Håller solen på att somna?

Solen

Håller solen på att somna?

Nej, så illa är det inte, men frågan om solaktivitet ställs på allt fler ställen, även här på bloggen. Därför tänkte jag att vi gör en separat artikel om den frågan så att kommentarerna kan hamna på rätt ställe.

Blogg_sol.001När det kommer till den nuvarande solaktiviteten så har man jämfört den med det så kallade ”Maunder minimum” som inträffade mellan 1645 och 1715. Då avtog antalet solfläckar och solfacklor markant. Detta  kopplas till vad som har kallats ”den lilla istiden”. 

Just benämningen ”lilla istiden” är lite missvisande. Förvisso var livet kärvt i Europa under den tiden, främst under vintrarna, tex var Themsen frusen. Men hade det varit en vanlig istid så hade det varit en kilometer tjockt istäcke som hade täckt Europa. Inte bara på vintern utan även på sommaren.

Det är fascinerande med solfläckarna att det finns så mycket historiska data att tillgå. Solfläckar har observerats sedan början av 1600-talet. I början räknades de sporadiskt, men sedan mitten av 1800-talet har man räknat dem dagligen. Hur som helst så finns det en ovanligt lång dataserie med observationer att tillgå. Dvs inte bara indirekta data utan faktiska mätningar.

Solfläckarna i sig är områden som är kallare än övriga ytan på solen. Fläckarna ackompanjeras  dock av ”solfacklor” som är varmare områden och som strålar ut mer energi och partiklar i rymden. Summan av fläckar och facklor är ökad strålning som når Jorden.

Är det på väg att bli en ny istid på jorden om aktiviteten med solfläckar minskar? Nej. Först vill jag påpeka att solen har sina 11-års cykler. Ett Maunder minimum betyder att peaken, maximat i antalet solfläckar går ner. Men den blir inte mindre än det är vart 11 år när solfläckarna har sitt minimum och är nära noll. Därefter har vi som bekant förstärkt växthuseffekten ordentligt sedan det Maunder minimat. Man kommer inte att åka skridskor på Themsen kommande vintrar.

Finns det någon koppling alls mellan solfläckar och global temperatur? Ja, det finns det. Eller? Det är lite förenklat och inte så vetenskapligt, men jag satte samman grafik från NASA som visar planetens medeltemperatur (Global Land-Ocean Temperature Index) och solfläckar (Monthly Averaged Sunspot Number). Jag har lagt till blå pilar som markerar samma årtal på de bägge graferna.

Blogg_sol.002Som synes så finns det viss koppling, i synnerhet under senare delen av 1900-talet. Men det finns även en tydlig koppling som är omvänd! (under fösta halvan av 1900-talet).

En tydlig sak man ser med diagrammet ovan är att uppenbarligen så stiger jordens medeltemperatur trots ökad/minskad solfläcksaktivitet.

Nu är det ju inte bara solaktivitet som påverkar jordens medeltemperatur. Minst tre väsentliga saker måste man lägga till: albedo, växthusgaser och omfördelning av värme/energi. Utsläpp av sot och svavelföreningar samt vulkanutbrott påverkar albedot (jordens förmåga att reflektera bort solenergi). Olika källor och sänkor av växthusgaser påverkar växthuseffekten. Och omfördelning av energi mellan tex hav och luft (tex genom El Nino/La Nina) påverkar även det luftens temperatur.

Frågan som poppat upp i media är om vi är på väg till ett nytt Maunder minumum. Jag vill poängtera att Maunder minumum avser solfläcksaktivitet. Huruvida det skulle betyda att det blir lika stränga vintrar som det var på 1600-talet, det är en annan sak. Om en forskare säger att vi är på väg till Maunder minima så avser man solfläckar, inte istid.

Det man kan se genom observationer hittills är att det senaste solfläcksmaximat var mindre än de föregående. Trenden från de två senaste solfläcksmaxiama till nuvarande är dock fallande. Samma storlek på ”litet maxima” har hänt tidigare, tex mellan 1890 och 1930. Det följdes uppenbarligen av mer aktiva perioder av solfläckar. Bara för att det är en fallande trend så måste det inte bli ett minima. Vad man vill veta är dynamiken bakom solfläckarna/facklorna

Man undrar givetvis dels hur frekvensen av fläckarna utvecklar sig kommande 11-års cykler, dels hur detta påverkar vädret här på jorden.

Det är inte så att det blir ens en ”liten istid” bara för att det är få solfläckar. Det har vi ju i varje minima i 11-års cykeln. Frågan gäller om ett långvarigt Maunder minima skulle kunna påverka den allmänna cikulationen så att tex havsströmmar eller jetvinden förändras så att det blev kalla vintrar här i Europa.

