrycken värdelösa.

  /John