Först blir det kallare…

Av Martin Hedberg

…men ganska snart blir det lite varmare.

Prognosen för den kommande veckan bjuder först på sjunkande temperaturer. Det hänger samman med ett högtryck i norr. Det ger nordliga eller nordostliga vindar över Skandinavien vilket i sin tur medför att svalare luft förs in över oss.

Därtill gör högtryckssituationen att det lokalt blir mindre moln. Detta i kombination med att solen inte når så högt över horisonten gör att temperaturen sjunker pga utstrålningen av värme överstiger instrålningen av solljus. Dvs det gör också att det blir kallare vilket vi i de fallen upplever främst om nätter och morgontimmar.

Situationer med halka kan därmed mycket väl uppstå till följd av frost eller att blöta vägbanor fryser. Det kan även komma snö eller snöblandat regn. Detta främst i Norrland och nordvästra Svealand.

Det ännu öppna och relativt sett varma Bottenhavet i kombination med nordostliga vindar gör att regnskurar/snöbyar bildas längs med Norrlandskusten.

Men i mitten av nästa vecka så är det istället lågtrycken på Atlanten som tar kommandot och präglar vädret. Det gör att det om ungefär en vecka, nästa fredag, matas upp lite mildare luft över Skandinavien. Detta scenario är dels ECMWF och NCEP:s huvudsprår, dels återfinns det i ensemblerna.

Men först en helg med temperaturer som pendlar mellan -5 och +5, kanske uppåt +10 i söder. Växlande molnighet och såväl regn som snö som lite sol.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

12 CommentsLeave a comment

 • Hej Martin vad gott att den kalla luften inte återkommer något mera .Så vi får behagliga temeraturer . Hela vintern

  Martin: Nåja, jag sade inte att hela vintern skulle vara mild. Men jag kanske skall förtydliga att det först blir kallare och sedan tillfälligt blir varmare. Därefter… Det blir en senare prognos.

 • Hela vintern? Den har inte ens börjat!? Vad snackar du om Lars? Blir ganska irriterad på naiva folk som inte kan något om klimat/ väder och tror man kan spå hela vintern 1 månad innan första vintermånaden börjat. Vad jag ser i GFS kommer kallare luft tillbaka redan den 19-20 igen. Om än inte lika kall som denna luftmassa

 • Jag håller med Albin!
  Såväl meteorologer (inte du förstås Martin) som privat folk är väldigt tidiga på att få det till vinter redan i oktober-november. Exempelvis för två år sedan, d v s 2010, löd SMHI-prognosen för 23-24 oktober följande; ”Ett nederbördsområde ger idag en hel del regn över sydvästra Götaland, lokalt eventuellt 20 mm, vilket kan ge lokal ishalka. Nederbördsområdet drar sedan bort, och följs av mest mulet väder, men lokalt kan en vacker VINTERSOL titta fram”. I oktober?

  Sedan är det meningslöst att i Sverige hoppas på att kylan inte kommer till vintern, eftersom vi, som jag tidigare påpekat, ligger närmare Arktis än ekvatorn, och således måste ha någon period med snö och kyla under vintern.

 • Albin är du en mäniska blir iriterad på allt o alla det värkar så.Eller har du druckit för mycket i kväll

 • Martin vi skulle ju få en riktig mild vinter enligt alla väderforskare .o Ni kan ju se hur vädret blir om flera veckor framåt.så det är ju bara o tala om hur det blir med vädret november o december.

 • Hej Alla Ameriskanska väder forskare sagt att det blir enn mycket mildare vinter för dom i skandinavien .så varför inte ge hela vinterprognosen redan nu

 • Jag vill också ha en mild vinter. Men ibland är det bara att gilla läget. Ibland känns det snarare som att ju mindre man bryr sig ju bättre blir vädret…..

 • Hej Per; Jag skulle vilja ha en källa på var ”Alla Amerikanska” väderforskare skriver sina prognoser. Skulle gärna ta del av deras forskning kring vår kommande vinter.

 • Enlig norska meteorologiska institutet så blir det en mild vinter i år , skulle inte alls förvåna mig om den här bli likt den senaste.

 • Så vitt inget hänt de senaste månaderna vill jag hävda att inget existerande säsongsprognossystem har någon användbar kvalitet, det amerikanska möjligen undantaget. Men dessa verkar nerströms från en jättelik ocean, Stilla Havet; är dess ytvatten lite varmare än normalt blir det också lite varmare än normalt över Nordamerika (och kallare om vattnet är kallare än normalt). För en del år sedan besökte jag i Washington dem som utarbetar och utfärdade dessa amerikanska säsongsprognoser. De utgjordes av drygt ett tjogtal frustrerade meteorologer som tillbringade en hel del tid att tala om för ivriga kunder att prognoserna var så gott som värdelösa. –Jo, men det är bättre att ni meteorologer gissar än vi gör det!

  Och däri ligger pudelns kärna: väderberoende beslut måste tas för flera månader framåt, kanske för ett halvår eller mer. Den bästa ”prognosen” är att anta normala förhållanden. Men skulle det bli kallare eller varmare än normalt drabbas kanske beslutsfattaren av kritik, Det slipper han om ”meteorologerna” satt sina namn under en utsaga som han kan hänvisa till för att avleda kritiken. Därav frustrationen hos mina amerikanska kollegor: de var betalda för att fungera som syndabockar.

  Nu forskas det intensivt i långtidsprognoser. Om inget stort inträffat nyligen kan man säga att säsongsprognoserna har ett visst litet värde i tropikerna tack vare El Nino och La Nina (när de behagar uppträda). På högre breddgrader har de så gott som inget värde, bortsett från de områden som ligger ”i lä” av Stilla Havet.

  De norska och danska meteorologiska instituten utfärder, skrupelfria som de är, säsongsprognoser utan något praktiskt värde. Och, som replik till Xavier, de är för övrigt inte ”hjemmelavede” utan tagna från ECMWF, det europeiska vädercentret i Reading. De svenska och finländska instituten har visat gott omdöme och samhällelig ansvarskänsla genom att inte följa sina norska och danska kollegor. Istället har de, åtminstone SMHI, begränsat sig till att förmedla månadsprognoserna från ECMWF. Dessa har användbara information för första and andra veckan, till en liten men långsamt växande grad också för tredje veckan.

  Dessa ECMWF prognoser för 32 dagar framåt görs två gånger i veckan. Som privatperson har jag inte tillgång till dem men genom mina internationella kontakter har jag fått veta att de för nästa vecka prognoserar lite kallare än normalt över Västeuropa, varmare än normalt över Balkan och Ishavet, för därpå följande vecka (22-28 oktober) normala temperaturer över Europa eller lite över det normala.