Blogg_sol.003Den första frågan har studerats av Wilson, Hathaway, and Reichmann. Deras resultat syns på bilden ovan. Den som är intresserad kan läsa mer här. Frekvensen av solfläckar ser alltså ut att minska kommande sex år. Hur det ser ut efter det är givetvis intressant.

Den andra frågan hoppas jag kunna presentera i en senare artikel, tex genom att belysa (!) kopplingen mellan solaktivitet och jetvind.

– Signaturen Trötter skickade in en länk till ett inslag från BBC om solaktiviteten.
– NASA om solfläckar.
– Tidigare text här på bloggen om solfläckar.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

69 CommentsLeave a comment

 • Varför ska vi kommentera när martin redan bestämt sig för att människan är orsaken till global uppvärmning och hitta olika sätt att vifta bort motargument.Att diskutera klimatpåverkan med dessa hjärntvättade forskarkollegor är som att diskutera med jehovas vittnen,meningslöst.

  • Jag tvättar gärna hjärnan med vetenskap. Den är bra att ha som bas när man skall diskutera klimatfrågor.

   Det sorgliga i många diskussioner är att det i så stor utsträckning fortfarande handlar om huruvida människan kan eller inte kan påverka klimatet. Man tycker att det skulle vara tämligen belagt vid det här laget och att diskussionen snarare skulle handla om hur vi skall hantera konsekvenserna.

   De som säger ”människan har inget med saken att göra” kommer ju inte heller med några rimliga förslag till varför klimatet förändras just nu. ”Det är solen” talades det om för ett par år sedan, men nu är det mest ”man vet inte”.

   De som inte tror att människan har någon signifikant inverkan på klimatet har en rätt så rejäl bevisbörda. Välj något av följande: Visa att klimatet inte förändras. Bevisa att det inte finns växthuseffekt, bevisa att koldioxid, metan lustgas, ozon och freoner inte är växthusgaser, bevisa att människan inte skapar några av dessa gaser, bevisa att halten av dessa inte har ökat de senaste hundra åren, bevisa att människan inte skapar aerosoler som påverkar jordens albedo… Och slutligen: Visa vad som har har orsakat hittillsvarande klimatförändringar (vulkaner, solen, djuphavsströmmar, kosmisk strålning…?)

   Konsekvenserna av att klimatet förändras behöver man ta hand om vare sig man tror att det är människan eller något annat som ligger bakom dem. Det vore därför mer intressant att ställa sig de praktiska frågorna samt om hur det kommer att påverka våra liv. Då alltså både själva klimatförändringarna och följderna av att vi tvingas anpassa oss till dem.

   DN har en artikel idag om torkan och bränderna i Kalifornien samt hur det drabbar jordbrukare. Det är bara ett exempel på konsekvenser (nej inte bevis, konsekvens) av klimat som förändras. Alltså oavsett om det är vi eller vulkaner som är orsaken. De som lyssnar på profeterna som säger: ”klimatet förändras inte” och liknande har en strategiskt dålig position. De som är förberedda på att klimatet förändras, varför det sker och tänkbara konsekvenser har en bättre position.

   Det är upp till var och en att tro vad han/hon vill. Själv lutar jag mig mot vetenskapen. Vetenskap är dessutom betydligt bättre än religiösa anspelningar som argument 😉

   • Enligt IPCCs senaste rapport (AR5 final draft) så uppskattas uppvärmningen detta århundrade bli 1.3 grader celsius, alltså betydligt lägre än 2 graders uppvärmning som anses som en säker/icke farlig nivå. Eftersom uppvärmningen kommer ligga under en säker nivå så är denna uppvärmning inte något problem, eller hur?

    Mer här: http:/ /wattsupwiththat .com/2014/01/01/ipcc-silently-slashes-its-global-warming-predictions-in-the-ar5-final-draft/

    • Njae, IPCC skriver (bland mycket annat) att:
     ”Global surface temperature change for the end of the 21st century is likely to exceed 1.5°C relative to 1850 to 1900 for all RCP scenarios except RCP2.6. It is likely to exceed 2°C for RCP6.0 and RCP8.5, and more likely than not to exceed 2°C for RCP4.5. Warming will continue beyond 2100 under all RCP scenarios except RCP2.6. Warming will continue to exhibit interannual-to-decadal variability and will not be regionally uniform”

     Källa: IPCC

     Om ni undrar vad RCP är så är det olika scenarier av utsläpp av växthusgaser. Det är ett av skälen till att man inte vet hur stora klimatförändringar vi får i framtiden: Hur stora utsläpp kommer vi att göra?
     Men det ger oss även en hint om att mänskligheten har ett val: Vill vi begränsa klimatförändringarna till det ena eller andra så måste vi begränsa klimatpåverkan i motsvarande grad.

