Givande besök på Visualiseringscenter

Igår besökte jag och en grupp om ca tio personer Visualiseringscenter i Norrköping. Besöket arrangerades av Alexander Crawford, Global Utmaning, och vi togs emot av Anders Ynnerman, grundare och chef för centret.

Det är fascinerande att veta att Sverige ligger riktigt långt fram inom området att visualisera stora mängder data. Men som Alexander Bock, en av doktoranderna konstaterade, det är i princip bara initierade som vet att centret är ett av världens fem, möjligen tre, främsta centra inom sitt område.

Alexander Crawford (arrangör), Per Andersson (besökare) och Anders Ynnerman (grundare av Visualiseringscentret).

Alexander Crawford (arrangör), Per Andersson (besökare) och Anders Ynnerman (grundare av Visualiseringscentret). Bilden på skärmen visar hur man bearbetar olika sorters data, och datamängder, i flera steg med återkopplingar.

Vi fick såväl en teoretisk genomgång som interaktiv upplevelse i domen. Anders visade hur man med MRI (Magnetisk resonanstomografi) kan scanna en hel kropp, även i rörelse, för att studera olika detaljer i hög upplösning. Metoden används även för att studera omkomna innan man genomför traditionell obduktion.

Med MRI och visualiseringsteknik får man mycket detaljer. Det är också ett ovärdeligt hjälpmedel i utbildning av kirurger eftersom man kan studera verkligheten, även levande människor med åkommor, utan att skada vävnader.

Med MRI och visualiseringsteknik får man mycket detaljer. Det är också ett ovärdeligt hjälpmedel i utbildning av kirurger eftersom man kan studera verkligheten, även levande människor med åkommor, utan att skada vävnader.

Vi genomförde en illustrativ resa i 3 dimensioner genom, och utanför, vårt solsystem. Allt ifrån satellitbanor, landningen av rymdsonden Rosetta på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko, till de tusentals meteorbanor som kretsar kring solen och ett par hundra som har någon bråkdel av promilles sannolikhet att träffa jorden. Vi såg hur det gick till när New Horizon fotograferade Pluto och hur våra stjärnbilder ser ut om man placerar sig på andra platser i rymden.

2016-10-10-16-28-08Vi drog över tiden lite innan Ynnermans telefon ringde. Han ursäktade sig och sade att han måste dra på sig en smoking och åka. Det var hans fru som ringde och undrade varför han inte satt i bilen på väg till Stockholm och ett möte med Wallenbergstiftelsen som är huvudsaklig finansiär av centret (1,8 miljarder under en tioårsperiod). Vi ursäktade honom och genomgången övertogs av hans doktorand.

Visualiseringscenter lägger stor vikt inte bara vid forskning och att skapa system som kan användas inom vetenskapen (tex medicin, astronomi, biologi, klimatologi mm) utan även att använda sina verktyg och sin kunskap för att kommunicera vetenskap till allmänheten. Man har därtill påbörjat olika projekt för att beskriva hur vetenskapen och tekniska landvinningar går till. Tex hur det går till när man flyger förbi, landar på och tar prover med rymdsonder.

Just de här senare två exemplen, kommunikation av resultat och metoder fascinerar mig mycket.

2016-10-10-17-14-03Tack Alexander och Visualiseringscenter för en riktigt intressant dag som därtill inkluderade kontakten med de övriga deltagarna.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg