Helgvädret

Av Martin Hedberg

Helgvädret blir ostadigt med regn och en del vind, men också sol.

Över Sydeuropa finns ett högtryck.

Norr om Irland laddar ett förhållandevis (så här års) ettrigt lågtryck upp. Det kommer inte till oss. Inte heller högtrycket. Men vi får en släng av bägge.

En del av den norra kanten av högtrycket ger sig till känna i Götaland och Svealand, men knuffas tillbaka av regnområden som drar in med västliga vindar från Nordsjön.

Lågtrycket rör sig upp längs med norska kusten, men fylls efterhand ut i höjd med Trondheim. Men det hindrar det inte för att knuffa in en del moln, regn och ett litet dellågtryck över Norrland.

Så överlag bjuder helgen på omväxlande väder. Sol, moln och regn. Följ detaljerna genom lokalprognoserna här på klart.

/Martin

      

About author View all posts Author website

Martin Hedberg