     Dessutom är 2 grader inte någon ”säker nivå”. 2 grader är vad politiker och förhandlare kunde enas om i text. Själv undrar jag varför man inte kom fram till något mer genomtänkt, tex 1,35 grader eller 2,19 (eller vad nu en ”säker” nivå är rent vetenskapligt). Jag tvivlar på att det är exakt 2 grader.

     Alternativt kunde man skrivit 2 meters havsnivåhöjning. Då hade beslutsfattarna kunnat gå hem och förbereda sig på något lite mer konkret än en medeltemperatur.

   • Största utsläppet sen ett par år tillbaka av växtgas kommer väl från ko stjärtar du har visserligen inte nämnt mer än att det är mäniskans fel vilket detta förvisso också är men man blir lite trött på tramset om bilar när man flyger boing 747 (och alla andra gasturbiner) över hela landet och världen använder sig av kolkraft/gasturbiner istället för kärnkraft och när media/miljöpartiet helt ignorerar vulkaner (Island tex) och gasbränder tex den i Turkmenistan som bara brunnit i 40 år hittills… För att inte nämna alla transport fartyg som eldar olja /turbindrift alt kör med kärnkraft. Man kan kort säga att jag är lite trött på detta miljötrams man löser inte ett globalt problem på nationell nivå och för att någon annan ska bry sig måste man först lösa överbefolkningen och ekonomin för ALLA! Först då kan vi ALLIHOP börja betänka miljötramset och lösa det!

    • Och om vi inte löser problemen…?
     Det är därför det är viktigt, eller i alla fall tankeväckande, att fundera på de olika scenarierna över vad som kan ske.

  • Jodå, de omsätts. Vattenågan är kraftigt temperaturberoende, det gör att den omsätts inom timmar-dygn. Koldioxid har något av en ”halveringstid”, den binds tex i växter och kallt vatten. Spåren av ett kraftigt utsläpp syns i ett par hundra år. Metan omsätts inom några tiotals år. Övergår genom kemiska reaktioner till koldioxid. Freoner stannar i tusentals år.

 • Tack, intressant Martin.
  Tänker även på radiospektrats beroende/påverkan av solaktiviteten.

  Ulf

 • Apropå radio, radioamatörer gillar solfläckar och följer solaktiviteten. Den här sidan är gjord av en sån kille, norrman tror jag? http://www.solen.info/solar/

  Man slipper allt vad onödig grafik och reklam heter, bara relevant grafik och dagsfärsk info. 🙂

 • Nej, sambanden är inte speciellt enkla att bena ut. Sammantaget kan man ju dock säga att 1900-talet hade betydligt högre solaktivitet än 1800-talet. Hur mycket den ligger bakom temperaturökningen under 1900-talet jämfört med andra faktorer såsom växthusgaser, vulkanutbrott, havsströmmar, etc, är ju naturligtvis svårt att säja. Hursomhelst kan vi nog utgå ifrån att klimateffekten av utsläpp av växthusgaser har varit överskattad i klimatmodeller de senaste 20 åren, de flesta modellerna har helt enkelt inte fått med de sista 16 åren av oförändrat klimat

 • Solen somnat 🙂

  Trodde den hade dött, har inte sett solen här i skåne sen i höstas, tror jag …

  /Jep

 • Martin, du uppger ovan att jordens medeltemperatur påverkas av främst 4 faktorer (inkl solfläcksaktivitet).
  Förstår jag dig rätt i att det inte finns någon koppling mellan jordens medeltemperatur och istider? Du nämner ju inte variationerna i jordaxelns lutning som man gissar är en väsentlig anledning till istiderna men totalt sett kanske den inte ändrar medeltemperaturen? (Ändrar sig lutningen blir det väl varmare någon annanstans).
  Hursomhelst, om man kan se trender i solfläcksaktivitet och samtidigt förutse förändringar i jordaxelns lutning, skulle man då kunna förutse kommande istider?
  Är inte kommande istider en faktor att ta i beaktande vad det gäller global uppvärmning? En istid är en katastrof bla för norra Europa, som kanske skulle kunna mildras om vi ser till att släppa ut så mycket koldioxid som möjligt?

  • Jordaniens lutning och andra Milankowich cykler spelar en avgörande roll för klimatförändringar. Men periodisiteten är från tiotusentals till hundratusentals år. Förändringen av jordaxeln är försumbar på skalan hundra år.

 • Hej Martin lever du som du lär kör du miljöbil gas o el grillar inte med kol äter inte kött eldar inte med ved bor helt miljö vändligt o kör inte skoter åker bara skidor o inga onödiga eletronik prylar

  • Markus skriver:
   januari 28, 2014 kl. 15:45 Hej Martin lever du som du lär kör du miljöbil gas o el grillar inte med kol äter inte kött eldar inte med ved bor helt miljö vändligt o kör inte skoter åker bara skidor o inga onödiga eletronik prylar

   Vad säger du om det där då Martin?

   • Hej.
    Jag gör en del bra saker. Men försöker också att inte överdriva. Jag lever i verkligheten och har insett vad som krävs för att förhindra stora miljöproblem: Det är inget man löser på egen hand.
    Jag har bil och det händer att jag flyger.
    Jag har ett välisolerat hus, solvärme, en svanmärkt vedpanna som jag eldar med det som skogsbolagen inte köper in, har vindkraftel och är delägare i en vindkraftpark. jag har också skog med nettotillväxt samt experimenterar med soil carbon/biochar, dvs att gräva ner kol i marken. Detta dels för att få bördigare jord, dels för att netto binda kol.
    Jag cyklar till och från kontoret (2 mil om dagen) -även vintertid och föredrar tåg framför flyg. Vi har bara lågenergi- och LEDlampor. Jag kolgrillar. Jag äter kött, men det är inte bara viltkött. Jag jagar älg, rådjur och vildsvin. Jag har ett grönsaksland där jag odlar potatis och grönsaker, men inte tillräckligt för att det skall räcka hela året.
    Jag gör med andra ord inte allt korrekt enligt en asketisk bok, men jag gör samtidigt en hel del saker rätt. Framför allt tycker jag att det är roligt att testa.

 • Jag tror utan tvekan att människan har en enorm miljö klimat påverkan. Det som är tröttsamt är hur många länder motarbetar. USA som tvekar på grund av ekonomiska skäl, Kina mm. Jag tror att konsumtionssamhället måste begränsas om det är så akut som det på många håll påvisas. Stater måste sammarbeta tillsammans, stater måste tror jag på ett eller annat sätt påtvinga företag. Jag tror tyvärr inte på att om jag får välja mellan två produkter den ena billig men skadlig den andra dyrare men miljövänlig så väljer dem flesta det billigare.
  Människans ego och girighet kan vara ett stort problem

  • Jaså är det så. Jag tycker du borde upplysa dig om vad IPCC håller på med – de blir mer och mer osäkra, detta är bara ett exempel: http:/ /wattsupwiththat. com/2014/01/09/the-ipcc-discards-its-models/

  • Jag föredra att dra mina egna slutsatser och det är att människan bara kryddar det naturliga kretsloppet.Hade våra utsläpp från fabriker och bilar varit så bidragande varför märktes inget på 70-talet,ingen skrek högt om klimatförändringar då utan först på senare tid.Man har bara visat att människan ökar värmen på jorden men inte om arten är skyldig i sak.Det går inte bevisa att jorden hade undvikit en uppvärming om vi hade förblivit vanliga chimpanser.Värt att tänka på som martin gärna bortser i från,allt kan vara naturligt och vi bara salta lite,dock inte utan påverkan.

    • Jo det fanns många forskare på 70-talet som framförallt pratade om en ny istid!
     Se detta: http://stevengoddard.wordpress.com/1970s-ice-age-scare/
     I ditt svar ovan ang. jordaxelns lutning och fördelen av att ha stora koldioxidutsläpp för att skjuta upp kommande istid kunde du kanske nämnt att det finns mycket forskning om detta:
     ”Lars Franzén har tillsammans med tre andra forskare tittat på hur utbredningen av torvmarker kyler ner klimatet och har nyligen publicerat sina studier i tidskriften Mires&Peat. Forskarna hävdar att istider kan stoppas av mänsklig påverkan. Vidare anser man att att redan den så kallade lilla istiden under 1700-talet kan ha stoppats genom mänsklig aktivitet – som ökad avverkning av skog, ökande arealer åkermark och en ingång in i industrialiseringen”
     ”Forskarna konstaterar att Jorden de senaste tre miljoner åren haft nära 30 perioder av istid. Just nu befinner vi oss i en period däremellan – en så kallad mellanistid.
     – Vi är just nu troligen på väg in i en ny istid, men det märks inte på grund av koldioxidens påverkan, säger forskaren Lars Franzén som är professor i Naturgeografi vid Göteborgs universitet”

     Dessutom, här mycket intressanta grafer om istiderna:
     http://newsvoice.se/2014/01/11/evidens-for-att-istiden-har-borjat-och-att-ipcc-vilseleder-allmanheten-och-politikerna/

     • Läste faktiskt artikeln av Sassersson igår men den är så full av felaktigheter att jag blev Trötter och somnade.

 • Solen är på väg in i en sömnperiod, visst ! Men Martin du har nog missförstått grovt solaktiviteten. Solen är på väg in i ett DALTON likt minimum , som förekom i början av 1800 talet. Dalton perioden var inte lika kall som Maunder. Vi är först nu på väg in den nya perioden så solcyklerna 25 och 26 spås vara med en oerhört låg solaktivitet. Nya perioden som vi precis inlett ? skulle vara till cirka 2050 – 2060 ? Och du skall inte blanda in någon ” istid ” . Det är väl att ta i och leka med ord. Har inget med verkligheten att göra.
  Bar en fråga , vart har ozonen tagit vägen som tidigare var så oerhört avgörande för jordens värme ??
  Ännu vad gäller solaktiviteten , så först nu börjar man forska lite mer i UV strålningen. Solvindens hastighet har sjunkit kraftigt jämfört med 1900 talet. Densiteten likaså , sjunkit kraftigt. Kosmiska strålningen ökat , ökar molnbildning , påverkan ozonskiktet? Så att tala om bara solfläckar och jordens klimat blir inte rätt , för den läran är nog föråldrad redan. Förhållandet mellan sol – jordens klimat är så komplex , att vi vet sist och slutligen oerhört lite om detta. Solens påverkan på jordens klimat, tycks vara bland yrkesmeteorologer oerhört undervärderat ! Ni har fastnat i läran om solkoefficienten 🙂 Säger inte att vi människor inte påverkar klimatet. Frågan är bara i vilket förhållande !

  • Ökad halt ozon stoppar som bekant mer UV-strålning som inte når jordytan eller värmer upp den. Istället värms statosfären upp, vilket leder till att värmestrålningen härifrån mer eller mindre kan gå direkt ut i rymden till skillnad från värmestrålning från jorden.

   Ozon är dessutom en växthusgas som hindrar viss värmestrålning från jorden att nå rymden.

   Lite plus och lite minus med andra ord.

   När solen har hög aktivitet minskar mycket riktigt den kosmiska strålningen, vilket har direkt inverkan på molnbildningen. Molnbildning kan ses som dels ett sätt att transportera upp värme till högre höjder (vilket är nödvändigt för att jorden skall bli av med extra energi), dels avfuktar den atmosfären om molnet till sist regnar ur sig. Vattenånga är som bekant den kraftigaste växthusgasen på jorden.

   Svensmark & Co fick mycket skit av CO2-religösa för deras solforskning. Visar för övrigt hur långt fanatismen gått. Låt solforskarna hålla på med sin forskning!

    • Jo, precis. Så länge de höll sig borta på solen fick de hållas. När de börja forska i solens påverkan av atmosfären så fick de skit. Att solen påverkade klimatet fick inte förekomma enligt vissa.

     Själv är jag glad att solen påverkar vårt klimat. Hade varit kallt annars. 😉

     • Såja. Klimatforskare är mycket medvetna om solens inverkan på väder och klimat.
      Problemen var att lobbyister, journalister och andra proklamerade att det BARA var solen som påverkade väder och klimat.

     • Nja, det var väldigt många som kallar sig ”forskare” som var väldigt ilskna och hätska mot att Svensmark & Co presenterade det de presenterade. De fick helt enkelt inte presentera sådana resultat. Söker man på nätet kan man hitta Svensmark & Co egen kommentar om det hela. Finns för övrigt bland alla de övriga dokumenten på solhemsidan.

     • Visst har Svensmark fått presentera sina resultat och gjort så länge nu.
      Problemet är att ingen annan hittar det han gör. Bevisen håller inte och han är inte direkt ensam i gebitet.

      Mike Lockwood (medverkade i BBC videon) har gjort en liten sammanställning här, http://download.springer.com/static/pdf/590/art%253A10.1007%252Fs10712-012-9181-3.pdf?auth66=1392558629_cab799cc9ab358942ae49c568cee2625&ext=.pdf

      Den är sedan 2011 så det har kommit fler bidrag till den där referenslistan på slutet.

     • Du har skrivit något liknande förut också. Jag tittade då efter på deras danska hemsida och kunde inte se att det du skrev stämde.

      Mike Lockwwod skrev dokumentet du länkade till 2012. I det skrev han att solen mer eller mindre inte har någon effekt på klimatet. Redan på tredje raden står ”The best estimates of the solar influence on the global mean air surface temperature show relatively small effects, compared with the response to anthropogenic changes”

      Året efter verkar han ha ändrat sig. Se denna artikel:
      http://www.bbc.co.uk/blogs/paulhudson/posts/Real-risk-of-a-Maunder-minimum-Little-Ice-Age-says-leading-scientist

     • Ser du inte när det skrevs?
      Hur vore det om du läste och tog in resterande referensers slutsatser?
      Hur vore det om du läste det som tillkommit efter 2011 som inte kan bekräfta Svensmarks arbete?

      Och hur vore det om du läste artikeln av Martin som du kommenterar under?

     • Jag ser att tidningsartikeln skrevs Monday 28 October 2013, 06:22. Dvs efter 2012. Vad var det för datum du pratar om?

      [u]Jag har läst Martins artikel ovan. Vad ville du specifikt peka på som handlade om Svensmarks forskning?[/u]

      Var det inte du som sist påstod du att Svensmark & Co inte hade gjort något experiment, men det hade de?

      Sökfunktionen verkar inte fungera så bra. Söker man på ”svensmark” och ”trötter” så får man ingen träff. Det kanske bara är en antydning om att ni aldrig träffas. 😉

     • Mike Lockwood skrev det där 2011, inte 2012. Han har inte heller ändrat sig, det är du som inte läser ordentligt.

      Sen är det du som hänger upp dig på Svensmark av förståeliga skäl. Att söka på bloggen går utmärkt numer, även utifrån.

     • Enligt artikeln ”Now a leading scientist from Reading University has told me that the current rate of decline in solar activity is such that there’s a real risk of seeing a return of such conditions.”. Alltså skulle Lockwood sagt detta 2013 och inte 2011.

      Jag får i alla fall ingen träff när jag söker och jag söker alltid utifrån då jag inte är Martin.

     • Dokumentet jag länkade till lämnades in den 5:e Oktober 2011. Följdaktligen måste det skrivits före det datumet.

      Om du läser det Martin skrev så ser du att även han poängterar att det handlar om solens aktivtet när det gäller solfläckar.

      Så även om du tittar på videon från BBC så sitter herr Lockwood där själv på en bänk och säger precis samma sak.

      Det är du som drar felaktiga slutsatser av hur klimatet eventuellt (10-20%) kommer att bli om 40 år.

      Ursäkta om jag är yrkesskadad men med utifrån en sajt menas utifrån, alltså en extern sökmotor.

     • Jag ser inte din poäng!
      2011: Lookwood säger i sitt dokument att solen inte har någon effekt på klimatet.
      2013: I en tidningsartikel påstår han nu att den minskade solaktiviteten drar in oss i ”lilla istiden”.

      Slutsats: Antingen ljuger journalisten hejdlöst om vad Lookwood sagt eller har Lookwood ändrat sig i frågan.

      INGEN vet hur klimatet kommer bli om 40 år. Alla kan spekulera. JAG har definitivt INTE spekulerat eftersom jag vet hur meningslöst det är då man inte kan styrmekanismerna!

      Däremot finns det ett antal CO2-religösa som påstår sig veta. Ganska larvigt att de fortfarande håller på med tanke på att de för 10 år sedan sa att det bara ska gå uppåt och så gjorde det inte det.

      Men eftersom du påstår att jag siat om hur klimatet kommer att bli framöver så länka på. Det är du duktig på.

     • Nä, du kan inte följa ett resonemang, jag har förstått det länge nu. Det är bara tragiskt när du drar egna slutsatser utan att begripa. Läs och lyssna på vad Mike Lockwood säger och läs därefter din fördömda tidningartikel så förstår du vad Paul Hudson skriver…

      Summa summarum, det är helt onödigt att läsa tidningartiklar.

     • Jag kan följa logiska resonemang. Faktum är att jag är extremt logiskt lagd. Att jag inte kan följa ologiska resonemang och att det drabbar dem som har ologiska resonemang kan jag tyvärr inte hjälpa. Jag läser en del här och där. Vissa saker förkastar jag då jag inte tycker deras resonemang håller.

      Du läser en massa dokument, men du har inte tillräckliga fysiska kunskaper att förstå vilka som kan stämma och vilka som inte stämmer. Vad hjälper det då att läsa en massa dokument?

      För övrigt fungerar inte din länk ovan.

 • Lite intressant om solaktiviten. Men jag undrar bra vad du har för mening att lägga ut den på en blogg. Det är väl i vart fall inget någon någonsin kan påverka. Finns det inget vettigare att diskutera.

  • De senaste 12 åren har temperaturen inte stigit trots ökade halter av växthusgaser, eftersom ökningen av växthusgaser har kompenserats av minskad solaktivitet. Det finns en risk att man låter bli att minska på utsläppen nu när temperaturen inte ökar – och då kommer det att bli en plötslig temperaturökning när solaktiviteten går tillbaka till det normala igen.

 • Frågan är om solen är klar med detta maxima? En topp till borde kunna komma?

  Främsta orsaken till kylan under Dalton berodde inte i huvudsak på lägre solaktivitet utan Mt Tamboras utbrott som ledde till ’året utan sommar’.

  Enligt Mike Lockwood i videon från BBC så upskattar de sannolikheten till att vi befinner oss i ett Maunder minimum om 40-50 år, till ca 10-20%.

 • Att helt utesluta att man exempelvis kan åka skridsko på Themsen i en nära framtid är naturligtvis helt fel, det kan mycket väl bli så. Av vilken anledning skulle INTE en kallare period kunna in träffas nu, som den gjorde på 1600 talet exempelvis?
  Jag , och väldigt många som kan mycket om solen, är tämligen övertygade att de cykler och förändringar som solen uppvisar är en betydligt större faktor än den ack så omdiskuterade eventuellt mänskliga påverkan på växthuseffekten.
  Vi är dock öppna för allt, men det verkar som om de som tror på människans påverkan är alltmer dogmatiska och säger saker som ” det blir aldrig is på Themsen…”

  • Av den enkla anledningen att planeten har en betydligt kraftigare växthuseffekt idag än vad vi hade på 1600-talet.
   Det är inte så att Themsen inte kan frysa. Dock är sannolikheten att den skall ligga frusen två månader en kommande vinter mycket liten.

   Solen påverkar givetvis klimatet här på jorden. Det var det som jag hoppades att diskussionen skulle handla om. Men de flesta tycks halka in på ”människan påverkar inte klimatet”-spåret istället.

   Låt mig förtydliga: All energi i väder- och klimatsystemen kommer från solen. Solen påverkar därför givetvis såväl väder och klimat på jorden. Men det är inte det enda, även vi människor påverkar väder och klimat. Jag hoppades som sagt var att vi snarare skulle få lite initierade insikter (några har det kommit) om solens inverkan. Inte om människans ”icke-inverkan”.

   En direkt fråga till dig Peo (och andra) som kan mycket om solen: Vilka cykler uppvisar solen? Hur påverkar det oss?

 • Dags att ta bort klart från favorit listan. Prognoserna hos mig i Lindesberg stämmer sällan. Nu ser jag att ni lovar 1-2 plusgrader redan lördag,och massa dagar framåt men smhi och norska YR har högst nollan och många dagar med åtskilliga minusgrader, alltså inget blidväder hos dom. Deras prognos sträcker sig fram till 7 februari.

  • Hej.
   Du har ju redan skrivit om detta på en annan artikel, men jag svarar väl liknande: Tänk om det blir över noll grader i Lindesberg på lördag?

   • Ja du Martin! Får vi så mycket som +0,3 så ska jag äta upp min käraste akvarie fisk. Nu visar yr 4-9 minus den 7 feb och 9-10 minus den 8 feb. Då ni har upp till 3 plus.

    • Pratar vi om maxtemperaturen > +0,3 grader någon gång under 7 och 8 feb i Lindesberg?

     Äter du den rå eller kommer du att tillreda fisken först om situationen skulle uppstå? 😉

     PS. Personligen håller jag med om att +3 är för varmt. Skulle snarare tro att det blir mellan -2 och +1.

    • Och sen skriver du Martin att (tänk om det plus på lördag) eller över noll. Det ska du veta! Eller det klart. Klart ser tydligen bara oss i Sverige. Yr är större databas och tar Norge, Sverige, Finland, Danmark, m.m. Så är det kompis. Vem fan är människan som hälsade våren kommen i Aftonbladet? Antar det tillhör klart.se Tyvärr har jag gjort lite uträkning på mitt underlag och klart har haft 3 dagar av 10 som vart ganska rätt. YR.no dom har lyckats med 7 av 10 dagar. Och även SMHI. Kan tillägga att ni visade att det snöade hos mig kl 20. Det var halvklart då. YR visade snöfall kl 23 men dom var faktiskt 10 min fel där men det är ok…

     • Vi har för övrigt väderprognoser för de flesta stora orter i världen. Vill du söka på Acopiara i Brasilien eller Acktjärn i Dalarna?

      Och igen: Ingen VET vad det blir för väder i morgon. Det handlar om sannolikheter för det ena eller andra. Jag ver om ursäkt om jag var ironisk mot dig i förra kommentaren, men du bjöd in till det. PS. Jag ser att SMHI har strax över noll grader i sin prognos för Lindesberg på lördag. DS.

 • Hej! Helt off-topic. En insändare klagade över att ”knapparna” för timme-för-timme, se-nästa-vecka, animeringar och sånt inte fungerade på Internet Exploder. Jag trodde det var Java som var felet, och/men det var Adobe Flash som var inaktiverad – i alla fall hos mig.
  Klicka på Verktyg och i listan på Hantera tillägg! Se till så Shockwave Flash Objects är aktiverad!
  Mvh Babbage

  • För femton år sedan blev jag via mitt arbete tvungen att göra slipstreamade och scriptade installationer av Pyttemjuks produkter (Microsoft), vi kallade faktiskt browsern för Internet Exploder redan då. 😉

 • Martin!

  Hur kan det diffa så mycket mellan SMHI och klart.se som det gör för Kristianstad vad gäller lördag den 8 februari? SMHI talar om 2-4 minusgrader, och klart.se om 1-4 plusgrader. Visserligen några dygn dit, men här pratar vi ju nästan om två helt olika väderlägen! Jag hoppas såklart innerligt att klart.se får rätt!!!

 • Fredrik:Det var jag som undrade tidigare och kollade nu ditt tips, men trots att Flash shockwave är aktiverat funkar det inte som det skall. På Google Chrome funkar det däremot.

 • Möjligheten av en ny lilla istid skall väl inte viftas bort bara för att den stör de största alarmisterna som argumenterar för ogenomtänkta panikåtgärder för att bromsa uppvärmningen. Den engelske professor som gick ut med uppgifterna om solfläckarnas minskning talar om en 20 procentig chans/ risk för liten istid. Uppvärmningen är reell och marschen bort från fossila bränslen måste börja men när man börjar odla biobränsle på tidigare jordbruksmark är det ett exempel på fel åtgärd som delvis kan skyllas på alarmisterna. Istället huggs skog ned för att tillgodose matbehovet vilket tvärtom ökar koldioxiden. Debattklimatet i Sverige tycks ibland näras av uppfattningen att växthuseffekten har sitt upphov här. Inte ens det samlade utsläppet från vår bilpark motsvarar ett av de gigantiska kinesiska kolkraftverk av vilka det startas ett var tredje vecka.

  • Det är inga ”alarmister” som talat om för Brasilien att använda etanol till sina fordon. Startskottet för det kom redan 1973 med oljekrisen. Mitten av 80 talet gick största delen av Brasiliens fordon på etanol.

   Etanol är faktiskt ett bättre bränsle än bensin för motorn. Det vet alla som kört på det länge.

   Kina och Sverige ligger på samma planet. Din åsikt hör man väldigt ofta, även på denna blogg. Här är en till, min kommentar under.
   http://martinhedberg.se/joda-vi-forandrar-fortfarande-klimatet/comment-page-1/#comment-18623

 • Lustigt hur många hemmaforskare det finns som med sina superanalyser bara sågar all forskning.

 • Det påstås ofta i debatten att Mars och andra kroppar i vårt solsystem blivit varmare under 1900-talet. Kanske det bara är jag som inte kan söka, men jag har inte någonstans hittat några uppgifter om hur mycket varmare det blivit. Finns några bra och auktoritativa tabeller över Mars, Jupiters, Tritons, Månens, Venus med flera medeltemperaturer?

 • Stackars dig Martin,

  Av välvilja skrev du en informativ artikel och öppnade då upp för allsköns konspirationsteoretiker, rättshaverister, amatörastronomer och andra virrpannor att lufta sina smått religiösa åsikter.

  The answer my friend is blowing in the wind…

 • Kan väl lägga den här i en passande gammal artikel?
  Solar total and spectral irradiance reconstruction over the last 9000 years
  https://arxiv.org/abs/1811.03464
  We present the first ever SSI reconstruction over the last 9000 years from the individual 14C and 10Be records as well as from their newest composite. The reconstruction employs physics-based models to describe the involved processes at each step of the procedure. Irradiance reconstructions based on two different cosmogenic isotope records, those of 14C and 10Be, agree well with each other in their long-term trends despite their different geochemical paths in the atmosphere of Earth. Over the last 9000 years, the reconstructed secular variability in TSI is of the order of 0.11%, or 1.5 W/m².